Hva er Cosmos (ATOM)?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hvordan fungerer Cosmos (ATOM)?
Hva er Cosmos Hub?
Hva er Cosmos Zones?
Hva er Cosmos SDK?
Hva er ATOM?
Hvordan kjøpes ATOM?
Hva er Tendermint?
Hvorfor er Tendermint viktig?
Avsluttende tanker
Hva er Cosmos (ATOM)?
Hjem
Artikler
Hva er Cosmos (ATOM)?

Hva er Cosmos (ATOM)?

Viderekommen
Publisert Nov 4, 2021Oppdatert Feb 1, 2023
7m

TL;DR

Cosmos er et økosystem av nettverk og verktøy for å lage interoperable blokkjeder. Hovedkjeden Cosmos Hub fungerer som en sentral hovedbok for kompatible blokkjeder som kalles Zones (soner). Hver sone er lett å tilpasse, slik at utviklerne kan designe sin egen kryptovaluta med tilpassede innstillinger for blokkvalidering og andre egenskaper.

Disse sonene opprettes ved hjelp av Cosmos SDK, som sørger for det grunnleggende som trengs for å utvikle en Cosmos-blokkjede. Cosmos SDKs standard konsensuslag, Tendermint Core, sørger for en validatorbasert konsensusmekanisme som kan brukes på tvers av flere Cosmos-blokkjeder. Men hver sone kan bestemme nøyaktig hvordan validatorene velges.

For hovednettet Cosmos Hub velger blokkjeden 100 validatorer fra det øverste settet med noder som foretar staking av ATOM, blokkjedens bruksmynt. Stemmestyrken tildeles hver validator basert på mengden ATOM som de har til staking. En ledervalidator foreslår deretter nye blokker som andre kan stemme på. Vellykkede blokker gir en blokkbelønning til validatoren som blir delt med brukere som foretar staking av ATOM bak den valgte validatoren.

I tillegg til Cosmos Hub sin konsensusmekanisme brukes ATOM også til å betale transaksjonsgebyrer og delta i styringsstemmer. Validatorene må også delta i forslag eller bli ilagt sanksjoner.


Innledning

Sammen med skalerbarhet har interoperabilitet alltid vært et viktig problem å løse i blokkjedeverdenen. Det er godt over ti år siden den første Bitcoin-blokkjeden kom, og vi har nå mange alternativer når det kommer til interoperable blokkjedenettverk. Cosmos er kanskje et av de mest populære valgene der ute, sammen med Tendermint-konsensusmekanismen og utviklerverktøy med åpen kildekode. La oss utforske nøyaktig hvorfor Cosmos har vært et populært valg, og hvordan det bidrar til at blokkjeder enkelt kan fungere sammen.


Hvordan fungerer Cosmos (ATOM)?

Cosmos er et prosjekt som har fokus på å skape et nettverk av forskjellige blokkjeder som er interoperable. Cosmos-nettverket ble grunnlagt i 2014 av Ethan Buchman og Jae Kwon og består av et Proof of Stake-blokkjedehovednett og tilpassede blokkjeder som er kjent som Zones (soner). 

Hovedkjeden, Cosmos Hub, overfører aktiva og data mellom de tilknyttede sonene og sørger for et delt lag med sikkerhet. Alle disse samarbeider ved hjelp av Tendermint, Cosmos sin tilpassede konsensusmekanisme og et generelt applikasjonsgrensesnitt. Gebyrer i Cosmos betales i nettverkets krypto, ATOM.

Cosmos-nettverket er delt inn i tre forskjellige lag:

1. Nettverksbygging: Sørger for at transaksjonsbekreftelser og andre konsensusmeldinger kan kommunisere med hub-blokkjeder.

2. Applikasjon: Oppdaterer nettverket om den nye tilstanden for transaksjoner og saldoer.

3. Konsensus: Organiserer noder i hvordan de blir enige om å legge til nye transaksjoner.

Disse tre lagene blir kombinert gjennom en samling av verktøy med åpen kildekode og applikasjoner. For eksempel pakker Tendermint nettverks- og konsensuslagene inn i en motor som er klar til bruk. Blokkjedeutviklere som bruker Tendermint, trenger bare å fokusere på applikasjonslaget, noe som gjør at de sparer både tid og ressurser.


