Hva er blokkjeder med og uten krav om tillatelse?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er blokkjeder med og uten krav om tillatelse?
Kort historie og bakgrunn
Viktige egenskaper
Fordeler og ulemper
Bør jeg bruke en blokkjede med eller uten krav om tillatelse?
Avsluttende tanker
Videre lesning
Hva er blokkjeder med og uten krav om tillatelse?
Hjem
Artikler
Hva er blokkjeder med og uten krav om tillatelse?

Hva er blokkjeder med og uten krav om tillatelse?

Viderekommen
Publisert Feb 20, 2023Oppdatert Mar 23, 2023
6m

TL;DR

Blokkjeder uten krav om tillatelse er åpne slik at hvem som helst kan bruke dem. Du kan også delta i konsensusmekanismene på dem, forutsatt at du oppfyller spesifikke krav. Bitcoin, Ethereum og BNB Chain er alle sammen eksempler på blokkjeder uten krav om tillatelse, som vanligvis er transparente og desentraliserte.

Blokkjeder med krav om tillatelse krever derimot en invitasjon for å bli med. De brukes vanligvis i private bedriftsmiljøer og er skreddersydd for visse bruksområder. Makten er begrenset til en liten gruppe validatorer som tar de fleste nettverksbeslutningene. Transparensen kan være begrenset, men nettverkets oppgraderingstid og skalerbarhet er ofte mye bedre.

Innledning

Har du noen gang tenkt på hvilken type blokkjede du bruker, bortsett fra om det er proof-of-work (PoW) eller proof-of-stake (PoS)? Alle blokkjeder kan faktisk anses som med eller uten krav om tillatelse. Når du forstår disse to kategoriene, kan det hjelpe deg med å lære mer om en blokkjedes egenskaper og hvor «flytende» de er.  

Hva er blokkjeder med og uten krav om tillatelse?

Det finnes mer enn én type blokkjeder. En av de viktigste forskjellene er om en blokkjede er med krav om tillatelse eller uten krav om tillatelse. Du er sannsynligvis allerede kjent med den varianten som er uten krav om tillatelse, som hvem som helst kan være med på å bruke og drive. Nettverksbruk og deltakelse i valideringsprosessen er også åpent for alle. Bitcoin, BNB Chain og Ethereum er alle sammen eksempler på blokkjeder uten krav om tillatelse.

En blokkjede med krav om tillatelse krever at deltakerne får tillatelse til å delta. Disse blokkjedene brukes vanligvis i private miljøer, for eksempel i en organisasjon eller bedrift. For eksempel kan et selskap bruke blokkjederammeverket Hyperledger Fabric for å lage en blokkjede med krav om tillatelse for forsyningskjedesystemet sitt. Hvis du vil delta i nettverket, må en administrator spesifikt gi deg tilgang.

Kort historie og bakgrunn

Blokkjedeteknologien kan spores tilbake til Satoshi Nakamotos Bitcoin-hvitbok. Teknologien som presenteres i hvitboken, er en blokkjede uten krav om tillatelse der uavhengige brukere genererer konsensus. Denne trenden med at det ikke er krav om tillatelse, har fortsatt, ettersom Bitcoins modell har påvirket flere blokkjedegenerasjoner. Verdiene og formålet til Bitcoin og dens etterkommere egner seg for offentlige blokkjeder uten krav om tillatelse.

Blokkjedens egenskaper har også vært attraktive for private bruksområder. Det at den er uforanderlig, transparent (på visse måter) og sikker, har skapt et ønske om blokkjeder som tilbyr en opplevelse med større grad av krav om tillatelse. 

For å oppfylle dette ønsket har blokkjedeutviklere laget rammeverk som inneholder krav om tillatelse, eller tilpassede blokkjeder for tredjeparts bruk. Som tidligere nevnt er Hyperledger Fabric et slikt rammeverk. Quorum, MultiChain og Ethereum Geth tilbyr også private strukturer for bedriftsbehov.

Viktige egenskaper

Egenskapene nedenfor gjelder ikke alltid for alle blokkjeder med eller uten krav om tillatelse. Men generelt ser du at de fleste av dem passer til grunntypene som presenteres.


