Hva er valutahandel?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er valuta?
Hva er et valutapar?
Hvorfor driver folk handel med valuta?
Hvor driver folk handel med valuta?
Hva er det som gjør valutahandel unikt?
Hvordan driver folk handel med valuta?
Hva er en pip?
Hva er et parti i valutahandel?
Hvordan fungerer gjeldsgrad i valutahandel?
Hvordan fungerer hedging av valuta?
Dekket rentearbitrasje
Avsluttende tanker
Hva er valutahandel?
Hjem
Artikler
Hva er valutahandel?

Hva er valutahandel?

Viderekommen
Publisert Jul 6, 2021Oppdatert Jan 31, 2023
14m

TL;DR

Valuta er verdens største marked basert på handelsvolum og likviditet. Meglere, bedrifter, myndigheter og andre økonomiske aktører driver handel med valuta og valutaderivater for å muliggjøre internasjonal handel. 

Handlere bruker også markedet til spekulasjon. Det finnes ulike arbitrasjemuligheter med valutakurser og renter, noe som gjør det populært å drive handel med store volum eller med giring i dette markedet.

Valutamarkedet består av fiat-valutapar og deres relative markedspriser. Disse parene kjøpes og selges vanligvis i større kvanta. Et standardparti er 100 000 enheter av parets basisvaluta, men mindre størrelser er også tilgjengelige – helt ned til 100 enheter.

Handlere bruker vanligvis gjeldsgrad for å øke beløpet de kan investere med kapitalen sin. Du kan også redusere risikoen ved å bruke futures og bytteavtaler for handel med et valutapar til en bestemt pris i fremtiden. Ved å kombinere disse to instrumentene med andre handelsstrategier og produkter kan valutahandlere skape seg mange investeringsmuligheter.


Innledning

Selv om du ikke selv driver med valutahandel, har det internasjonale valutamarkedet en viktig rolle i ditt daglige liv. Effekten av et fall i aksjemarkedet er ikke alltid så tydelige, men en endring i valutaverdien kan påvirke prisen på varer og tjenester. Hvis du har vært i utlandet, har du sannsynligvis også måttet veksle valuta og betale en kurs som er basert på gjeldende valutakurser og -priser.

Valuta er en unik aktivaklasse som skiller seg fra aksjer, råvarer og obligasjoner. Når vi ser nærmere på hva som gjør det annerledes, ser vi tydelig hvorfor det finnes et så stort marked og behov for et virkelig globalt valutamarked. 


Hva er valuta?

Forex eller FX trading (valutahandel) (Forex/FX fra foreign exchange) er kjøp og salg av suverene valutaer og andre valutaprodukter. Når du veksler valuta hos en bank eller et vekslingskontor, bestemmes kursene direkte av hva som skjer i valutamarkedet.

Bevegelser i valutakurs er basert på en blanding av økonomiske forhold, verdenshendelser, renter, politikk og andre faktorer. Resultatet er at valutaer blir veldig likvide og har det største handelsvolumet sammenlignet med andre finansmarkeder. 

Valutamarkedet består av to hovedaktiviteter: Handel som legger til rette for økonomiske transaksjoner, og spekulativ handel. For selskaper og andre enheter som driver i internasjonale markeder, er kjøp og salg av utenlandsk valuta veldig viktig. Å få pengene overført hjem eller å kjøpe varer i utlandet er viktige eksempler på bruk av valutamarkedet.

Spekulasjon er den andre siden av valutahandel. Kortsiktig handel med høyt volum som utnytter veldig små svingninger i valutaprisene, er vanlig. Valuta er et marked som er fullt av arbitrasjemuligheter for spekulanter, noe som delvis forklarer det enorme handelsvolumet i markedet. 

Handlere prøver også å tjene penger med langsiktige muligheter som svingende renter. Økonomiske hendelser og geopolitikk forårsaker også store svingninger i valutamarkedene over tid. Ved å kjøpe en valuta nå og holde på den er det mulig å oppnå fortjeneste på lang sikt. Du kan også avtale en vekslingskurs flere år i forveien med terminvarekontrakter og på den måten satse på eller mot markedet.

Valutahandel kan være utfordrende for småbrukere. Uten å låne eller å ha en stor mengde startkapital blir arbitrasje og kortsiktig handel mye vanskeligere. Dette har ført til at det er internasjonale banker og finansinstitusjoner som har sørget for mesteparten av volumet vi ser i valutamarkedet.


