Hva er SKALE (SKL)?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er SKALE?
Hvordan fungerer SKALE?
Multikjede 
SKALE-nettverket
Hva er SKL?
Avsluttende tanker
Hva er SKALE (SKL)?
Hjem
Artikler
Hva er SKALE (SKL)?

Hva er SKALE (SKL)?

Viderekommen
Publisert Jul 7, 2022Oppdatert Mar 9, 2023
6m


TL;DR

SKALE består av et potensielt ubegrenset antall blokkjeder som er modulære, raske og sikre. Det fungerer på en integrert måte med Ethereum-blokkjeden. Utviklerne kan benytte seg av Ethereums sikkerhet ved å migrere DeFi-prosjektene sine til egne SKALE-kjeder for å oppnå høy gjennomstrømning og lave eller ingen gas-gebyrer. 

Innledning

Populære blokkjeder som opplever stadig økende bruker- og utvikleraktivitet, får ofte problemer med hastighet og kapasitet. Samtidig er det nødvendig med en friksjonsfri brukeropplevelse for at blokkjedefellesskapet skal kunne skape en Web3-fremtid. SKALE er et av prosjektene som er bygget for å støtte den eksponentielle veksten til desentraliserte applikasjoner (DApps) på Ethereum-nettverket. 

Hva er SKALE?

SKALE er et modulært lag-1- og lag-2-hybridnettverk som består av skalerbare og sammenkoblede blokkjeder. Det gjør det mulig for utviklere å migrere prosjektene sine fra Ethereum-nettverket og over på en SKALE-administrert blokkjede for å oppnå høy gjennomstrømning med minimale gas-gebyrer. 

SKALE ble grunnlagt i 2018 av Jack O'Holleran og Stan Kladko og ble designet for å forbedre den generelle brukeropplevelsen i blokkjedeområdet. Visjonen er å gjøre blokkjedeapplikasjoner raske, enkle og gratis for alle brukere. Gjennom EVM (Ethereum virtuell maskin)-kompatible blokkjeder skaper SKALE et raskt, gas-fritt økosystem som støtter utviklingen av NFT-er, spill, DApps og mer. 


Hvordan fungerer SKALE?

SKALE fungerer på en integrert måte med Ethereum, samtidig som den kjører sin egen konsensusmekanisme. Dette designet utnytter ETH-nettverkets proof-of-stake (PoS/stakingbevis) og kombinerer det med SKALE-nettverkets egen for å tilby transaksjoner som har høy hastighet, er sikre og har lave eller ingen gas-gebyrer. Det er også bra for Web3- og DeFi-applikasjoner når det gjelder kostnader og ytelse, og bidrar til Ethereums evne til å skalere for masseadopsjon.


Multikjede 

SKALE er et multikjedenettverk. Det er et potensielt ubegrenset antall SKALE-kjeder som kan fungere som uavhengige blokkjeder. Disse blokkjedene er interoperable og EVM-kompatible, noe som betyr at brukerne kan distribuere sine eksisterende Ethereum-baserte smarte kontrakter direkte på SKALE-kjedene og få høy gjennomstrømning og lav ventetid. Utviklere kan også bruke SKALE-kjeder til å kjøre smarte kontrakter, desentralisert lagring, utføre rollup-kontrakter og mye mer.

SKALE har også modifisert den eksisterende EVM-funksjonaliteten for å gjøre det mulig med flere bruksområder for smarte kontrakter. For eksempel kan brukere distribuere SKALE-kjeder med en FileStorage-smart kontrakt for å lagre større filer på nettverksnoder. Muligheten for å sende meldinger mellom kjeder gjør at man kan overføre tokener og NFT-er på tvers av SKALE-kjeder. 

På SKALE har hver blokkjede mange konfigureringsmuligheter. Brukerne kan velge kjedestørrelse, konsensusprotokoll, virtuell maskin, overordnet blokkjede og flere sikkerhetstiltak i samsvar med behovene sine. Nettverket forventes å vokse slik at det støtter andre blokkjeder enn Ethereum i fremtiden.

For å bruke en SKALE-kjede må utviklerne betale for et nettverksabonnement. Betalingen utføres gjennom en smart kontrakt på Ethereum. Gebyrene deles med validatorer og SKALE-fellesskapet.


SKALE-nettverket

SKALE bruker et nettverk av desentraliserte noder for å lage et felles sikkerhetssystem. Hver node leverer ressurser til flere SKALE-kjeder, inkludert lagring. De overvåker oppetiden og ventetiden, og gir nodeeierne et grensesnitt der de kan ta ut, sette inn, foreta staking av eller gjøre krav på det opprinnelige brukstokenet SKL. Hver SKALE-kjede som legges til nettverket, kan skape mer kapasitet og samtidig tilby felles sikkerhetsressurser med de andre sidekjedene.

SKALE-nettverket består av SKALE Manager og SKALE-noder. SKALE Manager finnes på Ethereums hovednett. Det er inngangspunktet til alle andre smarte kontrakter i SKALE-økosystemet, og det støtter opprettelsen og ødeleggelsen av SKALE-kjeder. 

SKALE-noder drives av brukere som foretar staking av en forhåndsbestemt mengde SKL-tokener på Ethereum, og som oppfyller nettverkets maskinvarekrav. Når de har blitt tatt opp i nettverket, kan de støtte én eller flere SKALE-kjeder. SKALE Manager tildeler hver node 24 tilfeldige validatorer, for å sikre desentralisering. De andre nodene reviderer deretter nodens oppetid og ventetid. Basert på ytelsen på slutten av hver nettverksepoke, blir de belønnet med SKL-tokener. 

SKALE-noder bruker en virtualisert undernodearkitektur for at hver node skal kunne kjøre flere SKALE-kjeder samtidig. De virtualiserte undernodene er designet for dynamisk størrelse som gjør nettverket mer elastisk. Virtualiserte undernoder er også ansvarlige for å kjøre SKALE EVM, SKALE-konsensus og kommunikasjon mellom kjeder. 


Hva er SKL?

SKL er den opprinnelige kryptovalutaen og brukstokenet for SKALE. Den har en totalforsyning på 4,27 milliarder tokener. 

SKL er et ERC-777-token som er bakoverkompatibelt med ERC-20-standarden. Det støtter delegering på tokennivå, en sikker staking-metode uten depot. Istedenfor at pengene låses i en smart kontrakt, kan brukerne foreta staking av SKL med en delegasjonsnøkkel fra lommeboken sin.

SKALE-tokenet brukes til betalinger på nettverket, inkludert abonnementet for SKALE-kjeden. Tokenholderne kan foreta staking av SKL som validatorer eller delegatorer og få belønninger. Som validatorer kan de drive noder for å validere transaksjoner, utføre smarte kontrakter og sikre SKALE-nettverket. Dette gir dem SKL-belønninger fra SKALE-kjedeabonnementene. Hvis en SKL-holder velger å foreta staking som delegator, får vedkommende kun en del av validatorens belønning.

I tillegg gir SKL tokenholderne rett til å delta i styringen av SKALE-nettverket. Gjennom stemming på kjeden kan de bestemme SKALEs økonomiske parametere og hvilken retning den fremtidige utviklingen skal gå i.

Avsluttende tanker

Etter hvert som bruken av DApps øker, har SKALE potensial til å vokse eksponentielt med sitt dynamiske multikjedenettverk. Ved å tilby høy gjennomstrømning, lave kostnader og lav ventetid på transaksjoner kan SKALE være en bærekraftig skaleringsløsning for Ethereum-blokkjeden.