«Black Monday» og børskrakk forklart
Innholdsfortegnelse
Hva er Black Monday?
Hva forårsaker markedskrakk?
Hva er en automatisk handelsstopp?
Hvordan forberede seg på markedskrakk
Andre store Black Mondays
Avsluttende tanker
«Black Monday» og børskrakk forklart
Hjem
Artikler
«Black Monday» og børskrakk forklart

«Black Monday» og børskrakk forklart

Nybegynner
Publisert May 4, 2020Oppdatert Feb 9, 2023
7m

Hva er Black Monday?

Black Monday er navnet som brukes for å beskrive et plutselig og alvorlig børskrakk som skjedde 19. oktober 1987. Dow Jones Industrial Average (DJIA), en indeks som måler det amerikanske aksjemarkedet, falt mer enn 22 %. Før krakket hadde det skjedd to andre store fall en uke tidligere.


Ytelsen til Dow Jones Industrial Average rundt Black Monday.

Ytelsen til Dow Jones Industrial Average rundt Black Monday.


Black Monday huskes som begynnelsen på et globalt børsfall. Til dags dato er det en av de mest kjente dagene i aksjemarkedenes historie.

Det totale handelsvolumet på børsene var så høyt at datidens datamaskiner ikke klarte å håndtere den plutselige høye belastningen. Ordrer ble stående uoppfylt i timevis, og store overføringer av penger ble forsinket.

Et stort krakk som dette etterfølges naturlig nok i futures- og opsjonsmarkedene. Krakket hadde også stor innvirkning på de globale markedene. Flesteparten av de store indeksene rundt om i verden hadde falt mellom 20–30 % ved slutten av samme måned.

Begrepet «Black Monday» sikter vanligvis til krakket i 1987. Men det brukes også om andre alvorlige markedskrakk.


Hva forårsaker markedskrakk?

Generelt kan ikke årsaken til børskrakk tilskrives én enkelt faktor. Interessant nok var det ingen store nyhetshendelser før Black Monday i 1987. Men flere forskjellige faktorer samtidig skapte i kombinasjon en atmosfære av panikk og usikkerhet. Så hva var disse faktorene?

Den første var innføringen av datastyrte handelssystemer. I dag foregår mesteparten av handelsaktiviteten gjennom datamaskiner, men slik har det ikke alltid vært. Før 1980-tallet var aksjemarkedene som regel støyende og overfylte lokaler der handlere byttet aktiva direkte på børsens handelsgulv.


Handelsgulvet til New York Stock Exchange (NYSE) i 1963, før datastyrte handelssystemer tok over. Kilde: Library of Congress. Bilde endret fra originalen.

Handelsgulvet til New York Stock Exchange (NYSE) i 1963, før datastyrte handelssystemer tok over. Kilde: Library of Congress. Bilde endret fra originalen.


Men på 1980-tallet begynte handelsaktiviteten i større grad å benytte dataprogramvare. Overgangen til datastyrt handel muliggjorde betydelig raskere handelsaktivitet med systemer som kunne legge inn tusenvis av ordrer i løpet av sekunder. Naturligvis påvirket disse fremskrittene også hastigheten på store prisbevegelser. Som kontrast kan dagens handelsboter flytte billioner av dollar i verdi i løpet av sekunder etter en uventet nyhetshendelse.

Andre faktorer, deriblant et handelsunderskudd i USA, internasjonale spenninger og andre geopolitiske forhold har også blitt nevnt som årsaker. I tillegg forsterket den økende rekkevidden til mediene absolutt effektene og alvorlighetsgraden av hendelsen.

Det er verdt å merke seg at selv om alle disse faktorene kan ha bidratt til krakket, ble selve beslutningene likevel tatt av mennesker. Markedspsykologi spiller en stor rolle i massesalg, og de er ofte bare et resultat av massepanikk.


Hva er en automatisk handelsstopp?

Etter hendelsene på Black Monday ble flere mekanismer innført av US Securities and Exchange Commission (SEC) for å hindre at lignende hendelser skulle skje igjen. Eller, om det ikke var for å hindre det fullstendig, var det i hvert fall for å prøve å dempe effekten.

En av disse metodene kalles en automatisk handelsstopp (circuit breaker). Det er et reguleringsmessig tiltak som stopper handelen når prisen når visse prosentnivåer i forhold til dagens åpningskurs. Selv om vi først og fremst snakker om USA her, har automatisk handelsstopp blitt implementert i mange andre markeder også.

Automatisk handelsstopp gjelder store indekser som Dow eller S&P 500, og for individuelle verdipapirer. Slik fungerer de:

Hvis S&P 500 går ned mer enn 7 % i løpet av én handelsdag, stoppes handelen i 15 minutter og startes deretter på nytt. Dette kalles en automatisk handelsstopp på nivå 1. Hvis markedet faller videre og når 13 % i forhold til dagens åpningskurs, stoppes det igjen. Dette kalles en automatisk handelsstopp på nivå 2. Deretter, etter en 15-minutters pause, startes handelen på nytt. Hvis prisen når et tap på 20 % fra markedets åpningskurs, stoppes handelen resten av dagen. Dette kalles en automatisk handelsstopp på nivå 3.


