Hva er Ethereum?
Innholdsfortegnelse
Kapitler
Kapittel 1: Grunnleggende om Ethereum
Hva er Ethereum?
Hva er forskjellen på Ethereum og ether (ETH)?
Hva er det som gjør Ethereum verdifullt?
Hva er blokkjeden?
Ethereum kontra Bitcoin – hva er forskjellen?
Hvordan fungerer Ethereum?
Hva er en smart kontrakt?
Hvem laget Ethereum?
Hvordan ble ether distribuert?
Hva var The DAO, og hva er Ethereum Classic?
Kapittel 2: Hvor kommer ether fra?
Hvordan lages nye ether?
Hvor mange ether finnes det?
Hvordan fungerer Ethereum-mining?
Hva er Ethereum-gas?
Gas- og gas-grenser
Hvor lang tid tar det å mine en Ethereum-blokk?
Hva er Ethereum-tokener?
Kapittel 3: Kom i gang med Ethereum
Hvordan kan jeg kjøpe ETH?
Hva kan jeg kjøpe med ether (ETH)?
Hva brukes Ethereum til?
Hva skjer om jeg mister mine ETH?
Kan jeg reversere Ethereum-transaksjoner?
Er Ethereum-transaksjoner private?
Kan jeg tjene penger med Ethereum?
Hvordan kan jeg oppbevare ETH?
Slik setter du inn ETH på Binance
Slik oppbevarer du ETH på Binance
Slik tar du ut ETH fra Binance
Slik oppbevarer du ETH i en Ethereum-lommebok
Hva er Ethereums logo og symbol?
Kapittel 4: Skalerbarhet, ETH 2.0 og fremtiden til Ethereum
Hva er skalerbarhet?
Hvorfor må Ethereum skaleres?
Trilemmaet med blokkjedeskalering
Hvor mange transaksjoner kan Ethereum behandle?
Hva er Ethereum 2.0?
Hva er Ethereum-sharding?
Hva er Ethereum Plasma?
Hva er Ethereum-rollups?
Hva er Ethereum Proof of Stake (PoS/innsatsbevis)?
Hva er Ethereum-staking?
Kapittel 5: Ethereum og desentralisert finans (DeFi)
Hva er desentralisert finans (DeFi)?
Hva kan desentralisert finans (DeFi) brukes til?
Vil desentralisert finans (DeFi) noen gang bli mainstream?
Hvilke bruksområder for desentralisert finans (DeFi) finnes?
Desentraliserte børser (DEX) på Ethereum
Kapittel 6: Deltakelse i Ethereum-nettverket
Hva er en Ethereum-node?
Hvordan fungerer en Ethereum-node?
Ethereum fulle noder
Ethereum lette noder
Ethereum mining-noder
Slik kjører du en Ethereum-node
Slik miner du på Ethereum
Hva er Ethereum ProgPoW?
Hvem utvikler Ethereum-programvaren?
Hva er Solidity?
Hjem
Artikler
Hva er Ethereum?

Hva er Ethereum?

Nybegynner
Publisert Mar 18, 2020Oppdatert Nov 10, 2022
48m

Kapitler

 1. Grunnleggende om Ethereum

 2. Hvor kommer ether fra?

 3. Kom i gang med Ethereum

 4. Skalerbarhet, ETH 2.0 og fremtiden til Ethereum

 5. Ethereum og desentralisert finans (DeFi)

 6. Deltakelse i Ethereum-nettverket


Kapittel 1: Grunnleggende om Ethereum

Innhold


Hva er Ethereum?

Ethereum er en desentralisert dataplattform. Du kan tenke på den som en PC, men den kjører ikke på én enkelt enhet. Isteden kjøres den samtidig på tusenvis av maskiner rundt om i verden, noe som betyr at den ikke har noen eier.

Ethereum, akkurat som Bitcoin og andre kryptovalutaer, lar deg overføre digitale penger. Men den kan også mye mer – du kan distribuere din egen kode og samhandle med applikasjoner andre brukere har laget. Fordi det er så fleksibelt, kan alle slags avanserte programmer lanseres på Ethereum.

Enkelt sagt er hovedideen bak Ethereum at utviklere kan lage og lansere kode som kjører på et distribuert nettverk isteden for at det finnes på en sentralisert server. Det betyr at disse applikasjonene i teorien ikke kan stenges eller sensureres.


Hva er forskjellen på Ethereum og ether (ETH)?

Det er kanskje ikke helt intuitivt, men enhetene som brukes i Ethereum, kalles ikke Ethereum eller Ethereums. Ethereum er selve protokollen, men valutaen som driver den, er kjent som ether (eller ETH).

Ether-mynter som spretter


Hva er det som gjør Ethereum verdifullt?

Vi har vært innom ideen at Ethereum kan kjøre kode på et distribuert system. Derfor kan ikke programmene tukles med av eksterne parter. De legges til i Ethereum-databasen (dvs. blokkjeden) og kan programmeres slik at koden ikke kan redigeres. I tillegg er databasen synlig for alle, slik at brukerne kan revidere en kode før de samhandler med den.

Dette betyr at hvem som helst fra hvor som helst kan lansere applikasjoner som ikke kan fjernes fra nettet. Mer interessant er det at, fordi den opprinnelige enheten – ether – lagrer verdi, kan disse applikasjonene angi betingelser for hvordan verdi skal overføres. Vi kaller programmene som utgjør applikasjoner, for smarte kontrakter. I de fleste tilfeller kan de konfigureres slik at de fungerer uten menneskelig innblanding.

Forståelig nok har ideen om "programmerbare penger" tiltrukket seg brukere, utviklere og bedrifter over hele verden.Hva er blokkjeden?

Blokkjeden er kjernen i Ethereum – det er databasen som inneholder informasjonen som protokollen bruker. Hvis du har lest artikkelen Hva er Bitcoin?, har du en grunnleggende forståelse av hvordan en blokkjede fungerer. Ethereum-blokkjeden ligner på Bitcoin sin, selv om dataene som lagres – og måten de lagres på – er annerledes.

Det kan være til hjelp å tenke på Ethereum-blokkjeden som en bok du stadig legger til sider i. Hver side kalles en blokk, og den er full av informasjon om transaksjoner. Når vi vil legge til en ny side, må vi ta med en spesiell verdi øverst på siden. Denne verdien gjør at alle kan se at den nye siden ble lagt til etter forrige side, og ikke bare satt inn i boken tilfeldig.

Det er på en måte litt som et sidetall som henviser til forrige side. Når vi ser på den nye siden, kan vi med sikkerhet si at den etterfølger den forrige. For å gjøre dette benyttes en prosess som kalles hashing

Hashing tar en bit med data – i dette eksemplet alt på siden – og returnerer en unik identifikator (hashen). Oddsen for at to databiter gir samme hash, er astronomisk lav. Det er også en enveisprosess: du kan enkelt beregne en hash, men det er praktisk talt umulig å reversere hashen for å få informasjonen som ble brukt til å lage den. Vi kommer inn på hvorfor dette er viktig for mining, i et senere kapittel.

Nå har vi en mekanisme for å knytte sidene våre sammen i riktig rekkefølge. Alle forsøk på å endre rekkefølgen eller fjerne sider gjør det tydelig at noen har tuklet med boken. 

Vil du lære mer om blokkjeder? Sjekk ut vår nybegynnerguide for blokkjedeteknologi.


Ethereum kontra Bitcoin – hva er forskjellen?

Bitcoin benytter blokkjedeteknologi og økonomiske insentiver for å skape et globalt digitalt kontantsystem. Det har introdusert noen viktige innovasjoner som tilrettelegger for koordinering av brukere over hele verden uten behov for en sentral part. Ved at hver deltaker kjører et program på datamaskinen sin, gjorde Bitcoin det mulig for brukere å bli enige om tilstanden til en finansiell database i et tillitsløst, desentralisert miljø.

