Hva er EOS?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er EOS?
Introduksjon til EOS-blokkjeden
Hva er det som gjør EOS unik?
Avsluttende tanker
Videre lesning
Hva er EOS?
Hjem
Artikler
Hva er EOS?

Hva er EOS?

Viderekommen
Publisert Feb 10, 2023Oppdatert Feb 23, 2023
7mTL;DR

EOS er en lag 1-blokkjede som er designet for å løse skaleringsproblemer som første og andre generasjons blokkjeder står overfor. Det er den blokkjeden som har vært lengst i drift, etter Bitcoin og Ethereum, og den har blitt brukt av utviklere til å bygge blokkjedeapplikasjoner og økosystemer. Dette har igjen åpnet opp for bruksområder innen forsyningskjede, desentralisert finans (DeFi) og spillfinans (GameFi).

Innledning

EOS ble lansert i 2018 ved bruk av teknologi for åpen kildekode fra det Cayman Island-baserte selskapet B1. I starten var EOS kjent for bedre ytelse enn andre prosjekter, takket være den tekniske innovasjonen.

Men utviklingen avtok, og risikokapitalen som ble lovet som sikkerhetsstillelse til fellesskapsprosjekter som bygger på EOS, uteble. Stilt overfor disse utfordringene hadde prosjekter på EOS ikke lenger ressursene som trengtes for å fortsette å drive på nettverket.

I solidaritet oppnådde EOS-blokkprodusenter en konsensus om å opprette en ny enhet kalt EOS Network Foundation (ENF), som nå er ansvarlig for å effektivt distribuere kapital og ta EOS fremover. EOS-blokkprodusenter vedtok også et forslag om å slutte å låse tokener – også kalt tokensikring – for bruk av B1, og EOS-nettverket ble en desentralisert autonom organisasjon (DAO). 

For å oppnå absolutt kodeuavhengighet, foretok fellesskapsingeniører ledet av ENF den 21. september 2022 en overgang fra EOSIO 2.0 til Leap 3.1 – C++-implementeringen av den nye Antelope-protokollen. I dag – med sine nye funksjoner – fortsetter EOS å takle skaleringsutfordringer som blokkjeder står overfor.

Hva er EOS?

EOS-token

EOS bruker Delegated proof-of-stake (DPoS) som konsensusmekanisme. Det integrerte tokenet, EOS, er et brukstoken som brukes for å kjøpe systemressurser, delta i EOS-styring, overføre verdi på integrerte applikasjoner og ivareta verdier for investorer og spekulanter på nettverket.

Tokenholdere foretar også staking av ubenyttede EOS-tokener for å motta en prosentandel av gebyrene som samles inn av brukere som ønsker å bruke EOS-systemressurser gjennom EOS PowerUp-modellen.

Introduksjon til EOS-blokkjeden

I mange situasjoner i den virkelige verden er skalerbarhet den største barrieren for å etablere offentlige blokkjeder. Blokkjeders skaleringsproblem dukker vanligvis opp når et nettverk vokser og antall transaksjoner øker. 

Vanlige diskuterte ytelsesmål for blokkjede, som byttinger per sekund, transaksjonsgjennomstrømning og latens, har ennå ikke oppnådd et tilstrekkelig servicekvalitetsnivå på mange blokkjeder.

Gjennom disse nevnte økosystemfunksjonene har EOS som mål å håndtere disse begrensningene uten at det går ut over nettverkssikkerheten eller utviklerens frihet.

En WebAssembly C++-motor

I kjernen av EOS-blokkjeden ligger en høyytelses WebAssembly (WASM)-motor som utfører smart kontrakt-kode. Denne motoren er designet for å oppfylle kravene til blokkjedeapplikasjoner som krever mye mer av en WASM-motor enn nettlesere gjør.

Høy gjennomstrømning, raskere bekreftelser og lav latens

En god brukeropplevelse krever pålitelige tilbakemeldinger med en forsinkelse på maks noen få sekunder. EOS oppnår høy transaksjonsgjennomstrømning fordi DPoS-mekanismen ikke må vente på at alle nodene fullfører en transaksjon, for å oppnå sluttførelse. Denne asynkrone valideringsstilen resulterer i raskere bekreftelser og lavere latens – dvs. tiden det tar før en transaksjon bekreftes som nøyaktig etter at den er igangsatt. 

EVM-integrasjon

EOS har en Ethereum-kompatibel virtuell maskin (EOS EVM) som lar Solidity-utviklere på Ethereum benytte EOS-blokkjedens skalerbarhet og pålitelighet. Dette inkluderer nesten gratis transaksjoner for brukerne, samt tilgang til biblioteker med åpen kildekode og verktøy som de allerede er vant til. 

Tillatelser gjennom tilgangsnøkler

Den underliggende utformingen av EOS-blokkjeden inneholder et omfattende og veldig fleksibelt tillatelsessystem for å lage tilpassede tillatelsesmodeller for ulike bruksområder. Kontoeiere kan gi spesifikke autorisasjoner til tredjeparter samtidig som de har muligheten til å tilbakekalle disse tillatelsene når som helst.

EOS støtter hierarkiske kontostrukturer, noe som gjør det mulig for en bruker å administrere flere smarte kontrakter under én enkelt overordnet konto. Alternativt kan en kontoeier dele autoriteten som kreves for å endre en smart kontrakt, på tvers av flere kontoer.

