Proof of Burn forklart
Proof of Burn forklart
Hjem
Artikler
Proof of Burn forklart

Proof of Burn forklart

Viderekommen
Publisert Dec 5, 2018Oppdatert Feb 23, 2023
5m

De fleste blokkjedesystemer bruker en av konsensusalgoritmene Proof of Work (PoW) og Proof of Stake (PoS), men nå blir altså Proof of Burn (PoB) testet som et mulig alternativ til disse.

Generelt sett er blokkjedens konsensusalgoritme ansvarlig for å holde nettverket sikkert og for å verifisere og validere transaksjoner.

En Proof of Work-blokkjede, for eksempel Bitcoin, skaper et scenario der minere konkurrerer om å finne en gyldig løsning på et komplekst kryptografisk problem. Den første mineren som finner en løsning for en bestemt blokk, sender sitt arbeidsbevis (blokkhashen) til resten av nettverket. Det distribuerte nettverket av noder verifiserer da om beviset er gyldig eller ikke. Hvis det er gyldig, får mineren retten til å permanent legge denne blokken inn i blokkjeden og blir også belønnet med nygenererte bitcoin.

Når det gjelder Proof of Stake-blokkjeder, fungerer konsensusalgoritmen på en annen måte. Istedenfor at det brukes hash-funksjoner, bruker PoS-algoritmen digitale signaturer som beviser eierskapet til myntene. Valideringen av nye blokker gjøres av de såkalte blokksmedene eller mynterne, som velges på en deterministisk måte. Jo flere mynter en smed har til staking, jo større er sjansen for å bli valgt som blokkvalidator. Men i motsetning til PoW-systemer, tilbyr ikke de fleste PoS-systemer blokkbelønninger, og det eneste mynteren får av å validere en blokk, er transaksjonsgebyrene.

Selv om Proof of Burn-algoritmen har likheter med PoW og PoS, har den sin egen spesielle måte å oppnå konsensus og å validere blokker.


Proof of Burn (PoB)

Det finnes mer enn én versjon av PoB, men konseptet Proof of Burn som Iain Stewart har formulert, er sannsynligvis det mest anerkjente i kryptovalutamiljøet. Det ble foreslått som et mer bærekraftig alternativ til PoW-konsensusalgoritmen.

I hovedsak ligner Proof of Burn på en Proof of Work-algoritme, men med mindre energiforbruk. Blokkvalideringsprosessen til PoB-baserte nettverk krever ikke bruk av kraftige dataressurser og er ikke avhengig av kraftig miningmaskinvare (som ASIC-er). Isteden blir kryptovalutaer brent med vilje, som en måte å «investere» ressurser i blokkjeden på, så kandidatminerne blir ikke pålagt å investere fysiske ressurser. I PoB-systemer investerer minerne i virtuelle miningrigger (eller virtuell miningkraft).

Med andre ord: Ved at brukerne utfører myntbrenning, kan de vise at de har forpliktet seg til nettverket, noe som gir dem retten til «mining» og validering av transaksjoner. Ettersom prosessen med å brenne mynter representerer virtuell miningkraft, er det slik at jo flere mynter en bruker brenner til fordel for systemet, jo mer miningkraft får han/hun, og dermed øker sjansene for å bli valgt som neste blokkvalidator.


Hvordan fungerer Proof of Burn?

Kort fortalt består prosessen med å brenne mynter i å sende disse til en offentlig verifisert adresse der de blir utilgjengelige og ubrukelige. Vanligvis blir disse adressene (også kalt eater-adresser) generert tilfeldig uten å ha noen privat nøkkel tilknyttet. Naturligvis reduserer prosessen med å brenne mynter markedstilgjengeligheten og skaper en økonomisk knapphet, noe som potensielt skaper en økning i verdien. Myntbrenning er også en annen måte å investere i sikkerheten til nettverket.

En av grunnene til at Proof of Work-blokkjeder er sikre, er det at minerne må investere mye ressurser for å bli lønnsomme. Det betyr at en PoW-miner har gode grunner til å opptre ærlig og hjelpe nettverket, slik at investeringene hans ikke blir bortkastet. 

Ideen er lik for Proof of Burn-algoritmer. Men istedenfor å investere i elektrisitet, arbeidskraft og datakraft er meningen at PoB-blokkjeder skal sikres av investeringen som gjøres gjennom myntbrenning, og ingenting annet.

I likhet med PoW-blokkjeder skal PoB-systemer gi blokkbelønninger til minerne, og innen en viss tidsperiode forventes det at belønningene dekker oppstartsinvesteringen knyttet til de brente myntene.

Som tidligere nevnt, finnes det forskjellige måter å implementere Proof of Burn-konsensusalgoritmen på. Noen prosjekter utfører sin PoB-mining gjennom brenning av bitcoin, mens andre oppnår konsensus ved å brenne sin egen integrerte mynt.


Proof of Burn kontra Proof of Stake

Noe PoB og PoS har til felles, er det at blokkvalidatorene må investere myntene sine for å delta i konsensusmekanismen. Men PoS-blokkjeder krever smeder for staking av mynter, og disse låses vanligvis. Men hvis de bestemmer seg for å forlate nettverket, kan de ta disse myntene tilbake og selge dem på markedet. Derfor finnes det ingen permanent markedsknapphet i et slikt scenario, fordi myntene bare tas ut av sirkulasjon for en viss tid. På den annen side må PoB-blokkvalidatorer ødelegge myntene sine for alltid, noe som skaper en permanent økonomisk knapphet.


Fordeler og ulemper med Proof of Burn

Fordelene/ulempene som er oppført her, er basert på de generelle argumentene til PoB-tilhengere og bør ikke betraktes som beviste fakta. Det er kontroverser knyttet til disse argumentene som krever ytterligere testing for å bli bekreftet som gyldige eller ugyldige.


Fordeler 

  • Mer bærekraftig. Redusert strømforbruk. 

  • Ikke behov for miningmaskinvare. Myntbrenning er virtuelle miningrigger.

  • Myntbrenning reduserer den sirkulerende forsyningen (markedsknapphet).

  • Oppmuntrer til langsiktig engasjement fra minerne.

  • Myntdistribusjon/mining blir ofte mindre sentralisert.


Ulemper 

  • Noen sier at PoB egentlig ikke er miljøvennlig, fordi bitcoin som brennes, genereres gjennom PoW-mining som er veldig ressurskrevende.

  • Ikke bevist at det fungerer i større skala. Mer testing er nødvendig for å bekrefte at det er effektivt og sikkert.

  • Verifiseringen av arbeidet som gjøres av minerne, blir ofte forsinket. Det er ikke så raskt som i Proof of Work-blokkjeder.

  • Prosessen med å brenne mynter er ikke alltid transparent eller lett verifiserbar av den gjennomsnittlige brukeren.