Hva er Livepeer (LPT)?
Innholdsfortegnelse
Innledning  
Hvordan fungerer Livepeer?  
Avsluttende tanker
Hva er Livepeer (LPT)?
Hjem
Artikler
Hva er Livepeer (LPT)?

Hva er Livepeer (LPT)?

Viderekommen
Publisert Aug 17, 2022Oppdatert Nov 11, 2022
4m


TL;DR  

Livepeer er en desentralisert videoprotokoll som er bygget på Ethereum-blokkjeden. Den ble designet for at alle sømløst skal kunne integrere videoinnhold i applikasjoner på en desentralisert måte og til en brøkdel av prisen i forhold til tradisjonelle løsninger. Desentralisering av videobehandling oppnås ved å distribuere transkodingsprosessen til et nettverk av nodeoperatører. Transkoding er et viktig skritt for å sikre jevn levering av videoinnhold til sluttbrukerne. Det innebærer at rå videofiler konverteres til optimal tilstand for hver sluttbruker, basert på faktorer som enhetens skjermstørrelse og internettforbindelse.

Livepeer behandler videoinnhold pålitelig og rimelig ved hjelp av blokkjedeteknologi som bruker spillteori, kryptoøkonomiske insentiver og smarte kontrakter for å fremme positive samhandlinger med interessentene. Livepeer-tokenet (LPT) er det integrerte aktivumet og brukes til å koordinere og distribuere videobehandlingsoppgaver blant nettverksdeltakerne sikkert og pålitelig. 

Innledning  

Med den økende bruken av sosiale medier, spesielt gjennom pandemien, og den massive veksten i skaperøkonomien, benyttet videorelatert innhold mer enn 82 % av internetts båndbredde i 2021. 

Livepeer-nettverket, som drives av tusenvis av distribuerte noder, gir utviklere og skapere av videoapper tilgang til en sikker, høykvalitets kodingsarkitektur som ikke koster altfor mye. Siden oppstarten i 2017 har Livepeer-nettverket behandlet over 150 millioner minutter med video.

Hvordan fungerer Livepeer?  

Livepeer er bygget på Ethereum og er i hovedsak et nettverk som kobler sammen alle som ønsker videobehandling, med leverandører som tilbyr denne tjenesten. Den bruker det integrerte tokenet LPT for å insentivere nettverksdeltakerne til å holde denne videotranskodingsprosessen pålitelig, sikker og rimelig sammenlignet med dagens sentraliserte løsninger.

Det er to hovedinteressenter i Livepeer-nettverket: orkestratorer og delegatorer. 

Orkestratorer

Alle som eier utstyr for video-mining, kan foreta staking av LPT og utføre videobehandlingsarbeid på Livepeer-nettverket. I bytte mot å tilby denne tjenesten får de en andel av videobehandlingsgebyret i form av LPT og ETH. Disse nettverksdeltakerne kalles orkestratorer. 

Delegatorer

De som ikke har tilgang til verktøy for video-mining eller ikke har erfaring med videobehandling, kan fortsatt delta i nettverket ved å delegere eller tildele LPT til en nodeoperatør som har riktig verktøy og ekspertise for å behandle video via Livepeer Explorer. Disse nettverksdeltakerne kalles delegatorer.

Hva er LPT?

Nettverkets integrerte aktivum, Livepeer-tokenet (LPT), er et ERC-20-token som brukes til å sørge for sikkerheten, distribuere videobehandlingsoppgaver blant nettverksdeltakerne og stimulere til aktiv deltakelse i de ulike rollene på Livepeer-nettverket. Jo flere LPT-tokener som settes av til nettverkets funksjon, jo mer stabilt, sikkert og robust blir det.  

Orkestratorer tildeles arbeid i henhold til mengden LPT de har foretatt staking av – egne eller delegatorers – i tillegg til deres geografiske plassering og pålitelighet. Ettersom flere delegerte tokener fører til mer arbeid, og mer arbeid tilsvarer flere belønninger, konkurrerer orkestratorene om å tiltrekke seg så mange delegatorer som mulig.

På slutten av hver runde, dvs. på slutten av hver dag, mynter Livepeer-protokollen nye Livepeer-tokener i henhold til en fastsatt inflasjonsrate. Livepeer er en "staking-basert" protokoll, som betyr at belønningene tildeles hver deltakende bruker i forhold til bidraget deres. Deltakere som har vært aktive i en gitt runde – enten ved å kjøre noder eller ved staking av tokener – mottar et forholdsmessig beløp av den utstedte belønningen. De som ikke har deltatt aktivt i en gitt runde, mottar ikke disse belønningene. 

Orkestratorer får også en ekstra fordel: De mottar en andel av delegatorens belønning som provisjon for å drive den desentraliserte infrastrukturen. 

Med dette systemet kan aktive deltakere øke sin staking i nettverket. Samtidig krymper transkodingsrettighetene til inaktive brukere for hver runde de ikke deltar. Med andre ord resulterer en større LPT-andel i at man får mer arbeid, som igjen fører til flere belønninger. 

Inflasjonsraten som brukes til å bestemme størrelsen på de utstedte belønningene, motiverer også brukerne til å være aktive. Prosentandelen av ny LPT i hver kompensasjonsrunde bestemmes av hvor mange LPT som totalt er satt av til at nettverket skal fungere. Jo høyere denne andelen er, jo lavere blir inflasjonsraten og jo mer verdi beholder de eksisterende tokenene. Dermed motiveres tokenholderne på en naturlig måte til økt staking for å tjene mer.

Avsluttende tanker

Livepeer har utviklet en løsning for å delegere videobehandlingsoppgaver til pålitelige parter. Med en desentralisert videoprotokoll kan Web3-prosjekter og -selskaper unngå høye, vilkårlige videobehandlingsgebyrer og sensur, slik at de kan levere bedre videoinnhold til publikum.