Hva er THORChain (RUNE)?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hvordan fungerer THORChain?
Hva er det som gjør THORChain unik?
Hva er RUNE?
Avsluttende tanker
Hva er THORChain (RUNE)?
Hjem
Artikler
Hva er THORChain (RUNE)?

Hva er THORChain (RUNE)?

Viderekommen
Publisert Apr 27, 2022Oppdatert Dec 28, 2022
6m

TL;DR

THORChain er en desentralisert likviditetsprotokoll som lar brukere bytte ressurser i et miljø der det ikke er krav om tillatelse. Den gjør det mulig med veksling av opprinnelige lag-1-ressurser som BTC ved å fungere som en hvelvforvalter. For å sikre nettverket bruker THORChain Tendermint og Cosmos-SDK. Den bruker også Threshold Signature Schemes (TSS) i det lederløse primærhvelvet.


Innledning

THORChain ble til som konsept i 2018 ved et team som deltok i en Binance Dexathon (desentralisert børskodekonkurranse). THORChain tilrettelegger for krysskjedelikviditet og reduserer behovet for sentraliserte børser og tredjeparter i DeFi-området. Den gjør det mulig med krysskjedebytting og generering av avkastning på kryptoressurser som Bitcoin og Ethereum.Hvordan fungerer THORChain?

THORChain er et lag-1-nettverk basert på Cosmos SDK og Tendermint. THORChain fungerer som en desentralisert børs (DEX) på tvers av kjeder og er uten krav om tillatelse. Den bruker også Threshold Signature Schemes (TSS) for å sikre det lederløse ressurshvelvet. Tendermint og TSS tilbyr en konsensusmekanisme basert på lagdelt bysantinsk feiltoleranse (BFT), og det kreves to-tredjedels flertallskonsensus for at penger skal gå inn og ut av det primære TSS-hvelvet.

Det er fire hovedtyper av brukere i THORChain-økosystemet: 

 1. Byttere som bruker likviditetspooler for å bytte ressurser.

 2. Likviditetstilbydere som tilfører likviditet til pooler og får belønninger.

 3. Nodeoperatører som tilbyr obligasjoner og får betalt for å sikre systemet.

 4. Handlere som overvåker og balanserer poolene med tanke på å tjene penger.

I motsetning til andre krysskjedeprotokoller pakker ikke THORChain inn ressursene før de byttes. Isteden brukes opprinnelige ressurser på THORChain for å utføre autonome, gjennomsiktige ressursbytter.

Ressursbytter blir mulig med likviditetspooler. Disse poolene består av ressurser som likviditetstilbydere bidrar med, og sikres av et nettverk av nodeoperatører. Likviditetstilbydere setter inn ressursene sine i THORChains likviditetspooler for å få avkastning, som består av byttegebyrer og systembelønninger. Hvem som helst kan tilby likviditet til en eksisterende pool, noe som gjør at THORChain er uten krav om tillatelse. I tillegg er THORChain uten depotmottaker, ettersom det bare er den opprinnelige innskyteren som kan ta ut ressursene som vedkommende har satt inn i poolen. Likviditetstilbydere kan også foreslå nye ressurspooler, forutsatt at disse ressursene er tokener fra en støttet kjede i økosystemet. 

Nodeoperatører, kalt THORNodes, er uavhengige og kommuniserer med hverandre for å opprette et krysskjede-byttenettverk. I bytte mot sikring av nettverket får de belønninger i form av gebyrer for hvert bytte som gjøres. Før en bruker blir en nodeoperatør, må vedkommende tilby en RUNE-obligasjon. Disse obligasjonene fungerer som sikkerhetsstillelse for at nodeoperatørene skal oppføre seg på en måte som er til beste for THORChain. Totale obligasjoner må være dobbelt så mye som RUNE i poolen.

Ved et ressursbytte sender bytterne ressursene sine til THORChain og mottar en annen ressurs. For eksempel: Når du bytter BTC mot ETH, sender bytterne BTC til THORChain. Når BTC kommer inn i nettverket, skjer det et BTC til RUNE-bytte og deretter et RUNE til ETH-bytte. ETH sendes da til bytteren fra et THORChain-hvelv. Denne prosessen lar THORChain utføre plattformintegrerte bytter uten at ressursene pakkes inn.

