Hva er SolScan, og hvordan brukes det?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er SolScan?
Hvorfor bør jeg bruke SolScan?
Hvordan slår man opp transaksjoner og adresser på SolScan?
Hvordan finner man tokener på SolScan?
Hvordan finner jeg Solanas aktive kontoer?
Slik får du tilgang til DeFi-dashbord på SolScan
Slik får du tilgang til NFT-dashbordet på SolScan
Avsluttende tanker
Hva er SolScan, og hvordan brukes det?
Hjem
Artikler
Hva er SolScan, og hvordan brukes det?

Hva er SolScan, og hvordan brukes det?

Nybegynner
Publisert Feb 21, 2022Oppdatert Feb 23, 2023
7m

TL;DR

SolScan er en alternativ Solana-blokkjedeutforsker. Den gir deg tilgang til blokkjededata om transaksjoner, kontrakter, kontoer og mer. Hvis du regelmessig bruker Solana eller trenger å gjøre feilsøking, er det ekstremt nyttig å forstå hvordan du bruker en blokkjedeutforsker.

SolScan har også DeFi- og NFT-dashbord og en analyseplattform. Du kan også bruke API-en til å lage tilpassede feeder til deg selv. Alle disse finnes i toppteksten på nettstedet.


Innledning

Solana er en Proof of Stake (PoS)-blokkjede der prosjektutviklere kan bygge DApper, tokener og smarte kontrakter. I likhet med alle andre aktive kjeder trenger brukerne en intuitiv måte å få tilgang til blokkjededataene på. På lignende måte som BscScan og EtherScan har Solana også en dedikert blokkutforsker som kalles SolScan. La oss gå gjennom de viktigste egenskapene og litt grunnleggende opplæring.Hva er SolScan?

SolScan er en blokkjedeutforsker som brukes til å søke gjennom informasjon på Solana-blokkjeden. Det er et populært alternativ til den offisielle Solana-utforskeren. SolScan gjør komplekse transaksjonsdata om til noe som enkelt kan leses. Blokkutforskeren gir tilgang til alt som er registrert på kjeden, inkludert kryptotransaksjoner, adresser, smarte kontrakter, blokker, tokener og mer. Den er gratis å bruke og krever ingen konto, men du kan opprette en konto og logge på for å oppleve forbedret funksjonalitet.


Hvorfor bør jeg bruke SolScan?

Å bruke en blokkjedeutforsker er viktig for alle som foretar transaksjoner på et nettverk. Hvis du ikke er sikker på hvor pengene du har foretatt staking av, har blitt av, eller kanskje en transaksjon fortsatt venter, kan du bruke SolScan for å finne ut hva som har skjedd. All informasjon på SolScan kommer direkte fra Solana-blokkjeden, så du kan være sikker på at den er nøyaktig. Ved å bruke SolScan eller en hvilken som helst blokkjedeutforsker blir det lettere å forstå mekanikken til DAppene som du samhandler med, og transaksjoner som du utfører.

SolScan bruker samme format som EtherScan, noe som gjør den lettere å forstå. Mange brukere foretrekker dette oppsettet fremfor Solanas offisielle utforsker. Alt er gratis å bruke og inneholder flere nyttige verktøy, lister og analytiske grafer. Utforskeren inneholder også et sett med offentlige API-er som kan utnytte sanntidsdata fra SolScan til tilpassede tredjepartsapplikasjoner og -verktøy.


Hvordan slår man opp transaksjoner og adresser på SolScan?

En av SolScans mest brukte funksjoner er søkefunksjonen for transaksjoner og adresser. Med riktig hash kan du raskt få tilgang til en stor mengde informasjon. Dette inkluderer transaksjonsgebyrer, bekreftelser, tidsstempler, involverte adresser og mer.

Transaksjoner

1. Hver Solana-transaksjon registreres på Solanas hovednett med en signatur. Dette er en lang rekke med tall og bokstaver som ser slik ut: 

5JLcGJQfZjEEuh1bSDqyw2iEfLuFRoYRJY1paoSwrZC8c8zZFW3VqvxsJgjW3bsUjTrpEUDEtvs83PxsuR6hUWqz

2. Kopier og lim inn signaturen i SolScans søkefelt og trykk på enter.


3. Du får nå se all tilgjengelig informasjon om transaksjonen du søkte etter. Dette blir delt inn i tre kategorier: [Overview] (Oversikt), [SOL Balance Change] (SOL-saldoendring) og [Token Balance Change] (tokensaldoendring).


4. Kategorien [Overview] inneholder de fleste detaljene du trenger. La oss gå gjennom listen:

Signatur

En alfanumerisk streng som er unikt tilordnet hver transaksjon. Det er en identifikator som ligner på Ethereums transaksjonshash eller TxID.

Block (Blokk)

Blokknummeret transaksjonen ble behandlet i. Disse tallene er sekvensielle og angir transaksjonens plassering i blokkjedehistorikken.

Timestamp (Tidsstempel)

Tidsstemplet tilknyttet blokken der transaksjonen ble behandlet.

Result (resultat)

Transaksjonens bekreftelsesstatus.

Signer (underskriveren)

Lommebokadressen som startet transaksjonen.

Fee (gebyr)

Gebyret som ble betalt for transaksjonen.

Main Actions (hovedhandlinger)

En oversikt over aktivitetene knyttet til transaksjonen.

Previous Block Hash (forrige blokkhash)

Den alfanumeriske hashen for å identifisere forrige blokk.

Instruction Details (instruksjonsdetaljer)

En detaljert logg over transaksjonens handlinger.

