Hvordan opprette en DAO?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er en DAO?
Hvorfor skulle jeg opprette en DAO?
Hva trenger en DAO?
Hvordan lager jeg en DAO? 
Aragon
Snapshot
DAOstack Alchemy
Eksempler på vellykkede DAO-er
Konklusjon
Hvordan opprette en DAO?
Hjem
Artikler
Hvordan opprette en DAO?

Hvordan opprette en DAO?

Viderekommen
Publisert Feb 18, 2022Oppdatert Nov 11, 2022
7m

TL;DR

En DAO er en type styring som vanligvis benyttes for DApps, prosjekter og kryptoinvesteringsfond. DAO-er er populære fordi de er åpne og desentraliserte, og fordi de fungerer med selvutførende smarte kontrakter. For å opprette en DAO kreves det en teknisk løsning for å administrere forslag og stemmer. Det finnes mange alternativer med åpen kildekode, avhengig av behovene dine.


Innledning

Ettersom krypto har sine røtter i desentralisering, er DAO en populær styringsmodell i blokkjederommet. Ved hjelp av litt teknisk kunnskap og noen verktøy kan du få i gang en DAO ganske raskt. Men først bør du ha en god plan og et fellesskap som støtter deg. La oss gå gjennom det mest grunnleggende om hva som trengs, og hvordan du kan opprette en DAO.


Hva er en DAO?

DAO står for desentralisert autonom organisasjon. Som navnet viser, er en DAO en organisasjon som er automatisert med datakode og åpen for at alle kan delta (så lenge de oppfyller noen grunnleggende krav). Det at den er autonom, betyr at smarte kontrakter bidrar til å kjøre de fleste prosessene uten menneskelig innblanding. En DAO opprettes og administreres av et fellesskap, som kollektivt forvalter pengene og prosjektene i den.

DAO-er ble kjent med Ethereums 2016 risikokapitalfond "The DAO". Dessverre ble prosjektet utsatt for et angrep bare tre uker etter tokensalget på grunn av en sårbarhet i koden. Pengene ble senere gjenopprettet gjennom en hard fork. Til tross for utfordringene i starten har DAO-konseptet blitt bedre på disse årene, og det er nå en av de mest populære styringsmodellene for desentralisert finans (DeFi)-prosjekter.

Alle DAO-er er forskjellige, men de fleste følger de samme grunnleggende prinsippene. Alle som har DAO-ens styringstoken, har stemmerett proporsjonalt med antall tokener de eier. Holderne kan også komme med forslag til endringer i hvordan DAO-en fungerer.


Hvorfor skulle jeg opprette en DAO?

For kryptoprosjekter har DAO noen store fordeler. Den viktigste er kanskje at modellen benytter smarte kontrakter. Disse kodebitene på kjeden gjør DAO-er mindre avhengige av mennesker for å fungere. For eksempel kan et forslag få resultatene publisert på kjeden og automatisk utløse en foreslått endring. Et nytt forslag kan ikke sensureres, og det er ikke teknisk mulig å tukle med stemmene.

DAO er en nyttig måte å organisere fellesskap på, spesielt hvis de for det meste er anonyme. Det finnes ofte ingen tilknytning til en ekte identitet, og du må stole på folk du ikke kjenner. En DAO lar dem organisere seg selv effektivt med teknologi som garanterer integriteten. Det er også enklere enn å opprette en tradisjonell organisasjon eller enhet, ettersom mange prosjekter har internasjonale team. Og ikke minst: DAO er et billig alternativ for funksjonene knyttet til å organisere folk. Du kan opprette en gratis eller betale et lite gebyr for å få det gjort.

Du må passe på at du forstår at en DAO vil holde deg ansvarlig for beslutningene sine. Når makten desentraliseres, har du ikke lenger full kontroll over prosjektet ditt. Hvis du bestemmer deg for å ignorere styringsbeslutninger, kommer det nesten alltid til å bli negative konsekvenser.


Hva trenger en DAO?

Blant annet bør en vellykket DAO omfatte minimum disse fem punktene:

1. En DAO trenger et formål. DAO-er er ganske enkelt en måte å organisere prosjekter eller penger på. Uten et godt underliggende prosjekt og en grunn har ikke DAO-en noe å kjøre.

2. En DAO trenger en stemmemekanisme. Dette er hovedmåten folk samhandler med DAO-en og gjør endringer på. Det finnes flere måter å gjøre dette på. Du kan lage din egen stemmemekanisme eller bruke en tredjepartsleverandør, som vi skal ta opp senere. DAO-en din kan til og med stemme om å endre mekanismen senere, men du må begynne et sted.

3. En DAO trenger et styringstoken eller et andelssystem. Hvordan skal folk bevise at de har rett til en mening i DAO-en? Et styringstoken er veldig vanlig, og tokenet er ofte også et brukstoken. Et andelssystem er mer vanlig for fond der brukerne setter inn kryptovalutaer i DAO-en det investeres i.

4. En DAO trenger et fellesskap. Desentraliseringen blir sterkere jo flere som blir med og deltar i styringen av DAO-en. På denne måten spres makten på flere interessenter.

5. En DAO trenger en måte å forvalte pengene på. De fleste DAO-er har en hovedkasse eller tilgang til crowdfunding. Dette holdes vanligvis i en lommebok med krav om flere signaturer, som kun kan brukes hvis alle nøkkeldeltakerne er enige.


