Sybil-angrep forklart
Hjem
Artikler
Sybil-angrep forklart

Sybil-angrep forklart

Nybegynner
Publisert Dec 7, 2018Oppdatert Jan 4, 2023
2m

Et Sybil-angrep er en sikkerhetstrussel på et nettbasert system der én person prøver å overta nettverket ved å opprette flere kontoer, noder eller datamaskiner.

Dette kan være så enkelt som at én person oppretter flere kontoer på sosiale medier.

Men innenfor kryptoverdenen er et mer relevant eksempel at noen prøver å kjøre flere noder på et blokkjedenettverk. 

Ordet «Sybil» kommer fra en kasusstudie om en kvinne som het Sybil Dorsett, som ble behandlet for dissosiativ lidelse – også kalt multippel personlighetsforstyrrelse.


Hvilke problemer kan Sybil-angrep forårsake?

  • Angriperne kan klare å stemme ut de ærlige nodene på nettverket hvis de oppretter nok falske identiteter (eller Sybil-identiteter). De kan da nekte å motta eller overføre blokker og på en effektiv måte stenge ut andre brukere fra et nettverk.

  • I virkelig store Sybil-angrep, der angriperne klarer å få kontroll over mesteparten av nettverkets datakraft eller hashrate, kan de utføre et 51 %-angrep. I slike tilfeller kan de endre rekkefølgen på transaksjoner og forhindre at transaksjoner blir bekreftet. De kan til og med reversere transaksjoner de utførte mens de hadde kontrollen, noe som kan føre til dobbeltforbruk. 

Opp gjennom årene har informatikere viet mye tid og forskning til å finne ut hvordan de kan oppdage og forhindre Sybil-angrep, med varierende resultater. Foreløpig finnes det ikke noe garantert forsvar.


Så hvordan reduserer blokkjeder faren for Sybil-angrep?

Mange blokkjeder bruker forskjellige «konsensusalgoritmer» for å forsvare seg mot Sybil-angrep, for eksempel Proof of Work, Proof of Stake og Delegated Proof of Stake.

Disse konsensusalgoritmene forhindrer faktisk ikke Sybil-angrep, de gjør det bare veldig upraktisk for en angriper å gjennomføre et Sybil-angrep.

For eksempel bruker Bitcoins blokkjede et spesifikt sett med regler for generering av nye blokker.

En av reglene er at muligheten til å lage en blokk må være proporsjonal med den totale prosessorkraften til Proof of Work-mekanismen. Det betyr at du faktisk må eie så mye datamaskinkraft som kreves for å lage en ny blokk, noe som gjør det veldig vanskelig og dyrt for en angriper å lykkes. 

Siden mining av Bitcoin er så intensivt, har minerne et veldig sterkt insentiv til å drive ærlig mining, istedenfor å prøve seg på et Sybil-angrep.


I tillegg til Sybil-angrep finnes det noen andre vanlige typer angrep. Følg med på Binance Academy for å lære mer!