Hva er KYC (Know Your Customer / Kjenn kunden din)?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er KYC?
Hvem regulerer KYC-overholdelse?
Hvorfor trenger vi KYC i krypto?
Hva er fordelene med KYC?
KYC og desentralisering
Argumenter mot KYC
Avsluttende tanker
Hjem
Artikler
Hva er KYC (Know Your Customer / Kjenn kunden din)?

Hva er KYC (Know Your Customer / Kjenn kunden din)?

Nybegynner
Publisert Aug 19, 2021Oppdatert Nov 16, 2022
5m

TL;DR

Kontroller knyttet til KYC (Know Your Customer / kjenn kunden din) krever at leverandører av finanstjenester identifiserer og verifiserer kundene sine. Dette gjøres som en del av tiltak knyttet til anti-hvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering (AML/CFT) som skal hindre økonomisk kriminalitet og sikre kundekontroll.

KYC bekjemper kriminell virksomhet proaktivt ved å samle inn og verifisere kundeinformasjon. Disse kontrollene øker tilliten i bransjen og hjelper leverandører av finanstjenester med å håndtere risiko. KYC har blitt vanlig på kryptovalutabørser. Men noen kritikere mener at det tar bort anonymiteten og desentraliseringen som krypto er kjent for.


Innledning

KYC er et vanlig juridisk krav som leverandører av finanstjenester er forpliktet til å oppfylle. Disse kontrollene er først og fremst ment å bekjempe finansiering og hvitvasking av penger fra ulovlige aktiviteter. KYC er et viktig tiltak i lover mot hvitvasking av penger, og derfor blir det en viktig sikkerhetsvakt spesielt for kryptovalutaer. Finansinstitusjoner og tjenesteleverandører som Binance må i økende grad implementere robuste KYC-prosedyrer for å beskytte kundene og deres aktiva.


Hva er KYC?

Hvis du har åpnet en konto på en kryptovalutabørs, er det sannsynlig at du har måttet gå gjennom en KYC-kontroll. KYC-kontroller krever at leverandører av finanstjenester identifiserer og verifiserer kundenes identitet. Dette kan for eksempel være gjennom offisiell identifikasjon eller kontoutskrifter. I likhet med lover for anti-hvitvasking bidrar KYC-retningslinjer til å bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, svindel og ulovlig overføring av penger.

KYC er mer en proaktiv tilnærming enn en reaktiv. De fleste leverandører av finanstjenester henter inn opplysninger om en kunde i registreringsprosessen før kunden kan foreta økonomiske transaksjoner. I noen tilfeller kan det opprettes en konto uten KYC, men med begrensede funksjoner. Binance, for eksempel, lar brukerne åpne en konto, men begrenser handelsmulighetene frem til KYC er fullført.

Når du skal fullføre KYC, kan du bli bedt om å oppgi:

  • Offentlig ID

  • Førerkort

  • Pass

I tillegg til å bekrefte en kundes identitet er det også viktig å verifisere kundens lokasjon og adresse. Identitetsdokumentene inneholder grunnleggende informasjon som navn og fødselsdato, men det kreves mer for å fastslå skattemessig tilhørighet, for eksempel. Du må sannsynligvis fullføre mer enn ett trinn av KYC. Leverandører av finanstjenester må også ofte re-verifisere identiteten til kundene sine med jevne mellomrom.


Hvem regulerer KYC-overholdelse?

KYC-regelverket varierer fra land til land, men det er et internasjonalt samarbeid om hvilken grunnleggende informasjon som trengs. I USA var det Bank Secrecy Act og 2001 Patriot Act som etablerte de fleste AML- og KYC-prosessene vi ser i dag. EU og landene i Asia-Stillehavsregionen har utviklet egne regler, men det er en høy grad av overlapp med USA. EUs hvitvaskingsdirektiv (AMLD) og PSD2-regelverket utgjør hovedrammeverket for EU-land. På globalt nivå koordinerer Financial Action Task Force (FATF) et multinasjonalt samarbeid om juridiske forhold.


