Hva er Solana (SOL)?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hvordan fungerer Solana?
Hva er det som gjør Solana unik? 
Hva er SOL?
Solana-økosystemet
Hva blir det neste?
Avsluttende tanker
Hva er Solana (SOL)?
Hjem
Artikler
Hva er Solana (SOL)?

Hva er Solana (SOL)?

Viderekommen
Publisert May 27, 2021Oppdatert Feb 9, 2023
7m

TL;DR

Solana er et blokkjedenettverk med fokus på raske transaksjoner og høy gjennomstrømning som ønsker å oppmuntre forbrukere til å ta i bruk kryptovaluta og blokkjede. Den benytter flere innovasjoner for å forbedre hastigheten, deriblant Proof of History (PoH) og parallelliserte transaksjoner. Brukerne kan betale transaksjonsgebyrer og samhandle med smarte kontrakter ved å bruke SOL, nettverkets integrerte token.

Innledning

Skalerbarheten er en av de største utfordringene innen blokkjedeteknologi. Etter hvert som et nettverk vokser, møter det ofte begrensninger når det gjelder transaksjonshastighet og bekreftelsestider. Solana har som mål å takle disse begrensningene uten at det går på bekostning av sikkerheten eller desentraliseringen.

Solana-blokkjeden ble grunnlagt i 2017 av Solana Labs' Anatoly Yakovenko og benytter en ny metode for å bekrefte transaksjoner. Bitcoin, Ethereum og mange andre prosjekter har trege transaksjonstider, høye gebyrer og enormt energiforbruk. Solana bruker en rekke innovasjoner, som PoH og parallellisering, for effektivt å behandle tusenvis av transaksjoner per sekund (TPS). 

Hvordan fungerer Solana?

Solana er en tredjegenerasjons proof-of-stake (PoS)-blokkjede som har implementert en rekke unike innovasjoner for å legge til rette for høy gjennomstrømning, raske transaksjoner og lave gebyrer: 

 • Proof of History (PoH): En metode for å verifisere tid uten behovet for et konvensjonelt tidsstempel.

 • Parallellisering: Muligheten til å behandle mer enn én transaksjon om gangen.

 • Tower Bysantine Fault Tolerance (BFT): En PoH-optimalisert versjon av Practical BFT.

 • Turbine: En blokkpropageringsprotokoll.

 • Gulf Stream: En protokoll for videresending av transaksjoner uten mempool.

 • Sealevel: Kjøretid for parallelle smarte kontrakter.

 • Pipelining: En transaksjonsbehandlingsenhet for valideringsoptimalisering.

 • Cloudbreak: En horisontalt skalert kontodatabase.

Disse egenskapene fører til et nettverk med høy ytelse som har 400 ms blokktid og behandler tusenvis av TPS. For å sette dette i perspektiv er Bitcoins blokktid på rundt 10 minutter, og Ethereums på omtrent 15 sekunder.

SOL-holdere kan foreta staking av tokener som en del av blokkjedens PoS-konsensusmekanisme. Med en kompatibel kryptolommebok kan du foreta staking av tokener hos validatorer som behandler nettverkets transaksjoner. En vellykket validator kan deretter dele belønningen med de som har foretatt staking av tokener. Denne belønningsmekanismen motiverer validatorer og delegatorer til å opptre i nettverkets interesse. 

Per desember 2022 har Solana 2034 validatorer og en Nakamoto-koeffisient på 31.

Hva er det som gjør Solana unik? 

Det målrettede fokuset på å holde transaksjonene billige, rikelige og klare for utbredt bruk har ført til en rekke unike innovasjoner:

Proof of History

Å holde styr på transaksjonsrekkefølgen er avgjørende for kryptovalutaer. Bitcoin gjør dette ved å samle transaksjonene i blokker med ett enkelt tidsstempel. Hver node må validere disse blokkene i konsensus med andre noder. Men denne prosessen resulterer i mye venting på at nodene skal bekrefte en blokk på nettverket. Solana har en annen tilnærming som kalles Proof of History (PoH).

