Hva er en automatisk markedspleier (AMM)?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er en automatisk markedspleier (AMM)?
Hvordan fungerer en automatisk markedspleier (AMM)?
Hva er en likviditetspool?
Hva er ikke-permanent tap?
Avsluttende tanker
Hva er en automatisk markedspleier (AMM)?
Hjem
Artikler
Hva er en automatisk markedspleier (AMM)?

Hva er en automatisk markedspleier (AMM)?

Viderekommen
Publisert Oct 8, 2020Oppdatert Dec 28, 2022
6m

TL;DR

Du kan tenke på en automatisk markedspleier som en robot som alltid er villig til å gi deg en pris for handel mellom to ressurser. Noen bruker en enkel formel som Uniswap, mens Curve, Balancer og andre bruker mer kompliserte formler.

Du kan handle tillitsløst ved å bruke en AMM, men du kan også bli handelshuset ved å gi likviditet til en likviditetspool. Dette gjør egentlig at hvem som helst kan bli en markedspleier på en børs og få gebyrer for å tilby likviditet.

AMM-er har virkelig funnet en nisje i DeFi-verdenen på grunn av hvor enkle de er å bruke. Desentralisering av markedspleie på denne måten er en viktig del av kryptovisjonen.


Innledning

Desentralisert finans (DeFi) har opplevd en eksplosjon av interesse på Ethereum og andre plattformer for smarte kontrakter som Binance Smart Chain. Yield farming har blitt en populær metode for tokendistribusjon, tokenisert BTC vokser på Ethereum, og volumet på flash-lån blomstrer.

Samtidig opplever automatiserte markedspleierprotokoller som Uniswap regelmessig konkurransedyktige volumer, høy likviditet og et økende antall brukere.

Men hvordan fungerer disse børsene? Hvorfor er det så raskt og enkelt å etablere et marked for den nyeste matmynten? Kan AMM-er virkelig konkurrere med tradisjonelle ordrebokbørser? La oss finne ut av det.


Hva er en automatisk markedspleier (AMM)?

En automatisk markedspleier (AMM) er en type protokoll for desentralisert børs (DEX) som benytter en matematisk formel for prissetting av ressurser. Istedenfor å bruke en ordrebok i likhet med en tradisjonell børs blir ressursene priset i henhold til en prisalgoritme.

Denne formelen kan variere fra protokoll til protokoll. Uniswap bruker for eksempel x * y = k, der x er mengden av ett token i likviditetspoolen, og y er mengden av det andre. I denne formelen er k en fast konstant, noe som betyr at poolens totale likviditet alltid skal være den samme. Andre AMM-er bruker andre formler for de spesifikke bruksområdene de ønsker. Likheten mellom alle sammen er at de fastsetter prisene algoritmisk. Hvis dette er litt forvirrende akkurat nå, ta det med ro, forhåpentligvis gir det mening til slutt. 

Tradisjonell markedspleie kommer vanligvis fra firmaer med store ressurser og komplekse strategier. Markedspleierne hjelper deg med å få en god pris og stram salgspris-kjøpspris-spread på en ordrebokbørs som Binance. Automatiske markedspleiere desentraliserer denne prosessen og lar egentlig hvem som helst bli markedspleier på en blokkjede. Hvordan gjør de det helt konkret? Vi leser videre.


Hvordan fungerer en automatisk markedspleier (AMM)?

En AMM fungerer på samme måte som en ordrebokbørs ved at det er handelspar – for eksempel ETH/DAI. Men du trenger ikke ha en motpart (en annen trader) på den andre siden for å gjøre en handel. Isteden samhandler du med en smart kontrakt som "pleier" markedet for deg.

På en desentralisert børs som Binance DEX skjer handel direkte mellom brukernes lommebøker. Hvis du selger BNB for BUSD på Binance DEX, er det noen på den andre siden av handelen som kjøper BNB med sine BUSD. Vi kan kalle dette en person-til-person (P2P)-transaksjon. 

Som en kontrast kan du tenke på AMM-er som person-til-kontrakt (P2K). Det er ikke behov for motparter på tradisjonell måte, da handelen skjer mellom brukere og kontrakter. Siden det ikke er noen ordrebok, er det heller ingen ordretyper på en AMM. Hvilken pris du får for en eiendel du vil kjøpe eller selge, bestemmes av en formel isteden. Det er verdt å merke seg at noen fremtidige AMM-design kan fjerne denne begrensningen.

Så det er ikke behov for motparter, men noen må fortsatt pleie markedet, ikke sant? Riktig. Likviditeten i den smarte kontrakten må fortsatt leveres av brukere som kalles likviditetstilbydere.


