Hva er antihvitvasking (AML)?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er AML?
Hva er forskjellen mellom AML og KYC?
Hva er hvitvasking?
Hvordan hvitvasker folk penger?
Hvordan fungerer AML-tiltak?
Hva er FATF?
Hvorfor trenger vi AML innenfor krypto?
Eksempler på hvitvasking av kryptopenger
Hvordan støtter Binance AML?
Avsluttende tanker
Hva er antihvitvasking (AML)?
Hjem
Artikler
Hva er antihvitvasking (AML)?

Hva er antihvitvasking (AML)?

Nybegynner
Publisert Aug 18, 2021Oppdatert Feb 1, 2023
7m

TL;DR

Hvitvaskingslover (AML) har som mål å stoppe ulovlig hvitvasking av ulovlige penger. Både enkeltstater og multinasjonale organisasjoner som FATF lager lover mot hvitvasking av penger.

Hvitvasking tar «skitne» penger og gjør dem til rene penger. Dette kan gjøres ved å skjule opprinnelsen til pengene, blande dem med legitime transaksjoner eller investere dem i juridiske aktiva.

Krypto er en attraktiv måte å hvitvaske penger på, og grunnene har å gjøre med personvern, at det er vanskelig å hente ut pengene, og underutviklet lovgivning. Beslag av krypto i stor skala viser at kriminelle regelmessig bruker det til å hvitvaske enorme summer.

Binance og mange andre kryptobørser følger med på mistenkelig adferd som en del av AML-overholdelsen og rapporterer det til politiet.


Innledning

Hvitvaskingslover (AML) bidrar til å bekjempe hvitvasking av ulovlige penger. Dette er et krav til sentraliserte kryptovalutabørser som et ledd i å holde kundene trygge og bekjempe økonomisk kriminalitet. På grunn av den anonyme måten kryptovaluta er bygd opp på, er reguleringen sterkt avhengig av overvåking av kundeadferd og identiteter.


Hva er AML?

AML består av forskrifter og lover som hindrer overføring og hvitvasking av ulovlige penger. AML er nært knyttet til Financial Action Task Force (FATF) som ble opprettet i 1989 for å fremme internasjonalt samarbeid. AML-tiltak retter seg for eksempel mot terrorfinansiering, skattesvindel og internasjonal smugling. AML varierer fra land til land, men det jobbes globalt med å etablere felles standarder.

Etter hvert som teknologien har utviklet seg, har også metodene for hvitvasking gjort det. Resultatet er at AML-programvare vanligvis flagger adferd som kan sees på som mistenkelig. Disse flaggene og tiltakene inkluderer store pengeoverføringer, gjentatte innskudd av penger på en konto, og kryssjekking mot brukere på overvåkingslister. AML gjelder ikke bare kryptovaluta. Alle aktiva eller fiat-valutaer kan overvåkes og knyttes til AML-forskrifter.

Det har tatt litt tid før lovene har blitt tilpasset kryptovaluta. Ettersom blokkjedeteknologien stadig kommer med nye ting, endres AML-prosedyrene regelmessig sammen med overholdelsestiltakene. Men dette ses ikke alltid på som positivt. Mange kryptoentusiaster verdsetter aktivaens anonymitet og desentralisering. Derfor blir økt regulering og dokumentasjon av brukernes identitet noen ganger sett på som i strid med formålet med krypto.


Hva er forskjellen mellom AML og KYC?

Kundekontroll (KYC / Know Your Customer) er en forpliktelse som finansinstitusjoner og tjenesteleverandører har som en del av AML-lover. KYC krever at en bruker sender inn personopplysninger som bekrefter identiteten. Denne prosessen gjør at brukeren kan holdes ansvarlig for eventuelle økonomiske transaksjoner som foretas. KYC er en proaktiv del av AML og faller inn under kundekontroll. Dette står i kontrast til annen AML-praksis som på en reaktiv måte undersøker mistenkelig adferd.


Hva er hvitvasking?

Hvitvasking er når kriminelle får ulovlige penger til å fremstå som legitime penger, investeringer eller finansielle aktiva. Inntektene kommer fra forbrytelser som narkotikasmugling, terrorisme og svindel. Lover og forskrifter som bekjemper hvitvasking av penger, varierer fra land til land. Men økt samkjøring av reglene er et mål for mange jurisdiksjoner og for FATF.

