Slik bygger du opp en velbalansert kryptoportefølje
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er en kryptoportefølje?
Hva er aktivaallokering og diversifisering?
Konsentrerte kontra diversifiserte kryptoporteføljer 
Ulike typer kryptovalutaer
Finansielle kryptoprodukter
Slik bygger du opp en velbalansert kryptoportefølje
Kryptoporteføljesporere
Avsluttende tanker
Slik bygger du opp en velbalansert kryptoportefølje
Hjem
Artikler
Slik bygger du opp en velbalansert kryptoportefølje

Slik bygger du opp en velbalansert kryptoportefølje

Nybegynner
Publisert Jul 12, 2021Oppdatert Dec 10, 2022
9m

TL;DR

Det er ikke så stor forskjell på å balansere en kryptoportefølje og å balansere en tradisjonell portefølje. Du kan enkelt redusere totalrisikoen i samsvar med din profil og investeringsstrategi. Alt du trenger for å komme i gang, er å diversifisere investeringene dine mellom forskjellige kryptovalutaer.

I hvilken grad du skal diversifisere, kan diskuteres, for det er fordeler og ulemper med begge deler. Men det er en generell oppfatning at en viss diversifisering er fornuftig. Du kan redusere risikoen for investeringene dine ved å holde forskjellige kryptoaktiva (inkludert stablecoins) og passe på å rebalansere aktivaallokeringen din regelmessig.

For at det skal bli enklere å administrere porteføljen din, kan du bruke en tredjeparts porteføljesporing eller registrere transaksjonene dine manuelt i et regneark. Noen sporere kan knyttes til de personlige lommebøkene dine og kryptovalutabørser, noe som gjør prosessen mer praktisk.


Innledning

Det er like enkelt å komme i gang med kryptoinvestering som det er å kjøpe din første bitcoin (BTC), ether (ETH) eller en hvilken som helst annen kryptovaluta. Noen investorer foretrekker å kjøpe og holde de største kryptovalutaene, mens andre velger å eksperimentere med altcoins. Men hva er den beste måten å gjøre det på? Du har større sannsynlighet for å lykkes hvis du tenker nøye gjennom aktivaallokeringen din og balanserer kryptoporteføljen din regelmessig. Avhengig av hvor stor risiko du tåler, er det noen måter å gjøre dette på. Det er ikke vanskelig balansere en portefølje, og resultatene kan være lønnsomme.


Hva er en kryptoportefølje?

En kryptoportefølje er en samling av kryptovalutaer som en investor eller en handler/trader eier. Porteføljer inneholder vanligvis mange forskjellige aktiva, deriblant altcoins og kryptofinansprodukter. Det er ganske likt en tradisjonell investeringsportefølje, bortsett fra at du holder deg til én aktivaklasse. Du kan spore kryptoporteføljen din manuelt med et regneark eller bruke spesialverktøy og programvare for å beregne beholdning og fortjeneste. Det kan være nyttig med en god porteføljesporer. Sporere er veldig viktige for daghandlere og andre som driver kortsiktig handel, men det har også verdi for langsiktige investorer og HODLere.


Hva er aktivaallokering og diversifisering?

Når du oppretter en investeringsportefølje, bør du være kjent med begrepene aktivaallokering og diversifisering. Aktivaallokering sikter til det å investere i ulike aktivaklasser (f.eks. kryptovaluta, aksjer, obligasjoner, edle metaller, kontanter, osv.). Diversifisering handler om fordelingen av investeringene dine på tvers av ulike aktiva eller sektorer. Du kan for eksempel diversifisere aksjebeholdningen din ved å investere i forskjellige bransjer, som landbruk, teknologi, energi og helsevesen. Begge disse strategiene reduserer totalrisikoen.

Teknisk sett er kryptovaluta én enkelt aktivaklasse. Men i en kryptovalutaportefølje kan du diversifisere på tvers av produkter, mynter og tokener som har forskjellige mål og bruksområder. For eksempel kan du fordele porteføljen din på 40 % bitcoins, 30 % stablecoins, 15 % NFT-er og 15 % altcoins. For å utforske dette videre kan du sjekke ut Aktivaallokering og diversifisering forklart.


