Hva er BUSD?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er egentlig BUSD?
Hvordan fungerer BUSD?
Hvordan reguleres BUSD?
Hvorfor bruker folk BUSD?
Hvordan er BUSD annerledes enn andre stablecoins?
Hvor får jeg tak i BUSD?
Avsluttende tanker
Hva er BUSD?
Hjem
Artikler
Hva er BUSD?

Hva er BUSD?

Nybegynner
Publisert Jun 15, 2021Oppdatert Dec 28, 2022
7m

TL;DR

BUSD er en regulert og fiat-støttet stablecoin som er bundet til amerikanske dollar. For hver enhet av BUSD holdes det én amerikansk dollar i reserve. Med andre ord er forsyningen av BUSD bundet til amerikanske dollar i forholdet 1:1. Holderne kan bytte tokener mot fiat og omvendt. Paxos, utstederen av tokenet, utgir månedlige attester av BUSD-reservene.

Som stablecoin er BUSD designet slik at det opprettholder en stabil markedsverdi. Det gjør det mulig for investorer og handlere å holde et aktivum med lav volatilitet på blokkjeden uten å måtte forlate kryptoområdet.


Innledning

Hvis du har kjøpt eller drevet handel med krypto via Binance, har du sannsynligvis allerede vært borti BUSD. Tokenet er vanlig blant handelsparene som Binance tilbyr på børsen. Kort sagt fungerer BUSD som en digital versjon av amerikanske dollar og er bundet til verdien av den.

For nykommere er det ikke alltid så lett å forstå hvorfor handlere og investorer holder BUSD. Men rollen til BUSD og andre stablecoins er en viktig del av kryptoøkosystemet.


Hva er egentlig BUSD?

BUSD er en stablecoin (stabil mynt) grunnlagt av Paxos og Binance. Paxos bruker blokkjedeteknologi for å tilby en stablecoin som tjenesteprodukt til eksterne selskaper. De skapte også en gullstøttet stablecoin kalt PAX Gold (PAXG). New York State Department of Financial Services regulerer både BUSD- og PAXG-tokener.

På et teknisk nivå er BUSD en fiat-støttet stablecoin som opprettholder en binding til amerikanske dollar. Et beløp i amerikanske dollar som tilsvarer totalforsyningen av BUSD, holdes i depot av Paxos, og det fungerer som reserver i FDIC-forsikrede amerikanske banker eller støttet av amerikanske statsobligasjoner. Når prisen på den amerikanske dollaren stiger eller faller, gjør prisen på BUSD også det – med samme beløp. Dette er den vanligste og mest tradisjonelle modellen for stablecoin.

BUSD tilbyr tre nøkkelattributter til transaksjoner: tilgjengelighet, fleksibilitet og hastighet. Tokenet er lett tilgjengelig gjennom Paxos eller Binance. Du kan kjøpe det gjennom Binance' børs- eller fiat-gatewaytjenester eller sende et beløp i amerikanske dollar til Paxos, slik at det kan lages nye BUSD-tokener for deg.

BUSD tilbyr også fleksibilitet ved å la kryptobrukere raskt gjøre beholdningene sine om til stabile aktiva uten å forlate blokkjeden. Og ikke minst: Ved å bruke BUSD kan en bruker raskt sende penger rundt om i verden med nominelle gebyrer.

Paxos utsteder BUSD på Ethereum-blokkjeden. I tillegg tilbyr Binance et Binance-Peg BUSD-token på BNB Chain. Binance oppretter BUSD (BEP-20) ved å holde BUSD i en Ethereum-blokkjedeadresse og mynte peg BUSD-tokener, og hvert av disse tilsvarer ett BUSD-token som holdes i reserve av Binance. BUSD (ERC-20)- og BUSD (BEP-20)-holdere kan bytte tokener mellom blokkjedene basert på behov. Dette kan gjøres på Binance-børsen (ved uttak) eller gjennom Binance Bridge. 

(Binance-Peg BUSD er et Binance-produkt – det blir ikke utstedt av Paxos eller regulert av New York State Department of Financial Services.)


Hvordan fungerer BUSD?

Mekanismen for å opprettholde BUSDs peg er relativt enkel sammenlignet med andre typer stablecoin. Hver BUSD kan byttes mot 1 USD fra reservene. Når du sender BUSD til Paxos, brennes tokenene dine, og du mottar fiat-valutaen. Denne mekanismen holder forsyningen og reservene i et konstant 1:1-forhold.

Hvis prisen på BUSD begynner å bevege seg under USD 1 per BUSD 1, kjøper arbitrasjører BUSD i store kvanta. Selv en pris på USD 0,98 kan gi dem en mulighet til å oppnå fortjeneste. Etter å ha kjøpt store mengder BUSD kan arbitrasjørene konvertere BUSD-tokenene til fiat gjennom Paxos-plattformen. En økning i etterspørselen etter BUSD øker tokenprisen tilbake til USD 1 på en naturlig måte, og med det gjenopprettes 1:1-bindingen.


Hvordan reguleres BUSD?

