Hva er RSI-indikatoren?
Hva er RSI-indikatoren?
Hjem
Artikler
Hva er RSI-indikatoren?

Hva er RSI-indikatoren?

Viderekommen
Publisert Dec 9, 2018Oppdatert Dec 12, 2022
4m

Indikatoren relativ styrkeindeks

Teknisk analyse (TA) er kort sagt praksisen med å undersøke tidligere markedshendelser i et forsøk på å forutsi fremtidige trender og prishandlinger. Enten det er tradisjonelle markeder eller kryptovalutamarkeder, er de fleste handlere avhengige av spesialverktøy for å utføre disse analysene, og RSI er en av dem.

Relativ styrkeindeks (RSI) er en TA-indikator som ble utviklet på slutten av 1970-tallet som et verktøy handlere kan bruke for å undersøke hvordan en aksje presterte over en viss periode. Det er egentlig en momentumoscillator som måler størrelsen på prisbevegelser og hastigheten på disse bevegelsene. RSI kan være et veldig nyttig verktøy, avhengig av handelsprofilen og handelsoppsettet.

Indikatoren relativ styrkeindeks ble funnet opp av J. Welles Wilder i 1978. Den ble presentert i boken hans New Concepts in Technical Trading Systems, sammen med andre TA-indikatorer som Parabolic SAR, Average True Range (ATR) og Average Directional Index (ADX).

Før Wilder begynte med teknisk analyse, jobbet han som maskiningeniør og eiendomsutvikler. Han begynte å drive handel med aksjer rundt 1972, men han lyktes ikke noe særlig. Noen år senere laget Wilder matematiske formler og indikatorer av forskningen og erfaringen sin knyttet til handel, og dette ble senere tatt i bruk av mange handlere rundt om i verden. Boken ble skrevet på bare seks måneder, og til tross for at den ble utgitt helt tilbake på 1970-tallet, er den fortsatt en referanse for mange analytikere og handlere i dag.


Hvordan fungerer RSI-indikatoren? 

Som standard måler RSI endringene i aktivapris over 14 perioder (14 dager på dagsdiagrammer, 14 timer på timediagrammer og så videre). Formelen deler den gjennomsnittlige økningen prisen har hatt i løpet av denne tiden, med det gjennomsnittlige tapet den har hatt, og så plottes det data på en skala fra 0 til 100. 

Som nevnt er RSI en momentumindikator, en type teknisk handelsverktøy som måler hastigheten som prisen (eller dataene) endrer seg med. Når momentum øker og prisen stiger, viser det at aksjen kjøpes aktivt i markedet. Hvis momentum øker nedover, er det et tegn på at salgspresset øker.

RSI er også en oscillerende indikator som gjør det lettere for handlere å oppdage overkjøpte eller oversolgte markedsforhold. Den evaluerer aktivaprisen på en skala fra 0 til 100, der de 14 periodene hensyntas. En RSI-score på 30 eller mindre antyder at et aktivum sannsynligvis er nær bunnen (oversolgt), og en måling på over 70 antyder at prisen på aktivumet sannsynligvis er nær høydepunktet (overkjøpt) for den perioden.

Selv om standardinnstillingene for RSI er 14 perioder, kan handlere velge å endre dette for å øke følsomheten (færre perioder) eller redusere følsomheten (flere perioder). Derfor er en 7-dagers RSI mer følsom for prisbevegelser enn en som vurderer 21 dager. Dessuten kan kortsiktige handelsoppsett justere RSI-indikatoren til å vurdere 20 og 80 som oversolgte og overkjøpte nivåer (istedenfor 30 og 70), og på den måten blir det mindre sannsynlig med falske signaler.


Hvordan bruke RSI basert på divergenser

Foruten RSI-poengsummene på 30 og 70 – som kan tyde på potensielt oversolgte og overkjøpte markedsforhold – bruker handlere også RSI for å prøve å forutsi trendreverseringer eller for å oppdage støtte- og motstandsnivåer. En slik tilnærming er basert på de såkalte bull- og bear-divergensene.

En bull-divergens er en tilstand der prisen og RSI-poengsummene beveger seg i motsatt retning. Så RSI-poengsummen stiger og gir høyere lavpunkter mens prisen faller, noe som gir lavere lavpunkter. Dette kalles en bull-divergens og antyder at kjøpskraften blir sterkere til tross for prisnedgangen.

På den annen side kan bear-divergenser tyde på at markedet mister momentum til tross for at prisene øker. Derfor synker RSI-poengsummen og gir lavere høydepunkter, mens aktivaprisen øker og gir høyere høydepunkter.

Men husk at RSI-divergenser ikke er så pålitelige i sterke markedstrender. Det betyr at en sterk nedtrend kan få frem mange bull-divergenser før den faktiske bunnen endelig nås. Derfor egner RSI-divergenser seg bedre for mindre volatile markeder (med sidelengs bevegelser eller mindre trender).


Avsluttende tanker

Det er flere viktige faktorer å vurdere når du bruker indikatoren relativ styrkeindeks, for eksempel oppsettet, poengsummen (30 og 70) og bull-/bear-divergensene. Men man må alltid huske på at det ikke finnes noen teknisk indikator som er 100 % effektiv – spesielt hvis den brukes alene. Derfor bør handlere vurdere å bruke RSI-indikatoren sammen med andre indikatorer for å unngå falske signaler.