Bitcoin omtales ofte som en førstegenerasjons blokkjede. Det ble ikke laget som et altfor komplekst system, og det er en styrke når det gjelder sikkerhet. Det er bevisst laget ufleksibelt for å prioritere sikkerheten på basislaget. Faktisk er språket for smarte kontrakter i Bitcoin ekstremt begrenset, og det passer ikke særlig godt til andre bruksområder enn transaksjoner.

Andre generasjons blokkjeder, derimot, kan gjøre mer. I tillegg til økonomiske transaksjoner muliggjør disse plattformene programmerbarhet i større grad. Ethereum gir utviklerne mye mer frihet til å eksperimentere med egen kode og lage det vi kaller desentraliserte applikasjoner (DApps).

Ethereum var den første i bølgen med andregenerasjons blokkjeder og er fortsatt den mest fremtredende. Den har likheter med Bitcoin og kan utføre mange av de samme funksjonene. Men under panseret er de to veldig forskjellige, og hver av dem har noen fordeler fremfor den andre.


Hvordan fungerer Ethereum?

Vi kan definere Ethereum som en tilstandsmaskin. Det betyr at du til enhver tid har et øyeblikksbilde av alle kontosaldoer og smarte kontrakter slik de ser ut der og da. Visse handlinger fører til at tilstanden oppdateres, noe som betyr at alle nodene oppdaterer sitt eget øyeblikksbilde for å gjenspeile endringen.

Transaksjonsark som viser elin som sender 5 eth til anne.

En omstilling i Ethereums tilstand.


De smarte kontraktene som kjører på Ethereum, utløses av transaksjoner (enten fra brukere eller andre kontrakter). Når en bruker sender en transaksjon til en kontrakt, kjører hver node på nettverket kontraktens kode og registrerer utdataene. Dette gjøres ved bruk av Ethereums virtuelle maskin (EVM), som konverterer de smarte kontraktene til instruksjoner datamaskinen kan lese.

For å oppdatere tilstanden brukes (for øyeblikket) en spesiell mekanisme som kalles mining. Mining utføres med en Proof of Work-algoritme, omtrent som Bitcoin sin. Vi skal gå nærmere inn på dette snart.


Hva er en smart kontrakt?

En smart kontrakt er bare kode. Koden er ikke smart, og den er heller ikke en kontrakt i tradisjonell betydning. Men vi kaller den smart fordi den utfører seg selv under visse betingelser, og den kan betraktes som en kontrakt fordi den håndhever avtaler mellom parter.

Dataforsker Nick Szabo kan få æren for ideen, som han kom med på slutten av 1990-tallet. Han brukte eksemplet med en salgsautomat for å forklare konseptet, og sa at den på en måte er forløperen til den moderne smarte kontrakten. Når det gjelder en salgsautomat, er det en enkel kontrakt som utføres. Brukeren putter på mynter, og til gjengjeld gir maskinen ut et produkt brukeren velger.

En smart kontrakt bruker denne typen logikk i digitale omgivelser. Du kan spesifisere noe enkelt i koden, for eksempel at den skal returnere "Hei, alle sammen!" når to ether sendes til denne kontrakten.

hei alle sammen-kontrakt


I Ethereum koder utvikleren dette slik at det kan leses av EVM senere. Deretter publiseres den ved å sende den til en spesiell adresse som registrerer kontrakten. På det tidspunktet kan hvem som helst bruke den. Og kontrakten kan ikke slettes, med mindre det angis en betingelse av utvikleren når den lages.

Kontrakten har nå en adresse. For å samhandle med den, trenger brukerne bare sende 2 ETH til adressen. Dette utløser kontraktens kode – alle datamaskinene på nettverket kjører den, ser at betalingen er gjort til kontrakten, og registrerer utdataene ("Hei, alle sammen!").

Det ovennevnte er kanskje et av de mest grunnleggende eksemplene på hva som kan gjøres med Ethereum. Mer avanserte applikasjoner som knytter mange kontrakter sammen, kan bygges – og har blitt bygget.


Hvem laget Ethereum?

I 2008 publiserte en ukjent utvikler (eller gruppe av utviklere) Bitcoin-rapporten under pseudonymet Satoshi Nakamoto. Dette skapte en permanent endring i det digitale pengelandskapet. Noen år senere så en ung programmerer, som het Vitalik Buterin, for seg en måte å ta denne ideen videre og bruke den på alle typer applikasjoner. Konseptet ble til slutt til Ethereum.

Ethereum ble foreslått av Buterin i et blogginnlegg fra 2013 med tittelen Ethereum: Den ultimate plattformen for smarte kontrakter og desentraliserte applikasjoner. I innlegget beskrev han en idé for en Turing-komplett blokkjede – en desentralisert datamaskin som med nok tid og ressurser kunne kjøre en hvilken som helst applikasjon. 

Med tiden ville typen applikasjoner som kunne distribueres på en blokkjede, bare begrenses av utviklernes fantasi. Ethereum har som mål å finne ut om blokkjedeteknologien har gode bruksområder utenfor de tilsiktede designbegrensningene til Bitcoin.


Hvordan ble ether distribuert?

Ethereum ble lansert i 2015 med en startforsyning på 72 millioner ether. Mer enn 50 millioner av disse tokenene ble distribuert i et offentlig token-salg som kalles et første mynttilbud (Initial Coin Offering / ICO), der de som ønsket å delta, kunne kjøpe ether-tokener i bytte mot bitcoins eller fiat-valuta.


Hva var The DAO, og hva er Ethereum Classic?

Ethereum har åpnet for helt nye måter å samarbeide åpent over internett. Ta for eksempel DAO-er (desentraliserte autonome organisasjoner), som er enheter som styres av datakode, i likhet med et dataprogram.

Et av de tidligste og mest ambisiøse forsøkene på en slik organisasjon var "The DAO". Den skulle settes sammen av komplekse smarte kontrakter som kjørte oppå Ethereum, og som fungerte som et autonomt spekulasjonsfond. DAO-tokener ble distribuert i en ICO og ga en eierandel, sammen med stemmerett, til tokeninnehaverne.

Men ikke lenge etter lanseringen utnyttet ondsinnede aktører en sårbarhet og stjal nesten en tredjedel av DAO-ens midler. Det er verdt å merke seg at på den tiden var 14 % av hele ether-forsyningen låst i DAO-en. Dette var selvfølgelig en katastrofe for det ferske Ethereum-nettverket.

Etter litt overveielse ble kjeden "hard forket" til to kjeder. I den ene ble de ondsinnede transaksjonene effektivt "reversert" for å gjenopprette pengene – denne kjeden er den som nå er kjent som Ethereum-blokkjeden. Den opprinnelige kjeden, der disse transaksjonene ikke ble reversert, og der uforanderligheten ble bevart, er nå kjent som Ethereum Classic.

Hendelsen er en brutal påminnelse om risikoen ved denne teknologien og hvordan det å betro autonom kode med store mengder rikdom kan straffe seg. Det er også et interessant eksempel på at det å ta kollektive beslutninger i et åpent miljø kan by på store utfordringer. Men hvis vi ser bort ifra sikkerhetssårbarhetene, illustrerte The DAO på en perfekt måte potensialet smarte kontrakter har for tillitsløst samarbeid over internett i stor skala.Kapittel 2: Hvor kommer ether fra?

Innhold


Hvordan lages nye ether?

Vi var kort innom mining tidligere. Hvis du er kjent med Bitcoin, vet du at mining-prosessen er en del av det å sikre og oppdatere blokkjeden. I Ethereum gjelder det samme prinsippet: brukere som miner (og det er jo dyrt), belønnes av protokollen med ether.


