Hva er TrueFi (TRU)?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er TrueFi?
Hvordan fungerer TrueFi?
Introduksjon av TRU-tokenet
Slik kjøper du TRU på Binance
Hva skjer videre for TrueFi?
Hva er TrueFi (TRU)?
Hjem
Artikler
Hva er TrueFi (TRU)?

Hva er TrueFi (TRU)?

Viderekommen
Publisert Nov 8, 2022Oppdatert Feb 1, 2023
7mTL;DR

TrueFi er DeFis første kredittprotokoll for utlån, lån og forvaltning av kapital. TrueFis kapitalmarkeder bygger på Ethereum og Optimism og knytter sammen investorer, låntakere og kapitalforvaltere for usikrede utlån i både kryptointegrerte muligheter og økonomiske muligheter i den virkelige verden.

Ved å lansere kapitalforvaltning på kjeden fjerner TrueFi mellomleddene og kan tilby långivere bedre avkastning på utlånt kapital og en rekke økonomiske muligheter som vanligvis er forbeholdt de superrike.

Samtidig tilbyr den flere lag med tapsbeskyttelse mot mislighold, hjelper porteføljeforvaltere med å utnytte global likviditet og muliggjør mer kapitaleffektive lån for låntakere.

Les videre for å lære hvordan TrueFi blåser nytt liv i den globale billionindustrien som kredittmarkedet er – og legger fremtidens finans i hendene på tokenholderne.

Innledning

I dag er verdien av det globale lånemarkedet på nesten 8 billioner dollar, men nesten alle disse pengene benytter en finansiell infrastruktur som kom på 1970-tallet. Disse teknologiene (som SWIFT) gjør ofte at investeringer blir trege, kostbare og eksklusive.

Resultatet blir at de mest attraktive investeringsalternativene – som selskapsgjeld, spesialeiendom og muligheter i nye markeder – sjelden er tilgjengelige for småinvestorer.

Blokkjedeteknologien tilbyr en ny måte å flytte og allokere kapital på, noe som gjør investering mer effektivt, raskere og mer transparent. Men blokkjede tar ikke selv tak i problemer som kredittvurdering av låntaker, innføring av sikkerhetsstillelse fra den virkelige verden eller innkreving av misligholdte lån. 

For å løse dette problemet har TrueFi-teamet designet en hybridstruktur som lar protokollen operere fritt under ledelse av TRU-tokenholdere. I tillegg er TrueFi avhengig av innføring fra uavhengige porteføljeforvaltere som får fordelene av TrueFis infrastruktur samtidig som de eier de sentraliserte komponentene til fulltegningsgaranti og innkreving i den virkelige verden.

Her skal vi se nærmere på hvordan TrueFi har vokst til å bli den første protokollen i sitt slag som håndterer milliarder av dollar.

Hva er TrueFi?

Ved å bruke blokkjedeinfrastruktur har TrueFi lansert DeFis første markedsplass for usikrede lån, som endelig lar låntakere ta opp lån på kjeden uten at de må låse sikkerhetsstillelsen. 

Dette har i høy grad økt låntakernes kapitaleffektivitet, noe som har ført til skyhøy etterspørsel. Etter TrueFis første usikrede lån til Alameda Research i november 2020 har protokollen stått bak nesten 2 milliarder dollar i lån uten sikkerhetsstillelse, utbetalt omtrent 40 millioner dollar til långivere og opprettholdt en av bransjens beste fulltegningsgarantier.

I 2021 gikk TrueFi videre fra å bare knytte sammen kryptolåntakere og DeFi-långivere til å tilby en markedsplass med økonomiske muligheter som blir administrert av uavhengige porteføljeforvaltere – alt sammen bygget på den moderne utlånsinfrastrukturen. 

I dag tilbyr TrueFi et mangfoldig og voksende spekter av finansmuligheter, deriblant investeringer i fremvoksende markeder, fintech-finansiering, eiendomsinvesteringer og vikarlån – som på en effektiv måte overfører lån og aktiva fra den virkelige verden til DeFi.

Hvordan fungerer TrueFi?

TrueFi er et offentlig finansverktøy som tilbyr infrastruktur for utlån, lån og forvaltning av aktiva. Men den virkelige magien i protokollen skjer når disse brukergruppene kommer sammen og bruker TrueFi som en markedsplass for å dekke behovene sine.

