Hva er eiendom i metaverset?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hvordan eksisterer eiendom i metaverset?
Hvorfor folk er interessert i metaverseiendom
Hva kan du gjøre med metaverseiendom?
Veksten innen metaverseiendom
Hva påvirker prisen på virtuelle NFT-land?
Avsluttende tanker
Hva er eiendom i metaverset?
Hjem
Artikler
Hva er eiendom i metaverset?

Hva er eiendom i metaverset?

Viderekommen
Publisert Oct 10, 2022Oppdatert Dec 23, 2022
6m

TL;DR

Et stykke metaverseiendom er en NFT som gir innehaveren et digitalt bevis på eierskap av land på en metaversplattform. I de fleste tilfeller er det mulig å bygge på tomten for å skape opplevelser som egner seg til reklame, sosialt samvær, markedsføring, underholdning og mer. Verdien av hver tomt avhenger av disse faktorene, i tillegg til den generelle markedsstemningen, samlemulighetene og plattformens popularitet.

Innledning

Konseptet med metaverset og digital eiendom går hånd i hånd. Men i likhet med mange kryptotrender har ikke mediedekningen vært tydelig nok. Akkurat som med alle andre investeringer er det avgjørende å forstå ideen om metaverseiendom før du kjøper digitalt land. Sammenlignet med rent kunstneriske ikke-fungible tokener (NFT-er), er metaverseiendom enklere å forstå fordi nytten og bruksområdene er lette å se.

Hvordan eksisterer eiendom i metaverset?

For nykommere i metaverset kan digital eiendom høres bakvendt ut. Konseptene fysisk eiendom og eiendom henger tett sammen. Men selv om blokkjedebasert eiendom i metaverset kanskje ikke er fysisk, tilbyr den samme – eller kanskje enda bedre – eierrettigheter til en tomt med (digitalt) land. Landeierskap i et spill, et fellesskap eller en annen plattform blir representert ved en NFT.

Siden NFT-er er ikke-fungible (dvs. hver enkelt er unik) og på en sikker måte kan bevise digitalt eierskap, fungerer de omtrent som eiendomsskjøter i digital eiendom. En NFT kan byttes, kjøpes og selges i henhold til markedsverdien, som er avledet fra en rekke faktorer.

Metaverseiendommen din kan befinne seg i et populært område med mye digital fottrafikk, noe som gjør den egnet som annonseplass. Staking-fordeler og andre verktøy øker også verdien av landet. Den spesifikke metaversplattformen du er på, har betydning for verdien av landet.

Noen metaversplattformer tilbyr mange tilpasningsmuligheter, slik at du kan bygge og planlegge egne områder, arrangementer og opplevelser. Eksempler er The Snoopverse på The Sandbox og Netflix-innholdet på Decentraland.

Hvorfor folk er interessert i metaverseiendom

For å forstå hvorfor folk er interessert i metaverseiendom, kan vi ta et skritt tilbake og se på hvorfor folk er interessert i NFT-er generelt. På et teknologisk nivå er en NFT et legitimt digitalt bevis på eierskap. Dette er verdifullt i en verden der det er altfor enkelt å kopiere filer uten at det er noen merkbar forskjell.

Deretter må vi se på samleverdien. Mennesker har alltid vært veldig opptatt av å samle på gjenstander – av mange grunner. I tillegg til å kunne gi glede og ha samleverdi kan en NFT gi konkrete fordeler som økt nytte i et spill eller på en plattform.

Noe annet interessant med NFT-er er investeringspotensialet, og det er grunnen til at mange holder dem med tanke på spekulasjon. I sterke markeder har NFT-priser generelt sett fulgt de stigende markedsprisene. NFT-bull-«løp» har på noen måter også vært et resultat av at kjendiser og media hausser opp teknologien.

Mange kjøper metaverseiendom-NFT-er fordi de følger alle de ovennevnte prinsippene. JPMorgan har for eksempel kjøpt land i Decentraland på grunn av dette: 

1. Bruksverdi: De kan ha virtuelle gjester på Sandbox-eiendommen og skape en oppslukende opplevelse.

2. Samleverdi: Metaverseiendom er et stykke popkultur med høy samleverdi som kan bidra i markedsføringstiltak.

3. Spekulative egenskaper: Det er usannsynlig at JPMorgan ville ha kjøpt land uten å forvente å enten selge det med fortjeneste eller å kunne øke inntektene via kundeanskaffelse.

