Hvordan handle med hammer-Candlestick-mønstre
Innholdsfortegnelse
Innledning 
Hvordan fungerer candlestick-mønstre?
Hva er et hammer-candlestick-mønster?
Bullish-hammere
Bearish-hammere
Hvordan du kan bruke hammer-candlestick-mønstre for å oppdage potensielle trendvendinger
Styrker og svakheter med hammer-candlestick-mønstre
Hammer-candlestick kontra Doji: Forskjellen
Avsluttende tanker
Hvordan handle med hammer-Candlestick-mønstre
Hjem
Artikler
Hvordan handle med hammer-Candlestick-mønstre

Hvordan handle med hammer-Candlestick-mønstre

Viderekommen
Publisert Mar 25, 2022Oppdatert Dec 28, 2022
5m

TL;DR

Hammer-candlestick-mønstre er et av de mest brukte mønstrene i teknisk analyse. Ikke bare innenfor krypto, men også for handel med aksjer, indekser, obligasjoner og valuta. Hammer-candlestick-mønstre kan hjelpe de som driver handel basert på prishandling, til å oppdage potensielle reverseringer etter bullish- eller bearish-trender. Avhengig av konteksten og tidsrammen kan disse candlestick-mønstrene antyde en bullish-reversering på slutten av en nedadgående trend eller en bearish-reversering etter en opptrend. Kombinert med andre tekniske indikatorer kan hammer-candlestick-mønstre gi handlere gode inngangspunkter for long- og short-posisjoner.

Bullish-candlestick-mønstre inkluderer hammeren og den omvendte hammeren, som dukker opp etter en nedadgående trend. Bearish-variantene av hammer-candlestick-mønstre inkluderer den hengende mannen og stjerneskuddet, som oppstår etter en opptrend.


Innledning 

Hammer-candlestick-mønstre er et mønster som fungerer godt med ulike finansmarkeder. Det er et av de mest populære candlestick-mønstrene som handlere bruker for å måle sannsynligheten for utfall når de ser på prisbevegelser.

Kombinert med andre handelsmetoder som fundamental analyse og andre verktøy for markedsanalyse kan hammer-candlestick-mønstre gi innsikt i handelsmuligheter. Denne artikkelen tar deg gjennom hva hammer-candlestick-mønstre er, og hvordan du leser dem.


Hvordan fungerer candlestick-mønstre?

I et candlestick-diagram er hver lysestake knyttet til én periode, i henhold til tidsrammen du velger. Hvis du ser på et dagsdiagram, representerer hver lysestake én dag med handelsaktivitet. Hvis du ser på et 4-timers diagram, representerer hver lysestake 4 timer med handel.

Hver lysestake har en åpningskurs og en sluttkurs som danner selve lysestaken. Den har også en veke (eller skygge), som angir høyeste og laveste pris innenfor denne perioden.

Hvis du er ny innen candlestick-mønstre, anbefaler vi at du først leser En nybegynnerveiledning til «candlestick» (lysestake)-diagrammer.


Hva er et hammer-candlestick-mønster?

Et hammer-candlestick-mønster dannes når en lysestake har en liten «kropp» sammen med en lang nedre veke. Veken (eller skyggen) bør være minst to ganger så lang som selve lysestaken. En lang nedre skygge indikerer at selgerne presset prisen ned før kjøperne presset den opp igjen over åpningskursen.

Nedenfor kan du se åpningskursen (1), sluttkursen (2) og høy- og lavpunktene som danner veken eller skyggen (3).


Bullish-hammere

Hammer-candlestick-mønstre

En bullish-candlestick-hammer dannes når sluttkursen er over åpningskursen, noe som tyder på at kjøperne fikk kontroll over markedet før slutten av handelsperioden.


Omvendt hammer-candlestick-mønster

En omvendt hammer dannes når åpningskursen er under sluttkursen. Den lange veken over kroppen antyder at det var kjøpspress som prøvde å presse prisen høyere, men den ble til slutt dratt ned igjen før lysestaken ble avsluttet. Selv om den ikke er like bullish som det vanlige hammer-candlestick-mønsteret, er den omvendte hammeren også et bullish reverseringsmønster som vises etter en nedadgående trend.


