Hva er Kyber Network (KNC)?
Innholdsfortegnelse
Hva er KyberSwap?
Hvordan fungerer KyberSwap?
Hva er det som gjør KyberSwap unik? 
Hva er tokenet Kyber Network Crystal (KNC)? 
Slik bruker du KyberSwap
Avsluttende tanker
Hva er Kyber Network (KNC)?
Hjem
Artikler
Hva er Kyber Network (KNC)?

Hva er Kyber Network (KNC)?

Viderekommen
Publisert Jun 20, 2022Oppdatert Feb 17, 2023
7m

TL;DR

Kyber Network er en desentralisert protokoll som er bygget på Ethereum. Den er distribuert på flere Ethereum Virtual Machine (EVM)-kompatible kjeder, som Polygon, BNB og Avalanche. 

Kyber Network ble grunnlagt av Loi Luu og Victor Tran og er en likviditetshub som har som mål å gjøre DeFi-handel mer effektivt og kostnadseffektivt. Hovedproduktet til Kyber Network er KyberSwap, en desentralisert børs (DEX) der brukerne kan handle tokener og få belønninger for å tilby likviditet.

Protokollen styres av KyberDAO, og forslagene stemmes over av holdere av Kyber-nettverkets integrerte token, KNC.

Hva er KyberSwap?

KyberSwap er flaggskipproduktet som drives av Kyber Network. KyberSwap er bygget på Ethereum og er en desentralisert børs med flere kjeder (DEX) der brukerne kan utføre transaksjoner på alle de 12 støttede nettverkene, deriblant Ethereum, Polygon, BNB, Avalanche og Optimism.

KyberSwap er også en aggregator, noe som betyr at den henter likviditet både fra egne pooler og fra over 67 DEX-er på tvers av de støttede nettverkene. I likhet med andre DEX-er er KyberSwap en plattform for tillitsløs handel, noe som betyr at brukerne har full kontroll over egne ordrer og penger. KyberSwap har som mål å løse likviditetsutfordringene som mange DeFi-handlere møter hver dag, samtidig som de gir nok belønning til likviditetstilbyderne.

Med KyberSwap kan brukerne bytte og tjene samt sømløst delta i DeFi på alle de støttede kjedene. KyberSwap er en desentralisert handelsplattform uten krav om tillatelse. Det betyr at brukerne har full kontroll over ordrene og pengene sine.

KyberSwap har som mål å løse de daglige likviditetsutfordringene som mange DeFi-handlere møter, samtidig som de tilbyr høyest mulig belønning til likviditetsleverandører med førsteklasses kapitaleffektive pooler.

Hvordan fungerer KyberSwap?

KyberSwap er delt inn i to hovedprotokoller: Classic og Elastic (klassisk og elastisk).

KyberSwap Classics dynamiske markedspleier (DMM)-protokoll er en modifisert versjon av den tradisjonelle automatiske markedspleier (AMM)-modellen som brukes av UniSwap og andre DEX-er. Det er DeFis første markedspleierprotokoll som dynamisk justerer likviditetstilbydergebyrene basert på markedsforholdene. Når markedet er for volatilt, øker gebyrene slik at de i større grad reflekterer risikoen som er involvert i hver handel. Når markedet er stabilt og volatiliteten faller, synker gebyrene. DMM beregner automatisk gebyrene på nytt ved å analysere volumdata på kjeden for hver likviditetspool.

KyberSwap Classics andre funksjon er en "programmerbar priskurve" som kalles Amplification (AMP). Med den kan en likviditetspool etterligne høyere likviditetsnivåer uten at det kreves flere tokener. Likviditetstilbyderne kan angi sin egen AMP i henhold til typen tokenpar i poolen. Par med lavere avvik, som stablecoins, har høyere AMP. På den annen side har mer volatile par lavere AMP. Likviditetspooler med AMP lik 1 er pooler som fortsatt fungerer i henhold til den dynamiske gebyrmodellen, men uten forsterkning (AMP).

KyberSwaps nyeste protokoll, med navnet KyberSwap Elastic, er en pristrinnbasert AMM med konsentrert likviditet. Brukerne kan tilføre likviditet til et bestemt prisområde de selv velger, og motta en NFT som representerer likviditetsposisjonen deres og deres andel av poolen.

Med konsentrert likviditet kan likviditetstilbyderne spesifisere hvilket prisområde de ønsker å tilføre likviditet i. Prisområdet som blir valgt, representerer i hvilken grad en likviditetstilbyder tror at den nåværende prisen kommer til å svinge i fremtiden. Den tilførte likviditeten blir deretter jevnt fordelt i dette prisområdet. Likviditetstilbydere får et gebyr for alle bytter som behandles til en spesifikk pris (med andre ord, til et spesifikt aktivt pristrinn) i det valgte området, proporsjonalt med likviditeten som tilbys til den prisen (eller til det aktive trinnet).

Et fullt prisområde gjør at tokener kan handles med til en hvilken som helst pris, men kan medføre lavere gebyrer enn et konsentrert prisområde på grunn av likviditetsfordelingen på inaktive pristrinn.