Fordi TrueFi er en desentralisert protokoll, er den også avhengig av staking-aktører av TRU-styringstokenet for å tilby långiverne tapsbeskyttelse, for å styre fremtiden til protokollen og for å gi bidrag som er nødvendige for at TrueFi skal lykkes.

Långivere

Både private og institusjonelle långivere innenfor kryptosektoren og den tradisjonelle finanssektoren bruker TrueFi for å finne den beste risikojusterte avkastningen for utlånt kapital. Fordi TrueFi tilbyr et så mangfoldig utvalg av porteføljer – som inneholder både kryptointegrerte lån og lån i den virkelige verden – og fordi lånene er uten sikkerhetsstillelse, tilbyr protokollen noen av de mest konkurransedyktige inntjeningsmulighetene i DeFi på tvers av et bredt spekter av aktivatyper.

For å delta må TrueFi-långivere ganske enkelt bruke TrueFi-appen, se gjennom de ulike poolene og porteføljene de er kvalifisert for, og foreta en allokeringsbeslutning basert på ønsket risiko og avkastning.

Ettersom TrueFi lar porteføljeforvaltere bestemme valget av långiver, er ikke alle porteføljer tilgjengelige for alle långivere – noen må kanskje befinne seg utenfor en begrenset jurisdiksjon eller fremlegge identifikasjonsbevis, noe som også kan gjøres på TrueFi.

Långiverne kan vanligvis gå ut av låneposisjonene sine når som helst på mange forskjellige måter. Selv om visse porteføljer krever at kapital låses i en minimumsperiode, lar TrueFis populære DAO-administrerte pooler og automatiserte kredittlinjer (ALOC-er) långiverne forlate poolen mot et lite gebyr ved å bruke Liquid Exit, som bytter utlånerens lånetoken mot ubrukt kapital i poolen. Alternativt kan långiverne selge lånetokenet på en DEX som Uniswap.

Selv om mislighold er et standardaspekt ved kredittvirksomheten, blir långiverne beskyttet mot den fulle virkningen av mislighold på flere måter på tvers av visse TrueFi-porteføljer.

For det første er långiverne dekket av verdien på opptil 10 % av staking-TRU, som kuttes ved mislighold. Dette brukes deretter for å bidra til å gjøre berørte långivere hele.

Deretter kan TrueFi SAFU bruke reservepenger til å tilby berørte långivere ytterligere dekning.

Til slutt kan TrueFi velge å gå videre med innkreving mot misligholdte låntakere for å gjenvinne aktiva som kan likvideres, for å hjelpe eventuelle långivere som fortsatt er berørt.

Låntakere

For å bli TrueFi-låntaker må søkeren gjennom en streng kredittvurdering som gjennomgår data både utenfor kjeden og på kjeden, inkludert selskapsbakgrunn, aktiva under forvaltning, aktivaeksponering, gjeldsgrad og resultathistorikk.

Når en låntaker blir erklært kredittverdig av TrueFis kredittkomité, stemmer TRU-holderne om å godkjenne eller avvise søknaden. Hvis søknaden blir godkjent, kan det utstedes et lån fra en hvilken som helst av TrueFis tillatelsesløse DAO-pooler til en kurs som er fastsatt av markedet, og informert av låntakerens proprietære TrueFi-kredittscore.

Hittil har TrueFi etablert over 130 lån for et titalls låntakere og opprettholder en sunn og aktiv utlånsbok med regelmessige nye lån. 

Låntakere benytter TrueFi for kapital fordi prosessen er rask, og kapitalen blir ofte tilgjengelig samme dag som låntakeren blir godkjent for å få tilgang til kreditt. Og fordi TrueFi-lån ikke krever noen låsing av kapital, kan låntakerne maksimere kapitaleffektiviteten.

Porteføljeforvaltere

Per 2021 har TrueFi tilbudt støtte til uavhengige porteføljeforvaltere, noe som har gjort at fondsforvaltere og institusjonelle investorer har kunnet ta virksomheten sin over på kjeden.

TrueFi tilbyr porteføljeforvaltere det beste innen både DeFi og institusjonell finans. Porteføljeforvalterne kan benytte seg av global likviditet 24/7 fra den dagen de lanserer porteføljene sine, mens de også får fordelen av kostnadsbesparelser og den transparente utlånsboken på kjeden.

