Hva er stablecoins?
Innholdsfortegnelse
Hva er en stablecoin?
Hvordan fungerer stablecoins?
Bruksområder for stablecoins
Fordeler og ulemper med stablecoins
Avsluttende tanker
Hva er stablecoins?
Hjem
Artikler
Hva er stablecoins?

Hva er stablecoins?

Nybegynner
Publisert Mar 6, 2020Oppdatert Dec 28, 2022
9m

Innhold


Hva er en stablecoin?

Stablecoins er digitale ressurser som er designet for å etterligne verdien av fiat-valutaer som dollar eller euro. De lar brukerne raskt og billig overføre verdier rundt om i verden samtidig som prisstabiliteten opprettholdes.

Kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum er beryktet for volatiliteten når de prises mot fiat. Dette er som forventet, ettersom blokkjedeteknologien fortsatt er veldig ny, og kryptovalutamarkedene er relativt små. Det faktum at verdien av en kryptovaluta ikke er bundet til en ressurs, er interessant fra et fritt markedsperspektiv, men det kan også være tungvint når de skal brukes. 

Som børsmedier er kryptovalutaer utmerket fra et teknologisk synspunkt. Men verdisvingningene har ført til at de er svært risikable investeringer, og de er heller ikke ideelle å betale med. Innen transaksjonen gjennomføres, kan myntene være verdt betydelig mer eller mindre enn de var på tidspunktet de ble sendt.

Men stablecoins har ikke det samme problemet. Disse ressursene har ubetydelig prisbevegelse og følger nøye verdien til den underliggende ressursen eller fiat-valutaen som de emulerer. På den måten fungerer de som en pålitelig trygg havn midt i volatile markeder.

Det er mange måter en stablecoin kan opprettholde stabiliteten på. I denne artikkelen skal vi se på noen av mekanismene som brukes, og fordelene og begrensningene med dem.


Hvordan fungerer stablecoins?

Det finnes noen få kategorier av stablecoins, og alle går ut på å knytte enhetene til noe på forskjellige måter. Under er noen av de vanligste typene stablecoin.


Fiat-støttede stablecoins

Den mest populære typen stablecoin som er direkte støttet av fiat-valuta i et 1:1-forhold. Vi kaller dem også fiat-pantbare stablecoins. En sentral utsteder (eller bank) har et beløp av fiat-valuta i reserve og utsteder et forholdsmessig antall tokener. 

For eksempel kan utstederen ha én million dollar og distribuere én million tokener som er verdt én dollar per stykk. Brukerne kan fritt handle med disse på samme måte som med tokener eller kryptovaluta, og så kan de når som helst løse dem inn mot tilsvarende i USD.

Det er åpenbart en høy grad av risiko knyttet til motparten som man ikke får gjort noe med: utstederen må være til å stole på. Det er ingen måte brukeren med sikkerhet kan finne ut om utstederen faktisk har pengene i reserve. I beste fall kan utstederselskapet prøve å være så transparent som mulig ved å publisere revisjoner, men systemet er langt fra tillitsløst.

Binance tilbyr to stablecoins som støttes av fiat – BUSD, som er knyttet til amerikanske dollar, og BGBP, som følger det britiske pundet.
Krypto-støttede stablecoins

Krypto-støttede stablecoins speiler den fiat-støttede motparten, der hovedforskjellen er at det er kryptovaluta som brukes som pant. Men siden kryptovaluta er digital, er det smarte kontrakter som utsteder enheter. 

Krypto-støttede stablecoins er "tillitsminimerte", men det må nevnes at pengepolitikken bestemmes av velgerne som en del av styringssystemene deres. Det betyr at du ikke stoler på en enkelt utsteder, men at du stoler på at alle deltakerne i nettverket alltid gjør det som er best for brukerne.

For å skaffe seg denne typen stablecoin låser brukeren kryptovalutaen i en kontrakt, som så utsteder tokenet. Senere, hvis brukeren vil ha tilbake panten, betaler han med stablecoins tilbake til samme kontrakt (sammen med eventuelle renter). 

De spesifikke mekanismene som håndhever tilknytningen, varierer basert på designet til systemet. Kort sagt er det en blanding av spillteori og algoritmer på kjeden som motiverer deltakerne til å holde prisen stabil.