Konsentrerte kontra diversifiserte kryptoporteføljer 

De fleste rådene går ut på at kryptoporteføljen bør diversifiseres. Selv om dette er standard for investorer, er det fordeler og ulemper med å spre kapitalen rundt på ulike aktiva. Som allerede nevnt reduserer en diversifisert portefølje totalrisikoen og volatiliteten. Tap kan kompenseres av gevinst og holde posisjonen din stabil. Porteføljen din får også flere muligheter til gevinst med hver mynt du eier. Ikke alle investeringer blir vinnere, men med riktig aktivaallokering og diversifisering er det mer sannsynlig at du får fortjeneste i det lange løp.

Men jo mer diversifisert porteføljen din er, jo nærmere følger den det totale markedet. Og de fleste handlere og investorer ønsker jo å slå markedet med større gevinster. En svært diversifisert portefølje gir en mer gjennomsnittlig avkastning enn en vellykket konsentrert portefølje. Aktiva med dårligere resultater kan balansere ut de med høy avkastning.

Det krever også mer tid og undersøkelser å administrere en diversifisert portefølje. For å investere fornuftig bør du forstå hva du kjøper. Med en stor portefølje reduserer du sjansene for at du kan forstå alt. Hvis porteføljen din er på tvers av forskjellige blokkjeder, kan det hende at du også må bruke flere lommebøker og børser for å få tilgang til aktivaene dine. Om du vil diversifisere eller ikke, er din avgjørelse, men litt diversifisering anbefales alltid.


Ulike typer kryptovalutaer

Bitcoin er den mest kjente kryptovalutaen og er den største basert på markedsverdi. Men en velbalansert portefølje inneholder et utvalg av forskjellige mynter for å redusere totalrisikoen. La oss gå gjennom noen av dem.

Betalingsmynter

Nå for tiden er det vanskelig å finne nye mynter som primært benyttes til betalinger. Men hvis du går tilbake til starten på kryptovaluta, var de fleste prosjekter systemer for å overføre verdi. Bitcoin er det mest kjente eksemplet, men vi har også Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH) og Litecoin (LTC), blant andre. Disse myntene er første generasjon av kryptovalutaer som eksisterte før Ethereum og introduksjonen av smarte kontrakter.

Stablecoins

En stablecoin prøver å spore underliggende aktiva, som fiat-valuta eller edle metaller. BUSD, for eksempel, er knyttet til amerikansk dollar med reserver i et forhold på 1:1. PAX Gold (PAXG) bruker det samme systemet, men knytter mynten til prisen på én fin «troy ounce» av gull som oppbevares i reserver. Selv om stablecoins ikke nødvendigvis gir stor avkastning, lever de opp til navnet sitt og gir stabilitet.

Kryptovalutamarkedet er volatilt, så det er nyttig å ha noe i porteføljen som beholder verdien. Hvis en stablecoin knyttes til noe utenfor kryptoøkosystemet, skal ikke et fall i kryptomarkedet påvirke den. Hvis du vil flytte tokener ut av en mynt eller et prosjekt, kan du raskt overføre dem til en dollarstøttet stablecoin som BUSD for å beskytte fortjenesten din. Konvertering til fiat er en mye lengre prosess enn å bytte mot en stablecoin.

Verdipapirtoken

I likhet med tradisjonelle verdipapirer kan et verdipapirtoken representere mange ting. Det kan være egenkapital i et selskap, en obligasjon utstedt av et prosjekt eller til og med stemmerett. Verdipapirer har på en effektiv måte blitt digitalisert og publisert på blokkjeden, noe som betyr at de stort sett faller inn under samme regelverk. Av denne grunn ligger verdipapirtokener under jurisdiksjonen til lokale reguleringsmyndigheter og må gjennom en juridisk prosess før utstedelse.

Brukstoken

Et brukstoken fungerer som nøkkelen til en tjeneste eller et produkt. For eksempel er både BNB og ETH brukstokener. Du kan blant annet bruke dem til å betale for transaksjonsgebyrer når du samhandler med desentraliserte applikasjoner (DApps). Mange prosjekter utsteder egne brukstokener for å samle inn penger i et mynttilbud. Tokenets verdi bør teoretisk sett ha en direkte forbindelse med nytteverdien.

Styringstokener

Ved å ha et styringstoken kan du få stemmerett på et prosjekt og til og med en andel av inntektene. Du finner sannsynligvis disse tokenene i plattformer for desentralisert finans (DeFi) som PancakeSwap, Uniswap eller SushiSwap. I likhet med brukstokener er verdien av et styringstoken direkte knyttet til suksessen som det underliggende prosjektet opplever.