Hva er et valutapar?

På det mest grunnleggende inneholder valutamarkedet valutapar som beskriver den relative prisen mellom de to. Hvis du allerede har drevet handel med kryptovaluta, er du litt kjent med hvordan valutamarkedet fungerer. Den første valutaen som vises i et par, er basisvalutaen. Den andre er noteringsvalutaen, også kjent som motvalutaen. Vi uttrykker noteringsvalutaen som en verdi som er knyttet til én enkelt enhet av basisvalutaen.

GBP/USD viser prisen på GBP 1 oppgitt i USD. Dette forholdet vises som et tall, for eksempel 1,3809, som viser at GBP 1 er verdt USD 1,3809. GBP/USD er et av de mest omsatte parene og er kjent som «kabel». Kallenavnet kommer fra en transatlantisk kabel på 1800-tallet som skulle overføre kursen mellom børser i London og New York.

gbpusd-diagram


Når det gjelder valutahandel, kan du finne mange likvide markeder. Noen av parene som har høyest handelsvolum, er USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF og EUR/USD. Disse parene er kjent som «majors» (de store) og består av amerikanske dollar, japanske yen, britiske pund, sveitsiske franc og euro.


Hvorfor driver folk handel med valuta?

Valutamarkedet handler ikke bare om spekulasjon. Banker, bedrifter og andre som trenger tilgang til utenlandske penger, deltar i valutahandel som et ledd i internasjonale transaksjoner. Mange selskaper avtaler også valutakursen på forhånd for å låse kostnadene ved fremtidig valutaveksling, kjent som hedging eller sikring. Et annet bruksområde er myndigheter som vil bygge opp reserver og nå økonomiske mål, inkludert valutabinding eller økt import/eksport.

For enkelthandlere er det også noen attraktive sider ved valutamarkedet:

  • Med gjeldsgrad kan også småhandlere investere med større kapital enn de har direkte tilgang til.

  • Inngangskostnadene er lave, for det er mulig å kjøpe små mengder valuta. Det kan koste deg titusenvis av kroner å kjøpe en aksje i aksjemarkedet, men du kan gå inn i valutamarkedet for bare en tusenlapp.

  • Du kan drive handel når som helst, noe som gjør at valuta egner seg for alle timeplaner.

  • Det er høy likviditet i markedet og lav salgspris-kjøpspris-spread.

  • Opsjoner og futureskontrakter er standardprodukter. Shorting i markedet er mulig for handlere som ikke bare vil drive spotkjøp og -salg til gjeldende markedspris.


Hvor driver folk handel med valuta?

I motsetning til aksjer, som hovedsakelig omsettes på sentraliserte børser som NYSE eller NASDAQ, skjer valutahandel i valutasentre over hele verden. Deltakerne kan drive direkte handel med hverandre gjennom OTC (over-the-counter)-handel eller gå inn i et stort nettverk av banker og meglere i interbankmarkedet. 

Det kan være vanskelig å overvåke denne internasjonale valutahandelen på grunn av de forskjellige reguleringene knyttet til hver valuta. Mange jurisdiksjoner har byråer som overvåker handelen i hjemmemarkedet, men de har begrenset internasjonal rekkevidde. Du må kanskje skaffe deg en lisens eller benytte en anerkjent megler for valutahandel, men dette hindrer ikke handlerne i å bruke andre og mindre regulerte markeder for aktivitetene sine.

Det er fire hovedsoner som utgjør det meste av valutahandelsvolumet: New York, London, Tokyo og Sydney. Ettersom valutamarkedet ikke har noe sentralt punkt, bør det være mulig å finne et meglerhus som kan hjelpe deg med å drive valutahandel over hele verden.

Det finnes mange alternativer for meglertjenester på nett som vanligvis er gratis. Du betaler ikke en direkte provisjon, men valutameglere benytter en spredning mellom prisen de tilbyr, og den faktiske markedsprisen. I startfasen bør du velge et meglerhus som lar deg drive handel med mikropartier. Vi skal snakke mer om dette senere, men dette er desidert den mest tilgjengelige måten du kan begynne med valutahandel på.


Hva er det som gjør valutahandel unikt?

Valuta har mange sider som gjør det annerledes enn andre finansmarkeder:

  1. Det har enorm geografisk dekning. Det finnes 180 anerkjente valutaer rundt om i verden, noe som skaper markeder for dem i nesten alle land.

