The Merge Ethereum-oppgraderingen: Alt du trenger å vite
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hvorfor oppgraderes Ethereum?
Ethereum-oppgraderingene: Det store bildet
Hva kommer etter The Merge?
Sammenslåingens innvirkning på ETH
Sammenslåingens innvirkning på BETH
Avsluttende tanker
The Merge Ethereum-oppgraderingen: Alt du trenger å vite
Hjem
Artikler
The Merge Ethereum-oppgraderingen: Alt du trenger å vite

The Merge Ethereum-oppgraderingen: Alt du trenger å vite

Viderekommen
Publisert Sep 1, 2022Oppdatert Dec 23, 2022
8m


TL;DR

Ethereum-hovednettet går snart over fra konsensusmekanismen Proof of Work til Proof of Stake i en oppgradering som kalles The Merge. The Merge er en del av en serie av store oppgraderinger i Ethereum-økosystemet, som også inkluderer The Surge, The Verge, The Purge og The Splurge. Målet med disse oppgraderingene er å gjøre Ethereum mer skalerbar og energieffektiv. Sammenslåingen (The Merge) vil kombinere Ethereum-nettverket med Proof of Stake Beacon Chain, noe som forventes at vil skje i september 2022. 

Innledning

Etter lanseringen i 2015 har Ethereum etablert seg i blokkjedebransjen som en populær desentralisert dataplattform der tusenvis av prosjekter kan opprettes på blokkjeden. Selv om det fortsatt er en av de mest relevante blokkjedene, kan ikke Ethereums nåværende infrastruktur oppskalere driften på en måte som kan dekke den økende globale etterspørselen. For å gjøre noe med mangelen på skalerbarhet, foreslo Ethereum-teamet et sett med oppgraderinger som ville føre til en videreutviklet Ethereum-blokkjede. Disse oppgraderingene er Beacon Chain, The Merge, The Surge, The Verge, The Purge og The Splurge.

Hvorfor oppgraderes Ethereum?

Blokkjeder er vanligvis utformet med et kjerneprinsipp om desentralisering istedenfor å benytte en sentral myndighet. Fordelene med desentraliserte blokkjeder er blant annet at de er uten krav om tillatelse, og at de er tillitsløse og sikrere ved å være motstandsdyktige mot feil ved enkeltpunkter. 

Etter hvert som blokkjeder blir mer populære, må plattformene sikre at de kan dekke det globale behovet for rask transaksjonsbehandling, også kjent som skalerbarhetskrav. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til overbelastning av nettverket når blokkjedekapasiteten overveldes av antall ventende transaksjoner. Ofte fører dette til høyere transaksjonsgebyrer. 

Men det kan bli vanskelig å oppnå sikkerhet og skalerbarhet hvis blokkjedene skal kunne bevare den desentraliserte naturen. Dette problemet forklares av konseptet trilemmaet med skalerbarhet, som ble foreslått av Vitalik Buterin. Blokkjedens trilemma beskriver utfordringen med å balansere tre viktige egenskaper – skalerbarhet, sikkerhet og desentralisering.

Som Vitalik Buterin erkjente, kan ikke Ethereum-nettverket oppfylle kriteriene for skalerbarhet før "The Merge", på grunn av konsensusmekanismen Proof of Work. En Proof of Work-blokkjede er som regel vanskeligere å skalere av mange årsaker. For det første er antall transaksjoner som kan valideres i hver blokk, begrenset. For det andre må blokkene mines med en konstant hastighet. 

For eksempel er Bitcoin designet for at en blokk skal mines hvert 10. minutt i gjennomsnitt, i henhold til vanskelighetsgraden for miningen som automatisk justeres av protokollen. Selv om Bitcoins design er veldig sikkert, kan blokktiden sammen med grensen for antall transaksjoner per blokk føre til overbelastning av nettverket i tider med økt etterspørsel. Dette fører ofte til at transaksjonsgebyrene og bekreftelsestidene øker dramatisk.

For å overvinne slike PoW-begrensninger foreslo Ethereum-teamet et sett med oppgraderinger som er kjent som Ethereum 2.0 (ETH 2.0).