Hva er en likviditetspool?

hva er en likviditetspool


Likviditetstilbydere bidrar med midler til likviditetspooler. Du kan tenke på en likviditetspool som en stor haug med penger som tradere kan drive handle mot. Til gjengjeld for at likviditetstilbyderne gir likviditet til protokollen, får de gebyrer fra handel som skjer i deres pool. Når det gjelder Uniswap, legger likviditetstilbyderne inn samme verdi av to tokener – for eksempel 50 % ETH og 50 % DAI i ETH/DAI-poolen.

Vent litt, så hvem som helst kan bli en markedspleier? Faktisk! Det er ganske enkelt å legge til penger i en likviditetspool. Belønningene bestemmes av protokollen. Uniswap v2, for eksempel, belaster tradere med 0,3 % som går direkte til likviditetstilbyderne. Andre plattformer eller "gafler" kan kreve mindre for å tiltrekke seg flere likviditetstilbydere til poolen.

Hvorfor er det viktig å tiltrekke seg likviditet? På grunn av måten AMM-er fungerer på, er det slik at jo mer likviditet det er i poolen, jo mindre sjanse for glidning på store ordrer. Det kan igjen tiltrekke seg mer volum på plattformen, og så videre.

Problemene med glidning vil variere avhengig av AMM-design, men det er definitivt noe å tenke på. Husk at prisene fastsettes av en algoritme. Sagt på en enkel måte fastsettes prisen av hvor mye forholdet mellom tokenene i likviditetspoolen endres etter en handel. Hvis forholdet endres med en stor margin, vil det bli en stor mengde glidning.

For å ta dette litt lenger: La oss si at du ønsket å kjøpe all ETH i ETH/DAI-poolen på Uniswap. Det kan du ikke! Du måtte ha betalt en eksponentielt høyere og høyere premie for hver ekstra ether, men du kunne fortsatt aldri ha kjøpt alt fra poolen. Hvorfor? På grunn av formelen x * y = k. Hvis enten x eller er null, noe som betyr at det er null ETH eller DAI i poolen, gir ikke ligningen mening lenger.

Men dette er ikke hele historien om AMM og likviditetspooler. Du må huske på noe annet når du gir likviditet til AMM-er – ikke-permanent tap.


Hva er ikke-permanent tap?

Ikke-permanent tap skjer når prisforholdet på innsatte tokener endres etter at du har lagt dem i poolen. Jo større endringen er, jo større blir det ikke-permanente tapet. Dette er grunnen til at AMM-er fungerer best med tokenpar som har lignende verdi, for eksempel stablecoins eller wrapped (innpakket) token. Hvis prisforholdet mellom paret holder seg innenfor et relativt lite område, er det ikke-permanente tapet også ubetydelig.

Hvis forholdet på den annen side endrer seg mye, kan det være bedre for likviditetstilbyderne å bare holde tokenene istedenfor å legge midlene i en pool. Likevel har Uniswap-pooler som ETH/DAI som er ganske utsatt for ikke-permanent tap, vært lønnsomme takket være gebyrene som påløper.

Når det sagt, er ikke "ikke-permanent tap" et særlig bra navn på dette fenomenet. "Ikke-permanent" er fordi det antas at hvis ressursene går tilbake til prisene de opprinnelig ble satt inn til, minimeres tapene. Men hvis du tar ut midlene til et annet prisforhold enn da du satte dem inn, blir tapene veldig permanente. I noen tilfeller kan handelsgebyrene minimere tapene, men det er fortsatt viktig å vurdere risikoen.

Vær forsiktig når du setter inn penger i en AMM, og pass på at du forstår hva ikke-permanent tap innebærer. Hvis du vil ha en avansert oversikt over ikke-permanent tap, kan du lese Pintail-artikkelen om det.


Avsluttende tanker

Automatiserte markedspleiere er en viktig del av DeFi-verdenen. De gir praktisk talt hvem som helst muligheten til å skape markeder sømløst og effektivt. Selv om de har sine begrensninger sammenlignet med ordrebokbørser, er den generelle innovasjonen de tilfører krypto, helt uvurderlig.

AMM er fortsatt i startfasen. AMM-ene vi kjenner og bruker i dag, som Uniswap, Curve og PancakeSwap har elegant design, men ganske begrenset med funksjoner. Det kommer sannsynligvis mange flere innovative AMM-design i fremtiden. Dette bør føre til lavere gebyrer, mindre friksjon og til slutt bedre likviditet for alle DeFi-brukere.