Hva er tokenstandarder?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hvorfor bruke tokenstandarder?
Vanlige tokenstandarder innen krypto og DeFi
Begrensninger for tokenstandarder
Avsluttende tanker
Videre lesning
Hva er tokenstandarder?
Hjem
Artikler
Hva er tokenstandarder?

Hva er tokenstandarder?

Viderekommen
Publisert Jan 13, 2023Oppdatert Feb 9, 2023
5m

TL;DR

Tokenstandarder er sett med regler og konvensjoner som styrer måten et kryptotoken fungerer på. Populære standarder inkluderer ERC-20, BEP-20, ERC-721 og ERC-1155.

Innledning

Selv om det finnes titusenvis av kryptovalutaer, blir du kanskje overrasket over å få vite at de fleste av dem er bygget på samme mal. Disse malene kalles tokenstandarder og definerer noen av nøkkelfunksjonene og egenskapene til blokkjedetokener.

Hvorfor bruke tokenstandarder?

Interoperabilitet

Tokenstandarder sikrer at alle produkter som er bygget ved hjelp av standarden, kan samhandle eller fungere sammen. Hvis et prosjekt utsteder et token som er bygget i henhold til en tokenstandard, er det nye tokenet kompatibelt med eksisterende plattformer og applikasjoner, som lommebøker. For eksempel er ERC-20-aktiva interoperable med andre produkter og tjenester som er utviklet med samme tokenstandard.

Det er derfor du kan bytte et ERC-20-token mot et annet. Uten tokenstandarder ville det vært mye vanskeligere å drive handel med flere kryptovalutaer. Man måtte også ha laget spesifikke lommebøker for spesifikke tokener istedenfor å bruke én lommebok som kan inneholde mange kryptovalutaer.

Komposibilitet

Ved programmering kan utviklerne bruke et system som kan komponeres til å gjenbruke eksisterende komponenter for å lage nye produkter. Dette gjelder også tokenoppretting – ved å bruke tokenstandarder brukes det mindre tid på grunnleggende funksjonalitet, slik at utviklerne får mer tid til å eksperimentere og innovere.

Effektivitet

Tokenstandarder legger også til rette for samspillet mellom smarte kontrakter. Når smarte kontrakter følger tokenstandarder og distribuerer tokener, kan de brukes til å overvåke de opprettede tokenene.

Tokenstandarder som ERC-20 og BEP-20 kommer med essensielle funksjoner, inkludert adressehenting og tokensaldo, slik at smarte kontrakter kan overvåke tokenene mer effektivt. Et eksempel: For å inspisere et ERC-20-token kan en utvikler bruke et grensesnitt som kalles Contract Application Binary Interface (ABI) for å spore tokenoverføringer og andre data.

Vanlige tokenstandarder innen krypto og DeFi

BEP-20

BEP-20 er en tokenstandard på BNB Smart Chain (tidligere Binance Smart Chain). Den ble utviklet som en teknisk spesifikasjon for BSC og lar utviklere lansere en rekke tokener, inkludert bundne mynter, brukstokener, stablecoins og mer. BEP-20-standarden introduserer også funksjoner som svartelisting, mynting og pausing av tokenbrenning.

Nedenfor er hovedtrekkene ved BEP-20-tokenstandarden:

  1. TotalSupply (totalforsyning): Definerer den totale tokenforsyningen til et spesifikt BEP-20-token.

  2. BalanceOf (saldo): Definerer tokensaldoen.

  3. Transfer (overfør): Lar brukerne overføre tokeneierskapet til noen andre.

  4. TransferFrom (overfør fra): Lar et token overføres til noen andre på en brukers vegne via en smart kontrakt.

  5. Approve (godkjenn): Definerer en grense for antall tokener en smart kontrakt kan ta ut.

  6. Allowance (tillatelse): Definerer eksterne adresser som har tillatelse til å bruke tokener.

ERC-20

I 2015 foreslo Fabian Vogelsteller ERC-20, en tokenstandard som senere skulle bli hovedskissen utviklerne bruker for å designe egne tokener, deriblant virtuelle tokener, staking-tokener og virtuelle valutaer.

ERC-20 er en tokenstandard for å utvikle aktiva som følger felles regler, og som er gjensidig utskiftbare med hverandre (dvs. fungible). Så hvis du lager 1000 enheter av et ERC-20-token, har alle enhetene samme funksjonalitet. 

BEP-20-standarden er veldig lik ERC-20. Men vær oppmerksom på at de tilhører ulike blokkjedenettverk. ERC-20-tokenstandarden brukes på Ethereum-blokkjeden, mens BEP-20 brukes på Binance Smart Chain (BSC).

ERC-721

Visste du at flesteparten av de ikke-fungible tokenene (NFT-ene) på Ethereum har samme tokenstandard, ERC-721? Enten det er en begrenset utgave av en NFT eller en Proof of Attendance Protocol (POAP), er NFT-en din sannsynligvis laget fra samme mal. Så hva gjør NFT-er unike? I henhold til en av retningslinjene for at et aktivum skal være et ERC-721-token, må det ha en tokenId som er globalt unik.

ERC-721-funksjoner inkluderer tokenoverføring, gjeldende saldo, totalforsyning og, som nevnt, å være globalt unik.

ERC-1155

Etter hvert som tokenstandardene utvikler seg, dukker det opp én retningslinje som omfatter bransjens behov for å ha flere tokentyper. ERC-1155 er en multitokenstandard som gjør det mulig å lage ulike typer digitale aktiva, inkludert brukstokener som BNB og NFT-er.

Blant andre funksjoner tilbyr ERC-1155 tokenpartifunksjoner, inkludert:

  1. Partioverføring: Der flere aktiva kan overføres samtidig.

  2. Partisaldo: Der saldoer av flere aktiva kan hentes i ett enkelt trinn.

  3. Partigodkjenning: Der alle tokener kan godkjennes til en adresse.

  4. NFT-støtte: Der et token behandles som en NFT hvis forsyningen bare er på 1.

Begrensninger for tokenstandarder

Tokener som er opprettet med de samme standardene, er like når det gjelder grunnleggende funksjoner, og kan samhandle godt med hverandre, men det er usannsynlig at tokener av forskjellige standarder kan gjøre det. Fordi det er ulike regler som styrer tokenstandardene i bransjen, er det ingen overraskelse at de ikke alltid er kompatible med hverandre. Det kan bety at tokener som er utviklet ved hjelp av forskjellige standarder, kanskje ikke finnes på samme plattform, eller at de ikke kan kommunisere eller byttes mot hverandre. Hvis du eier flere kryptovalutaer, kan det hende du har opplevd frustrasjonen over å ikke kunne bruke BTC på Ethereum. For å løse denne begrensningen fant bransjen på en ny sjanger av tokener kalt innpakkede (wrapped) tokener.

Innpakkede tokener

Innpakkede tokener er kryptovalutaer som er bundet til verdien av en annen. Vanligvis legges det originale aktivumet i et digitalt hvelv som kalles en «wrapper», og så lages det en innpakket versjon av det på en annen blokkjede, som en avatar.

Avsluttende tanker

Tokenstandarder er som maler for design og lansering av blokkjedebaserte tokener. Det finnes flere tokenstandarder i bransjen i dag, og innovative løsninger som blokkjedebroer og innpakkingsmekanismer kan bidra til å jevne ut inkompatibilitetsproblemene mellom tokenene.

Videre lesning