Hva er BTC-dominans?
Innholdsfortegnelse
Innledning 
BTC-dominans og markedsverdi
Faktorer som påvirker BTC-dominans
Bruk av BTC-dominans i handel
Avsluttende tanker
Hva er BTC-dominans?
Hjem
Artikler
Hva er BTC-dominans?

Hva er BTC-dominans?

Nybegynner
Publisert Jun 23, 2022Oppdatert Dec 23, 2022
6m

TL;DR  

Bitcoin-dominans, eller BTC-dominans, måles som forholdet mellom markedsverdien til bitcoin og resten av kryptovalutamarkedet. Noen kryptoinvestorer og -handlere bruker bitcoin-dominans som en guide for å justere handelsstrategien og porteføljestrukturen. 


Innledning 

Selv om det nå finnes tusenvis av altcoins der ute, har bitcoin – den opprinnelige kryptovalutaen – fortsatt å være det største digitale aktivumet basert på markedsverdi. Ved å observere dynamikken rundt bitcoins andel av verdien for det totale kryptomarkedet har handlere oppdaget visse tilbakevendende mønstre for markedsforhold. Noen begynte å bruke BTC-dominans som en guide for handelsadferd. Nærmere bestemt antas BTC-dominans å gi innsikt i den nåværende generelle markedstrenden. 


BTC-dominans og markedsverdi

Enkelt sagt sikter markedsverdi til totalverdien av et visst aktivum som er i omløp. For bitcoin beregnes markedsverdien ved å multiplisere gjeldende pris og antall BTC som har blitt minet så langt.

Du kan beregne bitcoin-dominans med denne formelen:

Bitcoin-dominans = Bitcoins markedsverdi / total markedsverdi for kryptovaluta


Faktorer som påvirker BTC-dominans

Skiftende trender

Før eksplosjonen av altcoins var det ikke uvanlig at bitcoin-dominansen holdt seg over 90 %. Etter hvert som altcoins totalt sett ble mer interessant for brukere og investorer, mistet bitcoin noe av denne nesten udelte oppmerksomheten til andre aktiva med større prissvingninger og prosjekter med nye spennende bruksområder.

Bitcoin ble opprettet for å endre metoden for overføring av verdi, mens mange kryptoprosjekter har utviklet seg til å gjøre mer. I motsetning til bitcoin er mange altcoins involvert i forskjellige sektorer, inkludert spill, kunst og desentraliserte finanstjenester utover det å overføre penger. Avhengig av gjeldende trend kan det være mer interesse og handel rundt en bestemt type kryptoprosjekt. For eksempel kan eksplosjonen av NFT-er ha fått BTC-dominansen til å falle noe til fordel for NFT-relaterte tokener. 

Over tid har bitcoin etablert seg som en av de mer "stabile" kryptoaktivaene. Handlernes interesse for mer dramatiske prissvingninger og tilhørende fortjenestemuligheter som noen nyere altcoins tilbyr, kan også påvirke bitcoin-dominansen, noe som fører til at det strømmer inn penger i mer risikofylte aktiva. Da kan det hende at selve sektorene disse altcoins representerer, ikke har like stor betydning som den potensielle fortjenesten.

Bull- eller bearmarked

I løpet av de siste årene har det vært en generell økning i populariteten til stablecoins, en trend som skapte vedvarende press på BTC-dominansen. Mer spesifikt: I et bear-marked eller i tider med volatilitet brukes ofte stablecoins for å beskytte kryptoinvestorers penger når prisene faller. En stablecoin er en altcoin som er designet for å opprettholde en verdi som er lik verdien til et aktivum med en mer stabil pris, for eksempel en fiat-valuta eller råvare. Kryptoinvestorer og kryptohandlere bruker ofte stablecoins for å låse av fortjeneste uten å måtte konvertere krypto til fiat. Når penger flyttes ut av BTC-markedet og inn i stablecoins, kan BTC-dominansen gå ned.

Det motsatte er sannsynlig i et bull-marked. Når markedet går opp, kan handlerne motiveres til å flytte verdi fra stablecoins til mer volatile aktiva som tilbyr flere handelsmuligheter, som bitcoin. Men modige handlere kan også velge mer risikofylte alternativer og pumpe likviditet inn i altcoins som er enda mer volatile enn BTC, så totaleffekten av gunstige markedsforhold på bitcoin-dominans er svært kontekstavhengig.