Samtidig opplever disse forvalterne funksjonsparitet med institusjonelle kredittprodukter, og de har full kontroll over långivervalget (inkludert KYC-krav), vilkårene for porteføljer og individuelle lån, samt porteføljestrategier, priser og gebyrer.

Med TrueFi ligner det å bli porteføljeforvalter på det å bli låntaker, og det kreves godkjenning fra fellesskapet før en forvalters portefølje vises i TrueFi-appen. Men ettersom TrueFi bruker infrastruktur med åpen kildekode, kan porteføljeforvalterne ganske enkelt bruke TrueFis smarte kontrakter til å lansere sine egne porteføljer selv, uten å måtte gå direkte gjennom TrueFi.

I dag bruker TrueFis porteføljeforvaltere DeFi-likviditet til å allokere kapital for å oppnå vekst i den latinamerikanske fintech-sektoren, investere i fremvoksende markeder, støtte kryptolån og mer – alt dette samtidig som de genererer konkurransedyktig, diversifisert avkastning for TrueFis långivere.

Introduksjon av TRU-tokenet

Ettersom TrueFi er en desentralisert utlånsprotokoll, er den avhengig av input fra tokenholdere og bidragsytere for å angi og levere hovedmål. TrueFi bruker en hybrid DAO-modell som benytter et fundament fra den virkelige verden for å administrere visse oppgaver utenfor kjeden, som skatterapporter, juridiske aktiviteter og innkreving. Den legger også stor beslutningsmyndighet i hendene på TRU-holdere gjennom bindende avstemning på kjeden.

TRU-stakere utgjør frontlinjen for både TrueFi-styring og den første linjen av beskyttelse mot mislighold. Ved staking av TRU kan deltakerne formelt bli med i tokenstyrte DAO-samtaler og stemme på Snapshot- og Tally-resolusjoner, noe som baner veien for fremtiden til TrueFi.

Slik kjøper du TRU på Binance

TrueFis integrerte token TRU er tilgjengelig for kjøp og handel på Binance. Registrer deg og få din TRU ved å bruke denne direktelenken for å komme i gang.

Hva skjer videre for TrueFi?

For å virkelig benytte seg av den globale billionindustrien som kredittmarkedet er, har TrueFi en todelt tilnærming for å bygge bro mellom DeFi og institusjonelle investorer.

I løpet av det neste året planlegger protokollen å oppnå dypere integrasjon blant tradisjonelle finansinstitusjoner samtidig som den fortsetter å øke DeFi-integrasjonen med store DAO-er, andre utlånsprotokoller og mindre DeFi-applikasjoner.

Økende institusjonell innføring

TrueFi fortsetter å forbedre protokollene og utlånsproduktene sine for å matche kontrollene for institusjonell finans med den økte ytelsen til blokkjedeteknologien. Ved hjelp av store bidragsytere til protokollen, som Archblock, tilfører TrueFi likviditet fra fond og «family offices» mens de utforsker mulighetene for å ta med ekte institusjonelle kapitalforvaltere på kjeden.

Kommende funksjoner fra TrueFi inkluderer «tranching», som gjør at institusjonelle investorer kan velge sin risiko/avkastning-profil innenfor gitte porteføljer, samt kapitaldannelsesperioder for testing av markedsinteresser i en finansmulighet før de setter kapital i fare.

I tillegg vil TrueFi lansere forbedret rapportering og tilby bedre institusjonelle dashbord for både långivere og forvaltere gjennom uavhengige bidrag fra viktige partnere.


Dypere DeFi-integrasjon

For at TrueFi skal bli mer tilgjengelig på tvers av DeFi, gjør protokollen lån og porteføljer kompatible med ERC-4626-standarden. Da kan begge disse hvelvene settes sammen med andre DeFi-muligheter, slik at selskapsgjeld og -kreditt kan inkluderes i tilbud på tvers av andre DeFi-protokoller.

Samtidig jobber TrueFi offentlig med store DAO- og protokollpartnere som MakerDAO, FRAX og dYdX for å bli en foretrukket partner for avkastning og DEX-likviditet, noe som muligens kan tilføre hundrevis av millioner av dollar til protokollen i løpet av neste år.