Hva er Chainlink (LINK)?
Innholdsfortegnelse
Innledning 
Hva er Chainlink?
Hvordan fungerer Chainlink?
Chainlink og DeFi
LINK-forsyning og -utstedelse
Hvordan LINK oppbevares
Hva brukes LINK til?
Hvem er LINK Marines?
Avsluttende tanker
Hva er Chainlink (LINK)?
Hjem
Artikler
Hva er Chainlink (LINK)?

Hva er Chainlink (LINK)?

Nybegynner
Publisert Nov 20, 2020Oppdatert Feb 23, 2023
5m

TL;DR

Chainlink har blitt et av de mest brukte prosjektene i kryptovalutaområdet. Det er en desentralisert orakeltjeneste som kan levere eksterne data til smarte kontrakter på Ethereum. Med andre ord forbinder den blokkjeder med den virkelige verden.

Du kan tenke på Chainlink som en komité av vise menn og kvinner som alltid er ute etter å finne ut hva som er mest sant. Men hvorfor kan de anses som mer pålitelige enn andre? La oss se.

 

Innledning 

Smarte kontrakter automatiserer avtaler på blokkjeden. De evaluerer informasjon, og hvis visse betingelser er oppfylt, utføres de. Men dette byr på et unikt problem.

Blokkjeder har egentlig ikke en god måte å få tilgang til eksterne data på. Det at det er så vanskelig å knytte data utenfor kjeden sammen med data på kjeden, er en av de store utfordringene smarte kontrakter står overfor.

Chainlink prøver å løse dette problemet ved å tilby en desentralisert orakeltjeneste. Kort fortalt er et orakel en programvare som oversetter eksterne data til et språk som smarte kontrakter kan forstå (og omvendt). Hvis du vil lese mer om dem, sjekk ut artikkelen Blokkjedeorakler forklart.

Men hva skiller Chainlink fra andre blokkjedeorakler? La oss finne ut av det. 

 

Hva er Chainlink?

Chainlink er et blokkjedebasert desentralisert orakelnettverk som gjør at smarte kontrakter kan kobles til eksterne datakilder. Disse kan inkludere API-er, interne systemer eller andre typer eksterne datafeeder. LINK er et ERC-20-token som brukes til å betale for denne orakeltjenesten på nettverket.

Så hva er det som gjør Chainlink desentralisert? Først må vi forstå hva et sentralisert orakel er. Det er ikke vanskelig å gjette – det er én enkelt leverandør av ekstern informasjon til en smart kontrakt. Det er bare én kilde. Dette kan by på store problemer. Hva om dette ene oraklet kommer med falske eller feil data? Alle systemene som er avhengige av oraklet vil da mislykkes. Dette kalles ofte «orakelproblemet» – og det er det Chainlink prøver å løse.


Hvordan fungerer Chainlink?

Chainlink bruker et nettverk av noder i et forsøk på å gjøre dataene som leveres til smarte kontrakter, så pålitelige og troverdige som mulig.

La oss si at en smart kontrakt trenger data fra den virkelige verden, og den sender ut en forespørsel om det. Chainlink-protokollen registrerer denne hendelsen og videresender den til Chainlink-noder for å godta «bud» på forespørselen.

Det som gjør denne prosessen kraftig, er måten Chainlink kan validere data fra flere kilder på. På grunn av et internt omdømmesystem kan Chainlink med relativt høy nøyaktighet fastslå hvilke kilder som er pålitelige. Dette kan i stor grad øke nøyaktigheten til resultatene og beskytte de smarte kontraktene mot alle slags angrep.

Så hvordan er dette knyttet til LINK? De smarte kontraktene som ber om dataene, betaler Chainlink-nodeoperatørene i LINK i bytte mot tjenesten deres. Prisene angis av nodeoperatørene basert på markedsforholdene for disse dataene.