Hva kan du gjøre med metaverseiendom?

Virtuell eiendom begrenses bare av metaversets begrensninger. Det har derfor et stort potensial i sosiale og arbeidsrelaterte sammenhenger. I tillegg til investering og handel vil dette potensialet føre til at folk på lang sikt tar i bruk teknologien. Alt metaverset kan omfatte, kan også oppleves gjennom metaverseiendom. De nøyaktige bruksområdene og detaljene avhenger av plattformen, men i teorien finnes det ingen grenser.

Individuelle brukere, reklamer og merkevarer kan designe sine egne opplevelser basert på hva den spesifikke eiendommen tilbyr. Både konserter, møter, messer, kunstutstillinger og merkevarelanseringer har blitt holdt på digitale tomter. Dette gjør metaverseiendom til et utrolig viktig verktøy i sosialisering og markedsføring. Store merker som for tiden eksperimenterer med formatet, inkluderer:

1. HSBC: Kjøpte et stykke land i The Sandbox i første kvartal 2022 med en plan om å skape nye merkeopplevelser.

2. Samsung: Laget en virtuell opplevelse som de kaller Samsung 837X, i Decentraland og har holdt arrangementer som #RecycleUp Fashion Show.

3. The South China Morning Post: Utviklet en digital versjon av Hong Kong Star Ferry Pier i The Sandbox.

Veksten innen metaverseiendom

Et raskt voksende antall følgere og et økende salg av metaverseiendom har fanget oppmerksomheten til media, investorer og vanlige folk over hele verden. I følge data fra Influencer Marketing Hub har «gjennomsnittsprisen på en tomt på store metaversplattformer økt fra USD 1265 til USD 12 684», noe som er en tidobling fra januar 2021 til februar 2022. McKinsey rapporterer at «mer enn 120 milliarder dollar har strømmet inn i metaversområdet hittil i 2022 – mer enn det dobbelte av de 57 milliarder dollar totalt i 2021».

For en så ung bransje kan disse tallene virke svimlende. Men en rask vekst i markedsverdi har ikke nødvendigvis sammenheng med lang levetid eller et sunt marked. Vi må sannsynligvis vente utover denne hypervekstfasen for å få oppleve den faktiske verdien av metaversland. Likevel har noen tidlige investorer allerede tjent på metaversets vekst. For eksempel ble en tomt ved siden av Snoop Doggs eiendom solgt for nesten en halv million dollar.

Hva påvirker prisen på virtuelle NFT-land?

Vi har kort beskrevet hvorfor folk er interessert i virtuelle NFT-land, men vi skal gå litt nærmere inn på de tre hovedfaktorene som bestemmer prisen:

1. Bruksverdi: Alle metaversplattformer, spill eller univers har et definert bruksområde for de virtuelle eiendommene. Noen har større tilpasningsmuligheter, mens andre gir deg fordeler i spillet eller statistikkøkninger. Hvis det virtuelle NFT-landet har et spesielt attraktivt bruksområde, koster det kanskje mer på det åpne markedet. 

2. Plattform: Som nevnt over, er det plattformen landet ligger på, som definerer nytten. I tillegg til det påvirker en plattforms merkenavn og rykte også verdien av NFT-landet. Dette tilsvarer det at Nike eller Adidas kan ta mye høyere priser enn et mindre kjent merke med sammenlignbar produktkvalitet.

3. Spekulasjon: Ideen om at en metaverseiendom kan bli mer verdifull i fremtiden, er ofte nok til å påvirke prisen. Hvis hele markedet deler denne følelsen og er «bullish» på metaversets tomtepris, blir spekulasjon en viktig faktor for å bestemme prisen.

Avsluttende tanker

Adopsjonen på lang sikt og bruken av metaverseiendom går lenger enn hypen: De er avhengige av faktiske bruksområder og reell nytte for å lykkes. Likevel er det fascinerende å se hvor langt metaverseiendom allerede har kommet på så kort tid. Etter hvert som metaverset blir mer populært og blir bygget videre på, vil modenheten også øke. Derfor er det å gjøre seg kjent med digital eiendom en god idé for alle potensielle brukere eller investorer som er interessert i fremtiden til metaverset.