Hva er UMA (UMA)?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hvordan fungerer UMA?
Hva er det som gjør UMA unik?
Hva er UMA-tokenet?
Hva skjer videre for UMA?
Avsluttende tanker
Hva er UMA (UMA)?
Hjem
Artikler
Hva er UMA (UMA)?

Hva er UMA (UMA)?

Viderekommen
Publisert Jul 27, 2022Oppdatert Oct 18, 2022
5mTL;DR

UMA er et optimistisk orakel (OO) som er designet for å registrere enhver kjent sannhet på en blokkjede.  Orakler er enheter som knytter blokkjeder til omverdenen. Et optimistisk orakel er en type orakel som mater data fra den virkelige verden inn i et desentralisert system. Disse dataene antas å være nøyaktige hvis det ikke er uenigheter rundt dem. Det optimistiske oraklet, kalt en "menneskestyrt sannhetsmaskin", har som mål å introdusere fleksibilitet og få frem Web3s ubegrensede potensial for å gjøre globale markeder universelt rettferdige, tilgjengelige, sikre og desentraliserte.

Innledning

UMA ble stiftet i 2017 av blant annet Hart Lambur. I desember 2018 ble UMA-prosjektets tekniske artikkel avduket, og kort tid etter annonserte utviklerne en offisiell lansering av UMA-prosjektet og introduserte USStocks-tokenet som det første produktet på kjernenettverket. UMA hadde et første likviditetstilbud i april 2021, det første slike tilbudet noensinne av en desentralisert børs på Uniswap. 

UMA, som står for Universal Market Access (universell markedstilgang), er et optimistisk orakel som sikrer markeder og smarte kontrakter på Web3. På grunn av mangelfull eller unøyaktig informasjon kan data utenfor kjeden som trengs for å oppfylle vilkårene for smarte kontrakter, være utilstrekkelige eller ukorrekte. Nåværende orakler er for rigide, ettersom de mater enkeltverdier og ikke tar hensyn til andre former for data. For å ta tak i mangelfull informasjon oppmuntrer optimistiske orakler folk til å verifisere dataenes nøyaktighet, og de tilrettelegger for avansert dataverifisering med et menneskelig element.

Hvordan fungerer UMA?

Det er tre aktører i UMAs optimistiske orakelsystem: kontrakten som ber om dataene, deltakeren som tilbyr dataene, og en potensiell uenig aktør, som kan bestride data hvis vedkommende er uenig.

Forespørsel

UMAs optimistiske orakler oppmuntrer nettverket av tokenholdere til å sikre at nøyaktige data leveres på kjeden. Optimistiske orakler kan levere alle data gjennom fellesskapet av tokenholdere, og de legger til et menneskelig element i dataverifiseringsprosessen. 

Forslag

Vanligvis ber kontrakten om data og spesifiserer en bestridelsesperiode (som kan variere fra noen få minutter til noen få dager). Forslagsstilleren publiserer en obligasjon og tilbyr et datapunkt, som det er fritt frem å bestride. Etter at bestridelsesperioden har utløpt, antas dataene å være sanne og leveres til blokkjeden, og forslagsstilleren får tilbake obligasjonen. Innenfor bestridelsesperioden kan noen føle at dataene er unøyaktige, og utfordre dem.

Bestridelse

Noen ganger kan det dukke opp en aktør som er uenig i forslagsstillerens data. Vedkommende publiserer også en obligasjon, og bestridelsen går til avstemning. UMA-tokenholderne løser tvisten innen 48 timer. Hvis den bestridende parten har rett, får vedkommende en del av forslagsstillerens innskudd som belønning. Hvis bestridende aktøren tar feil, mister vedkommende innskuddet sitt som straff, og en del av det går til forslagsstilleren. Avstemning i oraklet har tre faser: 

  • Åpen stemmegivning: En 24-timers periode når stemmen registreres.

  • Stemmebekreftelse: En periode der brukernes stemmer avsløres og resultatene telles.

