Hva er STP (STPT)?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hvordan fungerer STP? 
Hva er STPT?
Avsluttende tanker
Hva er STP (STPT)?
Hjem
Artikler
Hva er STP (STPT)?

Hva er STP (STPT)?

Viderekommen
Publisert Jul 7, 2022Oppdatert Sep 23, 2022
4m

TL;DR

STP har som mål å optimalisere den nåværende tilstanden til desentraliserte autonome organisasjoner (DAO-er). Det tilbyr løsninger for å strømlinjeforme eksisterende fragmenterte DAO-verktøy, lage DAO-er uten kodekunnskap og administrere DAO-er mer effektivt. Et helhetlig DAO-økosystem vil først og fremst redusere gebyrene og øke transaksjonshastigheten for at flere skal ta det i bruk.

Innledning

Desentraliserte autonome organisasjoner (DAO) er fellesskapsstyrte, transparente og fullstendig uavhengige enheter som kjører på blokkjeden. En DAO bygges vanligvis på lag-1-nettverk, og på grunn av begrensninger på skalerbarheten som de arver fra disse blokkjedene, kan aktiviteten på en DAO ofte være treg og dyr.

Og selv om det er en overflod av DAO-verktøy på markedet, er kryptoområdet fragmentert over flere kjeder og verktøy. Ettersom DAO-er blir mer og mer populære, er det viktig å sikre en problemfri og effektiv igangsettelsesprosess for prosjekter og brukere.

I 2021 ble Verse Network lansert av STP, og det er en full pakke med innebygde verktøy og infrastrukturer som bidrar til effektiv desentralisert beslutningstaking for brukere, fellesskap og organisasjoner, og som strømlinjeformer opprettelsen og styringen av DAO-er. Gjennom Verse Network kan brukerne få tilgang til en pakke med kodefrie DAO-verktøy for å starte og administrere en DAO på blokkjeden. 

Hvordan fungerer STP? 

STP tilbyr løsninger for oppretting, administrasjon og styring av DAO med et alt-i-ett DAO-verktøy, Clique.

Clique bidrar til å redusere fragmenteringen av DAO-verktøy ved å tilby et omfattende dashbord der brukerne kan administrere all aktiviteten sin på tvers av flere DAO-er. Det bidrar også til å synkronisere informasjon og oppdateringer fra flere DAO-er. Ettersom antallet DAO-er fortsetter å vokse, kan medlemmene strømlinjeforme arbeidsflyten ved å bruke Clique, og dette maksimerer effektiviteten gjennom en bedre brukeropplevelse. 

Her er noen andre måter Clique kan brukes på:

Opprettelse av DAO

Clique tilbyr en komplett pakke med kodefrie verktøy og en infrastruktur der prosjekter kan bygge DAO-er i Verse-økosystemet. Alle sider ved DAO-opprettingen kan utføres direkte på Clique, inkludert:

  • Valg av en mal for DAO-opprettelse, inkludert medlemskaps-DAO, prosjekt-DAO og investerings-DAO

  • Utstedelse av nye tokener og brobygging mellom eksisterende tokener for krysskjedemuligheter

  • Implementering av tilpasset tokendistribusjonsplan med reservert tokenfordeling 

  • Tilpasning og utførelse for hviteliste og offentlig salg

  • Utstedelse av DAO-token for styring

Clique tilbyr maler som fungerer for DAO-er i mange ulike bruksområder og bransjer, mens de fortsatt gir brukerne muligheter for ytterligere tilpasning. Med Clique kan et prosjekt opprettholde høy fleksibilitet når en DAO opprettes på kjeden, uten å måtte lage smarte kontrakter. Prosjektene kan ha et ord med i laget ved tokenoppretting, tokendistribusjon og offentlig salg, og de kan være med på å konfigurere styringsstrukturen til DAO-en. Dette inkluderer regler for minimumsbeholdninger for en rekke styrings- og DAO-administrasjonsaktiviteter som forslagsoppretting og stemming. 

Administrasjon og styring av DAO

​​Når en DAO opprettes og lanseres på Clique, lar denne desentraliserte appen (DApp) medlemmene av fellesskapet også bla gjennom, styre og delta sosialt i prosjektene sine gjennom et samlet dashbord. Utnevnte ledere kan også overvåke og spore DAO-ens styring og sosiale aktivitet. Lederne kan analysere aktivitetsmålinger sammenlignet med andre DAO-er. På sin side kan DAO-medlemmer se DAO-bidrag og spore aktivitet i DAO-er de har valgt å bli med i. 

Nedenfor er funksjonene for DAO-administrasjon på Clique som er tilgjengelig for DAO-ledere og medlemmer:

  • Tilgang til et samlet dashbord for å administrere alle fulgte DAO-er, opprettede DAO-er og ressursbeholdninger for brukeren.

  • Bla gjennom alle aktuelle eller fulgte forslag og sosiale innlegg.

  • Bla gjennom pågående arrangementer i DAO-universet på Verse, inkludert festede og overværte arrangementer.

  • Se DAO-deltakelse, inkludert stemmegivning på forslag, sosial samhandling gjennom diskusjonsforumer, sporing av offentlig profil etc.

  • For ledere: overvåking og sporing av DAO-styring og sosiale aktiviteter for alle medlemmer, og analyse av aktivitetene deres sammenlignet med andre DAO-er.

Overvåking av aktiv deltakelse blant medlemmene

I tillegg til tokenholding lar Clique medlemmene også observere hvor aktive andre medlemmer er, ved å spore ulike nøkkeltall for deltakelse. Dette inkluderer antall stemmer, antall forslag, sosiale innlegg, analytisk arbeid, tokenadministrasjon og så videre. Med Clique kan DAO-medlemmer spore alle disse aktivitetene i tillegg til fremtidige DAO-forslag og hendelser i det strømlinjeformede dashbordet. 

Styring på tvers av kjeder med Data Bridge

Verse-nettverkets Data Bridge tilrettelegger for styring på tvers av kjeder for DAO-er. Data Bridge fungerer som synkronisering på tvers av kjeder for kommunikasjon av data og stemmeresultater mellom DAO-ens opprinnelige kjede (Ethereum) og Polygon, der Clique befinner seg. 

På Polygon-kjeden lar styringskontrakten brukerne opprette og stemme på forslag. Stemmekraften til en bruker bestemmes av øyeblikksbildet av tokenbeholdningen deres på det tidspunktet et forslag opprettes. 

Validatornoder lagrer historiske data og øyeblikksbilder fra Ethereum som et sertifikat for å levere brukersignaturer på Polygon. Sertifikatet inkluderer den tilsvarende tokenbeholdningen til hver bruker. Brukerne kan opprette og stemme på forslag ved å bruke signaturen sin, og hver unike signatur valideres av kontrakten. 

Hva er STPT?

Det opprinnelige tokenet til STP kalles STPT. Tokenholdere kan bruke STPT til å stemme på styringsforslag knyttet til økosystemet og dets fremtidige utvikling. STPT brukes også for å få tilgang til hele pakken med verktøy på Verse, inkludert Clique og Data Bridge.

Avsluttende tanker

STP jobber mot et inkluderende DAO-økosystem som kan brukes av alle. Verktøypakken som er tilgjengelig på Verse Network, gjør det enkelt å opprette og administrere en DAO, ettersom den har som mål å forene DAO-området og bidra til adopsjon.