Hva er Cosmos Hub?

Cosmos Hub er Cosmos sin hovedblokkjede som kobler sammen andre tilpassede blokkjeder som er kjent som Zones (soner). Det gjør den ved å registrere tilstanden til hver sone gjennom en kommunikasjonsprotokoll mellom blokkjeder (IBCP / Inter-Blockchain Communication Protocol). Gjennom denne protokollen kan informasjonen enkelt flyttes mellom en hvilken som helst sone som er koblet til Cosmos Hub.

Cosmos Hub fungerer som en sentral hovedbok for økosystemet, der sonene utveksler IBC-meldinger. IBC bruker to typer transaksjoner: IBCBlockCommitTx og IBCPacketTx. Den første kommuniserer den nyeste blokkens hash i en gitt sone. Den andre lar en sone bevise at en pakke med informasjon er legitim og ble publisert av avsenderens applikasjon.

Tenk deg at to DApper på to forskjellige soner ønsker å kommunisere med hverandre. For å gjøre dette sendes IBC-meldinger til Cosmos Hub, som registrerer interaksjonen. Meldinger videresendes gjennom Cosmos Hub, og hver sone registrerer også resultatene av interaksjonene på sine egne blokkjeder. Det finnes da bevis på aktiviteten på tre separate blokkjeder. Denne evnen blokkjeder har til å samhandle med hverandre, har gitt Cosmos kallenavnet «Blokkjedenes internett».


Hva er Cosmos Zones?

Cosmos sine tilpassede blokkjeder, som er kjent som Zones (soner), brukes til mange forskjellige applikasjoner. Begrepet er et alternativt navn for sidekjeder, som du kanskje allerede er kjent med fra blokkjedeprosjekter som Polygon. Hver sone kan autentisere sine egne transaksjoner, mynte tokener og implementere tilpassede utviklinger. Selv med disse forskjellene kan alle soner fortsatt samhandle med andre soner i Cosmos-systemet, så lenge de har tillatelse til å gjøre det.

Soner bruker en Hub & Spoke arkitektur der huber fungerer som rutere for forskjellige soner. Cosmos Hub er en av de mest populære, men det finnes også andre huber. Hvem som helst kan opprette en Hub-blokkjede eller sone, ettersom nettverket er fullstendig uten krav om tillatelse. Men hver sone eller hub har myndighet til å nekte andre blokkjeder å koble seg til dem. 

Ved å koble seg til en hub kan en blokkjede også koble seg til en hvilken som helst sone som er koblet til denne huben. Huber kan også koble seg til hverandre. Og hvem som helst kan benytte en fork av Cosmos Hub og lansere sin egen versjon, akkurat som Binance Chain gjorde i 2019.


Hva er Cosmos SDK?

Cosmos SDK er et programvareutviklingssett med åpen kildekode der brukerne kan lage tilpassede blokkjeder. Cosmos SDKs standard konsensusprotokoll er Tendermint Core, men det finnes mange forskjellige forhåndsbygde moduler du kan bruke. Å bruke Cosmos SDK forenkler prosessen betraktelig og tilbyr alle standardene du kan forvente når du bygger en blokkjede. 

Den har mange tilpasningsmuligheter med plug-ins, slik at brukerne kan designe nye funksjoner og egenskaper. Både offentlige Proof of Stake-blokkjeder og Proof of Authority-blokkjeder med krav om tillatelse kan lages med Cosmos SDK. Binance Chain er bare ett eksempel på en blokkjede som er laget med Cosmos SDK.


Hva er ATOM?

ATOM er Cosmos sin integrerte mynt som har tre primære bruksområder:

1. Brukerne må betale transaksjonsgebyrene i ATOM, proporsjonalt med den nødvendige datakraften.

2. ATOM brukes også til å delta i Cosmos Hubs styringssystem. Jo mer ATOM du har, jo mer stemmestryke har du i plattformbeslutninger.

3. Mynten blir staket bak validatorer mot å få belønninger ved å delta i konsensusalgoritmen.

ATOM ble distribuert via et første mynttilbud (ICO) og har ingen forsyningsgrense, og dermed er den en inflasjonsmynt. Dette skyldes at Tendermint Core belønner stakerne med nymyntet ATOM. Inflasjonsraten justeres i sanntid basert på stakingbeløpet og antall stakere.


