Hva er BNB Auto-Burn?
Innholdsfortegnelse
Hva er myntbrenning?
Hvordan brennes BNB?
BNB kvartalsvis brenning
BEP-95-brennemekanisme
Hva er BNB Auto-Burn?
Hva er BNB Pioneer Burn-programmet?
Hvordan sjekker man BNB Auto-Burn-historikken?
Avsluttende tanker
Hva er BNB Auto-Burn?
Hjem
Artikler
Hva er BNB Auto-Burn?

Hva er BNB Auto-Burn?

Nybegynner
Publisert Jan 12, 2022Oppdatert Feb 6, 2023
11m

TL;DR

Myntbrenning er en mekanisme som brukes til å fjerne mynter fra sirkulasjon, og på den måten redusere totalforsyningen permanent. Mange kryptoprosjekter utfører periodiske myntbrenninger for å skape en deflasjonseffekt.

BNB benytter to mekanismer for myntbrenning, og disse kommer til å redusere totalforsyningen med 50 % på lang sikt. Den første mekanismen består av å brenne en del av BNB som brukes som gas-gebyr på BNB-kjeden (introdusert i BEP-95). Den andre består av kvartalsvise BNB-brenninger.

Tidligere var de kvartalsvise BNB-brenningene basert på BNB-handelsvolumet på Binance-børsen. Men i desember 2021 kunngjorde Binance at kvartalsvise brenninger skulle erstattes av den nye BNB Auto-Burn.

BNB Auto-Burn (autobrenning)-mekanismen justerer automatisk mengden BNB som skal brennes, basert på BNB-prisen og antall blokker som er generert på BNB-kjeden i løpet av kvartalet. Dette gir større åpenhet og forutsigbarhet for BNB-fellesskapet. Brukere som har mistet tokener i visse tilfeller, kan regne disse mot brenningen og så bli refundert under BNB Pioneer Program.

Hva er myntbrenning?

Myntbrenning sikter til prosessen med å permanent fjerne kryptovaluta fra sirkulasjon for å redusere totalforsyningen av mynten. Med andre ord blir myntene ødelagt og kan ikke lenger brukes til handel eller noe annet. 

Ved å øke knappheten av mynten har myntbrenning som mål å skape en deflasjonseffekt og potensielt å øke kryptoens verdi – som er til fordel for holderne. For BNB er målet med myntbrenningene å gradvis redusere totalforsyningen til den er under 100 millioner BNB.

Selv om det finnes flere måter å brenne kryptovaluta på, har noen prosjekter implementert en spesifikk brennefunksjon som en del av protokollen. For eksempel benyttet BNB en brennefunksjon i form av en smart kontrakt da den først ble lansert.

Med fremveksten av protokoller for desentralisert finans (DeFi) har myntbrenning blitt mer vanlig innen blokkjede. Ethereum (ETH) begynte å brenne ETH-grunngebyret for alle blokkjedetransaksjoner etter at London hard fork-oppgraderingen ble implementert i 2021.

For å brenne mynter sendes en viss mengde krypto til en smart kontrakt eller lommebokadresse som ikke kan brukes til å utføre transaksjoner, og som ikke har private nøkler. Det betyr at når myntene havner hos denne adressen, går de tapt for alltid og blir fjernet fra tilgjengelig forsyning.

For mer informasjon om hvordan myntbrenning fungerer, sjekk ut Hva er myntbrenning?

Hvordan brennes BNB?

BNB er brukstokenet som driver BNB-økosystemet. Den opprinnelige totalforsyningen var 200 000 000 BNB, men den reduseres gradvis gjennom myntbrenninger. Brenningene skjer helt til 50 % av totalforsyningen er ødelagt, og den vil da være redusert til under 100 000 000 BNB. 

Det finnes to metoder for å brenne BNB. Den første består av kvartalsvise BNB-brenninger. Den andre ble introdusert i BEP-95 og innebærer å brenne en del av BNB som ble brukt som gas-gebyr på BNB-kjeden.

Tidligere var de kvartalsvise BNB-brenningene basert på BNB-handelsvolumet på Binance-børsen. Men i desember 2021 kunngjorde Binance den nye BNB Auto-Burn. BNB Auto-Burn (autobrenning)-mekanismen justerer automatisk mengden BNB som skal brennes, basert på BNB-prisen og antall blokker som er generert på BNB-kjeden i løpet hvert kvartal. Dette gir større åpenhet og forutsigbarhet for BNB-fellesskapet.

BNB kvartalsvis brenning

Per juli 2022 har Binance fullført 20 BNB-myntbrenninger. Totalt har 38 683 447,66 BNB-mynter blitt brent, noe som har redusert den opprinnelige forsyningen på 200 millioner med 19,34 % (totalforsyningen er nå på 161 316 552,34 BNB).

