Hva er Ethereum London hard fork?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er nytt i Ethereum London-oppdateringen?
Hva er en EIP?
Hva er EIP-1559?
Hva er EIP-3238?
Hva synes fellesskapet?
Hva betyr London-oppdateringen for brukerne?
Avsluttende tanker
Hva er Ethereum London hard fork?
Hjem
Artikler
Hva er Ethereum London hard fork?

Hva er Ethereum London hard fork?

Viderekommen
Publisert Jun 1, 2021Oppdatert Feb 21, 2023
6m

TL;DR

Ethereum London hard fork-oppdateringen har endret blokkjedens transaksjonsgebyrmodell og den tidsinnstilte vanskelighetsbomben. Ethereum-nettverket angir nå transaksjonsgebyrer med en grunnavgift for hver blokk istedenfor at man må by på gas-priser.

For samkjøring med den planlagte utgivelsen av Ethereum 2.0 forsinket utviklerne en bevisst innebygd hendelse som er kjent som den tidsinnstilte vanskelighetsbomben. Dette oppmuntrer minerne til å gå over fra Proof of Work (PoW) til Proof of Stake (PoS).


Innledning

Ethereums London hard fork er en oppdatering av Ethereum-blokkjeden, som kom etter Berlin hard fork av april 2021. London-oppdateringen gjorde store endringer i Ethereums transaksjonsgebyrsystem, som lenge hadde vært et omstridt tema. Oppdateringen gjorde også forberedelser til den planlagte Ethereum 2.0-utgivelsen ved å gjøre justeringer i konsensusmodellen.

Men noen anser London som kontroversielt grunn av de store endringene i kryptotransaksjonsgebyrene og miningen. Hvilken nøyaktig effekt endringene kommer til å få for brukerne og minerne vet ingen helt ennå, men de blir midlertidige fordi Ethereum 2.0 kommer snart.


Hva er nytt i Ethereum London-oppdateringen?

Ethereum London-oppdateringen er en hard fork som introduserer to nye Ethereum Improvement Proposals (EIP/Ethereum-forbedringsforslag). Ettersom utgivelsen av Ethereum 2.0 (Serenity) skulle gjennomføres i 2022, gjorde London-oppdateringen noen forberedelser for overgangen til Proof of Stake. Minerne har opplevd at vanskelighetsgraden for mining ikke lenger øker like fort, slik at dette sammenfaller med Serenity. Siden London er en hard fork, måtte alle noder bruke de nye reglene og den siste versjonen for å fortsette med mining og validering.

Den viktigste endringen var i transaksjonsgebyrene, deriblant en ny deflasjonsmekanisme. Tidligere la brukerne inn et bud for å betale gas-gebyrene. Minerne prioriterte transaksjoner basert på gebyret som ble lagt til, og brukte gebyret som en belønning for arbeidet med å legge til transaksjonen på en blokk. Nå har hver blokk et fast, tilknyttet gebyr isteden. Denne endringen kommer som et resultat av EIP-1559 som er inkludert i London-oppdateringen sammen med EIP-3238.


Hva er en EIP?

Ethereum Improvement Proposals (EIP/Ethereum-forbedringsforslag) er tekniske spesifikasjoner som skisserer nye funksjoner for Ethereum-blokkjeden. Utviklerne lager forslagene sammen med forslag fra Ethereum-fellesskapet. Alle kan lage en EIP og sende den til diskusjon før fellesskapet godtar forslaget.

Hver EIP følger retningslinjer som er fastsatt i EIP1:

«EIP bør inneholde en kortfattet teknisk spesifikasjon av funksjonen og en begrunnelse for funksjonen. EIP-forfatteren er ansvarlig for å bygge opp konsensus i fellesskapet og å dokumentere meningsforskjeller.»

En EIP-forfatter må følge en fast prosess før en EIP godkjennes, og dette involverer fagfellevurdering og utkast. Når fellesskapet er fornøyd med forslaget, kan de legge det til i en utgivelse.


Hva er EIP-1559?

EIP-1559 er en endring i måten brukerne betaler gas-gebyrer på Ethereum-nettverket på. Denne EIP-en ble opprettet av Ethereums grunnlegger Vitalik Buterin og et team av andre utviklere.

Over tid ble gjennomsnittsgebyret som Ethereum-brukerne betalte, for dyrt for små transaksjoner. Et eksempel: Hvis nettverksgebyret er på rundt 200 kr, er det ikke verdt det å sende Ether (ETH) eller et annet digitalt aktivum som er verdt 200 kr. Disse høye gebyrene gjør at nettverket blir mindre attraktivt, spesielt for nybegynnere.