Markedsprisene på THORChain reguleres av arbitrasjehandlere, som igjen definerer verdien av ressursbytter. Disse handlerne ser etter ressurser som er feilpriset mellom markeder, slik at de kan tjene penger på prisforskjellene. Denne mekanismen gjør at THORChains markedspriser reguleres naturlig, uten behov for orakler.

Med denne likviditetspoolmodellen kan THORChain finne ut hvor mye en ressurs er verdt i en hvilken som helst annen ressurs, ganske enkelt ved å bruke saldoene fra poolen. Faktisk fungerer THORChain som en hvelvforvalter som overvåker innskudd og uttak, mens poolforholdene brukes for å prissette ressursene. Dette bidrar til å skape desentralisert likviditet og fjerner sentraliserte mellomledd.


Hva er det som gjør THORChain unik?

THORChain er en DEX som ikke krever innpakning for bytte av ressurser. Andre fordeler med THORChain er:

Byttere og handlere

 • Har muligheten til å bytte lag-1-integrerte ressurser på tvers av flere blokkjeder.

 • Må ikke være registrert – hvem som helst kan sende en transaksjon, så gjennomfører THORChain byttet.

 • Trenger ikke å pakke inn ressursene – THORChain bruker hvelv med opprinnelige ressurser til å utføre bytter.

 • Kan få tilgang til gjennomsiktige, rettferdige priser uten å stole på sentraliserte tredjeparter eller orakler.

 • Får likviditet på forespørsel når som helst.

Likviditetstilbydere

 • Får avkastning på ubenyttede ressurser som opprinnelige BTC, ETH, BNB og LUNA.

 • Får beskyttelse mot ikke-permanent tap (IL) på opptil 100 % etter at de har vært i poolen i 100 dager.

 • Ikke underlagt bindingstid.

 • Registrering kreves ikke.

 • Trenger ikke å forholde seg til tredjeparter.

Nodeoperatører

 • Får belønninger når de sikrer nettverket.

 • Oppfordres til å være anonyme for å øke desentraliseringen.

 • Registrering kreves ikke.


Hva er RUNE?

RUNE er den opprinnelige mynten til THORChain. I nettverket fungerer den som grunnpar, slik at brukerne kan bytte RUNE mot andre støttede ressurser. Den har en forsyning på 500 millioner og fire hovedbruksområder: oppgjør, sikkerhet, styring og insentiver.

RUNE som oppgjørsressurs

RUNE er oppgjørsressurs for alle likviditetspooler og legger til rette for bytting mellom to pooler. Et 1:1-forhold mellom RUNE:RESSURS er nødvendig for hver pool. For eksempel må en pool med USD 100 000 i BTC inneholde RUNE med en verdi på USD 100 000.

RUNE for sikkerhet

Med tanke på sikkerheten må nodeoperatører sikkerhetsstille dobbelt så mange RUNE som beløpet de har lagt til i en pool. RUNE-obligasjonene fungerer som sikkerhetsstillelse for at nodeoperatørene skal oppføre seg på en måte som er til beste for nettverket.

RUNE for styring

RUNE-tokenholdere kan velge hvilken ressurs eller kjede de ønsker å prioritere. Dette gjør de ved å stemme med likviditeten sin. For eksempel har poolen med flest forpliktede RUNE høyere prioritet.

RUNE for insentiver

Blokkbelønninger og byttegebyrer betales til likviditetstilbydere og nodeoperatører i RUNE etter en fast oppgjørsplan. RUNE kan også brukes til å betale gas-gebyrer.

Den minste RUNE-valøren kalles Tor og har åtte desimaler. RUNE har som mål å bevege seg mot en forutsigbar deterministisk verdi. RUNE er designet slik at markedsverdien skal være minimum tre ganger den totale verdien av ikke-RUNE-ressurser i økosystemets likviditetspooler. 


Avsluttende tanker

Som en krysskjede-DEX i DeFi baner THORChain veien for autonome ressursbytter. Utformingen av RUNE som verktøy for oppgjør, sikkerhetsressurs, styring og insentiv gjør at THORChains integrerte byttemodell kan brukes i et desentralisert miljø og på tvers av flere blokkjeder.