Fordeler og ulemper med automatisk handelsstopp

Selv om automatisk handelsstopp kan være effektivt for å hindre lynkrakk, har de vært et kontroversielt tema.

Noen kritikere av automatisk handelsstopp mener at det har en negativ effekt på markedene og faktisk øker alvorlighetsgraden av krakkene. Hvordan da? Ettersom disse forhåndsbestemte prosentnivåene er basert på det åpne markedet, er de offentlig kjent. Derfor kan de påvirke ordreplasseringen og på en kunstig måte redusere likviditeten i ordreboken på visse prisnivåer.

Redusert likviditet kan føre til mer volatilitet, ettersom det kanskje ikke finnes nok ordrer til å absorbere en uventet økning i tilbudet. Kritikerne hevder at uten innflytelsen fra automatisk handelsstopp på områder med likviditet, er det mer sannsynlig at markedene oppnår en naturlig likevekt.

Når det gjelder globale markedsindekser som S&P 500, utløses automatisk handelsstopp kun ved bevegelser nedover. Men på individuelle verdipapirer kan de utløses på bevegelser oppover også.


Hvordan forberede seg på markedskrakk

Markeders og massepsykologiens natur gjør krakk til noe nesten uunngåelig. Men hva kan du gjøre for å forberede deg på et markedskrakk? 

Vurder å lage en investeringsplan eller en generell handelsstrategi. Når markedet krasjer og mange investorer får panikk og selger, er det viktig å holde seg rolig og rasjonell og unngå følelsesstyrte beslutninger. Da er det viktig å ha en langsiktig investeringsplan eller handelsstrategi, for den skal ikke la deg ta impulsive beslutninger.

Noe annet å vurdere er å angi et stopptap. Beskyttelse mot tap ved kortsiktig handel er absolutt nødvendig for å lykkes som handler. Derimot er denne praksisen overraskende mindre vanlig når det gjelder langsiktige investorer. Selv om et stopptap skulle gi rom for større prisbevegelser, kan det spare deg for store tap når et ødeleggende markedskrakk inntreffer.

Når det gjelder globale markedskrakk, har alle sammen hittil vært midlertidige. Selv om tider med økonomisk lavkonjunktur kan strekke seg over flere år, har markedene en tendens til å komme seg igjen. Hvis du zoomer langt nok ut, har den globale økonomien vært i jevn vekst i mange århundrer, og disse korrigeringene er bare midlertidige tilbakeslag.


Ytelsen til Dow Jones Industrial Average mellom 1915 og 2020.

Ytelsen til Dow Jones Industrial Average mellom 1915 og 2020.


Selv om denne observasjonen kan være korrekt for globale markeder knyttet til økonomisk vekst, gjelder den ikke kryptovalutamarkedene. Blokkjedeindustrien er fortsatt ung, og kryptovalutaer er en risikabel aktivaklasse. Derfor kan det hende at noen kryptoaktiva aldri kommer seg igjen etter et alvorlig markedskrakk.


Ønsker du å komme i gang med kryptovaluta? Kjøp Bitcoin på Binance!


Andre store Black Mondays

28. oktober 1929

Aksjemarkedene krasjer før den store depresjonen på 1930-tallet. Med tanke på de langsiktige økonomiske effektene er krakket på høsten 1929 det mest ødeleggende børskrakket til dags dato.

29. september 2008

Etter at den amerikanske boligboblen sprakk, begynte aksjemarkedene å krasje. Dette førte til slutt til den store finanskrisen på slutten av 2000-tallet og begynnelsen av 2010-tallet. Hvis du vil lese mer, sjekk Finanskrisen i 2008 forklart.

9. mars 2020

Den verste dagen for det amerikanske aksjemarkedet siden finanskrisen – drevet av koronaviruspandemien og en oljepriskrig. Da inntraff det største fallet på én dag siden 2008. Men som du får se i neste avsnitt, holdt denne rekorden bare i én uke.

16. mars 2020

Frykten for de potensielle økonomiske konsekvensene av koronaviruspandemien fortsatte å øke. Som resultat opplevde det amerikanske markedet et enda større fall på én dag enn under krakket uka før. Denne dagen kan ses på som toppen av det første sjokket av koronavirusets effekt på finansmarkedene.


Avsluttende tanker

For å oppsummere var Black Monday et stort markedskrakk i 1987. Som nevnt kan begrepet også brukes om andre børskrakk, for eksempel de i 1929, 2008 og 2020.

Etter hendelsene på Black Monday ble det implementert nye regler for å prøve å redusere effekten av børskrakk. En av de mest virkningsfulle og kontroversielle av disse reglene er automatisk handelsstopp, som stopper all handel når forhåndsdefinerte prosentvise tapsnivåer nås.

Hva kan du gjøre for å forberede deg på et uunngåelig markedskrakk? Tenk over mulige scenarioer for å lage en riktig investeringsplan eller handelsstrategi. Risikostyring, porteføljediversifisering og markedspsykologi er noen få emner som kan hjelpe deg til å unngå store tap under markedskrakk.