Forklaring av det grunnleggende innen støtte og motstand
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er støtte og motstand?
Hvordan handlere kan bruke støtte- og motstandsnivåer
Psykologisk støtte og motstand
Støtte og motstand for trendlinje
Støtte og motstand for glidende gjennomsnitt
Fibonacci-støtte og -motstand
Hva er sammenløp i teknisk analyse?
Avsluttende tanker
Forklaring av det grunnleggende innen støtte og motstand
Hjem
Artikler
Forklaring av det grunnleggende innen støtte og motstand

Forklaring av det grunnleggende innen støtte og motstand

Nybegynner
Publisert Jun 1, 2020Oppdatert Nov 11, 2022
8m

Innledning

Konseptene støtte og motstand er noen av de mest grunnleggende emnene som er knyttet til teknisk analyse av finansmarkeder. De gjelder egentlig alle markeder, enten det er aksjer, valuta, gull eller kryptovaluta.

Selv om disse konseptene er enkle å forstå, er de faktisk ganske vanskelige å mestre. Det kan være helt subjektivt hvordan man identifiserer dem, de fungerer ulikt i ulike markedsforhold, og du må forstå de forskjellige typene. Men fremfor alt må du studere mange diagrammer, og denne veiledningen hjelper deg i gang.


Hva er støtte og motstand?

På det mest grunnleggende nivået er støtte og motstand enkle begreper. Prisen finner et nivå som den ikke er klarer å bryte gjennom, og dette nivået fungerer som en slags barriere. Når det gjelder støtte, finner prisen et «gulv», mens for motstand finner den et «tak». Du kan tenke på støtte som en sone for etterspørsel og motstand som en sone for tilbud.

Mer tradisjonelt blir støtte og motstand angitt som linjer, men i den virkelige verden er det vanligvis ikke så presist. Husk at markedene ikke drives av noen fysiske lover som hindrer dem i å bryte et bestemt nivå. Det er grunnen til at det kan være bedre å tenke på støtte og motstand som områder. Tenk på disse områdene som områder i et prisdiagram som sannsynligvis fører til økt aktivitet fra handlere.

Vi kan se på et eksempel på et støttenivå. Merk deg at prisen kontinuerlig gikk inn i et område der aktivumet ble kjøpt opp. Det ble dannet et støtteområde fordi området ble testet flere ganger. Og siden bear-handlerne (selgerne) ikke klarte å presse prisen ytterligere ned, hoppet den til slutt – noe som potensielt starter en ny opptrend.

Prisen hopper i et støtteområde før et brudd.

Prisen hopper i et støtteområde før et brudd.


Nå kan vi se på et motstandsnivå. Som vi ser, var prisen i en nedadgående trend. Men etter hvert hopp klarte den ikke å bryte gjennom det samme området flere ganger. Motstandsnivået oppstår fordi bull-handlerne (kjøperne) ikke klarte å få kontroll over markedet og drive prisen videre opp, og derfor fortsatte nedtrenden.


Prisen klarer ikke å bryte et motstandsområde.

Prisen klarer ikke å bryte et motstandsområde.


Hvordan handlere kan bruke støtte- og motstandsnivåer

De som driver med teknisk analyse, bruker støtte- og motstandsnivåer for å identifisere interessante områder i et prisdiagram. Dette er nivåene der det kan være høyere sannsynlighet for en reversering eller en pause i den underliggende trenden. 

Markedspsykologien spiller en stor rolle i at støtte- og motstandsnivåer oppstår. Handlere og investorer husker prisnivåene som tidligere opplevde økt interesse og handelsaktivitet. Siden mange handlere kanskje ser på de samme nivåene, kan disse områdene gi økt likviditet. Derfor er støtte- og motstandssonene ofte ideelle punkter der storhandlere (eller «hvaler») kan gå inn eller ut av posisjoner.

