Det gylne krysset og dødskrysset forklart
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er det gylne krysset?
Hva er dødskrysset?
Gyllent kryss og dødskryss – hva er forskjellen?
Hvordan drive handel basert på det gylne krysset og dødskrysset
Avsluttende tanker
Det gylne krysset og dødskrysset forklart
Hjem
Artikler
Det gylne krysset og dødskrysset forklart

Det gylne krysset og dødskrysset forklart

Viderekommen
Publisert Jul 15, 2020Oppdatert Dec 28, 2022
8m

Innledning

Det finnes utrolig mange diagrammønstre i teknisk analyse. Vi har allerede snakket om dem i Nybegynnerguide til klassiske diagrammønstre, og 12 populære Candlestick-mønstre som brukes i teknisk analyse. Men det er mange andre mønstre der ute som kan være nyttige for daghandlere, svinghandlere og langsiktige investorer. Det gyldne krysset og dødskrysset er to gode eksempler.

Før vi kommer inn på hva det gylne krysset og dødskrysset er, må vi forstå hva et glidende gjennomsnitt (MA) er. Kort sagt er det en linje som plottes i et prisdiagram, og som måler et aktivums gjennomsnittspris for en gitt tidsramme. For eksempel måler et 200-dagers glidende gjennomsnitt den gjennomsnittlige prisen på aktivumet de siste 200 dagene. Hvis du vil lese mer om glidende gjennomsnitt, har vi en artikkel om det: Glidende gjennomsnitt forklart.

Så hva er det gylne krysset og dødskrysset, og hvordan kan handlere bruke disse i handelsstrategien sin?


Hva er det gylne krysset?

Det gylne krysset (eller gylne korset) er et diagrammønster som involverer et kortsiktig glidende gjennomsnitt som krysser over et langsiktig glidende gjennomsnitt. Vanligvis brukes 50-dagers MA som kortsiktig gjennomsnitt, og 200-dagers MA brukes som langsiktig gjennomsnitt. Men dette er ikke den eneste måten å tenke på det gylne krysset på. Det kan skje i en hvilken som helst tidsramme, og den grunnleggende ideen er at et kortsiktig gjennomsnitt krysser over et langsiktig gjennomsnitt.

Vanligvis inntreffer et gyllent kryss i tre faser:

  1. Kortsiktig MA er under langsiktig MA i en nedadgående trend.

  2. Trenden snur, og kortsiktig MA krysser over langsiktig MA.

  3. En opptrend starter der kortsiktig MA holder seg over langsiktig MA.

Et gyllent kryss som indikerer en ny opptrend for Bitcoin.

Et gyllent kryss som indikerer en ny opptrend for Bitcoin.


I mange tilfeller kan et gyllent kryss betraktes som et bullish signal. Hvorfor det? Tanken er enkel. Vi vet at et glidende gjennomsnitt måler gjennomsnittsprisen på et aktivum for varigheten det viser. Derfor er det slik at når en kortsiktig MA er under en langsiktig MA, betyr det at den kortsiktige prishandlingen er bearish sammenlignet med den langsiktige prishandlingen. 

Og hva skjer når det kortsiktige gjennomsnittet krysser over det langsiktige gjennomsnittet? Den kortsiktige gjennomsnittsprisen går høyere enn den langsiktige gjennomsnittsprisen. Dette antyder et potensielt skifte i retningen til markedstrenden, og det er grunnen til at et gyllent kryss anses som bullish.

I den tradisjonelle tolkningen innebærer et gyllent kryss 50-dagers MA-krysning over 200-dagers MA. Men den generelle ideen bak det gylne krysset er at et kortsiktig glidende gjennomsnitt krysser et langsiktig glidende gjennomsnitt. Derfor kan vi også ha gylne kryss på andre tidsrammer (15 minutter, 1 time, 4 timer osv.). Men signaler med lengre tidsrammer har jo en tendens til å være mer pålitelige enn signaler med kortere tidsrammer.

Hittil har vi sett et gyllent kryss med det som kalles et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA). Men det finnes også en annen populær måte å beregne et glidende gjennomsnitt på, og den kalles eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA). Den bruker en annen formel som legger større vekt på nyere prishandling.

EMA-er kan også brukes til å se etter bullish og bearish krysninger, deriblant det gylne krysset. Ettersom EMA-er reagerer raskere på nylige prisbevegelser, kan krysningssignalene de produserer, være mindre pålitelige og presentere flere falske signaler. Likevel er EMA-krysninger populære blant handlere som et verktøy for å identifisere trendvendinger.


Hva er dødskrysset?

Et dødskryss er egentlig det motsatte av et gyllent kryss. Det er et diagrammønster der kortsiktig MA krysser under langsiktig MA. For eksempel at 50-dagers MA krysser under 200-dagers MA. Derfor anses dødskrysset som regel for å være et bearish signal.

