Hva er et «whitepaper» innen kryptovaluta?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er en hvitbok?
Hvilken informasjon kan du finne i en hvitbok?
Hvorfor er hvitbøker viktige?
Eksempler på hvitbøker
Avsluttende tanker
Videre lesning
Hva er et «whitepaper» innen kryptovaluta?
Hjem
Artikler
Hva er et «whitepaper» innen kryptovaluta?

Hva er et «whitepaper» innen kryptovaluta?

Nybegynner
Publisert Oct 31, 2022Oppdatert Feb 1, 2023
6m

TL;DR

Kryptovalutaens hvitbok gjør det mulig for et prosjekt å forklare produktene og målene sine for publikum. Et prosjekt kan fritt velge hva slags informasjon som skal oppgis, men en hvitbok inneholder vanligvis en oversikt over prosjektets mål, tokenomi, produkter og funksjoner og informasjon om teamet. Derfor kan hvitboken være et lurt sted å starte når du gjør undersøkelser om et spesifikt prosjekt.

Innledning

En hvitbok oppsummerer viktig informasjon knyttet til et blokkjede- eller kryptovalutaprosjekt i ett enkelt dokument. Det er en populær måte å forklare hvordan et bestemt prosjekt fungerer, og hvilke problemer det har som mål å løse.

Hva er en hvitbok?

Generelt er en hvitbok en rapport eller guide som informerer leserne om et spesifikt emne eller problem. For eksempel kan utviklerne lage en hvitbok om programvaren for å informere brukerne om hva de bygger, og hvorfor.

Innenfor blokkjede er en hvitbok et dokument som skisserer hovedegenskapene og de tekniske spesifikasjonene til et spesifikt kryptovaluta- eller blokkjedeprosjekt. Selv om mange hvitbøker fokuserer på en mynt eller et token, kan de også være basert på forskjellige typer prosjekter, for eksempel en desentralisert finans (DeFi)-plattform eller et spill med inntektsmuligheter.

En hvitbok kan gi en oversikt over viktige data i form av statistikk og diagrammer. Hvitboken kan også forklare styringsstrukturen til prosjektet, hvem som jobber med det, og gjeldende og fremtidige utviklingsplaner (dvs. veikartet).

Men det finnes ingen offisiell måte å lage en hvitbok på. Hvert prosjekt lager en hvitbok som passer best for situasjonen deres. Ideelt sett bør en hvitbok være nøytral og informativ og inneholde en god beskrivelse av prosjektet og dets mål. Vær forsiktig med hvitbøker som bruker store ord, og prosjekter som lover for mye uten å gi nok informasjon.

Hvitbøker for kryptovaluta tenkes ofte på som forretningsplaner for kryptoprosjekter. Det er fordi de gir investorer en omfattende oversikt over prosjektet. Men i motsetning til forretningsplaner blir hvitbøker vanligvis utgitt før lanseringen av kryptovalutaen. Så en hvitbok er ofte et startpunkt der et kryptoprosjekt staker ut retningen og intensjonen bak ideen.

Hvilken informasjon kan du finne i en hvitbok?

Grunnleggerne lager hvitbøker for å gi folk en forståelse av målet med prosjektet. For eksempel sier Bitcoins hvitbok: «En ren peer-to-peer-versjon av elektroniske kontanter ville gjøre det mulig med nettbetalinger som sendes direkte fra én part til en annen uten å måtte gå gjennom en finansinstitusjon.» Mens Ethereums hvitbok beskriver målet på denne måten: «Intensjonen med Ethereum er å lage en alternativ protokoll der desentraliserte applikasjoner kan bygges.»

En hvitbok gir ofte en idé om den praktiske nytten av kryptoprosjektet. For eksempel kan den beskrive hvordan det løser et spesifikt problem, eller hvordan det kan forbedre visse sider ved livene våre.

Men vær forsiktig med løftene. Det er ikke vanskelig å lage en hvitbok. For eksempel førte boomen av første mynttilbud (ICO) i 2017 til tusenvis av tokener med «innovative» ideer, men flesteparten av prosjektene klarte ikke å levere. En tommelfingerregel er å huske at det at en kryptovaluta knyttes til et bruksområde, ikke betyr at den blir tatt i bruk.

Så i tillegg til mål og løfter kan en hvitbok også vise hvordan kryptovalutaen faktisk skal fungere. For eksempel kan en av tingene den forklarer, være hva slags konsensusmekanisme som brukes for at nettverksdeltakerne skal kunne koordinere på en distribuert måte.

