Hva er arbitrasjehandel?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er arbitrasjehandel?
Typer arbitrasjehandel
Risiko knyttet til arbitrasjehandel
Avsluttende tanker
Hva er arbitrasjehandel?
Hjem
Artikler
Hva er arbitrasjehandel?

Hva er arbitrasjehandel?

Nybegynner
Publisert Nov 18, 2020Oppdatert Nov 16, 2022
6m

TL;DR

Arbitrasjehandel er en handelsstrategi med relativt lav risiko som utnytter prisforskjeller mellom markeder. Mesteparten av tiden innebærer det å kjøpe og selge samme aktiva (for eksempel Bitcoin) på forskjellige børser. Ettersom prisen på Bitcoin i teorien skal være lik på Binance og en annen børs, er alle forskjeller mellom de to sannsynligvis en arbitrasjemulighet.

Dette er en veldig vanlig strategi i handelsverdenen, men det har stort sett vært et verktøy for store finansinstitusjoner. På grunn av demokratiseringen av finansmarkedene som kryptovalutaer har sørget for, kan det være mulig for kryptohandlere å utnytte dette også.


Innledning

Hva om du kunne få en garanti for en lønnsom handel? Hvordan ville det se ut? Da måtte du ha visst før du gikk inn i handelen, at du kom til å tjene penger. Alle som har en slik fordel, ville ha utnyttet den så mye og lenge som mulig.

Selv om det ikke finnes noe som heter garantert fortjeneste, er arbitrasjehandel det nærmeste du kommer. Handlere konkurrerer heftig om å få muligheten til å gå inn i denne typen handel. Derfor er fortjenesten generelt sett veldig lav i arbitrasjehandel og kommer mest an på hastigheten og volumet per handel. Det er derfor det meste av arbitrasjehandel gjøres av algoritmer utviklet av selskaper som driver med høyfrekvent trading (HFT).


Hva er arbitrasjehandel?

Arbitrasjehandel er en handelsstrategi som prøver å generere profitt ved å kjøpe et aktivum i ett marked og selge det i et annet samtidig. Dette gjøres oftest mellom identiske aktiva som handles på forskjellige børser. Forskjellen i pris mellom disse finansinstrumentene skal i teorien være null, ettersom de bokstavelig talt er like aktiva.

Utfordringen for en arbitrasjehandler, eller arbitrasjør, er ikke bare å finne disse prisforskjellene, men også å kunne handle raskt. Ettersom andre arbitrasjehandlere sannsynligvis også ser denne prisforskjellen (spredningen), lukkes lønnsomhetsvinduet som regel veldig raskt.

Og siden arbitrasjehandel generelt har lav risiko, er avkastningen også generelt sett lav. Det betyr at arbitrasjehandlere ikke bare må handle raskt, men de trenger mye kapital for at det skal lønne seg.

Du lurer kanskje på hvilke typer arbitrasjehandel som er tilgjengelig for kryptovalutahandlere. Det er visse typer man kan benytte, så la oss gå rett på sak. 


Typer arbitrasjehandel

Det finnes mange typer arbitrasjestrategier som handlere over hele verden i mange forskjellige markeder benytter seg av. Men når det gjelder kryptovalutahandlere, er det noen spesielle typer som brukes ganske ofte.


Børsarbitrasje

Den vanligste typen arbitrasjehandel er børsarbitrasje, som er når en handler kjøper samme kryptoaktiva på én børs og selger den på en annen.

Prisen på kryptovalutaer kan endre seg raskt. Hvis du tar en titt på ordrebøkene for samme aktiva på forskjellige børser, oppdager du at prisene nesten aldri er helt like på nøyaktig samme tidspunkt. Det er her arbitrasjehandlere kommer inn. De prøver å utnytte disse små forskjellene for å få profitt. Dette gjør i sin tur at det underliggende markedet blir mer effektivt, ettersom prisen da holder seg i et relativt begrenset område på ulike handelssteder. På denne måten kan markedsineffektivitet innebære muligheter.