Fleksibilitet

På grunn av protokolldesignet kan applikasjoner som blir distribuert på EOS, oppgraderes. Det betyr at utviklere kan distribuere koderettinger, legge til funksjoner og endre applikasjonens logikk så lenge de har den nødvendige autorisasjonen til å gjøre det.

EOS lar også utviklerne distribuere smarte kontrakter som ikke kan endres. Disse avgjørelsene overlates til EOS-utviklernes skjønn, ikke selve protokollen.

Programmerbar ressursallokering og styring

Utviklere kan endre systemets smarte kontrakter for å lage tilpassede økonomiske modeller og styringsregler. Siden kjernelaget med kode ikke alltid må oppdateres for at endringer skal skje, kan denne mekanismen på kjeden modifiseres ved hjelp av systemets smarte kontrakter.

Hva er det som gjør EOS unik?

Menneskelesbare kontoer

EOS bruker menneskelesbare kontoer for å gjøre det enklere for brukerne å huske sine egne kontoer, og dem de samhandler med. Istedenfor lange strenger med tilfeldige tegn bruker EOS-kontoer vanligvis gjenkjennelige adresser som «Alice.gm».

Rimelige transaksjonsgebyrer

EOS tilbyr brukerne nesten gratis transaksjoner, noe som gjør den ideell til å sende og motta mikrobetalinger. Dette tar tak i en av Web3s største inngangsbarrierer, ettersom gas-gebyrer på andre kjeder kan gi store kostnader på et enkelt kjøp. 

Nesten umiddelbar sluttførelse

I kryptovalutatransaksjoner sikter sluttførelse til forsikringen om eller garantien for at transaksjonene ikke kan reverseres eller endres etter fullførelse. Hastigheten til en blokkjede påvirker raten for sluttførelse, ettersom den bestemmer hvor raskt transaksjonene bekreftes og sluttføres.

For øyeblikket er EOS-sluttførelsen på omtrent 3 minutter – mye raskere enn Bitcoins 60 minutter og Ethereums 6 minutter. 

Men sammenlignet med Web2s sluttførelse er tre minutter fortsatt tregt. Derfor lanserte ENF og deres største teknologipartnere – kjent som Antelope-koalisjonen – initiativet «Instant Finality» for å tilby brukerne øyeblikkelige og irreversible transaksjonsoppgjør.

Energieffektivitet

EOS' DPoS-mekanismen gjør at nodene kan validere transaksjoner raskere og med færre nettverksressurser. Fordi det ikke involverer mining som på proof-of-work (PoW)-nettverk, er EOS Network en av bransjens mest energieffektive blokkjeder.

Forsikring på basislaget 

Recover+ (R+ i kortform) er en cybersikkerhetsportal og et program for rask hendelsesrespons utviklet for å beskytte EOS DeFi-prosjekter og brukerne deres med «bug bounties» (feilpremier) og «white-hat» (hvithatt)-insentiver. Med et responsprogram kan stjålne penger gjenopprettes raskt ved ondsinnet hacking. 

Den 5. november 2021 ble blokkjedeutlånsplattformen Pando Rings tappet for over 70 millioner dollar. Selv om Pando Rings ikke er en EOS-basert applikasjon, stjal angriperen over USD 2 millioner i EOS-tokener. Takket være dette programmet kunne Recover+-teamet gripe inn og fryse de stjålne pengene, og dermed beskytte EOS DeFi-brukere.

EOS-arbeidsgrupper

Siden ENF ble etablert i 2021, har det finansiert flere EOS-arbeidsgrupper for økosystemforbedringer. Det har også anbefalt et kurs med handlingsrettede elementer gjennom «Blue Papers», som gir forslag til forbedringer på flere områder, inkludert kjerneinfrastruktur, API-er, SDK-er, DeFi og sikkerhetsanalyseverktøy.

EOS Network Ventures

EOS Network Ventures (ENV) er et risikokapitalfond på USD 100 millioner som har i oppgave å tiltrekke seg kapitalinvesteringer og distribuere dem til fordel for EOS Network. Den foretar også strategiske egenkapital- og tokenbaserte investeringer i nye teknologibedrifter innenfor Web3-området. ENVs omfang inkluderer – men er ikke begrenset til – GameFi, metaverset, eSport, NFT-er og fintech.

EOS Network Foundation

EOS Network Foundation (ENF) er en fellesskapsstyrt ideell organisasjon som ble grunnlagt av Yves La Rose i september 2021. Deres mål er å identifisere muligheter for investeringer, såkornfinansiering og samarbeid i jakten på Web3-innovasjon.

For å gjøre dette koordinerer ENF finansiering ved kollektive goder og ikke-finansiell støtte for vekst, utvikling og verdensomspennende innføring av EOS-nettverket. Siden etableringen har flere programmer for kollektive goder blitt organisert og finansiert, noe som har bidratt til viktige EOS-utviklinger.

Den 9. november 2022 kunngjorde ENF at de hadde tatt initiativet til et forslag om å lansere et økosystemfond på 100 millioner dollar som skal forvaltes av ENV.

Avsluttende tanker

Som en av de eldste blokkjedene, nest etter Bitcoin og Ethereum, har EOS overvunnet tidligere utfordringer og tilpasset seg dagens krav helt siden starten. Den fortsetter å bevege seg mot å bli et robust system ved å bruke ytelsen, fleksibiliteten og skalerbarheten til å skape integrerte Web3 GameFi-opplevelser for både utviklere og sluttbrukere.

Videre lesning