"Igangkjøring" via stablecoins

Stablecoins er en praktisk måte å få tilgang til et bredt utvalg av kryptovalutaer sammenlignet med å bruke fiat. Dette er fordi at selv om det finnes fiat-til-krypto-børser, kalt gateway-børser, kan de være restriktive og bare tilby de mest populære kryptovalutaene og stablecoins. Derimot gir krypto-til-krypto-børser ofte et mer omfattende utvalg av kryptovalutaer som kan omsettes mot utvalgte stablecoins. Derfor kan folk som vil handle med spesifikke kryptovalutaer, komme inn på markedet via stablecoins. Naturligvis er det slik at hvis en stor mengde nye penger kommer inn i markedet gjennom stablecoins og ikke bitcoin, øker totalverdien av kryptomarkedet, noe som forårsaker en utvanning av BTC-dominansen.

Fremvekst av nye mynter

Noen ganger kan nye mynter som kommer inn på markedet, raskt oppnå popularitet, noe som får BTC-dominansen til å avta. Husk at bitcoin "slåss" mot alle andre kryptovalutaer på markedet, så fremveksten av flere populære altcoins samtidig kan påvirke den. Men det er en sjanse for at slike altcoins kan miste popularitet når oppstyret roer seg. Hvis det skjer og pengene flyttes fra slike altcoins til BTC eller helt ut av kryptomarkedet, kan BTC-dominansen stige igjen.


Bruk av BTC-dominans i handel

Wyckoff-metoden

Wyckoff-metoden ble utviklet på begynnelsen av 1930-tallet og er et sett med prinsipper som er designet for handlere og investorer i tradisjonelle finansmarkeder. Noen av disse prinsippene, deriblant loven om årsak og virkning, kan brukes når du ser etter muligheter for fortjeneste ved hjelp av BTC-dominans. 

Mange handlere og investorer bruker Wyckoff-metoden for å identifisere en markedstrend, for å estimere sannsynligheten for en trendreversering og til tidshandler. Ifølge Wyckoff er handelsadferd organisert i fire faser: Akkumulering, prisøkning, distribusjon og prisreduksjon. Å identifisere hvor og når pengene flyter, kan være viktig for handlere som benytter seg av timing av markedet for å ta informerte handelsbeslutninger. 

Diversifiserte handlere og investorer bruker ofte denne tilnærmingen for å velge den sterkeste trenden. Nedenfor er flere scenarioer med Wyckoff-metoden i bruk. 

Bruk av BTC-dominans for å oppdage altcoin-sesongen

Med et økende antall altcoins i markedet er det ikke overraskende at bitcoin-dominansen blir utvannet. De siste årene har noen altcoins blitt mer populære, slik at den totale markedsverdien for alle altcoins samlet sett overgår bitcoins markedsverdi. Perioder der altcoins konsekvent overgår bitcoin, er kjent som "altcoin-sesong" eller "alt season". Ifølge Wyckoff-metodens prinsipper foregår en slik bevegelse av penger fra bitcoin til altcoins syklisk.

Ettersom altcoins har en tendens til å prestere bedre i en altcoin-sesong, kan bitcoin oppleve at dominansen svekker seg i denne fasen av markedssyklusen. Derfor kan folk som handler både bitcoin og altcoins overvåke bitcoin-dominansen for å justere porteføljene sine deretter.

Bruk av BTC-dominans sammen med gjeldende bitcoin-pris

Noen overvåker bitcoin-prisen sammen med bitcoin-dominansen som en hjelp til å ta handelsbeslutninger. Selv om dette ikke er jernlover, ser du her noen potensielle utfall som ulike kombinasjoner av BTC-pris og -dominans kan indikere.

Når prisen og dominansen til BTC stiger, kan det signalisere et potensielt bitcoin-bull-marked. 

Når prisen på BTC stiger, men BTC-dominansen faller, kan det signalisere et potensielt altcoin-bull-marked. 

Når prisen på BTC faller, men BTC-dominansen øker, kan det signalisere et potensielt altcoin-bear-marked.

Når prisen og dominansen til BTC faller, kan det signalisere en potensiell bear-trend for hele kryptomarkedet.

Selv om disse to faktorene ikke antyder et definitivt bull- eller bear-marked, tyder historiske observasjoner på en korrelasjon. 


Avsluttende tanker

BTC-dominans er et verktøy for å belyse hvordan markedssyklusene endrer seg. Noen handlere bruker det til å justere handelsstrategiene sine, mens andre bruker det til å styre sine diversifiserte porteføljer. Vær klar over at analyse av BTC-dominans ikke garanterer resultatene til bitcoin eller noen annen krypto, men fungerer som en guide for å hjelpe handlere med å planlegge handelstilnærmingen sin.