Nodeoperatørene deltar også i nettverket for å sikre langsiktig forpliktelse til prosjektet. På samme måte som Bitcoins kryptoøkonomiske modell oppmuntres Chainlink-nodeoperatørene til å opptre på en pålitelig måte istedenfor å være uærlige.


Helt siden desentralisert finans (DeFi) begynte å bli populært, har det vært en økende interesse for orakeltjenester av høy kvalitet. Tross alt bruker de fleste av disse prosjektene smarte kontrakter på den ene eller andre måten, og de krever også eksterne data for å fungere som de skal.

Med sentraliserte orakeltjenester kan DeFi-plattformer gjøre seg sårbare for mange typer angrep, inkludert lynånsangrep gjennom orakelmanipulasjon. Flere hendelser som dette har allerede skjedd, og de kommer sannsynligvis til å fortsette å skje så lenge sentraliserte orakler er vanlige.

Mange tror kanskje at Chainlink kan løse alle disse problemene – men det er nok ikke riktig. Til tross for at prosjekter som Synthetix, Aave og andre alle er avhengige av Chainlinks teknologi, introduseres det også nye typer risiko. Hvis for mange plattformer benytter den samme orakeltjenesten, kommer alle til å oppleve avbrudd hvis Chainlink plutselig slutter å fungere slik det skal.

Dette kan virke usannsynlig. Tross alt er Chainlink en desentralisert orakeltjeneste som visstnok ikke har ett enkelt sviktpunkt. Likevel skjedde det i september 2020 at Chainlink-nodene ble utsatt for et «spam-angrep» der en angriper kan ha tappet så mye som 700 ETH fra nodeoperatørenes lommebøker. Angrepet ble raskt løst, men det er en påminnelse om at ikke alle systemer er fullstendig motstandsdyktige mot uærlig aktivitet.


LINK har en maksforsyning på 1 milliard tokener. 35 % av disse ble solgt under ICO-en i 2017. Omtrent 300 millioner ligger i hendene på selskapet som grunnla prosjektet.

I motsetning til mange andre kryptoaktiva har LINK ingen mining- eller staking-prosess som øker den sirkulerende forsyningen.


LINK har ingen egen blokkjede. Det eksisterer som et token på Ethereum-blokkjeden. LINK-tokener følger ERC-667-standarden, som er en utvidelse av ERC-20-standarden. Kort sagt kan du oppbevare LINK i en hvilken som helst støttet lommebok, for eksempel Trust Wallet eller MetaMask.

 

Som nevnt kan Chainlink-nodeoperatører bruke LINK som en måte å komme med et bud til den tiltenkte kjøperen av dataene. Nodeoperatøren som «vinner» budet, må gi informasjonen til den smarte kontrakten som sender forespørselen. Alle utbetalinger for nodeoperatører skjer i form av LINK-tokener.

Denne metoden motiverer nodeoperatørene til å fortsette å akkumulere. Hvorfor? Å eie flere tokener betyr tilgang til større og større datakontrakter. Hvis en nodeoperatør bestemmer seg for å bryte reglene, blir LINK-tokenene deres fjernet som resultat.

 

➟ Ønsker du å komme i gang med kryptovaluta? Kjøp LINK på Binance!

 

Det er ikke uvanlig at kryptoprosjekter gir fellesskapets medlemmer et kallenavn. Chainlink var et av de tidligste og mest vellykkede eksemplene på dette fenomenet med «LINK Marines».

Denne typen fellesskapsoppretting blir en stadig mer effektiv markedsføringstaktikk i kryptovalutaområdet. Viktige støttespillere kan skape mye engasjement og oppmerksomhet for prosjektet på sosiale medier, som deretter kan reflekteres i andre målinger.

 

Avsluttende tanker

Chainlinks teknologi har vist seg å være en av de viktigste pilarene i DeFi og det bredere kryptoøkosystemet. Selv om det introduserer risiko for Ethereum DeFi, er pålitelige eksterne datakilder en av de viktigste byggesteinene for et sunt økosystem av produkter på blokkjeden.