Reguleringsmyndigheter i staten New York har ilagt Paxos og Binance visse retningslinjer for hvordan en stablecoin skal fungere. I tillegg til å sørge for at tokenet er fullstendig sikret, må Paxos ha god kontroll over opprettelsen og brenningen av BUSD-tokener. Paxos har også rett til å fryse kontoer og fjerne penger hvis det er nødvendig på grunn av ulovlig aktivitet. Disse prinsippene følger Trust Charter og New Yorks banklover som gjelder stablecoin.

Innebygd i de smarte kontraktene til tokenet er en ny funksjon som gjenspeiler reguleringen av stablecoin: SetLawEnforcementRole. Denne lille kodebiten lar Paxos bruke kreftene som ble nevnt tidligere, til å overholde NYDFS-regelverket.

Som forklart gjelder disse funksjonene bare for Paxos-utstedte BUSD på Ethereum. Binance-Peg BUSD, utstedt av Binance på BNB Chain (tidligere Binance Chain og Binance Smart Chain), opererer i henhold til forskjellige prosedyrer og utstedes ikke av Paxos og reguleres ikke av NYDFS.


Hvorfor bruker folk BUSD?

Basert på egenskapene vi snakket om tidligere, har BUSD og Binance-Peg BUSD flere bruksområder for kryptoinvestorer og -handlere.

Unngå prissvingninger i kryptomarkeder

Kryptoøkosystemet kan være veldig volatilt. Akkurat som i tradisjonelle finansmarkeder er det også etterspørsel etter stabile aktiva innenfor krypto, spesielt når markedet blir for volatilt. Ved å konvertere aktiva til fiat eller verdipapirer kan tradisjonelle investorer komme seg gjennom en periode med høy volatilitet. BUSD og Binance-Peg BUSD tilbyr den samme muligheten til kryptoinvestorer og handlere.

Lås gevinsten uten å måtte konvertere til fiat

Når noen vil gå ut av en investering og sikre seg fortjenesten, tilbyr BUSD og Binance-Peg BUSD en veldig likvid måte å gjøre det på. Det er ingen grunn til å vente på at fiat-penger overføres til bankkontoen din fra en børs. Hvis du bestemmer deg for å gå inn i en ny posisjon eller kjøpe et annet aktivum, slipper du å vente på overføring av fiat til kontoen din.

Arbitrasje

Både BUSD og Binance-Peg BUSD er veldig populære stablecoins på sine respektive nettverk og på BNB Chain og dens automatiske markedspleiere (AMM). Disse likviditetspoolene kan gi arbitrasjemuligheter når prisene varierer mellom forskjellige AMM-er. Ved å holde BUSD og Binance-Peg BUSD kan arbitrasjører raskt flytte mellom børser og utnytte BUSDs og Binance-Peg BUSDs utbredte aksept på forskjellige plattformer. Som nevnt tidligere kan det også finnes arbitrasjemuligheter gjennom å kjøpe BUSD og få det utbetalt i fiat.

Hvordan er BUSD annerledes enn andre stablecoins?

BUSD skiller seg fra andre stablecoins i markedet på noen viktige områder. For det første er BUSD en del av en kategori av fiat-støttede stablecoins. Det finnes også kryptostøttede stablecoins som bruker kryptoaktiva som reserver, for eksempel DAI.

Det finnes også algoritmiske stablecoins som ikke har noen form for sikkerhetsstillelse. Disse prosjektene prøver å styre forsyningen av stablecoins med algoritmer for å opprette og brenne tokener.

Men hvordan skiller BUSD seg fra andre fiat-støttede stablecoins? Et viktig punkt er at Paxos utgir regelmessige revisjoner som viser at reservene av amerikanske dollar samsvarer 1:1 med forsyningen av BUSD.

Regnskapsfirmaet Withum gjennomfører disse revisjonene som en del av BUSDs krav som regulert kryptovaluta. Det er ikke alle prosjekter som gjør dette, og noen fiat-støttede stablecoins har kanskje ikke alle reservene de påstår.

For eksempel viste en sak som ble ført av påtalemyndigheten i New York, at reservene for Tether (USDT)-stablecoin ikke var 100 % fiat-støttet. Denne oppdagelsen avslørte at tidligere uttalelser fra Tether ikke stemte.


Hvor får jeg tak i BUSD?

Det finnes forskjellige måter å kjøpe BUSD på. Du kan finne noen alternativer for å kjøpe BUSD på BUSD-landingssiden. En mulighet er å kjøpe BUSD i et sekundært marked. Binance har mange omsettelige BUSD-par og enkle fiat-gatewayer. Du kan handle med en annen kryptovaluta eller fiat-mynt på børsen eller bruke et debet- eller kredittkort for å kjøpe BUSD. 

En annen metode er å gå til en AMM og bytte en annen mynt eller et annet token mot BUSD eller Binance-Peg BUSD i en likviditetspool. Alternativt kan du gå til Paxos-nettstedet og konvertere amerikanske dollar direkte til BUSD. Paxos tar da fiat-en din, legger den til i reservene, og deretter lages det nye mynter til deg.


Avsluttende tanker

BUSD fungerer både som en stabil investering og et nyttig verktøy for handlere og investorer. Statusen som regulert og det at reservene revideres og oppbevares i pålitelige finansinstitusjoner, gir mynten en høy grad av pålitelighet. For de som regelmessig bruker Binance Smart Chain eller Binance Chain, er BUSD et solid valg av stablecoin til bruk sammen med andre prosjekter.