Hva er Band Protocol (BAND)?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er Band Protocol?
Hvordan fungerer Band Protocol?
Hvilken konsensusmekanisme bruker Band Protocol?
Hva er hovedmålene til Band Protocol?
Avsluttende tanker
Hva er Band Protocol (BAND)?
Hjem
Artikler
Hva er Band Protocol (BAND)?

Hva er Band Protocol (BAND)?

Viderekommen
Publisert Jul 27, 2022Oppdatert Oct 18, 2022
4mTL;DR

Band Protocol (BAND) er en dataorakelplattform som tilbyr tjenester til flere prosjekter på tvers av forskjellige blokkjeder. Den bruker konsensusmekanismen delegert Proof-of-Stake der delegatorer, validatorer og noder foretar staking av det opprinnelige tokenet BAND for å delta.

Forespørsler om informasjon utenfor kjeden samles inn av validatorer, forpliktes til kjeden og distribueres deretter til forespørrende DApps.

Innledning

Blokkjede og desentralisert finans (DeFi) har endret status quo for verdens finanssystem i løpet av ti år. Men en vesentlig hindring for utviklere av desentraliserte applikasjoner (DApps) er tilgang til pålitelige, nøyaktige data fra den virkelige verden. Disse datakildene ligger utenfor blokkjeden og må integreres på kjeden. For å prøve å løse dette problemet har orakler som Band Protocol blitt vanlige i kryptoøkosystemet.

Hva er Band Protocol?

Band Protocol (BAND) er en dataorakelplattform på tvers av kjeder som henter data fra den virkelige verden og kobler dem til API-er og smarte kontrakter. Band Protocol ble grunnlagt i 2017 og muliggjør informasjonsflyt mellom datakilder på kjeden og utenfor kjeden for DApps. Opprinnelig ble protokollen bygget på Ethereum (ETH)-blokkjeden, og så gikk den over til Cosmos-nettverket i juni 2020 for å senke gas-gebyrene og optimalisere kostnadene. 

Som et orakelnettverk er Band Protocol et mellomledd mellom virkelige data utenfor kjeden og blokkjeder. Tjenesten lar smarte kontrakter utføres basert på faktiske hendelser og informasjon utenfor kjeden. Uten pålitelige orakler sliter DApps med å operere på en pålitelig, desentralisert måte med transparente informasjonskilder.

Hvordan fungerer Band Protocol?

Band-protokollen bruker den uavhengige BandChain-blokkjeden som er bygd med Cosmos SDK. Utviklere kan bruke BandChain til å utvikle tilpassbare orakelskript som leverer virkelige data utenfor kjeden for DApps og smarte kontrakter. Tilpassbare orakelskript inkluderer data, datakilden, antall validatorer som kreves for å rapportere dataene, og metodikken for å samle dataene.

Kjøring av et orakelskript starter følgende flyt:

1. En DApp ber om data i henhold til det tilpassede orakelskriptet.

2. Denne forespørselen mottas av et randomisert sett med validatorer, som svarer ved å hente data fra den angitte datakilden.

3. Datarapporter fra de forskjellige validatorene blir samlet sammen i henhold til de tilpassede orakelskriptene.

4. Disse endelige samlede dataene lagres permanent på BandChain, og et orakeldatabevis produseres.

5. De validerte orakeldataene overføres til DApps eller blokkjedene som sendte forespørselen.

Hvilken konsensusmekanisme bruker Band Protocol?

Band Protocol bruker sitt opprinnelige BAND-token og en delegert Proof-of-Stake- konsensusmekanisme for å sikre orakelnettverket. BandChain har for tiden over 90 nodeoperatører som er profesjonelle eller fra fellesskapet, og som jobber på blokkjeden. Hver nodeoperatør må foreta staking av BAND-tokener på nettverket for å motvirke uærlig atferd. Som belønning for vellykket behandling av dataforespørsler får validatorer en andel av spørringsgebyrer og blokkbelønninger.

Som BAND-tokenholder er det to måter å delta i nettverket på: som validator eller delegator. Validatorer på BandChain er også pålagt å foreta staking av BAND-tokener for å sikre dataansvarlighet.

Tokenholdere kan enten foreta staking eller delegere tokener til validatorer for å få stakingbelønninger og innsamlede dataforespørselsgebyrer. Videre brukes BAND-tokener også i protokollens styringsmekanisme.

Hva er hovedmålene til Band Protocol?

De fleste av Band Protocols interessante egenskaper kommer fra overgangen fra Ethereum til Cosmos. Prosjektet ble opprettet med tre designmål:

1. Hastighet og skalerbarhet – For å betjene et stort antall dataforespørsler med minimal forsinkelse.

2. Krysskjedekompatibilitet For å være blokkjedeagnostisk og kunne betjene de fleste offentlig tilgjengelige blokkjeder.

3. Datafleksibilitet For å støtte ulike metoder for å hente og samle data med et generisk system.

Hvordan prøver Band Protocol å nå disse målene?

Cosmos-nettverkets unike IBC (Inter-Blockchain Communication / interblokkjedekommunikasjon)-protokoll gir rask interoperabilitet og autonomi for blokkjeder. Denne funksjonen lar Band Protocol betjene og samarbeide med prosjekter som er bygget på forskjellige nettverk, deriblant Ethereum, Fantom, Avalanche og mange flere. 

Band Standard Dataset inkluderer en samling av over 80 datastrømmer fra et økende antall datakilder. Disse desentraliserte prisstrømmene lar DApp-utviklere være kreative, smidige og fleksible når de utvikler og distribuerer på blokkjedenettverket.

Avsluttende tanker

Band Protocol er en voksende leverandør av orakelløsninger med et fast fokus på Web3. Dets mål om en rask, skalerbar, tilpassbar og interoperabel tjeneste bør være attraktiv for utviklere som ønsker å bli en del av Web3-økosystemet.