Markedspleiere og markedstakere forklart
Innholdsfortegnelse
Innledning
La oss snakke om likviditet
Markedspleiere og markedstakere
Skaper-taker-gebyrer
Avsluttende tanker
Markedspleiere og markedstakere forklart
Hjem
Artikler
Markedspleiere og markedstakere forklart

Markedspleiere og markedstakere forklart

Nybegynner
Publisert Nov 28, 2018Oppdatert Dec 28, 2022
5m

TL;DR

Markeder består av "skapere" og "takere". Skapere oppretter kjøps- eller salgsordrer som ikke blir utført umiddelbart (f.eks. "selg BTC når prisen når USD 15 000"). Dette skaper likviditet, altså at det er lettere for andre å umiddelbart kjøpe eller selge BTC når betingelsen er oppfylt. De som kjøper eller selger umiddelbart, kalles takere. Med andre ord: takerne oppfyller ordrene som opprettes av skaperne.


Innledning

På alle typer børser (enten det er Forex, aksjer eller kryptovaluta) blir selgere matchet med kjøpere. Uten disse møtepunktene måtte du ha annonsert et tilbud om å bytte Bitcoin mot Ethereum på sosiale medier og håpe at noen var interessert.

I denne artikkelen skal vi se på konseptet med skapere og takere. Enhver markedsdeltaker faller inn under minst én av disse kategoriene – faktisk vil du som trader sannsynligvis opptre som begge på et tidspunkt. Skapere og takere er det som holder liv i mange handelsplattformer, og det at de er til stede (eller ikke er det), skiller sterke børser fra svake.


La oss snakke om likviditet

Før vi virkelig kan fordype oss i skapere og takere, er det viktig å snakke om likviditet. Når du hører noen si at en ressurs er likvid, eller en ressurs er illikvid, snakker de om hvor enkelt det er å selge den. 

Noen gram med gull er en veldig likvid ressurs fordi den lett kan omsettes i kontanter på kort tid. En ti meter høy statue av Binance-direktøren som rir på en okse, er dessverre en veldig illikvid eiendel. Selv om den ville se utrolig bra ut i en hvilken som helst hage, er virkeligheten at ikke alle er særlig interessert i en slik gjenstand.

Et relatert (men litt annerledes) konsept er markedslikviditet. Et likvid marked er et marked hvor du enkelt kan kjøpe og selge ressurser til en rettferdig pris. Det er stor etterspørsel fra de som ønsker å anskaffe ressursen, og høy forsyning fra de som ønsker å avlaste den. 

Med denne mengden aktivitet har kjøpere og selgere en tendens til å møtes på midten: den laveste salgsordren (eller forespurt pris) vil være omtrent den samme som den høyeste kjøpsordren (eller budprisen. Som resultat vil forskjellen mellom det høyeste budet og den laveste forespurte prisen være liten (eller stram). Denne forskjellen kalles forresten bud-forespørsel-margin.

Et illikvid marked har som motsetning ingen av disse egenskapene. Hvis du vil selge en ressurs, får du problemer med å selge den til en rettferdig pris fordi etterspørselen er lav. Som konsekvens har illikvide markeder ofte mye høyere bud-forespørsel-margin.

Greit! Nå som vi har snakket om likviditet, kan vi gå videre til skapere og takere.


Markedspleiere og markedstakere

Som nevnt er tradere som strømmer til en børs, enten skapere eller takere. 


Skapere 

Børser beregner ofte markedsverdien til en ressurs med en ordrebok. Det er her den samler alle tilbudene om kjøp og salg fra brukerne. Du sender kanskje en instruksjon som ser slik ut: Kjøp 800 BTC til USD 4000, for eksempel. Denne legges til ordreboken og oppfylles når prisen når USD 4000. 

En skaper (kun publisering)-ordre som den som ble beskrevet, krever at du kunngjør intensjonene dine på forhånd ved å legge dem til i ordreboken. Du er en skaper fordi du "skaper" markedet, på en måte. Børsen er som en dagligvarebutikk som tar et gebyr fra enkeltpersoner for at de skal få legge varer i hyllene, og du er en av personene som legger din egen beholdning i hyllene.

Det er vanlig at storhandlere og institusjoner (som de som spesialiserer seg på høyfrekvent handel) tar på seg rollen som markedspleiere. Alternativt kan småhandlere bli markedspleiere ganske enkelt ved å legge inn visse ordretyper som ikke utføres umiddelbart.

Vær oppmerksom på at bruk av grenseordre ikke garanterer at ordren blir en skaperordre. Hvis du vil forsikre deg om at ordren går inn i ordreboken før den oppfylles, må du velge "Kun publisering" når du legger inn ordren (foreløpig kun tilgjengelig i nettversjonen og skrivebordsversjonen).


Takere

Hvis vi holder oss til butikksammenligningen, legger du jo varebeholdningen din i hyllene for at noen skal kjøpe varene. Disse "noen" er takerne. I stedet for å plukke med seg hermetikkbokser fra en fysisk butikk, spiser de av likviditeten du tilbyr.

Tenk over det: Ved å legge inn et tilbud i ordreboken øker du likviditeten på børsen fordi du gjør det enklere for brukerne å kjøpe eller selge. På den annen side fjerner en taker noe av den likviditeten.  med en markedsordre – en instruks om å kjøpe eller selge til gjeldende markedspris. Når dette gjøres, oppfylles eksisterende ordrer i ordreboken umiddelbart.

Hvis du noen gang har lagt inn en markedsordre på Binance eller en annen kryptovalutabørs fordi du vil handle, kan vi si at du har opptrådt som taker. Men vær oppmerksom på at du også kan være taker ved å bruke grenseordrer. Saken er: du er en taker hver gang du oppfyller noen andres ordrer. Skaper-taker-gebyrer

Mange børser genererer en betydelig del av inntektene ved å kreve handelsgebyrer for å matche brukerne. Det betyr at hver gang du oppretter en ordre og den blir utført, betaler du et lite beløp i gebyr. Men dette beløpet er forskjellig fra børs til børs, og det kan også variere avhengig av hvor mye du handler, og rollen du har.

Vanligvis tilbys skapere en slags rabatt, ettersom de tilfører børsen likviditet. Det er bra for virksomheten – potensielle tradere tenker: Så bra, denne plattformen har høy likviditet, jeg burde handle her. Tross alt er sånne steder mer fristende enn steder med mindre likviditet, ettersom handlene går lettere i boks. I mange tilfeller betaler takerne høyere gebyrer enn skaperne, ettersom de ikke gir den likviditeten som skaperne gjør.

Som nevnt avhenger skaper-taker-gebyrstrukturen av plattformen. Du kan for eksempel se forskjellen i skaper-taker-prisene hos Binance på gebyrplansiden.


Avsluttende tanker

For å oppsummere: Markedspleiere er tradere som oppretter ordrer, og som venter på at de skal oppfylles, mens takere er de som oppfyller andres ordrer. Det du skal sitte igjen med her, er at markedspleiere er de som gir likviditet

For børser som bruker en skaper-taker-modell, er skaperne avgjørende for hvor attraktiv plattformen er som handelssted. Vanligvis belønner børsene skaperne med lavere gebyrer fordi de gir likviditet. I motsetning til dette benytter takerne denne likviditeten for enkelt å kunne kjøpe eller selge ressurser. Men de betaler ofte et høyere gebyr for det.