Støtte og motstand er viktige begreper når det gjelder å drive forsvarlig risikostyring. Evnen til konsekvent å identifisere disse sonene kan gi gunstige handelsmuligheter. Vanligvis skjer én av to ting når prisen kommer til et område med støtte eller motstand. Den hopper enten vekk fra området eller bryter gjennom det og fortsetter i trendretningen – potensielt til neste støtte- eller motstandsområde.

Å gå inn i en handel i nærheten av et støtte- eller motstandsområde kan være en god strategi. Hovedgrunnen er det relativt nære opphevelsespunktet – der vi vanligvis legger inn en stopptap-ordre. Hvis området brytes og handelen blir opphevet, blir handlernes tap begrenset, og de går ut med et lite tap. Så jo lenger inngangspunktet er unna sonen for tilbud eller etterspørsel, jo lenger unna er opphevelsespunktet.

Noe annet å vurdere er hvordan disse nivåene kan reagere på endret kontekst. Som en generell regel kan et støtteområde som brytes, bli et motstandsområde når det er brutt. Og motsatt: Hvis et område med motstand brytes, kan det bli et støttenivå senere, når det testes på nytt. Disse mønstrene kalles noen ganger en støtte-motstand-vending.

Støtteområdet brytes og blir til motstand når det testes på nytt.

Støtteområdet brytes og blir til motstand når det testes på nytt.


Det at den forrige støttesonen fungerer som motstand nå (eller omvendt) bekrefter mønsteret. Derfor kan den nye testingen av området være et lurt sted å gå inn i en posisjon.

En annen ting å vurdere er styrken til et støtte- eller motstandsområde. Vanligvis er det slik at jo flere ganger prisen faller og tester et støtteområde på nytt, jo mer sannsynlig er det at den bryter under. Og jo flere ganger prisen øker og tester et motstandsområde på nytt, jo mer sannsynlig er det at den bryter over.

Nå har vi gått gjennom hvordan støtte og motstand fungerer når det gjelder prishandling. Men hvilke andre typer støtte og motstand finnes det? La oss se på noen av dem.


Psykologisk støtte og motstand

Den første typen vi skal snakke om, kalles psykologisk støtte og motstand. Disse områdene har ikke nødvendigvis noen sammenheng med et teknisk mønster, men finnes fordi menneskesinnet prøver å forstå verden.

I tilfelle du ikke har lagt merke til det, bor vi på et veldig komplisert sted. Derfor prøver vi ubevisst å forenkle verden rundt oss slik at vi kan forstå den bedre – og én side ved det er å runde tall oppover. Har du noen gang tenkt at du har lyst på 0,7648 av et eple? Eller bedt om 13 678 254 riskorn fra en forhandler?

Det finnes en lignende effekt i finansmarkedene. Den gjelder spesielt handel med kryptovaluta, som involverer lett delbare digitale enheter. Å kjøpe et aktivum til USD 8,0674 og selge det for USD 9,9765 behandles rett og slett ikke på samme måte som å kjøpe det for USD 8 og selge for USD 10. Derfor kan runde tall også fungere som støtte eller motstand i et prisdiagram.

Om det bare hadde vært så enkelt! Dette fenomenet har blitt godt kjent med årene. Derfor er det noen handlere som prøver å «løpe foran» åpenbare psykologiske støtte- eller motstandsområder. «Frontrunning» betyr i denne sammenhengen å legge inn ordrer like over eller under et forventet støtte- eller motstandsområde.

Ta en titt på eksemplet under. Når DXY nærmer seg 100, legger noen handlere inn salgsordrer like under dette nivået for å sikre at ordrene blir oppfylt. Fordi så mange handlere forventer en reversering ved 100, og fordi mange «løper foran» det nivået, når markedet aldri dit og reverseres like før.

US Dollar Index (DXY) reverserer før den når 100.

US Dollar Index (DXY) reverserer før den når 100.


Støtte og motstand for trendlinje

Hvis du har lest artikkelen om klassiske diagrammønstre, vet du at mønstre også fungerer som prisbarrierer. I eksemplet under holder en stigende trekant prisen nede frem til mønsteret bryter over.

Trendlinjer som fungerer som støtte og motstand for S&P 500.