Vanligvis inntreffer et dødskryss i tre faser:

  1. Kortsiktig MA er over langsiktig MA i en oppadgående trend.

  2. Trenden snur, og kortsiktig MA krysser under langsiktig MA.

  3. En nedtrend starter når kortsiktig MA holder seg under langsiktig MA.

Et dødskryss som bekrefter en nedadgående trend for Bitcoin.

Et dødskryss som bekrefter en nedadgående trend for Bitcoin.


Nå som vi forstår hva et gyllent kryss er, er det ganske lett å forstå hvorfor et dødskryss er et bearish signal. Det kortsiktige gjennomsnittet krysser under det langsiktige gjennomsnittet, noe som indikerer et bearish syn på markedet.

Dødskrysset har gitt et bearish signal før store økonomiske nedgangstider i historien, for eksempel i 1929 og 2008. Men det kan også gi falske signaler, for eksempel i 2016.

Falskt dødskryssignal på SPX i 2016.

Falskt dødskryssignal på SPX i 2016.


Som du kan se av eksemplet, oppsto det et dødskryss i markedet, men så ble trenden gjenopptatt, og det oppsto et gyllent kryss kort tid etter.


Gyllent kryss og dødskryss – hva er forskjellen?

Vi har snakket om begge, så forskjellen på dem er ikke så vanskelig å forstå. De er rett og slett motsetninger til hverandre. Det gylne krysset kan betraktes som et bullish signal, mens dødskrysset er et bearish signal. 

Begge kan bekreftes av høyt handelsvolum. Noen av de som driver med teknisk analyse, sjekker også andre tekniske indikatorer når de ser på krysningskonteksten. Vanlige eksempler er Konvergens og divergens for glidende gjennomsnitt (MACD) og Relativ styrkeindeks (RSI)

Noe som også er viktig å huske på, er at glidende gjennomsnitt er etterslepsindikatorer og sier ingenting om fremtiden. Det betyr at begge kryssene som regel gir en sterk bekreftelse på en trendvending som allerede har skjedd – ikke en vending som er i ferd med å skje.Hvordan drive handel basert på det gylne krysset og dødskrysset

Den grunnleggende ideen bak disse mønstrene er ganske grei. Hvis du vet hvordan handlere bruker MACD, er det lett å forstå hvordan du driver handel basert på disse krysningssignalene.

Når vi snakker om det tradisjonelle gylne krysset og dødskrysset, ser vi ofte på dagsdiagrammet. Så en enkel strategi kan være å kjøpe ved et gyllent kryss og selge ved et dødskryss. Faktisk ville dette ha vært en ganske vellykket strategi for Bitcoin de siste årene – selv om det har vært mange falske signaler underveis. Derfor er det vanligvis ikke den beste strategien å blindt følge ett signal. Det kan heller være lurt å vurdere andre faktorer når det gjelder teknikker for markedsanalyse.

Hvis du vil lese om en enkel strategi for å bygge en langsiktig posisjon, kan du sjekke ut Dollar-Cost Averaging (DCA) forklart.

Krysningstrategien som er nevnt ovenfor, er basert på daglig MA-krysning. Men hva med andre tidsrammer? Gylne kryss og dødskryss skjer på akkurat samme måte da, og handlere kan utnytte dem. 

Men som med de fleste teknikker for diagramanalyse, er signaler over lengre tidsrammer sterkere enn signaler over kortere tidsrammer. Et gyldent kryss kan skje på en ukentlig tidsramme samtidig som du ser på et dødskryss som skjer på en timebasert tidsramme. Derfor er det alltid nyttig å zoome ut og se på det større bildet på diagrammet og ta hensyn til flere avlesninger.

Noe mange handlere også ser etter når de driver handel med gylne kryss og dødskryss, er handelsvolumet. I likhet med andre diagrammønstre kan volumet være et godt verktøy for å få bekreftelse. Så når en volumøkning følger et krysningsignal, er det mange handlere som blir mer sikre på at signalet er gyldig.

Når et gyllent kryss oppstår, kan det langsiktige glidende gjennomsnittet betraktes som et potensielt støtteområde. Og omvendt: Når et dødskryss oppstår, kan det betraktes som et potensielt motstandsområde.

Krysningssignaler kan også kryssjekkes med signaler fra andre tekniske indikatorer for å se etter sammenløp. Sammenløphandlere kombinerer flere signaler og indikatorer i én handelsstrategi for å prøve å gjøre handelssignalene mer pålitelige.


Avsluttende tanker

Vi har forklart noen av de mest populære krysningssignalene – det gylne krysset og dødskrysset.

Et gyllent kryss innebærer at et kortsiktig glidende gjennomsnitt krysser over et langsiktig glidende gjennomsnitt. Et dødskryss innebærer at en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA. De kan begge brukes som pålitelige verktøy for å bekrefte langsiktige trendvendinger, enten det gjelder aksjemarkedet, valuta eller kryptovaluta.

Har du flere spørsmål om handel med krysningssignaler som det gylne krysset og dødskrysset? Sjekk ut plattformen vår for spørsmål og svar, Ask Academy, der fellesskapet svarer på spørsmål du har om handel.