Hva er ApeCoin (APE)?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er ApeCoin (APE)?
Hvordan fungerer APE?
Hva er APE-økosystemet?
Hva kan APE-tokener gjøre?
Avsluttende tanker
Hva er ApeCoin (APE)?
Hjem
Artikler
Hva er ApeCoin (APE)?

Hva er ApeCoin (APE)?

Viderekommen
Publisert Mar 31, 2022Oppdatert Feb 23, 2023
5m

TL;DR

ApeCoin (APE) er et ERC-20-bruks- og styringstoken for APE-økosystemet. Det muliggjør byggingen av det desentraliserte APE-fellesskapet i frontlinjen av Web 3.0.

APE styres av ApeCoin DAO og støttes av APE Foundation. Med APE kan tokenholdere stemme på styringsforslag på DAO og få tilgang til eksklusive funksjoner i APE-økosystemet, som spill, arrangementer og tjenester.

Yuga Labs, skaperen av de populære Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-samlingene, har også tatt i bruk APE som primærtoken for alle nye produkter og tjenester. 


Innledning

Siden lanseringen i april 2021 har Bored Ape Yacht Club (BAYC) blitt en av de mest populære NFT-samlingene. BAYC er kjent for å ha et levende og aktivt fellesskap av støttespillere.


Hva er ApeCoin (APE)?

ApeCoin (APE) er styrings- og brukstokenet til APE-økosystemet. Det er et desentralisert protokollag som støtter byggingen av APE-fellesskapet i frontlinjen av Web 3.0

APE er et ERC-20-token med en total forsyning på 1 milliard tokener. Det kontrolleres og bygges på av fellesskapet. ApeCoin DAO er en desentralisert organisasjon som lar alle APE-holdere stemme på styringsbeslutninger knyttet til tokenet. 

I tillegg er APE tatt i bruk av Yuga Labs som primærtoken for alle nye produkter og tjenester. Yuga Labs er skaperen av de populære Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-samlingene. Det eier også IP-en til to andre populære NFT-prosjekter, CryptoPunks og Meebits.


Hvordan fungerer APE?

APE ble opprettet for å brukes i det voksende APE-økosystemet. Det styres av ApeCoin DAO og støttes av APE Foundation.

ApeCoin DAO er en desentralisert autonom organisasjon (DAO) der alle APE-tokenholdere kan delta i styringsbeslutninger. De kan bestemme hvordan de skal fordele økosystemfondet, lage styringsregler, velge prosjekter, partnerskap osv. Etter at DAO-medlemmene har stemt på forslagene, vil PE Foundation deretter utføre styringsbeslutningene som er vedtatt av fellesskapet. 

APE Foundation er juridisk forvalter av DAO. Det legger til rette for vekst og utvikling av APE-økosystemet på en rettferdig og inkluderende måte. I stiftelsen er det et eget råd som kalles Board (styret). Det har i oppgave å sørge for at fellesskapets visjoner blir gjennomført. Styret består av 5 medlemmer fra teknologi- og kryptomiljøet, deriblant Reddits medstifter Alexis Ohanian. Som et desentralisert styre vil de første styremedlemmene ha oppgaven i 6 måneder før APE-holderne stemmer på nye styremedlemmer årlig.


Hva er APE-økosystemet?

APE-økosystemet består av personer fra fellesskapet som holder ApeCoin, og alle produkter og tjenester som bruker APE.

Yuga Labs er et web3-selskap som er mest kjent for etableringen av Bored Ape Yacht Club. Det vil være et medlem av fellesskapet ApeCoin DAO og ta i bruk APE som primærtoken på alle nye prosjekter. Ved lanseringen av ApeCoin, var NFT-holdere av Bored Ape Yacht Club og Mutant Ape Yacht Club berettiget til kollektivt å kreve 15 % av ApeCoin-forsyningen (150 millioner tokener av den 1 milliarden tokener som totalt var tilgjengelig).

La oss se på NFT-samlingene som er relatert til APE-økosystemet.


Bored Ape Yacht Club (BAYC)

Bored Ape Yacht Club (BAYC) ble lansert i april 2021 og er den første NFT-samlingen i APE-økosystemet. Den har 10 000 unike aper på Ethereum-blokkjeden. Utseende, stil og særtrekk er unikt for hver ape.


Mutant Ape Yacht Club (MAYC)

Mutant Ape Yacht Club (MAYC) er en NFT-samling med opptil 20 000 muterte versjoner av de originale BAYC-apene. 10 000 mutantserumer ble sluppet fra luften til de originale BAYC NFT-holderne, med tre serumlag som forsterket særtrekkene. Med de forskjellige serumlagene de mottok, kunne BAYC-holdere lage forskjellige typer mutantaper. Hver BAYC kan kun generere én enkelt mutant fra én enkelt serumtype, og serumet forsvinner etter bruk.

MAYC var også en måte å ønske flere nye medlemmer velkommen til APE-fellesskapet på. Dette er grunnen til at 10 000 mutantaper også ble myntet for offentlig salg i august 2021 etter slippen av mutantserumet.


Bored Ape Kennel Club (BAKC)

Bored Ape Kennel Club (BAKC) er en samling av hunde-NFT-er som ble gjort tilgjengelig for hvert enkelt medlem av BAYC. For hver Bored Ape NFT en person holder, kunne vedkommende "adoptere" en tilfeldig Club Dog NFT gratis, ved å betale kun gas-avgift. I likhet med apene har de 10 000 BAKC NFT-ene forskjellige egenskaper og særtrekk.


Hva kan APE-tokener gjøre?

ApeCoin-tokenet tjener flere formål i APE-økosystemet. Det lar holderne delta i ApeCoin DAO som et styringstoken. APE-holdere har også tilgang til eksklusive funksjoner i APE-økosystemet, inkludert spill, varer, arrangementer og tjenester.

APE er også et verktøy som gjør at tredjepartsutviklere kan delta i APE-økosystemet. De kan innlemme tokenet i tjenester, spill og andre prosjekter som insentiver. For eksempel ble APE tatt i bruk som insentiv for spillere i Benji Bananas, et spill-og-tjen-mobilspill utviklet av Animoca Brands. Benji Bananas tilbyr et medlemspass ("Benji Pass"), en NFT som gjør det mulig for eierne å tjene spesielle tokener når de spiller Benji Bananas, og som også gjør at disse tokenene kan byttes mot ApeCoin.

Avsluttende tanker

I og med at Yuga Labs tar i bruk ApeCoin som grunnleggende token, forventer fellesskapet at det kommer flere bruksområder for tokenet i fremtiden. For eksempel en staking-funksjon for APE-HODLere for å generere passiv inntekt, flere GameFi-applikasjoner eller til og med samarbeid med de andre NFT IP-ene som Yuga Labs eier.