Myntbrenning

BNB brent

Ca. BNB-pris

Ca. USD-verdi

% av maksforsyning

$ 1,52

$ 1 500 000

0,49 %

$ 21,96

$ 40 000 000

0,91 %

$ 13,52

$ 30 000 000

1,11 %

$ 12,93

$ 32 700 000

1,26 %

$ 10,34

$ 17 000 000

0,82 %

$ 5,83

$ 9 400 000

0,81 %

$ 18,79

$ 15 600 000

0,41 %

$ 29,47

$ 23 800 000

0,40 %

$ 17,80

$ 36 700 000

1,03 %

$ 17,50

$ 38 800 000

1,11 %

$ 15,55

$ 52 466 000

1,69 %

$ 17,40

$ 60 500 000

1,74 %

$ 30,17

$ 68 000 000

1,13 %

$ 45,80

$ 165 791 000

1,81 %

$ 541,25

$ 595 314 380

0,55 %

$ 303,59

$ 393 673 653

0,65 %

$ 478,68

$ 639 462 868

0,66 %

$ 474

$ 798 399 490

0,84 %

$ 403,22

$ 741 840 738

0,91 %

USD 226,89

USD 444 632 106

0,97 %

TOTALT

38 683 447,66

-

USD 4 205 580 236

19,34 %

Historikk av BNB-ødeleggelser (kvartalsvis myntbrenning).

I kvartal nr. 18 (januar 2022) fullførte BNB sin første kvartalsvise BNB Auto-Burn. Totalt 1 684 387,11 BNB ble tatt ut av sirkulasjon, inkludert 6296,305493 BNB som ble brent i Pioneer Burn-programmet.

BEP-95-brennemekanisme

Tidlig i 2021 informerte Binance-sjef CZ om planen for å sette fart i BNB-brenninger, ettersom den totale brennehastigheten gikk saktere enn han opprinnelig forventet. For å fremskynde prosessen introduserte Binance en ny brennemekanisme gjennom BEP-95 i november 2021.

BEP-95 er et «Binance Evolution Proposal» (utviklingsforslag) som legger til en sanntids brennemekanisme på BNB-kjeden. Den smarte kontrakten brenner automatisk en del av gas-gebyrene som samles inn av validatorer fra hver blokk. Jo flere som bruker BNB-kjeden, jo mer BNB blir brent, og dette setter fart i brenneprosessen.

Per juli 2022 brenner BNB-kjeden ca. 285 BNB hver dag, og fremdriften kan spores på Twitter. Ettersom BEP-95 utelukkende benytter BNB Chain-nettverket, vil den fortsette å brenne BNB selv etter at målet på 100 millioner brenninger er nådd.

Hva er BNB Auto-Burn?

Som nevnt vil BNB Auto-Burn automatisk justere brenneantallet basert på BNB-prisen og tilbud-etterspørsel-dynamikken. Det betyr at hvis BNB-prisen faller, kommer antall BNB som brennes, til å øke.

BNB Auto-Burn er både objektiv og verifiserbar. Målet er å øke gjennomsiktigheten og forutsigbarheten for transaksjonene. I motsetning til kvartalsvis brenning, er BNB Auto-Burn uavhengig av BNB-handelsvolumet på Binance-børsen. Isteden bruker den informasjon på kjeden for å beregne antallet som skal brennes.

Når den totale sirkulerende forsyningen til BNB faller under 100 millioner, stanses BNB Auto-Burn. Men BEP-95-mekanismen kommer til å fortsette å brenne BNB. BNB Auto-Burn følger en formel for å brenne BNB automatisk, og den er basert på data fra kjeden for totalt antall genererte blokker og gjennomsnittsprisen på BNB:

B representerer BNB som skal brennes. N er det totale antallet BSC-blokker som har blitt produsert i løpet av kvartalet. P er gjennomsnittlig BNB-pris, og K er et konstant prisanker (opprinnelig angitt til 1000). For mer informasjon om hvordan denne formelen fungerer, kan du ta en titt på denne bloggartikkelen

Hva er BNB Pioneer Burn-programmet?

I 2020 lanserte Binance BNB Pioneer Burn Program for å hjelpe brukere som har mistet BNB-penger ved et uhell. Brukere som oppfyller visse kriterier, kan sende inn et krav på tapte BNB, og så refunderer Binance dem fra antallet som skulle ha blitt automatisk brent. Kriteriene inkluderer:

1. Tapte tokener var innpakket (f.eks. WBNB) eller bundne tokener (f.eks. BTCB) og støttet via Binance «Token Canal»-prosjektet.

2. Tokenene ble overført til verifiserte BEP20-kontraktadresser – verifisert på bscscan.com. Disse tapene kan deretter verifiseres offentlig ved å flytte aktivumet permanent ut av sirkulasjon.

3. Tokenene gikk tapt ved en ærlig feil og var verdt mer enn 1000 USD, men mindre enn det anslåtte BNB Auto-Burn-beløpet i det kommende kvartalet.

Tokener som skulle blitt brent i den kvartalsvise Auto-Burn, blir deretter gitt til kvalifiserte søkere. De tapte tokenene regnes deretter mot kvartalets brenning.

Hvordan sjekker man BNB Auto-Burn-historikken?

Hver brenning er offentlig tilgjengelig på blokkjeden og på Binance-nettstedet. Du kan også spore brenningene på BNBBurn.info, en plattform som er laget av BNB Chain-fellesskapet.

Avsluttende tanker

Etter lanseringen i 2017 har BNB utviklet seg på mange måter som et brukstoken. Blokkjedeområdet vokser raskt, og det samme gjør BNB-økosystemet. Den nye BNB Auto-Burn forbedrer BNB-brennemekanismene og deflasjonsegenskapene og tilfører mer gjennomsiktighet i fellesskapet.