EIP-1559 foreslo en ny prismekanisme for transaksjoner som oppretter et grunngebyr for hver blokk. Blokkjeden brenner gebyret, og dermed reduseres totalforsyningen av Ether (ETH). Denne effekten skaper et deflasjonspress på kryptovalutaen.

Grunngebyret endres for hver blokk avhengig av etterspørselen på nettverket. Hvis en blokk blir mer enn 50 % full med transaksjoner, øker grunngebyret og omvendt. Denne mekanismen har som mål å sørge for et halvfullt likevektsnivå for de fleste blokkene.

Du kan også legge til tips til minerne for at de skal la deg «snike» i køen med transaksjonen din. Men Ethereum prøver å holde blokkene rundt 50 % fulle også uten tips. Ettersom det er mye plass tilgjengelig i hver blokk, trenger tipsen sannsynlig ikke å være så stor for at du skal havne foran i køen.


Hva er EIP-3238?

Innebygd i Ethereum er en tidsinnstilt vanskelighetsbombe som gjør mining av Ethereum stadig vanskeligere. Når vanskelighetsbomben detoneres, kommer tiden det tar med mining av en ny blokk, til å være så lang at det blir vanskelig eller umulig å drive lønnsom mining, og transaksjonene kommer til å gå for sakte. Utviklernes mål er å sørge for at minerne ikke har noe annet valg enn å slutte med mining på Ethereum 1.0 og gå over til Ethereum 2.0 da det lanseres.

Men blokkjeden var i ferd med å nå dette punktet for tidlig. For å sikre at nettverket gir validatorene en god grunn til å gå over på Ethereum 2.0s Proof of Stake-konsensusmodell på riktig tidspunkt, har EIP-3238 forsinket den tidsinnstilte bomba.

Uten denne kunne det ha vært en mulighet for at minerne fortsatte å bruke Ethereum 1.0, som ville lignet på skillet vi opplevde med Ethereum og Ethereum Classic. Det at tidsbomben utsettes, fører til en 30-sekunders blokktid-istid rundt 2. kvartal 2022. På dette tidspunktet skal sammenslåingen av Ethereum 1.0 med Ethereum 2.0 ha blitt fullført.


Hva synes fellesskapet?

Det har vært blandede følelser rundt London-nettverksoppgraderingen, hovedsakelig rundt transaksjonsgebyrene. Selv om minerne forbereder seg på at Proof of Work avvikles med Ethereum 2.0, har denne oppdateringen i stor grad endret gebyrene minerne mottar. Denne reduksjonen kan potensielt føre til en nedgang i fortjenesten til minerne. En annen bekymring er at Ethereum-mining kan bli mer sentralisert. Noen påstår at det bare er de største minerne med de laveste energikostnadene som vil kunne drive med overskudd.

Selv om vi ikke kan si dette med sikkerhet, kan deflasjonsmekanismene gjøre at prisen på ETH øker. Denne forventningen kan være relatert til det at Ethereum etter oppdateringen har begynt å brenne ETH-grunngebyret for alle blokkjedetransaksjoner.


Hva betyr London-oppdateringen for brukerne?

I likhet med Bitcoin fungerte den gamle mekanismen litt som et bud. Jo mer du betalte for transaksjonsgebyrer (eller gas-kostnader), jo mer sannsynlig var det at transaksjonen ble behandlet raskt og validert av minerne. Etter London-oppdateringen trenger du ikke lenger å velge gas-prisen du betaler når du utfører Ethereum-transaksjoner.

Isteden ser du bare grunngebyret, pluss et alternativ for å gi tips til mineren. Men grunngebyret kan endre seg mellom tidspunktet du sender inn en transaksjon, og tidspunktet den legges til en blokk. For å unngå dette kan du angi et gebyrtak som det maksimale du ønsker å betale. Hvis en miner tar med transaksjonen din i en blokk der grunngebyret er mindre enn gebyrtaket ditt, refunderer nettverket differansen.


Avsluttende tanker

London er en av de viktige oppdateringene vi har sett knyttet til måten brukerne samhandler med Ethereum på. Mange tidligere oppdateringer har endret systemer som vi vanligvis ikke ser når vi bruker Ethereum. Nå blir sannsynligheten for en nedgang i transaksjonsprisene og -tidene mye mer sannsynlig, men det er fortsatt ikke garantert.

Uansett er PoS-overgangen til Ethereum 2.0 planlagt i 2022, så implementeringen av London hard fork er fortsatt tidsbegrenset og midlertidig.