Finansielle kryptoprodukter

En portefølje trenger ikke bare å bestå av å holde forskjellige mynter. Finansielle kryptoprodukter kan også bidra til å diversifisere porteføljen din enda mer. Tenk på det litt som å investere i statsobligasjoner, ETF-er eller aksjefond istedenfor bare å holde aksjer. Det finnes en enorm mengde produkter du kan investere i på tvers av forskjellige blokkjeder og DApps.

Hvis dette er nytt for deg, tilbyr Binance en rekke finansprodukter. For å sjekke dem ut kan du logge inn på Binance-kontoen din og navigere til delen [Finans]. Alle disse produktene har ulike risikonivåer, så pass på at du forstår hvordan de fungerer, før du tar risiko.


Slik bygger du opp en velbalansert kryptoportefølje

Hver investor eller handler har sine egne ideer om hva som utgjør en velbalansert kryptoportefølje. Men det finnes noen generelle regler som det er verdt å vurdere:

1. Fordel porteføljen din mellom investeringer med høy, middels og lav risiko og gi dem passende vekting. En portefølje som inneholder en stor andel høyrisikoinvesteringer, er definitivt ikke balansert. Den kan kanskje gi deg større gevinst, men kan også forårsake store tap. Risikoprofilen din avgjør hva som er best for deg, men det bør være en viss blanding.

2. Vurder å holde noen stablecoins for at porteføljen din skal ha likviditet. Stablecoins er nøkkelen til mange DeFi-plattformer og kan hjelpe deg låse av gevinster eller gå ut av en posisjon, raskt og enkelt.

3. Rebalanser porteføljen din om nødvendig. Kryptomarkedet er svært volatilt, og beslutningene dine bør endre seg basert på den nåværende situasjonen.

4. Fordel ny kapital strategisk for å unngå overvekting av ett område av porteføljen din. Hvis du nylig har tjent mye på én mynt, kan det være fristende å pumpe inn mer penger. Ikke la grådigheten ta overhånd, og tenk over om det finnes bedre steder å plassere pengene.

5. Gjør egne undersøkelser. Dette klassiske rådet er alltid det beste. Du investerer dine egne penger, så ikke bare stol på råd fra andre. For tips til å oppdage potensiell svindel kan du se 5 vanlige former for kryptovalutasvindel og hvordan du unngår dem. 

6. Invester bare det du har råd til å tape. Porteføljen din er ikke riktig balansert hvis du er stresset på grunn av den. Posisjonene dine bør ikke føre til alvorlige konsekvenser for deg hvis det skulle gå veldig galt.


Kryptoporteføljesporere

En porteføljesporer er et program eller en tjeneste som lar deg spore bevegelsene i beholdningen din. Du kan se hvordan nåværende fordeling stemmer overens med de langsiktige målene dine og spore fremgangen din. Her er noen eksempler du kanskje bør vurdere:

CoinMarketCap

CoinMarketCap er en veldig populær prissporer som har utviklet sin egen porteføljefunksjon. Porteføljesporeren er tilgjengelig gratis for datamaskin og mobil. For å bruke porteføljesporeren må du legge til beholdningene dine manuelt, for den kan ikke kobles til lommeboken eller børsen din. Det er også mulig å legge inn prisene du kjøpte aktivaene til, for å spore gevinstene dine nøyaktig.

CoinGecko 

CoinGecko er hovedsakelig kjent for prissporing av kryptovaluta, men den har også et porteføljealternativ. Det er gratis å bruke og er tilgjengelig for nettleser og mobil. Hvis du allerede bruker CoinGecko regelmessig, er sporeren også verdt å prøve.

Delta

Delta er en mobilapp som lar deg se kryptoporteføljen din og tradisjonelle investeringer samtidig. Den kan kobles til 20 børser og en rekke lommebøker, inkludert Binance. Det finnes både en gratis og en betalt versjon, men du kan ikke handle i appen.


Avsluttende tanker

Mye av kryptovalutamarkedet er avhengig av hvordan det går med Bitcoin. Men dette gir ingen god grunn til at du ikke bør balansere porteføljen din. Varierte kryptoinvesteringer kan kompensere for noen av tapene som oppstår ved en Bitcoin-krasj, så det er alltid verdt å diversifisere litt. Husk at balansering av porteføljen handler om mer enn å holde flere mynter. Litt strategi gjør mye for å skape en portefølje som passer risikotoleransen din.