KyberSwap Elastic setter også automatisk sammen gebyrer for likviditetstilbydere ved å bruke en kurve for reinvestering. Ikke bare gjør dette ting enklere for likviditetstilbyderne, ettersom de ikke trenger å tilføre likviditet tilbake i poolen manuelt, men separat sammensatte gebyrer gjør at likviditetstilbyderne kan tjene mer, fordi gebyrene akkumuleres på toppen av de sammensatte gebyrene.

I tillegg kommer KyberSwap Elastic med flere gebyrnivåer og JIT-beskyttelse (Just In Time / akkurat i tide) som gir likviditetstilbyderne fleksibiliteten og verktøyene for å skreddersy inntektsstrategier uten at det går ut over sikkerheten.

Likviditetstilbydere kan også oppnå belønninger gjennom KyberSwaps likviditetsminingfarmer. Det er her KyberSwap samarbeider med blokkjedestiftelser og -prosjekter for å gi tilbud til likviditetstilbyderne.

I tillegg til likviditetstjenester har KyberSwap funksjoner og verktøy for erfarne handlere som er utviklet for å hjelpe DeFi-handlere, deriblant DiscoverDynamic Trade Routing og Pro Live Chart. Discover er et intuitivt DeFi-verktøy som hjelper brukerne med å finne tokener med potensielle trender ved å bruke en kombinasjon av kjededata, handelsvolum og tekniske indikatorer. Dynamic Trade Routing skanner forskjellige DEX-er og deler handelsaktiviteter for å finne den best egnede handelsruten for et hvilket som helst tokenbytte på støttede nettverk.

Pro Chart Live, derimot, er integrert med TradingView for å hjelpe handlere med å lage og gjennomføre en fullstendig teknisk analyse.

Hva er det som gjør KyberSwap unik? 

Som nevnt over benytter KyberSwap Classic to forskjellige funksjoner – DMM og Amplification – for å sikre sunn likviditet, mens KyberSwap Elastic sørger for konsentrert likviditet, automatisk sammensetting, flere gebyrnivåer og JIT-beskyttelse for å hjelpe likviditetsleverandørene med å få mest mulig inntekt trygt og sikkert.

Likviditet sikrer at handlere enkelt kan kjøpe og selge aktiva uten store prisendringer. Lav likviditet fører til glidning og ikke-permanent tap. Jo mer volatilt et aktivum er, jo mer sannsynlig er det at prisendringer påvirker handlerne negativt.

  • Glidning er når en handel utføres til en lavere eller høyere pris enn ønsket, på grunn av lav likviditet (tynne ordrebøker).

  • Ikke-permanent tap kan defineres som en prisnedgang som et kryptoaktivum opplever etter å ha blitt lagt i en likviditetspool.

Tenk på likviditet som hvor lett det er for en handler å kjøpe eller selge et aktivum: en enkel handel favoriserer prisstabilitet, og et høyere antall deltakere gjør det vanskeligere for enkeltenheter å påvirke markedet.

Hva er tokenet Kyber Network Crystal (KNC)? 

Kyber Network Crystal (KNC) er KyberSwaps integrerte token som driver Kyber Network-økosystemet. Ved hjelp av en proof-of-stake (PoS)-konsensusmekanisme kan KNC-holderne delta i DAO-en og stemme på alle styringsforslag knyttet til fremtiden til nettverket ved å foreta staking av KNC-aktiva eller delegere stemmen til en tredjepartsplattform.

KNC-holdere kan også foreta staking av tokener i kvalifiserte Rainmaker-farmingpooler for å få belønninger for likviditetsmining. For andre aktiviteter som Trading Contest, Gleam Giveaway og AMA-er, blir deltakerne også belønnet med KNC-tokener.

Slik bruker du KyberSwap

Hvis vil bytte tokenene dine på KyberSwap, kan du følge trinnene under for å komme i gang.

1. Gå inn på KyberSwap

2. Koble til DeFi-lommeboken din. KyberSwap støtter MetaMask, Coin98, WalletConnect, Coinbase Wallet og Ledger.

3. Velg ønsket tokenpar. Du kan sjekke detaljene for transaksjonen din under "More Information" (Mer informasjon).

4. Gå videre med byttet og bekreft transaksjonen i kryptolommeboken din.

Bytting er ikke den eneste typen transaksjoner som kan gjøres på plattformen. Brukerne kan velge å tilføre likviditet ved å bruke en av KyberSwap-poolene eller ved å lage nye pooler. De kan også drive staking av likviditetstilbydertokener på en av de kvalifiserte farmene.

Avsluttende tanker

Kyber Network er en likviditetshub som driver KyberSwap, en DEX som er bygget på Ethereum. Det er en hub for desentraliserte tjenester og et sted der DeFi-entusiaster kan bygge og bytte samt forbedre kryptoområdet. KyberSwap har fokus på å forbedre opplevelsen for likviditetstilbydere og handlere i DeFi-området.

Ansvarsfraskrivelse: Investering i kryptovaluta er underlagt høy markedsrisiko. Binance er ikke ansvarlig for noen tap du pådrar deg ved handel. Utsagnene i denne artikkelen er kun til opplæringsformål og skal ikke betraktes som økonomiske råd eller anbefalinger om investeringer.