  2. Det er ekstremt likvid og har et enormt handelsvolum.

  3. Markedsprisene påvirkes av en rekke globale faktorer. Disse er blant annet politikk, økonomiske forhold, spekulasjon, pengeoverføringer og mer.

  4. Det er åpent for handel omtrent 24 timer i døgnet, fem dager i uken. Ettersom markedet ikke er helt sentralisert, finnes det nesten alltid en åpen børs eller megler du kan bruke. Markedene er stengt i helgen, men enkelte plattformer tilbyr handel etter arbeidstid.

  5. Fortjenestemarginene kan være lave, med mindre det drives handel i høyt volum. Små forskjeller i valutakurs kan bli lønnsomt gjennom storhandel.


Hvordan driver folk handel med valuta?

Det er noen valg enkelthandlerne kan ta når det gjelder valuta. Den enkleste måten er å kjøpe et valutapar på spotmarkedet og holde på det. For eksempel kan du kjøpe EUR i USD/EUR-paret. Hvis motvalutaen stiger, kan du selge det mot basisvalutaen din og få en fortjeneste.

Du kan også benytte gjeldsgrad på pengene dine for å øke mengden kapital som er tilgjengelig for deg. Da kan du drive handel med lånte penger så lenge du dekker tapene dine. En annen mulighet å vurdere er valutaopsjoner, som lar deg kjøpe eller selge et par til en fastsatt pris på en bestemt dato. Futureskontrakter er også populære, og de forplikter deg til å inngå en handel til en avtalt pris i fremtiden.

En spennende side ved valutahandel er muligheten til å tjene penger på rentedifferanser. Sentralbanker over hele verden setter forskjellige renter som gir investeringsmuligheter for valutahandlere. Ved å veksle pengene dine og sette dem inn i en utenlandsk bank er det mulig å tjene mer penger enn å oppbevare pengene i hjemlandet. 

Men det er også ekstra kostnader inne i bildet, deriblant transaksjonsgebyrer, bankgebyrer og ulike skatteregler. Du bør vurdere alle tilleggskostnadene som kreves for at strategiene dine skal fungere. Arbitrasjemulighetene og gevinstene er ofte minimale, så marginene dine blir knappe. Et uventet gebyr kan spise opp hele den forventede gevinsten.


Hva er en pip?

En pip (prosent i poeng) er den minste mulige prisøkningen et valutapar kan ha. Ta en titt på GBP/USD igjen:

gbpusd tilbud


En bevegelse opp eller ned 0,0001 er minimum paret kan bevege seg (1 pip). Men det er ikke alle valutaer som benytter fire desimaler. Alle par med japanske yen som noteringsvaluta har som standard en pip på 0,01 fordi det ikke finnes desimaler i valutaen.

Pipetter

Noen meglere og børser bryter standarden og tilbyr par med flere desimaler. GBP/USD, for eksempel, forlenges til fem desimaler istedenfor de vanlige fire. USD/JPY har vanligvis to desimaler, men kan forlenges til tre. Denne ekstra desimalen er kjent som en pipette.


Hva er et parti i valutahandel?

I valutahandel kjøpes og selges valutaer i spesifikke mengder som er kjent som partier. I motsetning til aksjemarkedene omsettes slike partier med utenlandske valutaer til faste verdier. Et parti består vanligvis av 100 000 enheter av basisvalutaen i et par, men det er også mulig å kjøpe mindre antall, deriblant mini-, mikro- og nano-partier.

Parti

Enheter

Standard 

100 000

Mini

10 000

Mikro

1000

Nano

100

Når du driver med partier, er det lett å beregne gevinst og tap med pip-endringer. Vi kan bruke EUR/USD som eksempel:

eurusd kurs


Hvis du kjøper ett standardparti på EUR/USD, har du kjøpt EUR 100 000 for USD 119 380. Hvis paret øker prisen med ett pip og du selger partiet, tilsvarer dette en endring på 10 enheter av noteringsvalutaen. Denne verdien betyr at du selger EUR 100 000 for USD 119 390 og har tjent USD 10. Hvis prisen øker med ti pip, blir fortjenesten på USD 100.

Ettersom handel har blitt stadig mer digitalisert, har standard partistørrelser blitt mindre populære i forhold til mer fleksible alternativer. På den andre siden av spekteret har store banker økt størrelsen på standardpartiene opp til 1 million for å tilrettelegge for det store volumet de omsetter.


