Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) forklart
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er VWAP?
Slik beregnes VWAP
Hva VWAP forteller handlere
Begrensninger med VWAP
Avsluttende tanker
Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) forklart
Hjem
Artikler
Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) forklart

Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) forklart

Viderekommen
Publisert May 13, 2020Oppdatert Jan 31, 2023
7m

Innledning

Tekniske indikatorer er en viktig del av analysen av finansmarkedene. Noen av dem prøver å illustrere momentum, som relativ styrkeindeks (RSI), StochRSI eller MACD. Andre kan brukes til å finne potensielle interessepunkter på et diagram, for eksempel Fibonacci Retracement-verktøyet, parabolsk SAR eller Bollinger-bånd.

Men hva er den mest fundamentale indikatoren som finnes? Det må jo være volum. Volum kan brukes som et verktøy for å bekrefte en trend, identifisere potensielle reverseringspunkter og mange andre strategier.

VWAP kombinerer kraften i volum med prishandling for å lage en praktisk og brukervennlig indikator. Handlere kan bruke VWAP som et verktøy for å bekrefte trender eller som et instrument for å identifisere inngangs- og utgangspunkter.

La oss se nærmere på hva VWAP er, hvordan det fungerer, og hvordan handlere kan bruke det i handelsstrategien sin.


Hva er VWAP?

VWAP står for volumvektet gjennomsnittspris (volume-weighted average price). Som navnet antyder, er det gjennomsnittsprisen på aktivumet for en gitt periode vektet etter volum.

diagrameksempel på vwap


Det som gjør VWAP til en spesielt kraftig indikator, er at den tar med volum i beregningen av gjennomsnittspris. Noen handlere mener at volum er den viktigste målingen – bortsett fra selve prishandlingen. Det som gjør VWAP til et spesielt nyttig verktøy for både analytikere og handlere, er at den kombinerer disse to viktige beregningene til én indikator.

VWAP kan gi en indikasjon på den dominerende markedstrenden, samt viktige områder med likviditet.

Hvis du vil lese mer om noen av de mest nyttige tekniske indikatorene, kan du sjekke ut 5 essensielle indikatorer som brukes i teknisk analyse.


Slik beregnes VWAP

På de fleste handelsgrensesnitt er det bare å velge indikatoren, og så gjøres beregningene for deg. Uansett kan det være nyttig å kjenne til formelen bak, slik at du kan bruke den mer effektivt. Så hvordan beregnes VWAP?

For å beregne VWAP må vi legge sammen den omsatte verdien for hver transaksjon (pris multiplisert med volum) og deretter dele det på totalvolumet.

VWAP = ∑ (vanlig pris * volum ) / ∑ volum

der

vanlig pris = (høyeste kurs + laveste kurs + sluttkurs) / 3

Vi kan nå beregne 5-minutters VWAP-linjen for et aktivum. Dette må vi gjøre:

  1. Først må vi beregne vanlig pris for den første 5-minutters lysestaken. Vi legger til høyeste og laveste kurs og sluttkurs og deler tallet på 3.

  2. Vi multipliserer vanlig pris med volumet for perioden (5 minutter i dette tilfellet). Vi kan kalle denne verdien n1, ettersom det er den første perioden vi måler.

  3. Vi deler n1 på det totale handelsvolumet frem til den perioden. Det gir oss VWAP-verdien for de første 5 minuttene med handel.

  4. For å beregne påfølgende VWAP-verdier må vi fortsette å tilføre de nye n-verdiene (n2, n3, n4 …) fra hver periode og legge dem til de tidligere verdiene. Deretter må vi dele det på totalvolumet frem til dette tidspunktet.

Nå forstår vi hvorfor VWAP omtales som en kumulativ indikator, for verdiene øker etter hver som det legges til flere.


Hva VWAP forteller handlere

For de som er interessert i en mer passiv, langsiktig investeringsstil, kan VWAP brukes som referansepunkt for gjeldende markedsutsikter. En enkel strategi kan være å bare kjøpe aktiva som er under VWAP-linjen, noe som indikerer at de kan være undervurdert.