Program Log (programlogg)

En detaljert logg over instruksjonene/handlingsresultatene.


5. For mer informasjon inneholder fanene [SOL Balance Change] (SOL-saldoendring) og [Token Balance Change] (tokensaldoendring) data om transaksjonens tokensaldoendringer for alle involverte parter.

Adresser

En lignende metode kan brukes for å finne ut mer om en individuell adresse. Du kan deretter se en detaljert historikk over adressens aktiviteter. Dette kan gi deg en oversikt over transaksjonene og en bestemt lommeboks samhandlinger med smarte kontrakter.

1. Finn Solana-adressen du vil se på. Den er kortere enn en signatur og ser omtrent slik ut: 

138KHwTqKNWGLoo8fK5i8UxYtwoC5tC8o7M9rY1CDEjT

2. Kopier og lim inn adressen i SolScans søkefelt og trykk på enter.


3. Du får nå se all tilgjengelig informasjon om kontoen du søkte etter. Delen [Overview] (oversikt) viser gjeldende kontosaldo, mens de nederste fanene hovedsakelig omhandler transaksjonshistorikk.


Hvordan finner man tokener på SolScan?

Tokener er lett å verifisere på SolScan, og du kan få full visning av detaljene. Du må bare gjøre følgende:

1. Kopier og lim inn tokenadressen i SolScans søkefelt og trykk på enter. I dette eksemplet har vi brukt en innpakket versjon av Bitcoin (BTC), men du kan også bruke en innpakket versjon av Ethereum (ETH) eller et hvilket som helst annet SPL-token på Solana-nettverket.

Tokenadressen ser slik ut: 

9n4nbM75f5Ui33ZbPYXn59EwSgE8CGsHtAeTH5YFeJ9E

2. Hvis du skrev inn adressen riktig, får du opp følgende informasjon.


Tokener

Fully Diluted Market Cap (fullt utvannet markedsverdi)

Dette er den maksimale totale forsyningen ganget med tokenets gjeldende pris. Det kalles utvannet fordi det også inkluderer låste tokener.

Max Total Supply (maks totalforsyning)

Det totale antallet tokener som noen gang kommer til å eksistere for en bestemt kryptovaluta, enten det er tidligere minet eller skal utstedes i fremtiden.

Holders (holdere)

Antall adresser som holder tokenet.

Social Channels (sosiale kanaler)

Lenker til tokenets offisielle sosiale mediekanaler.

Token name (tokennavn)

Navnet og «tickeren» til tokenet i formatet: [tokennavn (TICKER)].

Token address (tokenadresse)

Unik alfanumerisk adresse tilordnet som en identifikator for hvert token.

Owner Program (eierprogram)

En klassetype og unik ID som indikerer det spesifikke eierprogrammet som er ansvarlig for å lese og skrive data til blokkjeden.

Authority (myndighet)

Kontoen (vanligvis multisignatur) som har myndighet til å validere transaksjoner på nettverket.

Decimals (desimaler)

Hvor mye et enkelt token kan deles (antall desimaler tillatt).

Tags (tagger)

Beskrivende tagger som brukes for å angi typen token. Den kan brukes til å finne tokener i lignende kategori.

Transaksjoner

En komplett og sekvensielt ordnet liste over alle tokentransaksjoner.

Holders (holdere)

En fullstendig liste over alle kontoer som holder tokenet, sortert etter totalt antall holdt og prosentandel.

Analyse

Grafer over tokendistribusjon og holdere.

Markeder

En liste over alle kjente markeder og par som støtter tokenet.


Hvordan finner jeg Solanas aktive kontoer?

1. Du kan finne antall aktive kontoer og andre viktige blokkjedeverdier ved å klikke på [Analytics] (analyse).


2. SolScan-analysesiden har mye informasjon om nettverksnoder, transaksjoner per sekund (TPS), nye tokener, nye NFT-er og mer. Under overskriften [Accounts] (Kontoer) kan du finne antall daglige aktive lommebøker.


3. Vær oppmerksom på at du kan velge ulike perioder øverst til høyre.


Slik får du tilgang til DeFi-dashbord på SolScan

1. Noen av de største DEX-ene i Solana-økosystemet har dashbord innebygd i Solana-blokkutforskeren. Du finner dem raskt under fanen [Defi].


2. La oss ta en titt på Orca. Dette dashbordet viser grunnleggende informasjon om Total Value Locked (TVL / totalverdi låst), volum og aktive handelspar som er tilgjengelig i likviditetspoolene.


Slik får du tilgang til NFT-dashbordet på SolScan

1. SolScan gjør det enkelt å se nye NFT-er, handelsaktivitet og samlinger med NFT-dashbordet. Du finner denne delen i overskriften på nettsiden.


2. NFT-dashbordet lar deg søke gjennom alle NFT-er som er tilgjengelig på Solana. Fanen [Collections] (samlinger) gir deg en liste over NFT-prosjekter basert på volum. Fanen [Trades] (handelsaktiviteter) vise de siste salgene, mens [New NFTs] (nye NFT-er) viser de siste myntingene.Avsluttende tanker

Enten du vil inspisere de nyeste metavers-NFT-ene dine, undersøke en node eller sjekke lommeboken til noen som nettopp har startet opp, trenger du en Solana-blokkutforsker. Dette verktøyet er en viktig del av alle blokkjedenettverk-økosystemer. SolScan har blitt en av de mest brukte i Solana-fellesskapet, så det kan være veldig nyttig å forstå layouten og brukergrensesnittet.