Hva er Binance Oracle?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er et blokkjedeorakel?
Hva er Binance Oracle?
Hvilke løsninger finnes?
Slik bruker du Binance Oracle
Avsluttende tanker
Hva er Binance Oracle?
Hjem
Artikler
Hva er Binance Oracle?

Hva er Binance Oracle?

Nybegynner
Publisert Oct 25, 2022Oppdatert Dec 7, 2022
5m

TL;DR

Blokkjedeorakler kan sammenlignes med mellomstykker som kobler blokkjeder til informasjon fra den virkelige verden. Binance Oracle gjør dette ved å koble smarte kontrakter til pålitelige og verifiserte datakilder. Det ble opprinnelig designet for BNB-kjeden og har potensial til å utvides til andre kjeder i fremtiden. For øyeblikket kan alle prosjekter som er basert på BNB-kjeden, benytte det. Med Binance Oracle trenger ikke utviklere lenger å bekymre seg for dataspørsmål og kan isteden konsentrere seg om andre viktige sider ved blokkjedeprosjektene.

Innledning

Blokkjedeorakler er viktige byggesteiner i blokkjede-økosystemet. Uten dem ville ikke smarte kontrakter ha kunnet hente data fra den virkelige verden. Binance Oracle er et blokkjedeorakel som gjør at smarte kontrakter kan få tilgang til datakilder i den virkelige verden som kreves av blokkjedeapplikasjoner. Det sørger for at de smarte kontraktene får riktige data til rett tid.

Hva er et blokkjedeorakel?

Blokkjedeorakler er tjenester som fungerer som broer mellom blokkjeder og den virkelige verden, og som gjør at smarte kontrakter kan få tilgang til datakilder utenfor det opprinnelige nettverket. Med andre ord fungerer de som en kobling mellom applikasjoner på kjeden og data utenfor kjeden.

På den måten kan hendelser utenfor kjeden overføres til kjeden og gjenkjennes av smarte kontrakter. Denne informasjonen kan være alt fra token- eller aksjekurser til resultatene av en fotballkamp – eller en værmelding.

Blokkjedeorakler kan også verifisere om dataene er nøyaktige, til tross for at de selv ikke er datakilden. De er derimot knyttet til et ekstra lag som samler inn og autentiserer informasjon og overfører den til riktig destinasjon.

Blokkjedeorakler gjør det også mulig for folk å bruke blokkjeder i kontraktsmessige avtaler. For eksempel kan du og en venn tippe på en fotballkamp på denne måten: Først blir dere enige om betingelsene og låser pengene i en smart kontrakt. Deretter informerer blokkjedeoraklet smartkontrakten om resultatet av kampen. Til slutt, etter at kampen er slutt, frigjør smartkontrakten pengene til vinneren av tippingen.

Det finnes forskjellige typer blokkjedeorakler, og ett orakel kan havne inn under flere kategorier: programvarebaserte, sentraliserte, desentraliserte, inngående og utgående orakler. Hvordan et blokkjedeorakel fungerer, kommer mest an på formålet det ble bygget for.

Hva er Binance Oracle?

En smart kontrakt kan ikke samhandle med eksterne data uten hjelp. Derfor er den avhengig av et orakel for å få tak i nødvendig informasjon. Binance Oracle ligner på andre blokkjedeorakler – det er en datatjeneste som tilbys av Binance, der målet er å skaffe pålitelige og sikre data til blokkjeden.

Binance Oracle er spesialbygd for BNB-kjeden, men det betyr ikke at det ikke kan utvides til andre kjeder i fremtiden. I tillegg kan alle prosjektene som er bygget på BNB-kjeden, bruke tjenestene.

BNB Chain-økosystemet benytter Binance Oracle på mange måter. For det første styrker et integrert blokkjedeorakel påliteligheten til blokkjededataene. For det andre fører mer pålitelige data til nye muligheter for eksisterende og nye prosjekter.

Og til slutt kan Binance Oracle tiltrekke seg nye utviklere til BNB Chain-økosystemet. Det gjør det mulig for en hvilken som helt utvikler å koble BNB Chain-baserte prosjekter til data utenfor kjeden, og på den måten spares de for bryet med å oppbevare eksisterende data, finne nye kilder og risikere å bruke upålitelige kilder.

Hvilke løsninger finnes?

Blokkjedeprosjekter er avhengige av pålitelige data. Binance Oracle består av fire aspekter som sikrer at oraklet er nøyaktig, presist og manipulasjonssikkert. La oss gå dypere inn i Binance Oracle-funksjonene som kobler BNB-kjeden til den virkelige verden.

Datakilder

Binance-orakelet bruker nøye utvalgte datakilder. Dette bidrar til å fastslå at informasjonen er nøyaktig, og at kilden er pålitelig. For eksempel henter Binance Oracle prisdata fra flere sentraliserte børser (CEX-er) og desentralisert finans (DeFi)-applikasjoner, og så samles dataene ved hjelp av en formel for vektet gjennomsnitt.

Databehandling og signering

Binance Oracle har en databehandlings- og signeringsfunksjon som har som mål å gjøre dataene manipulasjonssikre. Den har etablert et distribuert signeringssystem som kalles Threshold Signature Scheme, og signerer de siste dataene fra forskjellige kilder. Alle som har en offentlig nøkkel, kan verifisere nøyaktigheten og autentisiteten til en digital signatur, og ingen kan endre dataene uten å ha et sett med private nøkler.

Datapublisering

Data publiseres på blokkjeden gjennom multinoder som bare publiserer signert informasjon. De smarte kontraktene som lagrer data, er sikre og blir revidert, og multinodene kan justere hyppigheten for datapublisering basert på ulike markedsforhold. Det betyr at dataene er nøyaktige selv ved høy prisvolatilitet. Multinodene sikrer også påliteligheten til datapubliseringen, også i de mest ekstreme scenarioene.

Dataovervåking

Dataene på Binance Oracle holdes oppdatert med en uavhengig overvåkingstjeneste som er i drift 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Den henter priser fra forskjellige datakilder og sammenligner dem med publiserte blokkjededata. Binance Oracle-støtteteamet griper inn hvis det oppdages et betydelig avvik.

Slik bruker du Binance Oracle

Hvis du har brukt blokkjedeapplikasjoner før, trenger du sannsynligvis ikke å lære deg hvordan du bruker Binance Oracle. Der det er nødvendig, har utviklerne allerede koblet applikasjonene sine til spesifikke data. Men hvis du er en blokkjedeutvikler som trenger å bruke Binance Oracle, hjelper den offisielle manualen deg gjennom integreringen trinn for trinn.

Avsluttende tanker

Blokkjeder ville hatt mindre potensiale og færre muligheter for masseadopsjon uten orakler, ettersom informasjonen da ville vært begrenset til interne data. Selv om blokkjedeorakler ikke løser problemet med datatilgjengelighet, kan de gjøre data som finnes utenfor kjeden, tilgjengelig på kjeden ved hjelp av eksterne kilder.

Binance Oracle gjør at smarte kontrakter kan koble seg til alle bekreftede data utenfor nettverket. Den bruker en prosess som sikrer at dataene er konsekvent korrekte, sikre og oppdaterte. Binance Oracle har utviklet fire løsninger som sikrer at dataene er pålitelige, og at de blir kontinuerlig overvåket for mulige problemer.