Hva er MANTRA (OM)?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er OMniverset?
Avsluttende tanker
Hva er MANTRA (OM)?
Hjem
Artikler
Hva er MANTRA (OM)?

Hva er MANTRA (OM)?

Viderekommen
Publisert Aug 31, 2022Oppdatert Oct 19, 2022
4mTL;DR

MANTRA er et vertikalt integrert blokkjedeøkosystem. MANTRA OMniverset omfatter (1) DAO-en, (2) MANTRA-noder, som er en blokkjede som leverer infrastruktur som tjeneste, (3) MANTRA-kjeden, som er en protokoll for forskjellige aktiva for Cosmos-økosystemet, og (4) MANTRA-finans, som er en DeFi-plattform som tar DeFis hastighet og åpenhet inn i TradFi-verdenen.

Innledning

MANTRA ble lansert i 2020 og er et vertikalt integrert blokkjedeøkosystem. Økosystemet var tidligere kjent som MANTRA DAO og har rykte for å være en åpen og ærlig tilnærming til kryptohandel, fondbygging og innovasjon – alt er en del av målet om å gjøre kryptobanebryting personlig, trygt og sikkert.

Hva er OMniverset?

Med MANTRAs nye merkevare kom også restruktureringen av MANTRA til det altomfattende MANTRA-økosystemet, også kjent som OMniverset. OMniverset består av fire stabler som omfatter det brede utvalget av produkter og tjenester som MANTRA tilbyr til både private og institusjonelle investorer. De fire stablene er MANTRA-noder, MANTRA-kjeden, MANTRA-finans og MANTRA DAO, som alle består av mange innovative produkter innenfor MANTRAs økosystem. 

MANTRA-noder

MANTRA-noder er hjørnesteinen i den vertikalt integrerte stabelen som er grunnlaget for OMniverset. Den primære funksjonen til nodeoperasjonene er å generere inntekter til bedriften og øke Sherpa-fellesskapets beholdning ved å tilby flere muligheter for avkastning på tvers av mange blokkjeder. I tillegg støtter disse validatornodene MANTRA i å bygge en tilstedeværelse på nye og fremvoksende blokkjedenettverk, slik at det kan vokse til å bli et større institusjonelt rom som økosystem. Det åpner også muligheter for å utvide MANTRAs flerkjedede DeFi-økosystem.

MANTRA tilbyr også Infrastructure as a Service (IaaS / infrastruktur som tjeneste), noe som betyr at de kan sette opp validatornodeoperasjoner for både institusjoner og enkeltpersoner. Tjenestelinjen for MANTRA-noder inkluderer også nodeadministrasjon, privat-staking (både på og utenfor kjeden), institusjonelle noder, utvikling og distribusjon av sky-/hvitmerke-noder.

MANTRA-kjeden

MANTRA-kjeden er protokollen for Cosmos-økosystemet. Den er interoperabel med andre blokkjeder i Cosmos med IBC-modulen og tilbyr utviklerverktøy og muligheten til å bygge alt fra spill og web3-applikasjoner til sikre og desentraliserte børser (DEX). Nettverket er også EVM-kompatibelt og kombinerer fleksibiliteten og påliteligheten til både Cosmos- og Ethereum-økosystemene i et utviklervennlig miljø. 

MANTRA-kjeden bruker også en kraftig desentralisert identifikasjonsmodul (DID) for alle KYC- og AML-behov. Modulen legger til rette for utviklingen av produktene som benytter forbedrede funksjoner og økosystemer.

MANTRA-finans

MANTRA-finans har som mål å være en plattform som tar DeFis hastighet og åpenhet til den etablerte, men likevel uklare, TradFi-verdenen. Plattformen skal bidra til at brukere over hele verden kan handle, utstede og tjene på digitale aktiva på en ikke-depotbasert måte uten krav om tillatelse.

MANTRA DAO

Siden starten har MANTRA alltid fokusert på å involvere fellesskapet i alle ledd, og den transparente styringsmekanismen er kjernen som fører folk sammen. For å nå et bredere fellesskap utenfor OMniverset og Sherpas prøver M DAO å overføre dette narrativet og denne strukturen til andre prosjekter og de mange protokollene som benyttes der.

Stabelen tilbyr DAO-tjenester som på en sikker måte øker effektiviteten til ulike DAO-forretningsfunksjoner, fra økonomi til personalledelse. For eksempel inkluderer noen DAO-løsninger finansforvaltning, DAO-utstedelse og -startplaner, DAO-styring og -tilskudd samt DAO-staking og DeFi.

Noen vellykkede DAO-partnerskap er for eksempel HeliSwap, den første DEX og DAO på Hedera-nettverket, og ZENSTAR, det første substratbaserte pengemarkedet som er bygget på Astar-nettverket på Polkadot.

OM-tokenet

$OM er det integrerte tokenet i OMniverset, og det har forskjellige bruksområder, deriblant:

Styring: $OM-stakere kan utstede forslag, delta i styringsavstemninger og foreslå utviklinger i ulike produkter i OMniverset.

Staking: Staking av $OM kan foregå direkte i MANTRAs nettapp eller på Binance for passiv avkastning.

DAO-tokentilgang / insentiver for airdrop: $OM-stakere får spesiell tilgang til nye utstedelser av DAO-tokener i tillegg til DAO-token-airdrops for partnere.

Nå som du er kjent med de viktige stablene som utgjør MANTRA som økosystem, skal vi se på hvordan du kan kjøpe MANTRA-tokenet, $OM, på Binance. 


Avsluttende tanker

MANTRA har riktignok som mål å skape et sikkert, trygt og personlig økosystem for brukerne sine, men det er likevel alltid viktig å huske at kryptobransjen ikke er uten risiko. Hvis du gjør deg kjent med MANTRAs infrastruktur, vil det hjelpe deg med å forstå tjenestene som tilbys i OMniverset.