Det er tre stadier i å hvitvaske penger:

  • Plassering: Introdusere «skitne» penger inn i det finansielle systemet, for eksempel med en kontantbasert virksomhet.

  • Lagdeling: Flytte rundt på de ulovlige pengene for å gjøre det vanskelig å spore dem. Å bruke krypto er en måte å skjule opprinnelsen til «skitne» penger på.

  • Integrering: Bruk av lovlige investeringer og andre finansielle kanaler for å gjeninnføre de «skitne» pengene i økonomien.


Hvordan hvitvasker folk penger?

Det finnes flere måter å oppnå de tre trinnene ovenfor på. En tradisjonell metode har vært å lage falske kvitteringer for kontantbaserte tjenester i butikker, restauranter og andre virksomheter. En person eller organisasjon bruker virksomhetene som fronten for hvitvasking. Kriminelle lager falske kvitteringer og betaler med «skitne» fysiske kontanter, og på den måten blir de til en legitim inntekt. Denne tilstrømningen blandes med ekte transaksjoner, slik at det blir vanskelig å skille mellom de to.

Men nå er det vanlig at ulovlige penger er digitale istedenfor fysiske kontanter. Denne forskjellen endrer metodene som brukes for å hvitvaske penger. Det finnes nå enda flere alternativer for å skjule og vaske «skitne» penger enn før. For eksempel kan du overføre penger direkte uten bruk av bank. Betalingsnettverk som Paypal eller Venmo gir et nytt lag som hvitvaskerne kan bruke og myndighetene kan overvåke.

Teknologi for anonymisering, som VPN og kryptovaluta, gjør situasjonen enda vanskeligere. Det kan være umulig å knytte en bestemt person til hvitvaskingsaktivitet. En metode for å bekjempe dette har vært å spore krypto frem «til kanten». Ved å følge et blokkjede-«revisjonsspor» til en børs, kan du knytte de hvitvaskede pengene til en kryptobørskonto eller bankkonto som står i noens navn. Men hvis kryptoen kjøpes i kontanter eller gjennom peer-to-peer-tjenester, blir det vanskelig å spore inngangen eller utgangen av skitne penger i det finansielle systemet.

En annen foretrukket metode er å bruke gamblingnettsider. Kriminelle setter inn pengene de ønsker å hvitvaske, på en gamblingkonto på nett. De driver deretter gamling for å få kontoen til å se legitim ut. Til slutt tar de ut pengene og ender opp med rene penger. Vanligvis gjøres dette med flere kontoer for ikke å vekke mistanke. Én enkelt konto med mye penger kan flagges for en AML-sjekk.


Hvordan fungerer AML-tiltak?

Du kan dele opp de grunnleggende aktivitetene til et reguleringsorgan eller en kryptovalutabørs i tre trinn:

1. Mistenkelige aktiviteter, for eksempel store inn- eller utstrømmer av penger, blir automatisk flagget eller rapportert. Inkonsekvent adferd, for eksempel en økning i antall uttak fra en konto som vanligvis har lav aktivitet, er et annet eksempel.

2. Under eller etter en undersøkelse stoppes brukerens mulighet til å sette inn eller ta ut penger. Denne handlingen hindrer at det kan utføres flere hvitvaskingsaktiviteter. Etterforskeren lager deretter en rapport om mistenkelig aktivitet.

3. Hvis det finnes bevis for ulovlig aktivitet, informeres de relevante myndighetene, og bevisene blir oversendt. Hvis man finner de stjålne pengene, blir de returnert til sine opprinnelige eiere hvis det er mulig.

Kryptovalutabørser har vanligvis en proaktiv tilnærming til AML. Med det enorme presset for overholdelse som legges på kryptoindustrien, er det standard for børser som Binance å være mer på vakt og forsiktige enn det som kreves. Transaksjonsovervåking og bedre kundekontroll er de to viktigste verktøyene for å bekjempe hvitvasking.


Hva er FATF?