Hvor mange ether finnes det?

Per februar 2020 er totalforsyningen av ether rundt 110 millioner. 

I motsetning til Bitcoin ble Ethereums plan for tokenutstedelse bevisst ikke bestemt ved lansering. Bitcoin har som mål å bevare verdien ved å begrense tilgangen og sakte redusere antallet nye mynter som tilføres. Ethereum har derimot som mål å legge et grunnlag for desentraliserte applikasjoner (DApps). Siden det er uklart hvilken plan for tokenutstedelse som passer best til dette formålet, holdes spørsmålet åpent.


Hvordan fungerer Ethereum-mining?

Mining er avgjørende for nettverkets sikkerhet. Det sikrer at blokkjeden kan oppdateres på en rettferdig måte, og lar nettverket fungere uten en eneste beslutningstaker. I mining benytter et undersett av noder (passende kalt minere) datakraft til å løse et kryptografisk puslespill.

Det de faktisk gjør, er å hashe et sett med ventende transaksjoner sammen med noen andre data. For at blokken skal anses som gyldig, må hashen havne under en verdi som er angitt av protokollen. Hvis de ikke lykkes, kan de endre noen av dataene og prøve på nytt.

For å konkurrere med andre må minerne derfor kunne hashe så raskt som mulig – vi måler kraften i hash-rate. Jo mer hash-rate det er på nettverket, jo vanskeligere blir puslespillet å løse. Det er bare minerne som må finne den faktiske løsningen – når den først er kjent, er det enkelt for alle andre deltakere å sjekke at den er gyldig.

Som du skjønner, er kontinuerlig hashing i høy hastighet dyrt. Minernes motivasjon til å sikre nettverket er at de får en belønning. Den består av alle gebyrene for transaksjoner i blokken. De mottar også nygenerert ether – 2 ETH i skrivende stund.


Hva er Ethereum-gas?

Husker du Hei, alle sammen!-kontrakten fra tidligere? Det var et enkelt program å kjøre. Det er ikke datamessig dyrt i det hele tatt. Men du kjører det ikke bare på din egen PC – du ber alle i Ethereum-økosystemet om å kjøre det også.

Det tar oss til dette spørsmålet: Hva skjer når titusenvis av mennesker kjører avanserte kontrakter? Hvis noen angir kontrakten slik at den fortsetter å gå i loop gjennom den samme koden, ville hver node måtte kjøre den på ubestemt tid. Det ville ført til overbelastning på ressursene, og systemet ville sannsynlgivs kollapse til slutt.

Heldigvis har Ethereum introdusert konseptet gas for å redusere denne risikoen. Akkurat som bilen din ikke kan kjøre uten drivstoff, kan ikke kontraktene utføres uten gas. Kontraktene angir en mengde gas som brukerne må betale for at de skal kunne kjøre. Hvis det ikke er nok gas, stopper kontrakten. 

Enkelt sagt er det en gebyrmekanisme. Det samme konseptet gjelder transaksjoner: Minerne er hovedsakelig motivert av profitt, så de ignorerer kanskje transaksjoner med et lavere gebyr.

Merk at ether og gas ikke er det samme. Gjennomsnittsprisen på gas svinger og bestemmes i stor grad av minerne. Når du foretar en transaksjon, betaler du for gas i ETH. Det ligner på Bitcoin sine gebyrer i den forbindelse – hvis nettverket er overbelastet og mange brukere prøver å gjennomføre transaksjoner, øker sannsynligvis gjennomsnittlig gas-pris. Og omvendt, hvis det er lite aktivitet, avtar den.

Selv om prisen på gas endres, har hver operasjon en fast mengde gas som kreves. Det betyr at komplekse kontrakter bruker mye mer enn én enkelt transaksjon. På den måten er gas et mål på datakraft. Det sikrer at systemet kan sørge for et passende gebyr til brukerne basert på bruken av Ethereums ressurser.

Gas koster vanligvis en brøkdel av ether. Derfor bruker vi en mindre enhet (gwei) som betegnelse. Én gwei tilsvarer en milliarddel av en ether.

For å gjøre en lang historie kort: Det er mulig å kjøre et program som går i loop i lang tid. Men det blir fort veldig dyrt for deg å gjøre det. På grunn av dette kan nodene på Ethereum-nettverket redusere spam.

Gjennomsnittlig gas-pris i gwei over tid

Gjennomsnittlig gas-pris i gwei over tid. Kilde: etherscan.io


Gas- og gas-grenser

Sett at Anne utfører en transaksjon til en kontrakt. Hun finner ut hvor mye hun vil bruke på gas (for eksempel ved å bruke ETH Gas Station). Hun kan sette en høyere pris for å motivere minerne til å behandle transaksjonen hennes så raskt som mulig. 

Men hun angir også en gas-grense, som fungerer som en beskyttelse. Noe kan gå galt med kontrakten og føre til at den bruker mer gas enn planlagt. Gas-grensen er der for å sikre at operasjonene stopper når x antall gas er brukt opp. Kontrakten mislykkes, men Anne ender ikke opp med å betale mer enn hun først hadde tenkt å betale.

Dette konseptet kan i begynnelsen virke litt forvirrende. Ikke bekymre deg – du kan angi prisen du er villig til å betale for gas (og gas-grensen) manuelt, men de fleste lommebøker tar seg av dette for deg. Kort sagt definerer gas-prisen hvor raskt minerne behandler transaksjonen din, og gas-grensen definerer maksbeløpet du vil betale for det. 


Hvor lang tid tar det å mine en Ethereum-blokk?

Gjennomsnittlig tid før en ny blokk legges til i kjeden, er 12–19 sekunder. Dette endrer seg mest sannsynlig når nettverket går over til Proof of Stake, som blant annet har som mål å sørge for raskere blokktider. Hvis du vil lære mer om dette, sjekk ut Ethereum Casper forklart.


Hva er Ethereum-tokener?

Noe av det mest attraktive med Ethereum er at brukerne kan lage egne ressurser på kjeden, som kan lagres og overføres som ether. Reglene som styrer dem, angis i smarte kontrakter, som lar utviklerne angi spesifikke parametere for tokenene. Dette kan inkludere hvor mange som skal utstedes, hvordan de skal utstedes, om de skal kunne deles, om hver er fungibel, og mye annet. Den mest fremtredende av de tekniske standardene som tillater opprettelse av tokener på Ethereum, kalles ERC-20 – og det er derfor tokenene populært omtales som ERC-20-tokener.

Tokenfunksjonalitet gir innovatører en stor lekeplass der de kan eksperimentere med nyskapende applikasjoner innen økonomi og teknologi. Det er stor grad av designfleksibilitet – fra utstedelse av ensartede tokener som fungerer som appvaluta, til produksjon av unike tokener som støttes av fysiske ressurser. Det er fullt mulig at noen av de beste bruksområdene for enkel og strømlinjeformet tokenoppretting ikke engang er kjent ennå. Kapittel 3: Kom i gang med Ethereum

Innhold


Hvordan kan jeg kjøpe ETH?

Slik kjøper du ETH med kreditt-/debetkort

Binance lar deg kjøpe ETH sømløst i nettleseren din. Slik gjør du det:


 1. Gå til portalen Kjøp og selg kryptovaluta

 2. Velg kryptovalutaen du vil kjøpe (ETH), og valutaen du vil betale med.

 3. Logg inn på Binance, eller registrer deg hvis du ikke har en konto.

 4. Velg betalingsmetode.

 5. Hvis du blir bedt om det, legg inn kortopplysninger og fullfør identitetsbekreftelsen.

 6. Det er det! ETH blir kreditert Binance-kontoen din.


Slik kjøper du ETH på person-til-person-markeder

Du kan også kjøpe og selge ETH på person-til-person-markeder. På denne måten kan du kjøpe mynter fra andre brukere, direkte fra Binance-mobilappen. Slik gjør du det:


 1. Åpne appen og logg inn eller registrer deg.