Hvordan fungerer dette i praksis? La oss si at det er en prisforskjell på Bitcoin mellom Binance og en annen børs. Hvis en arbitrasjehandler ser dette, vil handleren kjøpe Bitcoin på børsen med den laveste prisen og selge den på børsen med den høyeste prisen. Selvfølgelig er timingen og utførelsen avgjørende. Bitcoin er et ganske modent marked, og muligheter for børsarbitrasje har som regel et veldig lite vindu.


Arbitrasje med finansieringssats

En annen vanlig type arbitrasjehandel for de som driver handel med kryptoderivater, er arbitrasje med finansieringssats. Dette er når en handler kjøper en kryptovaluta og sikrer prisbevegelsen med en terminvarekontrakt i samme kryptovaluta, som har en finansieringssats som er lavere enn kostnadene ved å kjøpe kryptovalutaen. Kostnadene betyr i dette tilfellet eventuelle gebyrer som posisjonen medfører.

La oss si at du har litt Ethereum. Du er kanskje fornøyd med den investeringen, men prisen på Ethereum kommer til å svinge mye. Så du bestemmer deg for å sikre priseksponeringen din ved å selge en terminvarekontrakt (shorting) til samme verdi som Ethereum-investeringen din. La oss si at finansieringssatsen for den kontrakten betaler deg 2 %. Det betyr at du får 2 % for å eie Ethereum uten å ta noen prisrisiko, og dette resulterer i en lønnsom arbitrasjemulighet.


Triangulær arbitrasje

En annen veldig vanlig type arbitrasjehandel i kryptovalutaverdenen er triangulær arbitrasje. Denne typen arbitrasje er når en handler oppdager et prisavvik mellom tre forskjellige kryptovalutaer og bytter dem mot hverandre i en slags sløyfe.

Ideen bak triangulær arbitrasje kommer fra et forsøk på å utnytte en prisforskjell på tvers av valutaer (som BTC/ETH). For eksempel kan du kjøpe Bitcoin med BNB, deretter kjøpe Ethereum med Bitcoin og til slutt kjøpe tilbake BNB med Ethereum. Hvis den relative verdien mellom Ethereum og Bitcoin ikke samsvarer med verdien hver av disse valutaene har i forhold til BNB, finnes det en arbitrasjemulighet.


➟ Ønsker du å komme i gang med kryptovaluta? Kjøp Bitcoin på Binance!


Risiko knyttet til arbitrasjehandel

Selv om arbitrasjehandel anses å ha relativt lav risiko, betyr det ikke at risikoen er null. Uten risiko ville det ikke ha vært noen belønning, og arbitrasjehandel er absolutt ikke et unntak.

Den største risikoen knyttet til arbitrasjehandel er utførelsesrisikoen. Dette skjer når spredningen mellom prisene lukkes før du rekker å fullføre handelen, noe som resulterer i null eller negativ avkastning. Dette kan skyldes glidning, treg utførelse, unormalt høye transaksjonskostnader, en plutselig økning i volatiliteten osv.

En annen stor risiko ved arbitrasjehandel er likviditetsrisikoen. Dette skjer når det ikke er nok likviditet til at du kommer deg inn og ut av markedene du må handle i for å fullføre arbitrasjen. Hvis du handler ved å bruke instrumenter med gjeldsgrad, som terminvarekontrakter, kan du også bli rammet av et margin-varsel hvis handelen går mot deg. Som vanlig er det viktig med riktig risikostyring.


Avsluttende tanker

Bruk av arbitrasjehandel er en flott mulighet for kryptovalutahandlere. Med riktig hastighet og kapital for å delta i denne typen strategier kan du lykkes i å utføre lønnsom handel med lav risiko på kort tid.

Men ikke glem risikoen som er forbundet med arbitrasjehandel. Selv om arbitrasjehandel kan virke som «risikofri fortjeneste» eller «garantert fortjeneste», er virkeligheten den at det er nok risiko inne i bildet til å holde en hvilken som helst handler på tå hev.

Har du fortsatt spørsmål om arbitrasjehandel eller statistisk arbitrasje? Sjekk ut plattformen vår for spørsmål og svar, Ask Academy, der Binance-fellesskapet vil svare på spørsmålene dine.