Trendlinjer som fungerer som støtte og motstand for S&P 500.


Du kan bruke disse mønstrene til din egen fordel og identifisere områder for støtte og motstand som sammenfaller med trendlinjer. De kan være spesielt nyttige hvis du klarer å oppdage dem tidlig, før mønsteret er ferdig utviklet.


Støtte og motstand for glidende gjennomsnitt

Mange indikatorer kan også fungere som støtte eller motstand når de samhandler med prisen. 

Et av de enkleste eksemplene på det er glidende gjennomsnitt. Ettersom et glidende gjennomsnitt fungerer som støtte eller motstand for prisen, bruker mange handlere det som et barometer for markedets generelle tilstand. Glidende gjennomsnitt kan også være nyttige når du prøver å oppdage trendvendinger eller dreiepunkter.

200-ukers glidende gjennomsnitt fungerer som støtte for Bitcoin-prisen.

200-ukers glidende gjennomsnitt fungerer som støtte for Bitcoin-prisen.Fibonacci-støtte og -motstand

Nivåene som beskrives av Fibonacci retracement-verktøyet, kan også fungere som støtte og motstand.

I eksemplet under fungerer 61,8 % Fibonacci-nivået som støtte flere ganger, mens 23,6 %-nivået fungerer som motstand.

Fibonacci-nivåer fungerer som både støtte og motstand for Bitcoin-prisen.

Fibonacci-nivåer fungerer som både støtte og motstand for Bitcoin-prisen.


Hva er sammenløp i teknisk analyse?

Hittil har vi snakket om hva støtte og motstand er, og noen forskjellige typer. Men hvordan bygger man handelsstrategier rundt dem på en mest mulig effektiv måte?

En viktig ting å forstå er et konsept som kalles sammenløp (confluence). Sammenløp er når en kombinasjon av flere strategier brukes sammen for å lage én strategi. Støtte- og motstandsnivåer fungerer ofte best når de faller inn under flere av de kategoriene vi har snakket om her.

La oss se på dette ved hjelp av to eksempler. Hvilken potensiell støttesone tror du har størst sjanse til å faktisk fungere som støtte?


Støtte 1 sammenløper med:


Støtte 2 sammenløper med:

  • et tidligere motstandsområde

  • et rundt tall for prisen


Hvis du har fulgt godt med, gjetter du helt riktig at Støtte 1 har større sjanse for å beholde prisen. Men selv om dette kan skje, kan prisen også fly gjennom. Poenget er at sannsynligheten for at den fungerer som støtte, er høyere enn for Støtte 2, men det finnes ingen garantier når det kommer til handel. Så selv om handelsmønstre kan være nyttige, sier ikke tidligere resultater noe om fremtidige resultater, så du bør være forberedt på alle mulige utfall.

Historisk sett har oppsett som bekreftes av flere strategier og indikatorer, en tendens til å gi de beste mulighetene. Noen vellykkede sammenløphandlere kan være veldig kresne på hvilke oppsett de går inn i – og dette innebærer ofte mye venting. Men når de først går inn i en handel, har oppsettene deres mye større sannsynlighet for å fungere.

Likevel er det alltid viktig med risikostyring og å beskytte kapitalen mot ugunstige prisbevegelser. Selv de sterkeste oppsettene med de beste inngangspunktene kan gå begge veier. Det er viktig å vurdere muligheten for flere scenarioer, slik at du ikke havner i falske brudd eller går i bull- og bear-feller.


Avsluttende tanker

Uansett om du er daghandler eller svinghandler, er støtte og motstand grunnleggende begreper innen teknisk analyse som det er viktig å forstå. Støtte fungerer som et gulv for prisen, mens motstand fungerer som et tak.

Det kan finnes ulike former for støtte og motstand, og noen er basert på samspillet mellom pris og tekniske indikatorer. De mest pålitelige støtte- og motstandsområdene er ofte de som kan bekreftes av flere strategier.

Hvis du vil lese mer om diagramanalyse, sjekk ut 12 populære Candlestick-mønstre som brukes i teknisk analyse.