FATF er en internasjonal organisasjon som ble grunnlagt av G7 for å bekjempe finansiering av terrorisme og hvitvasking av penger. Ved hjelp av et sett med standarder som myndigheter over hele verden anbefales å følge, blir det stadig vanskeligere for hvitvaskere å finne jurisdiksjoner hvor de kan operere. 

Samarbeid mellom myndigheter forbedrer også delingen av informasjon og sporingen av hvitvaskere. Over 200 jurisdiksjoner har forpliktet seg til å følge FATF-standardene. FATF overvåker alle deltakere for å sikre at de holder seg til regelverket, med jevnlige fagfellevurderinger.


Hvorfor trenger vi AML innenfor krypto?

Ettersom kryptovaluta er «pseudonymt» av natur, brukes det ofte til hvitvasking av ulovlige penger og til skatteunndragelse. Reguleringen av kryptovaluta forbedrer det generelle omdømmet og sikrer at skyldige skatter kan kreves inn. Forbedringer i AML er til fordel for legitime kryptobrukere, selv om det krever en ekstra innsats og mer tid fra alle parter.

Ifølge Reuters hvitvasket kriminelle for anslagsvis 1,3 milliarder dollar (amerikanske dollar) av «skitne» penger gjennom krypto i 2020. Krypto er egnet for hvitvasking av penger av flere grunner:

1. Transaksjonene kan ikke reverseres. Når du har sendt penger via blokkjeden, kan de ikke returneres med mindre den nye eieren sender dem tilbake. Politiet og tilsynsorganer kan ikke få tak i pengene for deg.

2. Kryptovaluta tilbyr anonymitet. Noen mynter som Monero prioriterer personvernet rundt transaksjoner. Det finnes også «tumbler»-tjenester som legger krypto lagvis gjennom forskjellige lommebøker for å gjøre sporet vanskelig å følge.

3. Reguleringen og beskatningen er fortsatt usikker. Skattemyndigheter globalt sliter fortsatt med å beskatte krypto på en god måte, og kriminelle utnytter dette. 


Eksempler på hvitvasking av kryptopenger

Myndighetene har en viss suksess med å spore og få tak i kriminelle som hvitvasker penger via krypto. I juli 2021 beslagla britisk politi cirka 250 millioner dollar i krypto som ble brukt til hvitvasking av penger. Dette beslaget var det største av kryptopenger hittil i Storbritannia, og det slo en tidligere britisk rekord på 158 millioner dollar som ble satt bare noen uker før. 

Den samme måneden ble 33 millioner dollar beslaglagt av brasilianske myndigheter i en avansert hvitvaskingsoperasjon. To personer og 17 selskaper var involvert i å kjøpe krypto for å skjule ulovlige penger. Den involverte kriminelle organisasjonen opprettet selskapene med dette formålet i tankene. Kryptovalutabørsene samarbeidet også med de kriminelle organisasjonene bevisst og fulgte ikke korrekte AML-prosedyrer.


Hvordan støtter Binance AML?

Binance har proaktivt implementert mange AML-tiltak for å bidra til å bekjempe hvitvasking, deriblant utvidelse av AML-oppdagelse og analysefunksjoner. Denne innsatsen hører inn under programmet for AML-overholdelse. Binance jobber også tett med internasjonale byråer for å hjelpe til med å føre store cyberkriminelle organisasjoner for retten.

For eksempel spilte Binance en rolle i å fremskaffe bevis som førte til at flere medlemmer av Cl0p-løsepengevirusgruppen ble arrestert. Binance flagget mistenkelige transaksjoner og kriminell aktivitet som deretter ble etterforsket. Myndighetene brukte etterforskningen i samarbeid med internasjonale byråer for å identifisere hvitvaskere fra løsepengevirusangrep, inkludert Petya-angrepet.


Avsluttende tanker

Selv om AML gjør at det tar lengre tid å drive handel med kryptovaluta, er det viktig for å holde alle trygge. Dessverre klarer ikke myndigheter og organisasjoner å bli kvitt all hvitvaskingsvirksomhet, men implementering av regelverk hjelper absolutt. Teknologien har blitt bedre på å oppdage mulig hvitvasking av penger, og seriøse kryptobørser tar sin rolle på alvor ved å hjelpe til med å bekjempe kriminalitet.