Hvordan lager jeg en DAO? 

Teknisk sett trenger du en mekanisme for å håndtere stemmer og forslag. Det finnes flere løsninger med åpen kildekode som kan benyttes. Aragon er et populært valg for Ethereum-blokkjeden. Snapshot er en annen som fungerer på flere blokkjeder. Alle tilbyr omtrent samme struktur, men måtene de gjør det på, kan variere. Noen DAO-systemer fungerer med stemming på kjeden og andre utenfor kjeden. Nøyaktig hva du skal velge, kommer an på hva din DAO anser som viktig.

Ikke glem å ha nok krypto til å dekke transaksjonsgebyrene når du distribuerer DAO-en til en blokkjede.


Aragon

Aragon lar deg opprette en DAO-organisasjon på Ethereum, Polygon, Andromeda eller Harmony. Prosjektet tilbyr programvare med åpen kildekode gjennom Aragon-klienten som lar deg opprette tilpassede DAO-er. Prosjektet drives også via en DAO og har en egen ideell organisasjon som forvalter Aragons innsamlede midler.

Det er ganske enkelt å lage en Aragon-basert DAO. Dette må oppfylles:

1. Du må eie et Ethereum Name Service-domene.

2. Ha nok krypto til å betale DAO-opprettingsgebyret (0,2 ETH pluss gas-gebyrer).

3. Opprett en organisasjon knyttet til ENS-domenet gjennom Aragon DApp. Det finnes flere forhåndskonfigurerte organisasjonsstrukturer du kan bruke.

4. Konfigurer innstillingene dine, for eksempel stemmevarigheten og prosentandelen av støtte som kreves, og start deretter DAO-en.

Du finner mer informasjon under vanlige spørsmål om Aragon.


Snapshot

Snapshot er en stemmemekanisme utenfor kjeden som kan tilpasses. Den bruker digitale signaturer via lommebøker for å avgi stemmer basert på et øyeblikksbilde av tokeneierne. En bestemt blokk velges, og alle tokenholdere og/eller stakere får beholdningen sin notert. Dette hindrer at brukerne kjøper flere tokener for å påvirke en åpen avstemning. Det å holde stemmegivningen utenfor kjeden fungerer bra for prosjekter med flere kjeder der brukerne har styringstokener på tvers av mange blokkjeder.

For å lage et stemmesystem på Snapshot må dette oppfylles:

1. Du må eie et ENS-domene. Det må være på Ethereum-hovednettet uavhengig av hvilken blokkjede prosjektet er på.

2. Koble Snapshot til ENS-domenet.

3. Tilpass innstillingene for rommet ditt, for eksempel administratorer, strategier for stemmerett, vilkår osv.

4. Verifiser rommet ditt. Dette inkluderer å ha minst 1000 medlemmer og bevis på eierskap til det relaterte prosjektet.

Du finner fullstendige instruksjoner i Snapshots dokumenter.


DAOstack Alchemy

DAOstack Alchemy er et verktøy for å lage DAO-er på Ethereum og Gnosis Chain (tidligere kjent som xDAI). Gjennom brukergrensesnittet deres kan du lage en ganske enkel DAO, legge til DAO-medlemmer og åpne organisasjonen din. I skrivende stund er gebyret for å konfigurere en DAO på Ethereum omtrent 0,2 Ether (ETH), men du trenger ikke en ENS i dette tilfellet.

For å opprette en DAOstack DAO, må du koble lommeboken din til deres DApp, gå gjennom de fire trinnene som vises, og betale gebyret. Du trenger omtrent 0,2 ETH for å distribuere DAO-en.


Eksempler på vellykkede DAO-er

Hvis du trenger litt inspirasjon om hvilke regler og oppsett som fungerer best, ta en titt på noen av de etablerte DAO-ene i krypto. Noen driver utrolig detaljerte og åpne organisasjoner som fungerer som store selskaper. Her er noen eksempler du kan ta en titt på:

MakerDAO

MakerDAO er en av de eldste, mest suksessrike DAO-ene på markedet. Organisasjonen forvalter den kryptosikrede DAI stablecoin. De deler forslagene inn i styringsstemmer for ikke-tekniske beslutninger og lederstemmer for endringer i smarte kontrakter. Alle som har MKR – prosjektets styrings-DAO-token – kan delta. 

Aave

Aave er en DeFi-låneplattform på Ethereum som lar holderne av ERC-20-tokenet AAVE eller staket AAVE, delta i sin DAO. I tillegg til prosjektendringer stemmer Aave-styringen også over nye prosjekter som bygges på protokollen, og Aave Grants for å finansiere ideer.

Uniswap

Uniswap er en automatisk markedspleier (AMM) på flere kjeder som har inspirert en generasjon av DeFi-prosjekter. Den er en av de største desentraliserte børsene, og UNI-holdere kan stemme på og komme med forslag. For å sende inn et nytt forslag må du holde minst 0,25 % av UNIs totalforsyning. For å oppmuntre til sunne debatter finnes det et styringsforum der medlemmene av fellesskapet kan diskutere endringer.


Konklusjon

Teknisk sett er det enkelt å lage din egen DAO, men å drive en vellykket DAO er vanskelig. Som du har sett, finnes det mange enkle verktøy for å komme raskt i gang. Men nøkkelen til å lage en egen DAO er prosjektet og fellesskapet.