Hvordan fungerer gjeldsgrad i valutahandel?

En av valutamarkedets unike egenskaper er de relativt små fortjenestemarginene. For å øke gevinstene må du øke volumet du handler med. En bank kan gjøre dette ganske enkelt, men enkeltpersoner har kanskje ikke tilgang til nok kapital og kan derfor heller bruke gjeldsgrad.

Med gjeldsgrad kan du låne penger fra en megler med en relativt lav sikkerhetsstillelse. Meglere viser gjeldsgradbeløpet som en multiplikasjon av kapitalen som tilbys, for eksempel, 10x eller 20x er lik 10 ganger eller 20 ganger pengene dine. USD 10 000 med gjeldsgrad på 10x gir deg USD 100 000 til handel.

For å få låne disse pengene opprettholder handlerne et marginbeløp som megleren bruker til å dekke mulige tap. En margin på 10 % er 10x, en margin på 5 % er 20x, og en margin på 1 % er 100x. Gjennom gjeldsgrad opplever du det fulle tapet eller gevinsten av en investering basert på hele beløpet. Med andre ord: Gjeldsgrad forsterker fortjeneste og tap.

La oss ta en titt på et eksempel med EUR/USD. Hvis du vil kjøpe ett parti av dette paret (EUR 100 000), trenger du omtrent USD 120 000 med gjeldende kurs. Hvis du er småhandler og ikke har tilgang til så mye penger, kan du vurdere å skaffe deg 50x gjeldsgrad (2 % margin). Da trenger du bare å skaffe USD 2400 for å få tilgang til USD 120 000 i valutamarkedet.

Hvis paret går ned med 240 pip (USD 2400), blir posisjonen stengt og kontoen likvidert (du taper alle pengene dine). Med gjeldsgrad kan små bevegelser i prisen føre til plutselige og store endringer i fortjeneste eller tap. De fleste meglere lar deg øke marginen på kontoen og fylle på ved behov.


Hvordan fungerer hedging av valuta?

Med flytende valutaer er det alltid en sjanse for at valutakursen beveger seg. Spekulantene prøver å tjene penger på volatiliteten, mens andre ønsker stabilitet. For eksempel kan et selskap som planlegger å ekspandere internasjonalt, ønske å låse en valutakurs for å kunne planlegge utgiftene sine. Dette kan de gjøre ganske enkelt med en prosess som kalles hedging.

Også spekulanter kan ønske å låse seg til en bestemt valutakurs for å beskytte seg mot et økonomisk sjokk eller en finanskrise. Du kan begynne med hedging av valutakurser med ulike finansinstrumenter. De vanligste metodene er å bruke futureskontrakter eller opsjonskontrakter. Med en futureskontrakt er en investor eller handler forpliktet til å gjennomføre en handel til en bestemt kurs og mengde på en fremtidig dato. 

Futureskontrakter

Sett at du inngår en futureskontrakt for å kjøpe ett parti på USD/EUR til 0,8400 (kjøp USD 100 000 for EUR 84 000) i løpet av et år. Kanskje du selger i eurosonen og vil hente ut fortjenesten din om ett år. En futureskontrakt fjerner risikoen for at amerikanske dollar stiger i verdi mot euro, og hjelper deg med å planlegge økonomien din bedre. Hvis den amerikanske dollaren da skulle stige, får man færre dollar per euro ved tilbakeførsel av pengene.

Hvis den amerikanske dollaren stiger i verdi og USD/EUR er på 1,0000 om et år, ville spotkursen uten en futureskontrakt være USD 100 000 for EUR 100 000. Men istedenfor denne prisen, går du inn i den tidligere avtalte kontrakten på ett parti med USD/EUR til 0,8400 (USD 100 000 for EUR 84 000). I dette enkle eksemplet ville du ha spart deg en kostnad på EUR 16 000 per parti, før eventuelle gebyrer tas med.

Opsjoner 

Opsjoner tilbyr en lignende måte å redusere risiko gjennom hedging. Men i motsetning til futures gir opsjoner deg valget om å kjøpe eller selge et aktivum til en forhåndsbestemt pris på eller før en bestemt dato. Etter å ha betalt en kjøpesum (premien) kan en opsjonskontrakt beskytte deg mot uønsket verdistigning eller verdifall i et valutapar.