 2. Velg One click buy sell (Kjøp og selg med ett klikk), etterfulgt av fanen Buy (Kjøp) øverst til venstre i grensesnittet.

 3. Du får opp mange forskjellige tilbud – trykk på Kjøp på det du ønsker å gå for.

 4. Du kan betale med andre kryptovalutaer (fanen By krypto (Med krypto)) eller fiat-valuta (fanen By Fiat (Med fiat)). 

 5. Under blir du spurt om betalingsmetode. Velg den som passer deg.

 6. Velg Buy ETH (Kjøp ETH).

 7. Du må nå utføre betalingen. Når du er ferdig, trykker du på Mark as paid (Merk som betalt) og bekrefter.

 8. Transaksjonen er fullført når selgeren sender deg myntene.


Hva kan jeg kjøpe med ether (ETH)?

I motsetning til Bitcoin er ikke Ethereum ment å kun brukes som et kryptovalutanettverk. Det er en plattform for å bygge desentraliserte applikasjoner, og som et token som kan handles med, er ether drivstoffet i dette økosystemet. Så det primære bruksområdet for ether er uten tvil nytten det gir i Ethereum-nettverket.

Når det er sagt, kan ether også brukes på samme måte som tradisjonell valuta, noe som betyr at du kan kjøpe varer og tjenester med ETH akkurat som med alle andre valutaer.

Varmekart over forhandlere som aksepterer ether som betaling.

Varmekart over forhandlere som aksepterer ether som betaling. Kilde: cryptwerk.com/coinmap


Hva brukes Ethereum til?

Folk kan bruke Ethereums opprinnelige valuta, ETH, som digitale penger eller sikkerhetsstillelse. Mange ser det også som et verdioppbevaringsmiddel, i likhet med Bitcoin. Men i motsetning til Bitcoin er Ethereum-blokkjeden mer programmerbar, så det er mye mer du kan gjøre med ETH. Den kan brukes som livsnerven for desentraliserte økonomiske applikasjoner, desentraliserte markeder, børser, spill og mye mer


Hva skjer om jeg mister mine ETH?

Siden det ikke er noen banker involvert, er du ansvarlig for dine egne penger. Du kan lagre myntene dine på en børs eller i din egen lommebok. Det er viktig å merke seg at hvis du bruker din egen lommebok, må du for alt i verden ta vare på frøfrasen. Oppbevar den trygt, trenger den for å gjenopprette pengene dine i tilfelle du mister tilgang til lommeboken.


Kan jeg reversere Ethereum-transaksjoner?

Når data først er lagt til Ethereum-blokkjeden, er det nesten umulig å endre eller fjerne dem. Dette betyr at når du utfører en transaksjon, kan du tenke på den som at den er skrevet i stein. Så du bør alltid dobbeltsjekke om du sender penger til riktig adresse. Hvis du skal sende et stort beløp, kan det være nyttig å sende et lite beløp først for å være sikker på at du sender til riktig adresse.

Når det er sagt, ble Ethereum på grunn av hacking i en smart kontrakt, "hard forket" i 2016, slik at de ondsinnede transaksjonene effektivt ble "reversert". Men dette var et ekstremt tiltak mot en eksepsjonell hendelse og er ikke normen.


Er Ethereum-transaksjoner private?

Nei. Alle transaksjoner som legges til Ethereum-blokkjeden, er offentlig synlige. Selv om det virkelige navnet ditt ikke står på Ethereum-adressen din, kan en observatør kanskje knytte det til identiteten din på andre måter.


Kan jeg tjene penger med Ethereum?

Siden det er en volatil ressurs, kan du tjene penger med ETH på samme måte som du kan tape penger med det. Noen holder ether på lang sikt og satser på at nettverket blir et globalt, programmerbart lag for oppgjør. Andre velger å bytte det mot andre altcoins. Men begge disse strategiene har hver sin økonomiske risiko.

Siden ETH er hovedpilaren innen bevegelsen desentralisert finans (DeFi), kan det også brukes til utlån, som sikkerhetsstillelse for opptak av lån, mynting av syntetiske aktiva og – på et tidspunkt i fremtiden – staking.

Noen investorer har bare en langsiktig posisjon i Bitcoin, og inkluderer ikke andre digitale ressurser i porteføljen sin. Mens andre velger å holde ETH og andre altcoins i porteføljen sin, eller å fordele en viss prosentandel av den til kortsiktig handel (f.eks. daghandel eller swing-handel). Det finnes ikke en tilnærming for å tjene penger i markedene som passer for alle, og hver investor må selv bestemme hvilken strategi som egner seg best for deres profil og omstendigheter.


Hvordan kan jeg oppbevare ETH?

Det er mange alternativer for oppbevaring av mynter, og hver av dem har sine fordeler og ulemper. Som med alt som innebærer risiko, kan det beste alternativet være å diversifisere mellom de ulike tilgjengelige alternativene.

Generelt kan oppbevaringsløsninger være enten depotbaserte eller ikke-depotbaserte. En depotløsning betyr at du overlater myntene dine til en tredjepart (for eksempel en børs). I slike tilfeller må du logge inn på depotmottakerens plattform for å utføre transaksjoner med kryptoressursene dine.

En ikke-depotløsning er det motsatte – du beholder kontrollen over egne midler, og til det bruker du en kryptovalutalommebok. En lommebok inneholder ikke myntene dine akkurat som en fysisk lommebok – den inneholder kryptografiske nøkler som gir deg tilgang til ressursene dine på blokkjeden. Igjen er dette verdt å merke seg: Det er viktig at du sikkerhetskopierer frøfrasen når du bruker en ikke-depotbasert lommebok!


Slik setter du inn ETH på Binance

Hvis du allerede har ether du vil sette inn på Binance, kan du følge disse hurtigtrinnene:

 1. Logg inn på Binance, eller registrer deg hvis du ikke allerede har en konto.

 2. Gå til Spot-lommeboken din og velg Deposit (Innskudd).

 3. Velg ETH fra listen over mynter.

 4. Velg nettverk og send ETH til den tilsvarende adressen.

 5. Det er det! Etter at transaksjonen er bekreftet, vil ether bli kreditert Binance-kontoen din.


Slik oppbevarer du ETH på Binance

Hvis du ønsker å drive aktiv handel med ether, må du oppbevare den på Binance-kontoen din. Oppbevaring av ETH på Binance er enkelt og sikkert. Og det lar deg utnytte fordelene med Binance-økosystemet som utlån, staking, airdrop-kampanjer og giveaways.


Slik tar du ut ETH fra Binance

Hvis du allerede har ether du vil ta ut fra Binance, kan du følge disse hurtigtrinnene:

 1. Logg inn på Binance.

 2. Gå til Spot-lommeboken din og velg Withdraw (Uttak).

 3. Velg ETH fra listen over mynter.

 4. Velg nettverket

 5. Legg inn mottakeradresse og beløp.

 6. Bekreft prosessen via e-post.

 7. Det er det! Etter at transaksjonen er bekreftet, blir ETH kreditert adressen du oppga.


Slik oppbevarer du ETH i en Ethereum-lommebok

Hvis du vil oppbevare ETH i egen lommebok, har du to hovedalternativer: varme lommebøker og kalde lommebøker.


Varme lommebøker

En kryptovalutalommebok som er koblet til internett på en eller annen måte, kalles en varm lommebok. Vanligvis er det en mobil- eller datamaskinapplikasjon som lar deg sjekke saldoene dine og sende eller motta tokener. Ettersom varme lommebøker er på nett, er de vanligvis mer sårbare for angrep, men også mer praktiske for daglige betalinger. Trust Wallet er et eksempel på en brukervennlig mobillommebok som støtter mange forskjellige mynter.