Hvorfor trenger vi KYC i krypto?

Ettersom kryptovaluta har en så «pseudonym» natur, brukes det ofte til hvitvasking av ulovlige penger og til skatteunndragelse. Når reguleringen av kryptovaluta forbedres, forbedres også omdømmet, og det sørger for at skatter betales der de skal. Det er tre hovedgrunner til at KYC-kontroller er nødvendige innen kryptovaluta:

1. Blokkjedetransaksjoner kan ikke reverseres. Det finnes ingen administrator som kan hjelpe deg hvis du gjør en feil, noe som betyr at penger kan stjeles eller flyttes uten at de kan hentes tilbake.

2. Kryptovaluta er ganske anonymt (pseudonymt). Du trenger ikke å sende inn noen personopplysninger for å åpne en kryptolommebok.

3. Lovene og forskriftene er fortsatt uklare når det gjelder skattene og lovligheten av krypto i mange land.

Selv om KYC øker tiden det tar å opprette en konto, har det noen klare fordeler. Den gjennomsnittlige kunden vil ikke nødvendigvis legge merke til det, men KYC har mye å si for at pengene dine holdes trygge, og for å bekjempe kriminalitet.


Hva er fordelene med KYC?

Fordelene med KYC er ikke helt opplagte. Men det bidrar til mye mer enn bare å bekjempe svindel, og det kan forbedre det finansielle systemet som helhet:

1. Det blir lettere for långivere å vurdere risiko ved å etablere en kundes identitet og økonomiske historikk. Denne prosessen fører til mer ansvarlig utlån og risikostyring.

2. Det bekjemper identitetstyveri og andre typer økonomisk svindel.

3. Det reduserer risikoen for at hvitvasking skjer i utgangspunktet, som et proaktivt tiltak.

4. Det øker tilliten, sikkerheten og ansvarligheten til leverandører av finanstjenester. Dette omdømmet har en dominoeffekt på finansnæringen som helhet og kan oppmuntre til investeringer.

 

KYC og desentralisering

Kryptovalutaer har fra starten av fokusert på desentralisering og frihet fra mellomledd. Som nevnt kan hvem som helst opprette en lommebok og holde krypto uten å måtte oppgi detaljer om seg selv. Men det er nettopp derfor krypto har blitt en populær metode for å hvitvaske penger.

Myndigheter og reguleringsorganer krever vanligvis at børser fullfører KYC-sjekker på kundene sine. Obligatorisk KYC er veldig vanskelig å implementere for kryptolommebøker, men tjenester som veksler fiat til krypto, er mer egnet. Noen investorer er spekulativt interessert i kryptovaluta, mens andre er mer aktivt opptatt av kjerneverdiene og nytteverdien.


Argumenter mot KYC

KYC har noen opplagte fordeler, men det er også kontroversielt for noen kritikere. Argumenter mot KYC er mer vanlig i kryptovalutaverdenen på grunn av historien og bakgrunnen til KYC. Vanligvis er mesteparten av kritikken knyttet til problemer med personvern og kostnader:

1. Det er en ekstra kostnad med å utføre KYC-kontroller som ofte overføres til kunden gjennom gebyrer.

2. Noen har ikke dokumentasjonen som kreves for KYC-kontroller, eller har kanskje ikke en fast adresse. Derfor blir det vanskelig for dem å få tilgang til visse finanstjenester.

3. Uansvarlige leverandører av finanstjenester kan mangle datasikkerhet, og hacking kan føre til at private data blir stjålet.

4. Noen mener at det går imot desentraliseringen av kryptovalutaer.


Avsluttende tanker

KYC-prosesser er en bransjestandard for finanstjenester og kryptobørser. Det er en av de viktigste funksjonene i kampen mot hvitvasking og annen kriminalitet. KYC-kontroller kan føles irriterende, men de gir en god del sikkerhet. Som en del av bredere AML-tiltak lar KYC deg handle krypto på børser som Binance med mer tillit og sikkerhet.