En hvitbok kan også ta en grundig titt på komponenter i tokenomien, for eksempel tokenbrenninger, tokenallokering og insentivmekanismer. Til slutt kan en hvitbok inneholde et veikart som informerer brukerne om prosjektets tidsplan, slik at de vet når de kan forvente at produktene utgis.

Hvitbøker blir ofte laget for å være enkle, slik at alle kan lese dem og i hvert fall få en grunnleggende forståelse av kryptovaluta- eller blokkjedeprosjektet. Men en god hvitbok inneholder også tekniske forklaringer som bekrefter prosjektets kompetanse.

Hvorfor er hvitbøker viktige?

Hvitbøker er viktige for kryptoøkosystemet. Selv om det ikke finnes noen standarder for å lage hvitbøker, har de blitt et rammeverk for å undersøke kryptoprosjekter.

Det er en generell anbefaling å begynne å undersøke en krypto ved å lese prosjektets hvitbok. Brukerne kan benytte hvitbøker for å identifisere potensielle røde flagg eller lovende prosjekter. I tillegg gjør de det mulig for brukerne å følge med på om et prosjekt holder seg til de opprinnelige planene og målene.

Hvitbøker kan sikre åpenhet og likhet ved å gjøre viktig informasjon om prosjektet offentlig. Det er mange ulike parter som kan ha nytte av hvitbøker. For eksempel kan investorer ta bedre investeringsbeslutninger ved å bruke dem, og utviklere kan avgjøre om de vil delta i protokollen. På samme måte kan en person som er interessert i ideen, bli mer overbevist om det er verdt det å bli med i et bestemt fellesskap, etter å ha lest den.

Eksempler på hvitbøker

Bitcoins hvitbok

Bitcoins hvitbok ble publisert i 2008 av en anonym person eller gruppe som er kjent som Satoshi Nakamoto. Bitcoins hvitbok heter «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» (Bitcoin: Et elektronisk peer-to-peer kontantsystem).

Hvitboken beskriver hvordan folk kan bruke Bitcoin som en mer effektiv form for penger utenfor den tradisjonelle bankmodellen. Den kommer med tekniske forklaringer på hvordan Bitcoin-nettverket lar brukerne sende digital valuta på peer-to-peer-nettverket uten mellomledd. Hvitboken forklarer også hvordan Bitcoin-nettverket er beskyttet mot angrep i form av sensur og dobbeltforbruk.

Ethereums hvitbok

En ung programmerer som heter Vitalik Buterin, publiserte Ethereums hvitbok i 2014. Men allerede før det hadde Vitalik foreslått ideen om hvitboken i et blogginnlegg i 2013 – «Ethereum: The Ultimate Smart Contract and Decentralized Application Platform» (Ethereum: Den ultimate plattformen for smarte kontrakter og desentraliserte applikasjoner). Innlegget presenterte ideen om en Turing-komplett blokkjede, som er en type desentralisert datamaskin som kan kjøre en hvilken som helst applikasjon så lenge den får nok tid og ressurser.

Ethereums hvitbok forklarer hvordan formålet med Ethereum er annerledes enn Bitcoin sitt formål. Bitcoin har en spesifikk funksjon og er laget for å tilby digitale peer-to-peer-betalinger, mens i Ethereums hvitbok ble det presentert en plattform som skulle gjøre det mulig for utviklere å bygge og distribuere alle slags desentraliserte applikasjoner (DApper). Dette kan for eksempel være en annen kryptovaluta eller en desentralisert utlånsplattform. Hvitboken forklarer også de teknologiske løsningene som gjorde Ethereum mulig, for eksempel smarte kontrakter og Ethereums virtuelle maskin.

Avsluttende tanker

Optimalt sett bør en hvitbok gi deg en nødvendig forståelse av hva kryptovalutaprosjektet planlegger å gjøre, og hvordan. Men hvitbøker er ikke regulert, og i praksis kan hvem som helst skrive en. Så hvis du er interessert i et bestemt prosjekt, er det viktig å analysere hvitboken nøye og vurdere potensielle røde flagg og risikoer.

Videre lesning

Risikoadvarsel: Priser på digitale aktiva har høy markedsrisiko og volatilitet. Verdien på investeringen din kan gå ned eller opp, og du får kanskje ikke tilbake det investerte beløpet. Du er selv fullt ansvarlig for investeringsbeslutningene dine, og Binance er ikke ansvarlig for eventuelle tap du påføres. Tidligere resultater er ikke en pålitelig prognose for fremtidige resultater. Du bør bare investere i produkter du er kjent med, og som du forstår risikoen med. Du bør vurdere din egen investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse nøye. Du bør også konsultere en uavhengig økonomisk rådgiver før du gjør en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomiske råd. For mer informasjon kan du se Vilkår for bruk og Risikoadvarsel.