Kalde lommebøker

En kald lommebok er en lommebok som ikke er koblet til internett. Siden den ikke har noen mulighet til å bli angrepet på nettet, er sjansene for et angrep totalt sett lavere. Men kalde lommebøker er vanligvis mindre intuitive å bruke enn varme lommebøker. Eksempler på kalde lommebøker kan være maskinvarelommebøker eller papirlommebøker, men bruk av papirlommebøker frarådes ofte fordi mange anser dem som foreldet og risikable å bruke.

For å få en oversikt over lommeboktyper kan du se Typer kryptolommebøker forklart.


Hva er Ethereums logo og symbol?

Vitalik Buterin designet det første Ethereum-symbolet. Det bestod av to roterte summeringssymboler Σ (sigma fra det greske alfabetet). Det endelige designet på logoen (basert på dette symbolet) består av en rombeform som kalles en oktaeder, og som er omgitt av fire trekanter. I likhet med andre valutaer kan det være nyttig for ether å ha et standard Unicode-symbol, slik at apper og nettsteder enkelt kan vise verdier i ether. Selv om det ikke er like mye brukt som for eksempel $ for USD, er det mest brukte symbolet for ether Ξ.Kapittel 4: Skalerbarhet, ETH 2.0 og fremtiden til Ethereum

Innhold


Hva er skalerbarhet?

Enkelt forklart er skalerbarhet et mål på et systems evne til å vokse. Innen databehandling, for eksempel, kan et nettverk eller en server skaleres for å håndtere økt etterspørsel gjennom forskjellige metoder.

Innen kryptovaluta refererer skalerbarhet til hvor godt en blokkjede kan vokse for å betjene flere brukere. Flere brukere betyr at flere operasjoner og transaksjoner "konkurrerer" om å bli inkludert i blokkjeden.


Hvorfor må Ethereum skaleres?

Ethereum-tilhengere tror at den neste versjonen av internett vil bygges på denne plattformen. Den såkalte Web 3.0 ville ført til en desentralisert topologi kjennetegnet av mangel på mellomledd, fokus på personvern og et skifte mot ekte eierskap til egne data. Dette grunnlaget vil bli bygget ved hjelp av distribuert databehandling i form av smarte kontrakter og distribuerte protokoller for lagring/kommunikasjon.

Men for å oppnå dette må Ethereum i massiv grad øke antall transaksjoner det kan behandle uten å skade nettverkets desentralisering. For øyeblikket begrenser ikke Ethereum transaksjonsvolumet ved å begrense blokkstørrelsen, slik Bitcoin gjør. Isteden har blokken en gas-grense – bare en viss mengde gas får plass i blokken.

Hvis blokkens gas-grense for eksempel var på 100 000 gwei og du ønsket å inkludere ti transaksjoner med en gas-grense på 10 000 gwei hver, ville det fungere. Det ville også to transaksjoner på 50 000 gwei. Alle andre transaksjoner som sendes inn sammen med disse, må vente på neste blokk. 

Dette er ikke ideelt for et system som alle bruker. Hvis det finnes flere ventende transaksjoner enn tilgjengelig plass i en blokk, ender du fort opp med et etterslep. Gas-prisen stiger, og brukerne må overby andre for å få transaksjonene sine inkludert først. Avhengig av hvor travelt nettverket er, kan operasjonene bli for dyre for visse bruksområder.

Økningen i populariteten til CryptoKitties er et utmerket eksempel på Ethereums begrensninger på dette området. I 2017 fikk det Ethereum-baserte spillet mange brukere til å utføre transaksjoner for å delta i oppdrett av egne digitale katter (representert som ikke-fungible tokener). Det ble så populært at ventende transaksjoner skjøt i været, noe som igjen resulterte i ekstrem overbelastning av nettverket i en periode.


Trilemmaet med blokkjedeskalering

Det ser ut til at å heve blokkens gas-grense enkelt ville demme opp for alle skalerbarhetsproblemer. Jo høyere tak, jo flere transaksjoner kan behandles i en gitt tidsramme, ikke sant?

Dessverre er dette rett og slett ikke mulig uten å ofre de viktigste egenskapene til Ethereum. Vitalik Buterin foreslo blokkjedetrilemmaet (visualisert nedenfor) for å forklare den hårfine balansen som blokkjeder må finne.

Blokkjedetrilemmaet

Blokkjedetrilemmaet: Skalerbarhet (1), sikkerhet (2) og desentralisering (3).


Ved optimalisering av to av tre av de ovennevnte egenskapene, vil den tredje måtte ofres. Blokkjeder som Ethereum og Bitcoin prioriterer sikkerhet og desentralisering. Konsensusalgoritmene opprettholder sikkerheten til nettverkene, som består av tusenvis av noder, men dette fører til dårlig skalerbarhet. Ettersom det er så mange noder som mottar og validerer transaksjoner, er systemet mye tregere enn sentraliserte alternativer.

I et annet scenario kan blokkgas-grensen heves slik at nettverket oppnår sikkerhet og skalerbarhet, men det vil ikke være like desentralisert. 

Det er fordi flere transaksjoner i en blokk fører til større blokker. Nodene på nettverket må likevel laste dem ned og spre dem med jevne mellomrom. Og denne prosessen krever mye av maskinvaren. Når blokkgas-grensen økes, blir det vanskeligere for nodene å validere, lagre og kringkaste blokker.

Resultatet blir at man kan forvente at noder som ikke klarer å holde følge, forsvinner fra nettverket. Ved å fortsette på denne måten vil bare noen få kraftige noder kunne delta – noe som fører til økt sentralisering. Du kan ende opp med en blokkjede som er sikker og skalerbar, men som ikke er desentralisert.

Til slutt kan vi forestille oss en blokkjede som fokuserer på desentralisering og skalerbarhet. For at den skal være både rask og desentralisert, må det gå på bekostning av konsensusalgoritmen som brukes, og det fører til svakere sikkerhet.


Hvor mange transaksjoner kan Ethereum behandle?

De siste årene har Ethereum sjelden oversteget ti transaksjoner per sekund (TPS). For en plattform som har som mål å bli en "verdensdatamaskin", er dette tallet overraskende lavt.

Men skaleringsløsninger har lenge vært en del av Ethereums veikart. Plasma er ett eksempel på en skaleringsløsning. Den prøver å øke effektiviteten til Ethereum, men teknikken kan også brukes på andre blokkjedenettverk.


Hva er Ethereum 2.0?

Selv om Ethereum har stort potensial, har det for tiden betydelige begrensninger. Vi har allerede tatt opp problemet med skalerbarhet. Kort sagt: Hvis Ethereum skal kunne være ryggraden i et nytt økonomisk system, må det kunne behandle mange flere transaksjoner per sekund. Med tanke på nettverkets distribuerte oppbygning er dette et utrolig vanskelig problem å løse, og Ethereum-utviklere har fundert på det i årevis.

For det første må det finnes grenser for at nettverket skal være tilstrekkelig desentralisert. Jo høyere kravene for å drive en node er, jo færre deltakere blir det, og jo mer sentralisert blir nettverket. Så hvis antallet transaksjoner som Ethereum kan behandle, økes, kan det true systemets integritet, ettersom det også vil øke belastningen på nodene.

En annen kritikk Ethereum (og andre Proof of Work-kryptovalutaer) får, er at det er utrolig ressurskrevende. For å lykkes med å legge til en blokk på blokkjeden må de drive mining. Men for å lage en blokk på denne måten må de kunne raskt utføre beregninger som krever enorme mengder strøm.