  • Belønningskrav: En periode der brukere som stemte "riktig", kan kreve belønningen i UMA-tokener generert av protokollen.

Belønningene settes sammen etter hvert som de kreves. Når belønningene kreves, plasseres tokenene i brukernes lommebøker, noe som gjør dem til aktive stemmetokener som øker brukerens stemmekraft med hver vellykket stemming.

UMAs smarte kontrakter er først og fremst designet for utviklere som bygger desentraliserte applikasjoner. Men alle eiere av UMA-tokener kan delta i UMAs optimistiske orakel. UMA er et ERC-20-token bygget på Ethereum som kan holdes i lommebøker som Metamask, Trezor eller Ledger, og som må kobles til UMA DApp for å muliggjøre stemmegivning.

 

Hva er det som gjør UMA unik?

UMAs optimistiske orakler tilbyr en menneskestyrt løsning ved uenigheter om data mellom smarte kontrakter. I motsetning til standard prisstrømsorakler som er rigide og bare gir enkeltstående, repeterbare verdier på en blokkjede, tilbyr optimistiske orakler en måte å forene mangelfulle eller tvetydige data mellom smarte kontrakter. Optimistiske orakler er mer fleksible enn andre orakler fordi de kan levere alle slags kjente sannheter utenfor kjeden, som sportsresultater, værforhold eller valgresultater, noe som gjør slike systemers potensial for Web3 ubegrenset. 

Hva er UMA-tokenet?

UMA er et ERC-20-token og fundamentet for UMA-sikkerhetsmodellen. Som nevnt kan innehavere av tokenet stemme i fellesskapet om bestridte data. UMA-innehavere får belønninger når de deltar i avstemningen. En inflasjonsbelønning tilsvarende 0,05 % av gjeldende UMA-forsyning deles ut til aktive stemmegivere hver gang nettverket gjennomfører en avstemming. 

Tokenholderne er også involvert i styring, protokolloppgraderinger og systemendringer.

Den opprinnelige forsyningen av tokenet var 100 millioner. I april 2021 var UMA vert for det første noensinne av et første desentralisert børstilbud på Uniswap, med en startpris på 0,26 USD. Av de resterende 98 millioner tokener ble 48,5 millioner reservert til grunnleggerne av prosjektet, 35 millioner tokener ble tildelt utviklerne av nettverket, og 14,5 millioner tokener ble satt til side for fremtidig salg. 

I 2021 overførte Risk Labs, stiftelsen som hadde satt i gang UMA, 35 millioner tokener til UMA DAO, slik at UMA-tokenholdere kunne stemme på når og hvor de skulle bruke disse midlene for å bidra til økosystemets vekst.

Hva skjer videre for UMA?

UMAs team for forretningsutvikling fokuserer på to industrisegmenter: prognosemarkeder og forsikring. 

Risikostyringsplattformen Sherlock benytter for tiden UMAs orakel som en sikkerhetsventil for bestridelsessystemet for forsikringspoliser. Polymarket, en informasjonsmarkedsplattform, vil snart kunne stille UMAs optimistiske-orakel-spørsmål som andre orakler ikke kunne håndtert tillitsløst. 

UMA forventer også betydelig vekst i DAO-verktøy for styring og insentiver. Outcome.Finance, drevet av UMA, tilbyr DAO-er måter å kjøre insentivprogrammer tillitsløst på. Risk Labs er teamet og stiftelsen bak UMA, sammen med partnerorganisasjonene Across Protocol og Outcome.Finance. UMA og det optimistiske orakelet støtter for tiden Across sin krysskjedebro.

Avsluttende tanker

UMAs optimistiske orakel har sikret hundrevis av millioner av dollar siden lanseringen i 2018. Når utviklere begynner å forstå og integrere optimistiske orakler, kan det komme en tid da OO-er er sentrale for en rekke protokoller, DAO-er, integrasjoner og produkter.