For eksempel: Hvis et britisk selskap selger varer og tjenester i USA, kan de kjøpe en kjøpsopsjon på GBP/USD. Med dette instrumentet kan de kjøpe GBP/USD i fremtiden til en forhåndsbestemt pris. Hvis pundet har styrket seg eller har samme kurs når betalingen i amerikanske dollar utføres, har selskapet bare tapt beløpet som ble betalt for opsjonskontrakten. Hvis pundet faller i forhold til dollar, har de allerede sikret kursen og kan få en bedre pris enn det som tilbys på markedet.

For mer om futures- og opsjonskontrakter kan du sjekke ut Hva er termin- og futureskontrakter? og Hva er opsjonsavtaler?.


Dekket rentearbitrasje

Ettersom rentesatsene varierer over hele verden, kan valutahandlere tjene på arbitrasje av disse forskjellene samtidig som de unngår risikoen for valutakursbevegelser. En av de vanligste måtene å gjøre dette på er med dekket rentearbitrasje. Denne handelsstrategien sikrer fremtidige prisbevegelser for valutaparet for å redusere risikoen.

Trinn 1: Finn en arbitrasjemulighet

Ta for eksempel EUR/USD-paret med en kurs på 1,400. Renten på innskudd i eurosonen er 1 %, mens den er 2 % i USA. Så EUR 100 000 som blir investert i eurosonen, gir deg en fortjeneste på EUR 1000 etter et år. Men hvis du hadde investert pengene i USA, ville du fått EUR 2000 i fortjeneste hvis valutakursen holdt seg. Men dette forenklede eksemplet tar ikke hensyn til gebyrer, bankkostnader og andre utgifter du også bør regne med.

Trinn 2: Hedging av valutakursen

Ved å bruke en ettårig futureskontrakt på EUR/USD med en terminkurs på 1,4100, kan du utnytte den bedre renten i USA og få en garantert avkastning. Terminkursen er den avtalte valutakursen i kontrakten.

En bank eller megler beregner denne kursen med en matematisk formel som tar hensyn til ulike renter og gjeldende spotpris. Terminkursen legger til en premie eller rabatt sammenlignet med spotkursen, avhengig av markedsforhold. For å forberede oss på arbitrasjen inngår vi en futureskontrakt om å kjøpe ett parti av EUR/USD til en kurs på 1,41 om ett år.

Trinn 3: Fullfør arbitrasjen

I denne strategien selger du ett parti av EUR/USD til 1,400 på spotmarkedet for å få USD 140 000 til EUR 100 000. Når du har fått pengene fra spothandelen, setter du dem inn i USA i ett år med 2 % rente. Når året har gått, har du USD 142 800 totalt.

Så må du konvertere USD 142 800 tilbake til euro. Med futureskontrakten selger du tilbake USD 142 800 til kursen på 1,4100 som er avtalt, noe som gir deg omtrent EUR 101 276,60.

Trinn 4: Sammenligning av fortjeneste

La oss sammenligne fortjenesten du får her, med og uten hedging av kursen, forutsatt at alt annet er likt. Etter å ha benyttet strategien for dekket rentearbitrasje i USA har du EUR 101 276,60. Hvis du ikke benyttet hedging, ville du hatt EUR 102 000, som nevnt. Så hvorfor benytter folk hedging hvis det gir mindre fortjeneste? 

Hovedsakelig benytter handlere hedging for å unngå risikoen for svingninger i valutakursen. Et valutapar holder seg sjelden stabilt i et år. Så selv om fortjenesten er EUR 723,40 mindre, har vi i hvert fall fått en garantert fortjeneste på EUR 1276,60. En annen faktor er at vi antar at sentralbanken ikke endrer renten i løpet av året, men slik er det jo ikke alltid.Avsluttende tanker

For alle som er interessert i internasjonal økonomi, handel og globale forretninger, tilbyr valutamarkedet et unikt alternativ til aksjer. Valutahandel kan virke mindre tilgjengelig enn krypto eller aksjer for småinvestorer. Men med flere nettmeglere og økende konkurranse for å tilby folk finanstjenester, er ikke valuta lenger utenfor rekkevidde. Mange valutahandlere benytter gjeldsgrad for å tjene greit på det. Slike strategier har høy risiko for likvidering, så pass på at du forstår mekanismene godt før du tar risiko.