For å håndtere begrensningene ovenfor har det blitt foreslått et større sett med oppgraderinger, samlet kjent som Ethereum 2.0 (eller ETH 2.0). Når ETH 2.0 blir fullstendig rullet ut, bør ytelsen til nettverket forbedres betraktelig.


Hva er Ethereum-sharding?

Som nevnt over lagrer hver node en kopi av hele blokkjeden. Hver gang den forlenges, må hver av nodene oppdatere den, noe som krever båndbredde og tilgjengelig minne.

Ved hjelp av en metode som kalles sharding, blir dette kanskje ikke lenger nødvendig. Navnet sikter til prosessen med å dele nettverket inn i undergrupper av noder – dette er shard-ene. Hver shard behandler sine egne transaksjoner og kontrakter, men kan også kommunisere med det bredere nettverket av shard-er ved behov. Ettersom hver shard valideres uavhengig, er det ikke lenger nødvendig å lagre data fra andre shard-er.

nettverk uten sharding kontra nettverk med sharding

Nettverket i mars 2020 kontra nettverket med sharding implementert.


Sharding er en av de mest komplekse tilnærmingene til skalering og krever mye arbeid å designe og implementere. Men hvis implementeringen lykkes, vil den også bli en av de mest effektive, noe som i høy grad vil øke nettverkets gjennomstrømningskapasitet.


Hva er Ethereum Plasma?

Ethereum Plasma er det vi kaller en skaleringsløsning utenfor kjeden – det vil si at den har som mål å øke transaksjonsgjennomstrømningen ved å skyve transaksjoner ut av blokkjeden. På den måten har den noen likheter med sidekjeder og betalingskanaler.

Med Plasma blir sekundære kjeder forankret i Ethereum-blokkjeden, men de holder kommunikasjonen på et minimum. De opererer mer eller mindre uavhengig, selv om brukerne fortsatt er avhengige av hovedkjeden for å løse tvister eller "fullføre" aktivitetene sine på de sekundære kjedene.

Det å redusere mengden data som nodene må lagre, er avgjørende for at Ethereum skal lykkes med å skalere. Plasma-tilnærmingen lar utviklere skissere funksjonen til "barne"-kjeder (underordnede kjeder) i en smart kontrakt på hovedkjeden. Da kan de lage applikasjoner med informasjon eller prosesser som vil være for dyre å lagre/kjøre på hovedkjeden.

Hvis du vi ha en omfattende introduksjon til plasma kan du sjekke ut Hva er Ethereum Plasma?


Hva er Ethereum-rollups?

Rollups ligner på Plasma i den forstand at de er beregnet på å skalere Ethereum ved å flytte transaksjoner bort fra hovedblokkjeden. Så hvordan fungerer de? 

Én enkelt kontrakt på hovedkjeden inneholder alle pengene i sekundærkjeden og holder et kryptografisk bevis på denne kjedens nåværende tilstand. Operatørene på denne sekundære kjeden, som legger inn en obligasjon i hovednettkontrakten, sørger for at det kun er gyldige tilstandsoverganger som blir lagt inn i hovednettkontrakten. Tanken er at ettersom denne tilstanden opprettholdes utenfor kjeden, er det ikke nødvendig å lagre dataene på blokkjeden. Men det viktigste som gjør at rollups skiller seg fra Plasma, er måten transaksjonene sendes inn til hovedkjeden. Ved hjelp av en spesiell transaksjonstype blir et stort antall transaksjoner "rullet opp" (pakket sammen) til en spesiell blokk som kalles en Rollup-blokk.   

Det finnes to rollup-typer: Optimistisk og ZK Rollup. Begge garanterer at tilstandsovergangene er riktige, på forskjellige måter. 

ZK Rollups sender inn transaksjoner ved hjelp av en kryptografisk verifiseringsmetode som kalles et nullkunnskapsbevis. Mer spesifikt en tilnærming til det, kalt zk-SNARK. Vi skal ikke gå inn på detaljene om hvordan det fungerer, men slik kan det brukes til rollups. Det er en måte der forskjellige parter kan bevise for hverandre at de har noe bestemt informasjon, uten å avsløre hva denne informasjonen er. 

Når det gjelder ZK Rollups, er denne informasjonen tilstandsoverganger som sendes til hovedkjeden. En stor fordel med dette er at denne prosessen kan skje nesten umiddelbart, og det er praktisk talt ingen sjanse for innsending av korrupte tilstander. 

Optimistiske Rollups ofrer noe av skalerbarheten for å gi mer fleksibilitet. Ved hjelp av en virtuell maskin som kalles Optimistisk virtuell maskin (OVM), tillates smarte kontrakter å kjøre på disse sekundære kjedene. På den annen side finnes det ikke noe kryptografisk bevis for at tilstandsovergangen som sendes inn til hovedkjeden, er riktig. For å redusere dette problemet er det lagt inn en liten forsinkelse som gjør at brukerne kan utfordre og avvise ugyldige blokker som sendes til hovedkjeden. 


Hva er Ethereum Proof of Stake (PoS/innsatsbevis)?

Proof of Stake (PoS) er en alternativ metode til Proof of Work for validering av blokker. I et Proof of Stake-system blir ikke blokkene minet, som det heter, men myntet (noen ganger referert til som smidd). Istedenfor at minerne konkurrerer med hash-kraft, velges en node (eller validator) tilfeldig med jevne mellomrom til validering av en kandidatblokk. Hvis det gjøres riktig, mottar de alle transaksjonsgebyrene fra blokken og, avhengig av protokollen, muligens en blokkbelønning.

Siden det ikke er noen mining involvert, anses Proof of Stake som mindre skadelig for miljøet. Validatorene bruker ikke på langt nær så mye energi som minere, og de kan mynte blokker på standard maskinvare.

Ethereum skal etter planen gå over fra PoW til PoS som en del av Ethereum 2.0, med en oppgradering kjent som Casper. Selv om en nøyaktig dato ennå ikke er offentliggjort, blir den første versjonen sannsynligvis lansert i 2020.


Hva er Ethereum-staking?

I Proof of Work-protokoller blir sikkerheten til nettverket ivaretatt av minerne. Minerne er ikke interessert i å jukse, for det fører til sløsing av strøm og at de går glipp av potensielle belønninger. I Proof of Stake finnes det ingen slik spillteori, og det er opprettet forskjellige kryptoøkonomiske tiltak for å ivareta nettverkssikkerheten.

Istedenfor risikoen for svinn er det risikoen for å tape penger som hindrer uærlig oppførsel. Validatorer må legge frem en staking (altså en tokenbeholding) for å bli kvalifisert for validering. Dette er en fast mengde ether som går tapt hvis noden prøver å jukse, eller som sakte tømmes hvis noden ikke svarer eller er offline. Men hvis validatoren kjører flere noder, kan validatoren oppnå flere belønninger.


Hvor mye ETH trengs for staking på Ethereum?

Estimert minstestaking for Ethereum er ETH 32 per validator. Dette er satt så høyt for at kostnadene med å prøve på et 51 %-angrep skal bli ekstremt høye.


Hvor mye ETH kan jeg tjene ved staking på Ethereum?

Det er det ikke lett å svare på. Dette er selvfølgelig basert på stakingen, men også på den totale mengden ETH-staking på nettverket og inflasjonsraten. Som et svært grovt estimat anslår nåværende beregninger ca. 6 % årlig avkastning. Husk at dette bare er et estimat, og det kan endre seg i fremtiden.


Hvor lenge blir ETH låst ved staking?

Det kommer til å være kø hvis du vil ta ut ETH fra validatoren din. Men hvis det ikke skulle være noen kø, er minimum uttakstid 18 timer, men den justeres dynamisk basert på hvor mange validatorer som tar ut på et gitt tidspunkt.


Er det noen risiko ved staking av ETH?