Når det er sagt, kan noen handlere bruke prisen som krysser VWAP-linjen, som et signal for å gå inn i en handel. Hvis prisen bryter og går over VWAP, går de kanskje inn i en long-posisjon. Og motsatt: Hvis prisen bryter og går under VWAP, går de kanskje inn i en short-posisjon.

VWAP kan derfor brukes på lignende måte som glidende gjennomsnitt. Når prisen er over VWAP-linjen, kan markedet tolkes som bullish. Og hvis den er under VWAP-linjen, kan markedet være bearish. Dette avhenger selvfølgelig mye av konteksten til det tekniske mønsteret og bør vurderes nøye.

VWAP kan også brukes til å identifisere områder med likviditet. Dette kan være spesielt nyttig for institusjonshandlere som ønsker å oppfylle store ordrer. Indikatoren hjelper dem med å bestemme ideelle inngangs- og utgangspunkter for storhandel, noe som kan redusere påvirkningen på markedet.

VWAP kan også brukes til å måle hvor effektiv handelsutførelsen er. I den forstand kan kjøpsordrer som utføres under VWAP, betraktes som gode oppfyllelser, ettersom de er under gjennomsnittsprisen på aktivumet – vektet etter volum. Motsatt kan kjøpsordrer som blir utført over VWAP, betraktes som dårlige oppfyllelser, ettersom de utføres over gjennomsnittsprisen på aktivumet – vektet etter volum.

Det at noen storhandlere kjøper under VWAP og selger over, kan by på en annen fordel for markedet. Disse handlingene presser prisen nærmere gjennomsnittet i begge tilfeller. Det sikrer at storhandlere ikke presser prisene lenger fra gjennomsnittet med handlingene sine. Husk at hvaler driver virkelig storhandel, og det kan ha en betydelig innvirkning på markedene hvis de ikke gjør det.Begrensninger med VWAP

VWAP er mest nyttig som en endagsindikator. Hvis man lager en VWAP som går over flere dager, kan det føre til at gjennomsnittet blir forvrengt. Derfor fungerer VWAP best for «intradag»-analyse, det vil si en analyse som ser på én handelsdag eller mindre.

Akkurat som glidende gjennomsnitt er VWAP en etterslepsindikator, for den er basert på tidligere prisdata. Og i likhet med glidende gjennomsnitt er det slik at jo mer data som finnes, jo større blir etterslepet. Derfor vil en 20-minutters VWAP reagere raskere på nye prisbevegelser enn en 200-minutters VWAP. 

Det er viktig å huske på at fordi VWAP er basert på tidligere prisdata, har den ingen prediktive egenskaper. 

Selv om VWAP er en kraftig indikator som brukes av mange handlere, bør den ikke tolkes isolert sett. Vi har for eksempel snakket om at et aktivum kan anses som undervurdert når prisen er under VWAP-linjen. Men i en sterk opptrend kan det hende at prisen ikke går under VWAP på veldig lang tid.

Derfor kan handlere som venter på dette spesifikke signalet, bli stående på sidelinjen og gå glipp av en potensiell mulighet. Når det er sagt, er det kanskje ikke verdens undergang å gå glipp av en handel. Hvis handlerens inngangsstrategi bestemmer at det må skje en spesifikk hendelse først, og den hendelsen ikke skjer, bør de jo ikke gå inn i en handel. Og hvis denne strategien er gjennomtenkt og de konsekvent holder seg til den, bør de oppnå gode resultater på lang sikt. Uavhengig av tilnærmingen er det viktig å forstå og styre risikoen.


Avsluttende tanker

VWAP er en indikator som forteller handlere hva gjennomsnittsprisen på et aktivum er for en gitt periode, i forhold til volum. 

Noen handlere bruker VWAP til å gå inn eller ut av posisjoner basert på at den krysser med prisen. Dette kan være spesielt nyttig for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter for storhandel.

VWAP er en etterslepsindikator, noe som betyr at den ikke har noen prediktive egenskaper knyttet til pris. Noen handlere mener at den fungerer best når den brukes til intradagsanalyse. Som med alle andre verktøy for markedsanalyse bør ikke VWAP tolkes isolert og fungerer best når den kombineres med andre teknikker.