Hvordan AI kommer til å påvirke DeFi: Løfter og vrangforestillinger
Innholdsfortegnelse
Innledning
AIs DeFi-potensial
Hvordan kan AI brukes i DeFi?
Er det noen negative konsekvenser av AI i DeFi?
Hva er noen misforståelser rundt AI i DeFi?
Hva er fremtiden til AI i DeFi?
Avsluttende tanker
Videre lesning 
Hvordan AI kommer til å påvirke DeFi: Løfter og vrangforestillinger
Hjem
Artikler
Hvordan AI kommer til å påvirke DeFi: Løfter og vrangforestillinger

Hvordan AI kommer til å påvirke DeFi: Løfter og vrangforestillinger

Avansert
Publisert Jan 27, 2023Oppdatert Feb 9, 2023
7m

TL;DR

Kunstig intelligens (AI) kan potensielt øke åpenheten og desentraliseringen innen desentralisert finans (DeFi). Prediktive analyser, automatisering av smarte kontrakter, kredittvurderinger og andre applikasjoner ser lovende ut. Men vi bør være realistiske rundt målene for AI og unngå å redusere ansvarligheten og menneskelig beslutningstaking med mindre det er nødvendig – og vi bør unngå høye mål om enkel fortjeneste.

Innledning

Kunstig intelligens (AI) er lett en av verdens mest interessante teknologier for offentligheten. Det har tilsynelatende potensial til å endre så mange sider ved livene våre, og det samme gjelder blokkjede- og kryptoindustrien.

Men vi må ha realistiske forventninger. Selv om AI er lovende, er det også forbundet med visse vrangforestillinger. Det er bare ved å identifisere de naturlige stedene for potensiell innovasjon at vi kan lykkes i å implementere denne teknologien.

AIs DeFi-potensial

La oss begynne med å definere begge begrepene. Desentralisert finans (DeFi) er et økosystem av DeFi-applikasjoner som bygges på blokkjedenettverk. DeFi-produkter inkluderer kryptolån, likviditetstilførsel og desentraliserte børser (DEX).

Kunstig intelligens (AI) er ifølge Oxford English Dictionary «evnen datamaskiner eller andre maskiner har til å vise eller simulere intelligent adferd». Når vi tenker på AI i finans eller handel, kan vanlige applikasjoner være programvare for svindeloppdagelse, handelsboter og chatboter for kundestøtte.

Hva knytter disse to teknologiene sammen?

På overflaten har både AI og DeFi muligheten til å forvandle tradisjonelle finansielle systemer gjennom effektivitet, åpenhet og tilgjengelighet. DeFi har endret produktene vi alle har tilgang til, mens AI påvirker hvordan vi samhandler med dem.

Det ser ut til å være en mulighet for at AI kan forbedre beslutningstaking og risikostyring innen DeFi. Men hvordan ville dette endt opp med å se ut? Vi kan forvente nye AI-utviklede finansprodukter og -tjenester, samt handelsalgoritmer og markedspleiermekanismer.

Hvordan kan AI brukes i DeFi?

Prediktiv analyse

Prediktiv analyse bruker AI for å prøve å forutsi fremtidige markedsresultater ved å analysere historiske data og bruke statistiske modeller på dem. AI kan deretter forbedre de prediktive ferdighetene via maskinlæring over tid. Sagt med vanlige ord betyr det at AI utfører teknisk og fundamental analyse på vegne av en handler. 

Disse AI-verktøyene er allerede tilgjengelige i krypto- og finansverdenen, men vi ser nå også en mulighet for automatisert handel og porteføljestyring i DeFi-sektoren.

Automatisering av smarte kontrakter

AI har potensial til å øke effektiviteten til smarte kontrakter gjennom automatisering. For eksempel kan en utlånsprotokoll bruke kunstig intelligens til å kontinuerlig overvåke en långivers sikkerhetsstillelsesnivå og forutsi mulige mislighold før de skjer. Denne informasjonen kan deretter sendes til utlånsprotokollen. I slike tilfeller kan AI utføre en funksjon som en smart kontrakt ville slitt med å gjøre.

Identifisering av uærlig DeFi-aktivitet

Anonymiteten som tilbys av DeFi-tjenester, kan gjøre det mer utfordrende å oppdage uærlig adferd, et problem AI kan løse ved å se trender på tvers av store datasett for å identifisere uærlig aktivitet. Falskt børshandelsvolum eller mistenkelig flytting av likviditet, for eksempel, kan målrettes for identifikasjon ved hjelp av teknikker for dataanalyse.

Tilrettelegging for utlån og lån gjennom kredittvurdering

Som en del av DeFis kjernebudskap krever desentraliserte produkter lite eller ingen menneskelig input fra utstedere. Men bortsett fra kapitalkrav betyr dette at DeFi-produkter som kryptolån ofte har veldig lave eller ingen inngangsbarrierer. 

Med riktig kredittvurdering kan utstedere av kryptolån tilby bedre priser til brukerne med dokumenterbar historikk for tilbakebetaling. Men å introdusere et potensielt forutinntatt menneskelig element i dette vurderingssystemet fjerner desentraliseringsaspektet.

Én måte å motvirke dette på er å implementere AI-basert kredittvurdering, som kan analysere en låntakers lommebok og historikk og på en transparent måte vurdere potensialet for tilbakebetaling.

Investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning

Botrådgivere er en spennende mulighet for handlere og investorer i DeFi-markedene. En menneskelignende, interaktiv brukeropplevelse flater ut læringskurven for teknisk og fundamental analyse og prediktiv analyse på høyt nivå. Fordi det finnes transaksjoner på de fleste blokkjeder som er helt gjennomsiktige, finnes det masse data som AI kan analysere og bruke.

Er det noen negative konsekvenser av AI i DeFi?

Når vi ser på det større bildet, kan vi se potensielle AI-feller. AI kommer utvilsomt til å fjerne behovet for menneskelig arbeidskraft i visse oppgaver, og dette kan eliminere visse jobber – og til en viss grad ansvarligheten. DeFi er allerede en utfordrende sektor å regulere på grunn av anonymiteten, og det å involvere ikke-menneskelige aktører vil forsterke problemet.

Vi bør også vurdere de mulige problemene knyttet til opplæring av AI på begrensede datasett. Sammenlignet med tradisjonelle markeder er krypto og spesielt DeFi fortsatt helt i startfasen, og derfor har vi relativt lite langsiktige data for å bygge et balansert syn på det totale markedet.

Nye verktøy kommer også med sikkerhetsrisikoer. Inngangspunkter til AI-verktøy og hvordan de får tilgang til dataene og lommebøkene våre, betyr også flere angrepspunkter for svindlere. Med mindre AI-verktøyene er åpen kildekode, utvikles de vanligvis av private selskaper eller enkeltpersoner. Hvor sikre disse verktøyene er, kommer helt an på robustheten til sikkerhetsfunksjonene som er bygget inn av utviklerne. 

Vi må også tenke på desentraliseringsrisikoen som bruken av privat utviklet AI kan medføre. Ofte er det mangel på åpenhet om nøyaktig hvordan disse verktøyene fungerer. Du forstår kanskje ikke helt en ny oppdatering eller nøyaktig hva denne AI-en har tilgang til. Skulle utvikleren slutte å støtte AI-en, kan du ende opp med overflødig programvare.

Hva er noen misforståelser rundt AI i DeFi?

Selv om AI tilbyr spennende muligheter for DeFi-området, må vi være realistiske. For å få full nytte av AI i DeFi bør utviklerne konsentrere seg om områder som det realistisk sett kan gjøre en forskjell. De fleste av de følgende misforståelsene har allerede vært en del av den tradisjonelle finansverdenen, så de burde være lette å oppdage i DeFi-verdenen.

At AI kan erstatte menneskelig beslutningstaking

Menneskelig input er alltid nødvendig når du bruker et AI-basert verktøy. AI-en må trenes og brukes riktig, og dette krever en mer kompleks prosess enn å bare slippe den løs i markedene uten noen styring.

At AI kan løse alle DeFis problemer

Selv om AI kan øke åpenheten og desentraliseringen i DeFi, er det ikke en magisk løsning på alle problemene. Å presse AI inn i alle mulige problemer er ikke effektivt og kan faktisk føre til enda flere problemer.

At AI-baserte handelssystemer blir mye mer lønnsomme

Du trenger bare å se på allerede eksisterende systemer på sentraliserte børser (CEX) for å se at dette ikke stemmer. AI-baserte systemer har noen fordeler, men vi kan ikke garantere at de blir mer lønnsomme.

At AI fjerner behovet for tillit i DeFi

DeFi drives allerede med en stor grad av tillitsløshet, men det er vanligvis gode grunner til tillit i enkelte tilfeller. AI bør ikke prøve å erstatte grundige undersøkelser rundt påliteligheten til et prosjektteam eller en grunnlegger.

Hva er fremtiden til AI i DeFi?

Det er ingen tvil om at AI kommer til å gi revolusjonerende gjennombrudd i fremtiden. Men vi kan ikke være sikre på i hvilken grad dette kommer til å gjelde DeFi. Det er et klart potensial for at AI vil gjøre finansielle tjenester mer tilgjengelige og effektive, noe som bør være et mål å jobbe mot. 

Dette kan oppnås ved å bruke AI for å forbedre DeFi-systemenes effektivitet i å lage prognoser, håndtere risiko og automatisere rutineoppgaver. Vi kan også bruke det til å forbedre brukeropplevelsen og sikkerheten.

Men noe vi ikke bør forvente, er rask og enkel fortjeneste. Hvis det er det du ser etter, kommer du nesten helt sikkert til å bli skuffet. Derfor er det mye mer praktisk å fokusere på AIs potensial – ikke til å skape større fortjeneste, men til å øke den økonomiske tilgjengeligheten og friheten for DeFi-brukerne.

Avsluttende tanker

Potensialet til AI innen DeFi er soleklart. AI kan revolusjonere måten vi samhandler med DeFi på – fra automatisering av økonomiske prosesser til mer nøyaktige prognoser av markedstrender.

Men selv om AI i DeFi er veldig lovende, finnes det mange misforståelser som må tas tak i. Så etter hvert som dette fortsetter å utvikle seg, blir det avgjørende for kryptofellesskapet å henge med på AI-implementeringen, slik at potensialet realiseres, men også være nøye med å unngå utilsiktede konsekvenser.

Videre lesning