Solana-hendelser og -transaksjoner hashes ved hjelp av SHA256-hashfunksjonen, som tar inndata og produserer en unik utdata som er ekstremt vanskelig å forutsi. Solana tar utdata fra en transaksjon og bruker den som inndata for neste hash, så rekkefølgen på transaksjonene er nå innebygd i hash-utdataene.

Denne hashing-prosessen skaper en lang og ubrutt kjede av hash-transaksjoner. Dette resulterer i en klar, verifiserbar rekkefølge av transaksjoner som en validator kan legge til i en blokk uten å trenge et konvensjonelt tidsstempel.

Hashing krever også en viss tid å fullføre, noe som betyr at validatorene enkelt kan bekrefte hvor mye tid som har gått. Ved å samle transaksjoner i en kjede av hasher behandler og overfører validatorene mindre informasjon per blokk. Ved å bruke en hashet versjon av den siste transaksjonstilstanden reduseres blokkbekreftelsestiden betraktelig.

PoH er ikke en konsensusmekanisme, men isteden en måte å forkorte tiden som blir brukt til å bekrefte rekkefølgen på transaksjonene. Når dette kombineres med PoS, er det mye enklere å velge neste validator for en blokk. Nodene trenger mindre tid på å validere rekkefølgen på transaksjonene, noe som betyr at nettverket velger en ny validator raskere.

Lav kostnad

Solana har ekstremt lave gebyrer, og en gjennomsnittlig transaksjon koster USD 0,00025. Lave gebyrer kan fjerne noen av Web3s største inngangsbarrierer, ettersom gas-gebyrer på andre kjeder kan legge til store kostnader på et enkelt kjøp. 

Energieffektivitet

Fordi Solanas noder trenger mye mindre tid og færre ressurser på å validere transaksjoner – og fordi det ikke kreves mining som i proof-of-work (PoW)-nettverk – har nettverket vokst frem som en av de mest energieffektive blokkjedene.

Solana Foundation, den ideelle organisasjonen som er dedikert til å sikre og støtte Solana-nettverket, utgir regelmessige tredjepartsrevisjoner om Solanas energipåvirkning, samt hvordan den er sammenlignet med andre blokkjedeprosjekter og gjennomsnittlig husholdningsforbruk. Den siste rapporten, som ble publisert i september 2022, fremhevet følgende energiforbruksstatistikk:

Én Solana-transaksjon

508 joule

Enkelt Google-søk

1080 joule

Én Solana-transaksjon uten stemming

3290 joule

Én Ethereum-transaksjon (estimert etter sammenslåing)

144 036 joule

Fullading av et iPhone 13-batteri

44 676 joule

Drift av hele Solana-nettverket per år

4 056 273 936 joule

Mining av én Bitcoin

5 005 764 000 joule

Gjennomsnittlig energiforbruk for husholdninger i USA per år

38 574 000 000 joule

Hva er SOL?

SOL er Solanas integrerte brukstoken, som nettverket brenner som en del av deflasjonsmodellen. Brukerne trenger SOL for å betale transaksjonsgebyrer når de foretar overføringer eller samhandler med smarte kontrakter. SOL-holdere kan også bli nettverksvalidatorer. I likhet med Ethereum lar Solana utviklerne bygge smarte kontrakter og lage prosjekter på blokkjeden.

SOL bruker SPL-protokollen – SPL er Solana-blokkjedens tokenstandard, i likhet med ERC-20 på Ethereum. SOL-tokenet har to hovedbruksområder:

 1. Betale for transaksjonsgebyrer som påløper ved bruk av nettverket eller smarte kontrakter.

 2. Staking av tokener som en del av PoS-konsensusmekanismen.

Desentraliserte applikasjoner (DApper) som bygges på Solana, skaper nye bruksområder for SOL og andre tokener som bygges ved hjelp av SPL-standarden.

