Hvordan du kan sette deg personlige økonomiske mål og nå dem
Innholdsfortegnelse
Hva er personlige økonomiske mål?
Hvordan man setter seg personlige økonomiske mål
Strategier for å nå økonomiske mål
Hvordan krypto kan hjelpe deg å nå de økonomiske målene dine
Tips til å bruke krypto for å nå målene dine
Avsluttende tanker
Videre lesning
Hvordan du kan sette deg personlige økonomiske mål og nå dem
Hjem
Artikler
Hvordan du kan sette deg personlige økonomiske mål og nå dem

Hvordan du kan sette deg personlige økonomiske mål og nå dem

Nybegynner
Publisert Feb 24, 2023Oppdatert Mar 24, 2023
7m

TL;DR

Personlige økonomiske mål er økonomiske mål du setter deg for å ta kontroll over og forvalte økonomien din. Det er mange måter å nå personlige økonomiske mål på – fra å tjene penger på hobbyen din til å lage en spareplan. Etter hvert som kryptovalutabransjen vokser, blir den et nytt potensielt verktøy for å nå personlige økonomiske mål.

Hva er personlige økonomiske mål?

Å sette seg personlige økonomiske mål er det første skrittet mot riktig planlegging av personlig forbruk, inntekt, sparing og investering. Uten et mål er det vanskelig å budsjettere for hvor mye du kan bruke, og hvor mye du bør spare. Det blir også vanskelig å jobbe metodisk for å oppnå en trygg personlig økonomi. Faktisk har undersøkelser identifisert at det å sette de riktige målene er knyttet til det å oppnå større suksess.

Målene varierer fra person til person, avhengig av ulike personlige faktorer. For noen kan det være å spare 10 000 kr i måneden. Andre sikter mot 100 millioner kr i nettoformue. Det finnes ulike strategier for å nå økonomiske mål, men de to sentrale metodene er alltid å redusere utgifter og øke inntektene.

Hvordan man setter seg personlige økonomiske mål

Når det gjelder å sette seg mål, er det viktig å bruke den anerkjente SMART-metoden, som står for spesifikk, målbar, action-orientert (handlingsorientert), realistisk og tidsbestemt.

Personlige økonomiske mål må være konkrete og målbare. Målet om å spare 10 000 i måneden er konkret og målbart, mens et mål om å spare «noen» penger ikke er det. Målene må også være handlingsorienterte. For eksempel krever det handling å begrense det månedlige forbruket til 50 % av lønnen, mens «Jeg vil bli rik» er et altfor vagt mål som ikke er handlingsorientert.

Det er også viktig å sette seg mål som er realistiske og innenfor bestemte tidsrammer. En vanlig metode er å organisere målene i henhold til kortsiktige, mellomlange og langsiktige mål.

Kortsiktige mål kan nås innen få måneder eller et år, mellomlange mål (for eksempel å bli gjeldfri eller spare til barnas utdanning) er på opptil fem år, og langsiktige mål (som å kjøpe en eiendom eller investere i et pensjonsfond) er på mer enn fem år. 

Det er god praksis å alltid knytte tidsfrister til økonomiske mål. Et mål om å øke investeringsporteføljen til 100 000 innen utgangen av 2023 er sannsynligvis mer motiverende enn å sette seg det samme målet uten en tidsfrist. Og hvis du har flere økonomiske mål, bør du planlegge og prioritere dem nøye.

Hvis du for eksempel vil kjøpe en eiendom om 10 år, kan du ta utgangspunkt i en egenkapital på 2 000 000, og da kan du regne ut hvor mye du må spare hver måned. 

Strategier for å nå økonomiske mål

Det er to hovedmetoder for å nå økonomiske mål: redusere forbruket og øke inntekten.

Redusere forbruket

  1. Følg med på forbruket ditt: Før du kan kutte ned på forbruket ditt, må du forstå hvor pengene dine går. Overvåk forbruksvanene dine i en måned og skriv ned alt forbruket. 

  2. Lag et budsjett: Sett en grense på forbruket ditt for å forvalte pengene dine bedre ved å justere forbruksvanene dine og kutte ned på unødvendig bruk.

  3. Ikke lev over evne: Bruk mindre enn du tjener. Hvis du holder deg til et budsjett, kan det hjelpe deg med å unngå overforbruk. Prøv også å unngå impulskjøp. Det kan være fristende å kjøpe noe du får lyst på, men vent i minst 24 timer før du bestemmer deg.

  4. Spar regelmessig: Pass på at du sparer en bestemt del av inntekten din hver måned. Du kan for eksempel ha som mål å spare minst 10 % av månedslønnen.