Ethereum-oppgraderingene: Det store bildet

Ethereum 2.0-oppgraderingene består av den eksisterende Beacon Chain (allerede implementert), The Merge (kommer snart), The Surge, The Verge, The Purge og The Splurge. Etter at alle oppgraderingene har blitt lansert, forventes det at den nye Ethereum-blokkjeden blir mer skalerbar, sikker og bærekraftig – samtidig som den fortsatt er desentralisert.

The Beacon Chain

Beacon Chain var tidligere kjent som fase 0 og markerer den første oppgraderingen i en serie av store Ethereum-oppgraderinger. Den ble lansert 1. desember 2020, og introduserte Proof of Stake i Ethereum-økosystemet. Brukerne kan samhandle med Beacon Chain på to måter: ved staking av ETH eller ved å kjøre en konsensusklient for å sikre nettverket. Det kjører for tiden parallelt med Ethereum-hovednettet.

The Merge

The Merge (sammenslåingen) er Ethereum’s neste seriøse skritt mot å ta tak i problemene med skalering. Enkelt sagt integrerer den de to eksisterende uavhengige kjedene i Ethereum-økosystemet: utførelseslaget og konsensuslaget (Beacon Chain). 

Ethereum-hovednettet forventes å bli slått sammen med Proof of Stake-systemet som koordineres av Beacon Chain, i september 2022. Etter The Merge kommer økosystemet kun til å bruke en Proof of Stake-mekanisme for å sikre nettverket.

Konsensusmekanismen

Når sammenslåingen skjer, blir Ethereums Proof of Work erstattet av en Proof of Stake-konsensusmekanisme. Istedenfor mining kommer blokkene til å myntes (eller smis) av noder som kalles validatorer. En av nodene blir tilfeldig utnevnt med jevne mellomrom for å validere en kandidatblokk. Disse validatorene oppmuntres til å gjøre dette gjennom transaksjonsgebyrer og staking-belønninger. Ettersom ingen av nodene konkurrerer om å legge til en ny blokk, benytter PoS betydelig færre ressurser enn PoW, noe som gjør den mer bærekraftig.

Transaksjoner på hovednettet

Foreløpig behandler Beacon Chain bare en del av nettverkstransaksjonene. Med The Merge vil Beacon Chain være hovedstedet for konsensus.

"Etter The Merge kommer Beacon Chain til å være konsensusmotoren for alle nettverksdata, inkludert transaksjoner på utførelseslaget og kontosaldoer." – Ethereum.org

Tokener

Ethereums transaksjonshistorikk blir slått sammen med Beacon Chain, men valutaen ether (ETH) beholdes som den er. ETH-pengene fortsetter å være tilgjengelige etter The Merge, og ETH-tokenets brukere trenger ikke å foreta seg noe som forberedelse til oppgraderingen.

Den nåværende modellen har et system for tokenutstedelse som distribuerer omtrent 13 000 ETH per dag i mining- og staking-belønninger. Etter at The Merge er implementert, finnes det ikke lenger mining-belønninger, noe som reduserer utstedelsen av nye ETH til omtrent 1600 ETH per dag i staking-belønninger. 

Hva kommer etter The Merge?

Det har ikke kommet noen offisiell kunngjøring om de andre Ethereum-oppgraderingene, The Surge, The Verge, The Purge og The Splurge, men Sharding er definitivt på gang og er planlagt en gang i 2023 etter The Merge.

Sharding

Ethereum kommer til å øke skalerbarheten og gjennomstrømningen ved hjelp av sharding, noe som sannsynligvis reduserer transaksjonskostnadene og -tiden. Sharding introduserer shard-kjeder, som ligner på vanlige blokkjeder – bortsett fra at hver av dem bare inneholder en del av blokkjededataene. Takket være det spesifikke undersettet av data fra shard-kjeder kan nodene verifisere transaksjoner mer effektivt.

Sharding er en skaleringsløsning som det krever mye tid og innsats å implementere. Men det kan være en av blokkjedens største seiere når det gjelder skalerbarhet hvis det gjøres riktig, noe som gjør det mulig for Ethereum å lagre og få tilgang til data på en bedre måte. 

Sharding-prosessen blir en flerfaseprosess, der versjon 1-shard-kjedene skal levere mer data til nettverket, og versjon 2-shard-kjedene skal lagre og utføre kode. Krysskommunikasjon mellom begge versjonene skal aktiveres. 