Bearish-hammere

Hengende mann-candlestick-mønster

Bearish-hammer-candlestick-mønsteret er kjent som en hengende mann. Det oppstår når åpningskursen er over sluttkursen, noe som fører til en rød lysestake. Veken på en bearish-hammer antyder at markedet opplevde salgspress, som igjen antyder en potensiell reversering til nedsiden.


Stjerneskudd-candlestick

Bearish omvendt hammer kalles et stjerneskudd-candlestick-mønster. Det ser akkurat ut som en vanlig omvendt hammer, men det antyder en potensiell bearish reversering, ikke en bullish. Med andre ord er stjerneskudd-candlestick-mønstre som omvendte hammere som oppstår etter en opptrend. De dannes når åpningskursen er over sluttkursen, og veken antyder at den oppadgående markedsbevegelsen kan være i ferd med å ta slutt.


Hvordan du kan bruke hammer-candlestick-mønstre for å oppdage potensielle trendvendinger

Bullish-hammer-candlestick-mønstre dukker opp under bearish-trender og antyder en potensiell prisreversering som markerer bunnen av en nedadgående trend. I eksemplet under har vi et bullish-hammer-candlestick-mønster (bilde fra TradingView).


Et bearish-hammer-candlestick-mønster kan enten være en hengende mann eller et stjerneskudd. Disse vises etter bullish-trender og antyder en potensiell reversering til nedsiden. I eksemplet under har vi et stjerneskudd (bilde fra TradingView).

Så for å bruke hammer-candlestick-mønstre til handel må man vurdere plasseringen deres i forhold til forrige og neste lysestake. Reverseringsmønsteret blir enten forkastet eller bekreftet avhengig av konteksten. La oss ta en titt på hver type hammer.


Styrker og svakheter med hammer-candlestick-mønstre

Hvert candlestick-mønster har fordeler og ulemper. Det er jo tross alt ingen verktøy eller indikatorer for teknisk analyse som 100 % kan garantere fortjeneste i noe finansmarked. Hammer-candlestick-mønstre i diagrammer fungerer ofte bedre når de kombineres med andre handelsstrategier, for eksempel glidende gjennomsnitt, trendlinjer, RSI, MACD og Fibonacci.

Styrker

  • Hammer-candlestick-mønsteret kan brukes til å oppdage trendvendinger i alle finansmarkeder.

  • Handlere kan bruke hammermønstre på flere tidsrammer, noe som gjør dem nyttige til både svinghandel og daghandel.

Svakheter

  • Hammer-candlestick-mønstre avhenger av konteksten. Det finnes ingen garanti for at trendvendingene skjer.

  • Hammer-candlestick-mønstre er ikke veldig pålitelige i seg selv. Handlere bør alltid kombinere dem med andre strategier og verktøy for å øke sjansen for å lykkes.


Hammer-candlestick kontra Doji: Forskjellen

Dojier er som hammere uten kropp. En Doji-lysestake åpnes og lukkes til samme pris. En hammer-lysestake indikerer en potensiell prisreversering, mens en Doji vanligvis antyder konsolidering, fortsettelse eller ubesluttsomhet i markedet. Doji-lysestaker er ofte nøytrale mønstre, men de kan gå foran bullish- eller bearish-trender i noen situasjoner.

Øyenstikker-Doji ser ut som en hammer eller hengende mann, men uten kroppen. 


Gravstein-Doji ligner på en omvendt hammer eller et stjerneskudd.

Men hammere og Dojier forteller ikke så mye i seg selv. Du må alltid vurdere konteksten, for eksempel markedstrenden, omkringliggende candlestick-mønstre, handelsvolumet og andre målinger.


Avsluttende tanker

Selv om hammer-candlestick-mønsteret er et nyttig verktøy som hjelper handlere med å oppdage potensielle trendvendinger, er ikke disse mønstrene i seg selv nødvendigvis et kjøps- eller salgssignal. I likhet med andre handelsstrategier er hammer-lysestaker mer nyttige når de kombineres med andre analyseverktøy og tekniske indikatorer.

Du bør også benytte deg av god risikostyring og vurdere gevinstforholdet for handelsaktivitetene dine. Du bør også bruke stopptapordrer for å unngå store tap hvis det skulle oppstå høy volatilitet.