Øke inntekten

  1. Sparing med renter: Få mer ut av sparepengene dine ved å sette dem på en sparekonto med høy rente

  2. Ekstrajobb: Hvis hovedjobben din tillater det, kan du ta deg en deltidsjobb for å få ekstra inntekt. Du kan utforske oppdragsøkonomi eller til og med starte din egen bedrift. Hvis du har en hobby, tenk over hvordan du kan tjene penger på den. 

  3. Passiv inntekt: Passiv inntekt er inntekt du opptjener uten å måtte jobbe aktivt for det. Denne typen inntekt genereres ofte fra investeringer, som krypto, valuta, aksjer og obligasjoner. Andre typer passiv inntekt er royalties fra åndsverk og leieinntekter.

Hvordan krypto kan hjelpe deg å nå de økonomiske målene dine

Start en kryptosparekonto

Hvis du ikke er interessert i aktiv handel, kan du vurdere å generere passiv inntekt fra kryptobeholdningen din gjennom en rentebærende kryptosparekonto. Sett inn digitale aktiva og tjen renter på dem istedenfor å la dem være uvirksomme.

Bruk kryptokort

Når du kjøper nødvendige ting, kan du se etter tilbud som lar deg spare på bruken. Dette inkluderer cashback-belønningsprogrammer og kryptokort som gir deg tilbake en prosentandel av kjøpesummen i form av kreditt, kontanter eller krypto. 

Start som kryptoforhandler

Vurderer du å skaffe deg en ny inntektsstrøm? Undersøk muligheten for å videreselge eller distribuere kryptogavekort for å tjene penger. Med kryptogavekort kan brukerne fylle på kryptokontoen sin og betale for varer og tjenester enkelt og sikkert.

Bli en NFT-kunstner 

Å tjene penger på en hobby kan være en fin måte å gjøre noe du elsker å drive med, om til en lønnsom virksomhet. Hvis du er kunstner, finnes det et milliardmarked for ikke-fungible tokener (NFT-er). Det finnes mange NFT-markedsplasser der kunstnere kan lage egne mediekreasjoner og sette fart i reisen som NFT-skaper.

Invester i krypto for å diversifisere porteføljen din

Diversifisering er en teknikk som reduserer risiko, og som vanligvis brukes innen investeringsforvaltning. Krypto kan brukes til å diversifisere investeringsporteføljen, men det kan diskuteres hvor høy korrelasjonen mellom kryptomarkeder og andre finansmarkeder er.

Uansett kan investering i krypto egne seg for noen investorer som et diversifiseringsverktøy, avhengig av risikovilje og investeringsstil. Husk alltid at kryptoinvesteringer er risikable og ikke passer for alle. For å få en trinnvis veiledning til kryptoinvestering, kan du starte her.

Tips til å bruke krypto for å nå målene dine

DYOR

Krypto har sine fordeler som investeringsmiddel, men det innebærer også risiko som andre inntektsmuligheter, for eksempel frilansing, ikke har. Derfor må du huske å alltid gjøre egne undersøkelser (DYOR) før du tar økonomisk risiko. Det er mange måter å gjøre det på, og jo mer omfattende undersøkelsene dine er, jo flinkere blir du til å identifisere potensielle risikoer.

Risikostyring

Risikostyring er et viktig verktøy for å lykkes med investering eller handel. En god generell regel å følge er å investere bare så mye du er villig til å tape, og å bruke strategier for å beskytte investeringene dine. Først bør du lese Nybegynnerguide for risikostyring for å lære hvordan du administrerer aktiva på en ansvarlig måte. 

Forstå skatteforpliktelser knyttet til krypto

Hvis du har begynt å jobbe mot de økonomiske målene dine ved å investere i krypto, er neste trinn å forstå og overholde skatteforpliktelser knyttet til krypto. I noen jurisdiksjoner kan du bli ilagt straff hvis du ikke betaler skatt på kryptoinntektene dine.

Avsluttende tanker

Avhengig av komfortnivået ditt og hvilke behov og prioriteringer du har, er det flere måter å nå økonomiske mål på. Noen av disse strategiene kan brukes i kombinasjon med hverandre eller alene, avhengig av hva du foretrekker.

Uavhengig av metodene dine må du huske å ikke skynde deg inn i en potensiell økonomisk mulighet, enten det er krypto eller annet. Hvis du stuper inn med en «høy risiko, høy belønning»-mentalitet, kan det slå tilbake på deg og hindre deg i å nå målene dine. 

Videre lesning


Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel: Dette innholdet presenteres for deg «som det er» og er bare til generell informasjon og undervisningsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Det skal ikke tolkes som økonomisk rådgivning, og det er heller ikke ment å anbefale kjøp av spesifikke produkter eller tjenester. Priser på digitale aktiva kan være volatile. Verdien av investeringen din kan gå ned eller opp, og du får kanskje ikke tilbake det investerte beløpet. Du er selv fullt ansvarlig for investeringsbeslutningene dine, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tap du påføres. Dette er ikke økonomisk rådgivning.