Hvordan kjøpes ATOM?

Du kan enkelt kjøpe ATOM på Binance-børsen. Hvis du ikke har registrert deg for å få en Binance-konto eller fullført KYC og AML, må du gjøre det for å kunne kjøpe ATOM. Trinnene er enkle:

1. Logg deg på Binance-kontoen din og hold musepekeren over [Handel]. Velg enten [Klassisk] eller [Avansert] handelsvisning.


2. Hold musepekeren over handelsparet som vises til venstre, søk etter ATOM, og velg et handelspar. I dette eksemplet bruker vi [ATOM/BUSD].

 

3. Velg ordretypen du vil ha, og skriv inn beløpet du vil kjøpe. Her har vi valgt en markedsordre. Dobbeltsjekk ordredetaljene og klikk på [Kjøp ATOM] for å sende inn kjøpet.Hva er Tendermint?

Tendermint er en protokoll som inneholder både en konsensusmekanisme for blokkjede (Tendermint Core) og et verktøy (Tendermint ABCI) der applikasjoner kan koble seg til Tendermint Core-konsensusmotorer. Tendermint Core er Cosmos sin standard konsensusprotokoll som også er bysantinsk feiltolerant (BFT). BFT betyr ganske enkelt at bekreftelse av nye transaksjoner fortsatt kan gjøres selv om det finnes samarbeidsuvillige eller til og med ondsinnede deltakere.

Med Tendermint Core kjører validatorer noder som har en kopi av blokkjedens data. Ikke hver full node er en validator, for det er en grense på 100 validatorer på Cosmos Hub. Validatorer som bekrefter transaksjoner, stemmer på nye blokker som skal legges til på kjeden.

Validatorer får sin posisjon ved staking av ATOM som node. De 100 beste nodene basert på stakingverdi blir deretter validatorer med stemmestyrke som er proporsjonal med ATOM-stakingen. Brukerne kan også delegere ATOM bak validatorer for å få deler av blokkbelønningen. 

Denne mekanismen gir validatorene en god grunn til å oppføre seg, ettersom brukerne enkelt kan foreta staking av ATOM bak mer pålitelige alternativer isteden. For å legge til nye blokker oppnår et sett med 100 validatorer en konsensus om hver blokk via stemmegivning. Avstemmingen skjer i runder basert på blokkforslag fra en leder.


Hvorfor er Tendermint viktig?

Tendermint (BFT) er populært på grunn av dette:

1. Det egner seg for offentlige og private blokkjederTendermint (BFT) håndterer bare nettverks- og konsensuslagene til Cosmos-blokkjeder. Den skisserer hvordan validatorer blir enige om transaksjoner og deler informasjon, men utviklerne kan fortsatt tilpasse applikasjonslaget. Hver sone kan velge hvordan validatorene velges, og om blokkjeden er offentlig eller har krav om tillatelse.

2. Høy ytelse. Tendermint (BFT) har en blokktid på rundt 1 sekund og kan også behandle tusenvis av transaksjoner per sekund.

3. Umiddelbar sluttførelse av transaksjon. Transaksjoner bekreftes så snart en blokk blir opprettet (så lenge flertallet av nettverksvalidatorene er ærlige). Sammenlignet med blokkjeder som Ethereum (ETH) eller Bitcoin (BTC) kan Cosmos-brukere trygt akseptere transaksjoner med færre blokkbekreftelser.

4. Sikkerhet. Hvis blokkjeden foretar fork-oppretting av to forskjellige transaksjonshistorikker, er det lett å holde noen ansvarlige og vite hvorfor det skjedde.


Avsluttende tanker

Cosmos var en av de første tilgjengelige løsningene for å lage interoperable blokkjeder og er fortsatt et populært alternativ. Både Tendermint (BFT) og Cosmos SDK er fortsatt kraftige verktøy som brukes til å lage blokkjeder. Men siden 2017 har vi sett mer fokus på sidekjeder som fungerer med blokkjeder med høy trafikk som Ethereum. Om denne trenden kommer til å fortsette, gjenstår å se. Uansett har Cosmos planer om å bygge videre på nåværende trender, inkludert NFT-er, DeFi-sikkerhetsstillelse og staking mellom kjeder, noe som gir den sjansen til å holde seg populær i fremtiden.