Siden du er en validator på nettverket og er ansvarlig for å opprettholde nettverkssikkerheten, er det noen risikoer du må vurdere. Hvis validatornoden din går offline i en lengre periode, kan du miste en stor del av innskuddet ditt. Og hvis innskuddet ditt faller under 16 ETH på noe tidspunkt, blir du fjernet fra validatorsettet.

Det er også verdt å vurdere en mer systemisk risikofaktor. Proof of Stake har ikke blitt implementert i en slik skala før, så vi kan ikke være helt sikre på at dette ikke vil mislykkes på en eller annen måte. Programvare kommer alltid til å ha feil og sårbarheter, noe som kan ha en ødeleggende effekt – spesielt når verdier for milliarder av dollar står på spill.Kapittel 5: Ethereum og desentralisert finans (DeFi)

Innhold


Hva er desentralisert finans (DeFi)?

Desentralisert finans (eller bare DeFi) er en bevegelse som har som mål å desentralisere økonomiske bruksområder. DeFi er bygget på offentlige blokkjeder med åpen kildekode som alle med internett-tilgang kan benytte gratis (tillatelsesfri). Dette er et viktig element for å få med seg potensielt milliarder av mennesker på dette nye, globale økonomiske systemet. 

I det voksende DeFi-økosystemet samhandler brukerne med smarte kontrakter og hverandre gjennom person-til-person (P2P)-nettverk og desentraliserte applikasjoner (DApps). Den store fordelen med DeFi er at selv om alt dette gjøres mulig, bevarer brukerne fortsatt eierskapet til pengene sine til enhver tid. 

Enkelt sagt har bevegelsen desentralisert finans (DeFi) som mål å skape et nytt økonomisk system som ikke har noen av det nåværende systemets begrensninger. I denne prosessen bygges det meste av DeFi for tiden på Ethereum, først og fremst på grunn av den relativt høye graden av desentralisering og den store utviklerbasen.  


Hva kan desentralisert finans (DeFi) brukes til?

Du vet det sikkert allerede, men en av de store fordelene med Bitcoin er at det ikke trengs noen sentral part for å koordinere driften av nettverket. Men hva om vi bruker dette som kjerneidé og lager programmerbare applikasjoner på toppen av det? Dette er potensialet til DeFi-applikasjoner. Ingen sentrale koordinatorer eller mellomledd, og ingen enkeltpunkter som kan føre til svikt. 

Som nevnt over er åpen tilgang en av de store fordelene med DeFi. Det er milliarder av mennesker rundt om i verden som ikke har særlig god tilgang til noen form for finanstjenester. Hvordan ville du ha taklet hverdagen din uten noen som helst sikkerhet rundt økonomien din? Det finnes milliarder av mennesker som lever slik, og til syvende og sist er det disse menneskene DeFi prøver å betjene.


Vil desentralisert finans (DeFi) noen gang bli mainstream?

Alt dette høres bra ut, men hvorfor har ikke DeFi tatt over verden ennå? Én grunn er at de fleste DeFi-applikasjoner for tiden er vanskelige å bruke, er tungrodde, har mange avbrudd og er svært eksperimentelle. Det viser seg at det er ekstremt vanskelig bare å bygge rammeverket for dette økosystemet, spesielt i et distribuert utviklermiljø.

En løsning på alle utfordringene med å bygge DeFi-økosystemet ligger langt inn i fremtiden for programvareingeniørene, spillteoretikerne, mekanismedesignerne og mange andre. Derfor gjenstår det å se om DeFi-applikasjoner noen gang kommer til å bli adoptert av folk flest.


Hvilke bruksområder for desentralisert finans (DeFi) finnes?

Et av de mest populære bruksområdene for desentralisert finans (DeFi) er stablecoins. I hovedsak er dette tokener på en blokkjede der verdien er knyttet til en virkelig verdi, for eksempel en fiat-valuta. For eksempel er BUSD knyttet til verdien av USD. Det som gjør disse tokenene praktiske i bruk, er at ettersom de finnes på en blokkjede, er de veldig enkle å oppbevare og overføre.

En annen populær applikasjonstype er utlån. Det finnes mange person-til-person (P2P)-tjenester som lar deg låne ut pengene dine til andre og få renter i retur. Faktisk er en av de enkleste måtene å gjøre det på gjennom Binance Lending. Det eneste du trenger å gjøre, er å overføre pengene til utlånslommeboken din, og du kan begynne å tjene renter neste dag!

Men den mest spennende delen av DeFi er uten tvil applikasjonene som er vanskelige å kategorisere. Disse kan inkludere alt innen desentraliserte markedsplasser for person-til-person, der brukerne kan bytte unike krypto-samleobjekter og andre digitale gjenstander. De kan også gjøre det mulig å lage syntetiske aktiva, der hvem som helst kan skape et marked for stort sett alt som har verdi. Andre bruksområder kan være prognosemarkeder, derivater og mye mer.


Desentraliserte børser (DEX) på Ethereum

En desentralisert børs (DEX) er et sted der handel kan foregå direkte mellom brukerlommebøker. Når du handler på Binance, en sentralisert børs, sender du pengene dine til Binance og handler gjennom deres interne systemer.

Desentraliserte børser fungerer annerledes. Gjennom magien til smarte kontrakter lar de deg drive handel direkte fra kryptolommeboken din, noe som eliminerer muligheten for børshacking og andre risikoer.

Et godt eksempel på en desentralisert børs er Binance DEX. Noen andre eksempler som er verdt å merke seg, og som er bygget på Ethereum, er Uniswap, Kyber Network og IDEX. Mange av dem vil til og med la deg drive handel fra en maskinvarelommebok for maksimal sikkerhet.

Sentraliserte kontra desentraliserte børser

Sentraliserte kontra desentraliserte børser.


Over har vi illustrert forskjellene mellom sentraliserte og desentraliserte børser. Til venstre ser vi at Binance står midt i transaksjoner mellom brukere. Så hvis Anne ønsker å bytte Token A mot Benjamins Token B, må de først sette inn ressursene sine på børsen. Etter handelen omfordeler Binance saldoene deres i samsvar med det.

Men til høyre er en desentralisert børs. Du ser at det ikke er noen tredjepart som er involvert i transaksjonen. Isteden blir Annes token direkte byttet ut med Benjamin sitt token ved å bruke en smart kontrakt. På denne måten trenger ingen av partene å stole på en formidler, ettersom betingelsene i kontrakten automatisk håndheves.

Per februar 2020 er DEX de mest brukte applikasjonene på toppen av Ethereum-blokkjeden. Men handelsvolumet sammenlignet med sentraliserte børser er fortsatt lite. Hvis DEX-utviklere og -designere utformer brukeropplevelsen til å bli mer innbydende, kan DEX kanskje ta opp konkurransen med sentraliserte børser i fremtiden.Kapittel 6: Deltakelse i Ethereum-nettverket

Innhold


Hva er en Ethereum-node?

"Ethereum-node" er et begrep som kan brukes for å beskrive et program som samhandler med Ethereum-nettverket på en eller annen måte. En Ethereum-node kan være alt fra en enkel lommebokapplikasjon for mobil til en datamaskin som lagrer en hel kopi av blokkjeden. 

Alle noder fungerer som et kommunikasjonspunkt på en eller annen måte, men det finnes forskjellige typer noder på Ethereum-nettverket.


Hvordan fungerer en Ethereum-node?

I motsetning til Bitcoin har ikke Ethereum ett enkelt program som referanseimplementering. Der Bitcoin-økosystemet har Bitcoin Core som sin primære nodeprogramvare, har Ethereum en rekke individuelle (men kompatible) programmer basert på sitt Yellow Paper. Populære alternativer er blant annet Geth og Parity.