Solana-økosystemet

Solana-økosystemet har vokst enormt siden lanseringen av hovednettbetaen i 2020. Per desember 2022 var det 21 255 Github-repositorier fra utviklere som benytter Solana, som igjen støtter åtte millioner aktive brukere.

Tradisjonelle økonomiske giganter har også annonsert sin integrasjon med Solana. Disse inkluderer Discord (som lar brukerne koble sammen profilen sin og Solana-lommebøker) og ASICS (som brukte Solana Pay-betalingsløsningen for å la kunder kjøpe en spesiell sko med begrenset opplag).

Solanas raske transaksjoner og høye gjennomstrømming har gjort det til det foretrukne nettverket for flere Web3-bruksområder, for eksempel:

 • NFT-er: Raske transaksjonstider og lave gebyrer har bidratt til fremveksten av et robust Solana NFT-økosystem. Mer enn 22,7 millioner NFT-er har blitt myntet på Solana av over 150 000 skapere (per desember), og Solana NFT-er støttes av Meta-eide Facebook og Instagram. Andre Solana NFT-prosjekter det er verdt å merke seg, er Degenerate Ape Academy, Okay Bears og Solana Monkey Business.

 • Betalinger: Solana Pay-protokollen har drevet et økosystem av friksjonsfrie, tillatelsesløse betalingsstrukturer som kan gjøre opp betalinger på sekunder. I den nylige kunngjøringen av Stripes fiat-til-krypto-lansering var 11 av de 16 prosjektene som ble nevnt som lanseringspartnere, bygget på Solana.

 • Spill: Per desember er det 15 aktive spill som kan spilles med Solana, og det forventes å øke til 37 innen mars 2023.

 • DeFi: Solanas raske transaksjonstider gjør den ideell for desentralisert finans (DeFi), og Solana DeFi-prosjekter samlet inn over USD 150 millioner i 2022. Viktige prosjekter inkluderer den fellesskapsdrevne ordreboken OpenBook og Jupiter Aggregator.

 • DAO-er: Nye verktøy har ført til en bølge av desentraliserte autonome organisasjoner (DAO-er) på Solana, noe som videre har ført til 8489 DAO-forslag og 34 484 stemmer totalt. 

 • Mobil: Med kunngjøringen av Saga i juni, den første mobiltelefonen som bruker Solana Mobile Stack, har Solana-økosystemet ledet an i mobilfokusert kryptoutvikling. De første Saga-enhetene ble sendt til utviklerne i desember 2022.

Hva blir det neste?

Breakpoint-konferansen i 2022 av Solana Foundation fremhevet en rekke prosjekter du burde følge med på i de kommende månedene og årene, deriblant:

 • Firedancer: Jump Crypto utvikler ny Solana-kjerneprogramvare med åpen kildekode, inkludert en ny valideringsklient som kan behandle 1,2 millioner TPS i et testmiljø, fra november. Dette vil øke Solanas gjennomstrømning ytterligere.

 • Mobil: Saga-enheter forventes å bli tilgjengelig for offentligheten i 2023. Solana Mobile lanserer også en Solana DApp Store, en gebyrfri Web3-fokusert butikk for DApper, i januar 2023.

 • Nettverksoppgraderinger: En rekke oppgraderinger er implementert for å forbedre nettverkets ytelse, inkludert QUIC, staking-vektet tjenestekvalitet og gebyrmarkeder. Solana Labs medgrunnlegger Anatoly Yakovenko har også lagt frem sin visjon for hvordan han ønsker å forbedre nettverket.

Avsluttende tanker

Etter å ha dukket opp på blokkjedemarkedet i 2020 fortsetter Solana å modnes til et robust og bærekraftig økosystem. Det har siden da blitt et populært valg for både prosjekter og brukere og ser ut til å vokse enda mer.