Når det gjelder de andre oppgraderingene, er ingenting helt bestemt ennå. I en tweet forklarte Vitalik Buterin tydelig at han mente de ovennevnte oppgraderingene ikke bør betraktes som stadier, ettersom de er oppgraderinger som foregår parallelt med The Merge. Leserne bør abonnere på Binance Blog og Binance Academy for å få flere oppdateringer når vi følger The Merge og påfølgende Ethereum-oppgraderinger.

Hvorfor finnes det så mange skaleringsløsninger?

Det ser ut til at Ethereum satser på å bli fremtidssikret og ta på seg en massiv transaksjonsbelastning som sannsynligvis vil etterfølge en masseadopsjon. Jo flere løsninger som finnes, jo mer sannsynlig er det at overbelastning av nettverket kan reduseres. I tillegg kan dette også hindre feil ved enkeltpunkter dersom én skaleringsløsning viser seg å ikke være nok. Hvis nettverket har flere skaleringsløsninger, forberedes det ikke bare for økt transaksjonshastighet og gjennomstrømning, men det hjelper også brukerne med å unngå høye transaksjonsgebyrer.

Sammenslåingens innvirkning på ETH

Som et av de mest fremtredende andregenerasjons blokkjedeprosjektene ble Ethereum lansert med en startforsyning på 72 millioner ether (ETH). Under den opprinnelige PoW-modellen brukes en stor prosentandel av denne tokenforsyningen til å motivere minerne til å sikre nettverket.

Ved skiftet til PoS kommer det ikke lenger til å deles ut mining-belønninger. Som resultat blir det en netto reduksjon i årlig ETH-utstedelse på omtrent 90 %. Hvis loven om tilbud og etterspørsel da tilsier det, kan det føre til en økning i prisen på ETH. Men finansmarkedene er uforutsigbare og volatile, og det er mange andre faktorer som spiller inn.

Sammenslåingens innvirkning på BETH

BETH er en tokenisert versjon av "staked" ETH på Binance. I lys av The Merge vil ikke minerne lenger kunne få Proof of Work-belønninger. Isteden blir validatorene belønnet med staking-belønninger og transaksjonsgebyrer som ble tilbudt minerne før The Merge. I tillegg vil validatorene få en del av en type belønninger kalt Maximum Extractable Value (MEV / maks verdi som kan hentes ut) etter sammenslåingen, og APR bør oppleve en økning når BETH tar i bruk dette konseptet. Derfor forventes det at den årlige prosentsatsen (APR) skal øke mye. 

Hvilken innvirkning The Merge får på Binance-brukere og -produkter

For ETH-tokenholdere og Binance-brukere kommer de fleste Binance-produkter ikke til å påvirkes. ETH blir bare fjernet fra listen vår over mining-tjenester, og det blir et midlertidig stopp i lån, innskudd og uttak av ETH.

Hvis du er ETH-holder, kan du lese bloggen Hva skjer med min Ethereum etter The Merge for å forberede deg til sammenslåingen.

Avsluttende tanker

Sammenslåingen er nummer to ut i en serie av store oppgraderinger av Ethereum-nettverket. Den ble foreslått som en forberedelse til å implementere nye skaleringsløsninger for bedre skalerbarhet. Etter at alle oppførte oppgraderinger er fullført, vil Ethereum sannsynligvis være klar til å ta på seg flere transaksjoner uten at det går på bekostning av sikkerheten eller desentraliseringen.


Risikoadvarsel: Priser på digitale aktiva har høy markedsrisiko og volatilitet. Verdien på investeringen din kan gå ned eller opp, og du får kanskje ikke tilbake det investerte beløpet. Du er selv fullt ansvarlig for investeringsbeslutningene dine, og Binance er ikke ansvarlig for eventuelle tap du påføres. Tidligere resultater er ikke en pålitelig prognose for fremtidige resultater. Du bør bare investere i produkter du er kjent med, og som du forstår risikoen med. Du bør vurdere nøye din egen investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig økonomisk rådgiver før du gjør en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomiske råd. For mer informasjon kan du se Vilkår for bruk og Risikoadvarsel.