Ethereum fulle noder

For å kommunisere med Ethereum-nettverket på en måte som lar deg validere blokkjededata uavhengig, må du kjøre en full node ved å bruke programvare som de som er nevnt ovenfor. 

Programvaren laster ned blokker fra andre noder og verifiserer om transaksjonene som er tatt med, er korrekte. Den kjører også alle smarte kontrakter som har blitt påkalt, for å sikre at du mottar samme informasjon som de andre. Hvis alt fungerer etter hensikten, kan vi forvente at hver node har en identisk kopi av blokkjeden på maskinene sine.

Fulle noder er helt avgjørende for at Ethereum skal fungere. Uten flere noder spredt over hele kloden ville nettverket miste de sensurbestandige og desentraliserte egenskapene.


Ethereum lette noder

Hvis du kjører en full node, kan du bidra direkte til helsen og sikkerheten til nettverket. Men en full node krever ofte en egen maskin til driften, i tillegg til sporadisk vedlikehold. Lette noder kan være et bedre alternativ for brukere som ikke klarer å kjøre en full node (eller som rett og slett ikke vil gjøre det).

Som navnet antyder, er lette noder lette – de bruker mindre ressurser og tar lite plass. Derfor kan de kjøre på enheter med lavere spesifikasjoner som telefoner eller bærbare datamaskiner. Men disse lave kostnadene har en annen kostnad: lette noder er ikke helt selvforsynte. De synkroniserer ikke hele blokkjeden og trenger derfor fulle noder for å gi dem relevant informasjon.

Lette noder er populære blant forhandlere, tjenester og brukere. De brukes mye for å utføre og motta betalinger i scenarioer der fulle noder anses som unødvendige og for kostbare å kjøre.

Ethereum mining-noder

En mining-node kan enten være en full klient eller en lett klient. Begrepet "mining-node" brukes egentlig ikke på samme måte som i Bitcoin-økosystemet, men det er likevel verdt å identifisere disse deltakerne.

Til mining av Ethereum trenger brukerne ekstra maskinvare. En vanlig praksis innebærer bygging av en mining-rig. Med disse kobler brukerne flere GPU-er (grafikkprosessorer) sammen for å hashe data raskt.

Minerne har to alternativer: Mining på egen hånd eller i en mining-pool. Mining på egen hånd betyr at mineren jobber alene for å lage blokker. Hvis mineren lykkes, deles ikke mining-belønningene med noen. Alternativt, når mineren blir med i en mining-pool, kombineres hash-kraften til alle i poolen. Dette gjør det mer sannsynlig å finne en blokk, men de må også dele belønningene mellom pool-medlemmene.


Slik kjører du en Ethereum-node

En av de beste tingene med blokkjeder er åpen tilgang. Det betyr at hvem som helst kan kjøre en Ethereum-node og styrke nettverket ved å validere transaksjoner og blokker. 

I likhet med Bitcoin er det mange bedrifter som tilbyr plug-n-play-noder til Ethereum. Dette kan være det beste alternativet hvis du bare ønsker å få i gang en node – men vær forberedt på å betale ekstra for bekvemmeligheten.

Som nevnt har Ethereum mange forskjellige implementeringer for nodeprogramvare, for eksempel Geth eller Parity. Hvis du vil kjøre din egen node, må du gjøre deg kjent med oppsettprosessen for implementeringen du vil kjøre.

Med mindre du vil kjøre en spesiell node som kalles en arkivnode, skal en standard bærbar datamaskin være nok til å kjøre en full node på Ethereum. Samtidig er det best å ikke bruke maskinen du vanligvis bruker, ettersom den da kan bli mye tregere. 

Å kjøre egen node fungerer best på enheter som alltid kan være på nett. Hvis noden mister nettilgangen, kan det ta lang tid før den er synkronisert med nettverket etter at den er tilkoblet igjen. Derfor er de beste løsningene enheter som er billige å bygge og enkle å vedlikeholde. For eksempel er det mulig å kjøre en lett node på Raspberry Pi.


Slik miner du på Ethereum

Ettersom nettverket snart skal gå over til Proof of Stake, er ikke mining på Ethereum det tryggeste langsiktige valget. Etter at overgangen skjer, kommer Ethereum-minere sannsynligvis til å peke mining-utstyret sitt mot et annet nettverk eller selge det.

Hvis du likevel ønsker å delta i Ethereum-mining, trenger du spesialisert maskinvare, for eksempel GPU-er eller ASIC-er. Hvis du ønsker en fornuftig avkastning, må du mest sannsynlig ha en tilpasset mining-rig og tilgang til billig strøm. I tillegg må du konfigurere en Ethereum-lommebok og mining-programvaren for å bruke den. Alt dette krever store investeringer av tid og penger, så vurder nøye om du er klar for utfordringen. 


Hva er Ethereum ProgPoW?

ProgPoW står for Programmatic Proof of Work (programmatisk innsatsbevis). Det er en foreslått utvidelse av Ethereums mining-algoritme, Ethash, som er designet for å gjøre GPU-er mer konkurransedyktige med ASIC-er. 

ASIC-motstand har vært et svært omdiskutert tema i årevis både i Bitcoin- og Ethereum-fellesskapet. Når det gjelder Bitcoin, har ASIC-er blitt den dominerende mining-kraften på nettverket. 

Men selv om det finnes ASIC-er på Ethereum, er de mye mindre fremtredende – en betydelig del av minerne bruker fortsatt GPU-er. Men denne situasjonen kan forandre seg snart, ettersom flere og flere selskaper tilfører Ethereum ASIC-minere til markedet. Men hvorfor kan ASIC bli et problem? 

For det første kan ASIC i høy grad redusere desentraliseringen av nettverket. Hvis GPU-minere ikke er lønnsomme og må legge ned miningen, kan hash-raten havne i hendene på bare noen få minere. Dessuten er det kostbart å utvikle ASIC-brikker, og det er bare noen få selskaper som har muligheter og ressurser til å gjøre det. Dette skaper en trussel om monopolisering på produksjonssiden ved at Ethereum-miningen potensielt sentraliseres i hendene på noen få selskaper.

Integreringen av ProgPow har vært et kontroversielt tema siden 2018. Mens noen tror at det kan være sunt for Ethereum-økosystemet, er andre motstandere av det på grunn av muligheten for at det kan forårsake en hard fork. Med den kommende overgangen til Proof of Stake gjenstår det å se om ProgPow noen gang blir implementert på nettverket.


Hvem utvikler Ethereum-programvaren?

I likhet med Bitcoin har Ethereum åpen kildekode. Alle kan delta i utviklingen av selve protokollen eller bygge applikasjoner på toppen av den. Faktisk har Ethereum for tiden det største utviklerfellesskapet i blokkjedeområdet.

Ressurser som Andreas Antonopoulos og Gavin Wood sin Mastering Ethereum og Ethereum.org sine utviklerressurser er et utmerket utgangspunkt for utviklere som ønsker å engasjere seg. 


Hva er Solidity?

Smarte kontrakter ble opprinnelig beskrevet på 1990-tallet, men det ga et helt nytt sett med utfordringer å skulle aktivere dem på toppen av blokkjeder. Solidity ble foreslått i 2014 av Gavin Wood og har siden det blitt det primære programmeringsspråket for å utvikle smarte kontrakter på Ethereum. Syntaktisk ligner det på Java, JavaScript og C++.

I hovedsak er Solidity det som gjør det mulig for utviklere å skrive kode som kan brytes ned i instruksjoner som Ethereum virtuell maskin (EVM) kan forstå. Hvis du ønsker en bedre forståelse av hvordan det fungerer, er Solidity GitHub et godt sted å starte.

Det må sies at Solidity ikke er det eneste språket som er tilgjengelig for Ethereum-utviklere. Et annet populært alternativ er Vyper, som ligner mer på Python i syntaksen.