Algoritmiske stablecoins

Algoritmiske stablecoins støttes ikke av fiat eller kryptovaluta. Isteden oppnås tilknytningen utelukkende av algoritmer og smarte kontrakter som styrer forsyningen av utstedte tokener. I praksis speiler pengepolitikken nøye politikken som brukes av sentralbanker til å administrere nasjonale valutaer. 

I hovedsak vil et algoritmisk stablecoin-system redusere tokentilførselen hvis prisen faller under prisen på fiat-valutaen den følger. Hvis prisen overstiger verdien på fiat-valutaen, kommer det nye tokener i omløp for å redusere verdien av en stablecoin.

Du har kanskje hørt denne kategorien av tokener bli omtalt som stablecoins uten sikkerhetsstillelse/pant. Dette er teknisk sett ikke riktig, ettersom de er sikret – riktignok ikke på samme måte som de andre to vi har snakket om. Ved en svart svane-hendelse kan algoritmiske stablecoins ha en slags pool av pant for å håndtere uvanlig volatile markedsbevegelser.


Bruksområder for stablecoins

Stablecoins med pant i fiat er desidert vanligst i praksis. Eksempler på disse myntene er USD Tether (USDT), True USD (TUSD), Paxos Standard (PAX), USD Coin (USDC) og Binance USD (BUSD). Men det finnes også tilfeller av de to andre nevnte kategoriene som for tiden er tilgjengelige på markedet. Bitshares USD og DAI er mynter med pant i krypto, mens Carbon og Basis (nå nedlagt) er eksempler på algoritmiske varianter.

Denne listen er langt fra komplett. Markedet for stabile digitale valutaer er bredt, noe som vises gjennom de hundrevis av stablecoin-prosjektene som finnes.

Hvis du vil gå dypere inn i stablecoins, kan du sjekke ut denne Binance Research-rapporten: Utviklingen av stablecoins.


Fordeler og ulemper med stablecoins

Hovedfordelen med stablecoins er potensialet for å tilby et byttemiddel som utfyller kryptovalutaene. Ettersom kryptovalutaene har så høy volatilitet, har de ikke kunnet bli brukt i særlig stor grad i hverdagen som vanlig betalingsmiddel. Med mer forutsigbarhet og stabilitet løser disse stabile valutaene dette pågående problemet.

Ved å fungere som en sikring mot volatilitet kan stablecoins også bidra til å integrere kryptovalutaer i tradisjonelle finansmarkeder. Nå eksisterer disse to markedene som separate økosystemer med veldig lite samhandling. Med en mer stabil form for digital valuta tilgjengelig er det veldig sannsynlig at kryptovalutaer vil oppleve økt bruk i låne- og kredittmarkeder som hittil har vært dominert utelukkende av statsutstedte fiat-valutaer.

I tillegg til at stablecoins er nyttige i finanstransaksjoner, kan de brukes av tradere og investorer til å sikre porteføljene. Å fordele en viss prosentandel av en portefølje på stabile mynter er en effektiv måte å redusere totalrisikoen på. Samtidig kan det være en effektiv strategi å ha et verdimiddel som kan brukes til å kjøpe andre kryptovalutaer når prisene faller. På samme måte kan disse myntene brukes til å "låse" gevinster som oppnås når prisene stiger, uten å måtte utbetale dem. 

Selv om stablecoins har et potensial for å bidra til at mange begynner å bruke kryptovaluta, har de visse begrensninger. Varianter med pant i fiat er ikke like desentraliserte som vanlige kryptovalutaer, ettersom det kreves en sentral enhet som oppbevarer støtteressursene. Når det gjelder mynter med pant i krypto og mynter uten pant, må brukerne stole på fellesskapet (og kildekoden) for at systemene skal oppnå lang levetid. Dette er fortsatt nye teknologier, så de trenger litt tid på å modnes.


Avsluttende tanker

Selv om stablecoins har noen ulemper, er de en viktig komponent i kryptovalutamarkedene. Gjennom en rekke mekanismer kan disse digitale valutaene holde seg mer eller mindre stabile til fastsatte priser. Dette gjør at de kan brukes på en pålitelig måte, ikke bare som byttemidler, men også som en trygg havn for tradere og investorer. 

Selv om stablecoins opprinnelig ble designet for å gi tradere et effektivt verktøy for å håndtere risiko, måter å bruke de på strekker seg langt utover handel. De er et kraftig verktøy som kan styrke kryptovalutaverdenen som helhet og brukes i situasjoner der volatile alternativer ikke er ideelle.