Med krav om tillatelse

Uten krav om tillatelse 

Transparens

Begrenset 

Åpne

Brukere

Invitert

Gratis å bli med

Digitale aktiva / tokener

Sjelden

Vanlig

Konsensusprosess for oppgradering

Short

Lang

Skalerbarhet

Overkommelig

Ofte utfordrende

Nettverksmyndighet

Desentralisert

Fordeler og ulemper

Blokkjeder uten krav om tillatelse: Fordeler

 1. Desentraliseringspotensial. Ikke alle blokkjeder uten krav om tillatelse er desentralisert, men de har vanligvis potensial for å være veldig desentraliserte. Alle kan delta i konsensusmekanismen eller bruke et nettverk uten krav om tillatelse hvis de ønsker det og har ressursene til det.

 2. Gruppekonsensus. Brukerne kan aktivt delta i og bestemme nettverksendringer. Validatorer og nettverksbrukere kan også «stemme med føttene», og upopulære endringer kan føre til fork-versjoner av et nettverk.

 3. Enkel tilgang. Hvem som helst kan opprette en lommebok og bli med i et nettverk uten krav om tillatelse, for disse nettverkene er lett tilgjengelige og har ganske lave inngangsbarrierer.

Blokkjeder uten krav om tillatelse: Ulemper

 1. Utfordringer med skalering. Blokkjeder uten krav om tillatelse må håndtere store brukerbaser og høyt trafikkvolum. Nettverksoppgraderinger for å forbedre skalerbarheten må oppnå gruppekonsensus for å kunne implementeres effektivt.

 2. Uærlige aktører. Fordi hvem som helst kan bli med i blokkjeder uten krav om tillatelse, er det alltid en risiko for uærlige aktører på slike nettverk.

 3. For høy transparens. Mesteparten av informasjonen om blokkjeder uten krav om tillatelse er åpen slik at alle kan se den, noe som fører til potensielle personvern- og sikkerhetsproblemer.

Blokkjeder med krav om tillatelse: Fordeler

 1. Skalerbarhet. En blokkjede med krav om tillatelse drives vanligvis av en enhet med en viss grad av kontroll over validatorene. Oppgraderinger kan derfor implementeres ganske enkelt.

 2. Enkel tilpasning. En blokkjede med krav om tillatelse kan bygges for et bestemt formål, noe som gjør den effektiv for en bestemt funksjon. Skulle behovene endre seg, kan blokkjeden enkelt tilpasses.

 3. Kontrollert grad av transparens. En operatør på en blokkjede med krav om tillatelse kan angi et passende nivå av transparens for nettverket, avhengig av bruksområdet.

 4. Kun inviterte. Du kan bestemme nøyaktig hvem som kan og ikke kan delta på blokkjeden.

Blokkjeder med krav om tillatelse: Ulemper

 1. Sentralisering. Makten ligger sannsynligvis hos en sentral enhet eller liten gruppe validatorer som er valgt av blokkjedens eier. Det betyr at nettverksbeslutninger sannsynligvis ikke involverer alle aktørene.

 2. Sårbarhet for angrep. Blokkjeder med krav om tillatelse har vanligvis færre validatorer, noe som gjør konsensusmekanismen mindre motstandsdyktig mot angrep.

 3. Sensurrisiko. Nettverkssamarbeid eller oppdateringer introdusert av blokkjedeoperatøren har en risiko for sensur. Hvis mange nok aktører går med på det, kan informasjon på blokkjeden endres.

Bør jeg bruke en blokkjede med eller uten krav om tillatelse?

Svaret på dette spørsmålet er ganske enkelt. Hvis du vil lage en tjeneste som er åpen for alle, trenger du en blokkjede uten krav om tillatelse. Men det at du har en blokkjede uten krav om tillatelse, betyr ikke at du må følge et standard sett med prinsipper og mål. Faktisk kan kjeden din være både sentralisert og uten krav om tillatelse samtidig. Du kan også inkludere flere elementer av personvern hvis du ønsker det.

Hvis du ønsker å bruke en blokkjede i et privat miljø, for eksempel i en bedrift eller en offentlig setting, er en blokkjede med krav om tillatelse mer egnet. Og igjen må ikke blokkjeden din følge de vanlige egenskapene knyttet til blokkjeder med krav om tillatelse – den kan være helt transparent og åpen for offentlig innsyn.

Avsluttende tanker

Selv om du sannsynligvis bare kommer over blokkjeder uten krav om tillatelse som kryptoinvestor eller handler, er det nyttig å forstå hvordan de skiller seg fra blokkjeder med krav om tillatelse. Det er lett å få tunnelsyn på distribuert hovedbokteknologi (DLT) som passer til den transparente, offentlige og desentraliserte kryptomodellen. Men disse parameterne kan endres – faktisk bruker mange private bedrifter godkjente blokkjeder som ikke har de vanlige egenskapene til slike blokkjeder.

Videre lesning