Salgspris-kjøpspris-differanse og glidning forklart
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er salgspris-kjøpspris-differanse?
Markedspleiere og salgspris-kjøpspris-differanse
Dybdediagrammer og salgspris-kjøpspris-differanse
Salgspris-kjøpspris-differansen i prosent
Hva er glidning?
Positiv glidning
Glidningstoleranse
Avsluttende tanker
Salgspris-kjøpspris-differanse og glidning forklart
Hjem
Artikler
Salgspris-kjøpspris-differanse og glidning forklart

Salgspris-kjøpspris-differanse og glidning forklart

Nybegynner
Publisert Jun 10, 2021Oppdatert Feb 10, 2023
8m

TL;DR 

Salgspris-kjøpspris-differansen er forskjellen mellom den laveste prisen som et aktivum tilbys til for salg, og det høyeste kjøpsbudet. Likvide aktiva som Bitcoin har en mindre differanse enn aktiva med lavere likviditet og handelsvolum.

Det oppstår glidning når en handel blir gjort opp til en gjennomsnittspris som er forskjellig fra det som opprinnelig ble forespurt. Dette skjer ofte ved markedsordrer. Hvis det ikke finnes nok likviditet til å fullføre ordren, eller hvis markedet er volatilt, kan den endelige ordreprisen endre seg. For å unngå glidning med aktiva med lav likviditet kan du prøve å dele opp ordren i mindre deler.


Innledning

Når du kjøper og selger aktiva på en kryptobørs, er markedsprisene direkte relatert til tilbud og etterspørsel. Andre faktorer det er viktig å vurdere i tillegg til prisen, er handelsvolum, markedslikviditet og ordretyper. Avhengig av markedsforholdene og ordretypene du bruker, oppnår du ikke alltid prisen du ønsker for en handel.

Det skjer en konstant forhandling mellom kjøpere og selgere, og dette skaper en differanse mellom de to sidene (salgspris-kjøpspris-differanse). Avhengig av mengden av et aktivum du skal drive handel med, og av volatiliteten, kan du oppleve glidning i tillegg (mer om dette senere). Så for å unngå overraskelser er det nyttig å få litt grunnleggende kunnskap om børsens ordrebok.


Hva er salgspris-kjøpspris-differanse?

Salgspris-kjøpspris-differansen er forskjellen mellom den høyeste kjøpsprisen og den laveste salgsprisen i en ordrebok. I tradisjonelle markeder skapes differansen ofte av markedspleiere eller meglere som tilbyr likviditet. I kryptomarkeder er differansen et resultat av forskjellen mellom grenseordrer fra kjøpere og selgere.

Hvis du vil foreta et øyeblikkelig kjøp til markedspris, må du godta den laveste salgsprisen fra en selger. Hvis du vil foreta et øyeblikkelig salg, godtar du den høyeste kjøpsprisen fra en kjøper. Mer likvide aktiva (som valuta) har en mindre salgspris-kjøpspris-differanse, noe som betyr at kjøpere og selgere får utført ordrene sine uten at det oppstår betydelige endringer i prisen på et aktivum. Dette skyldes at det er et stort ordrevolum i ordreboken. En større salgspris-kjøpspris-differanse får større prissvingninger når ordrer med stort volum lukkes.


Markedspleiere og salgspris-kjøpspris-differanse

Konseptet med likviditet er viktig for finansmarkedene. Hvis du prøver å drive handel i markeder med lav likviditet, kan det hende at du må vente i mange timer eller til og med dager på at en annen handler matcher ordren din.

Det er viktig å skape likviditet, men det er ikke alle markeder som får nok likviditet bare fra enkelthandlere. I tradisjonelle markeder, for eksempel, tilbyr meglere og markedspleiere likviditet i bytte mot arbitrasjeprofitt.

En markedspleier kan utnytte en salgspris-kjøpspris-differanse ganske enkelt ved å kjøpe og selge et aktivum samtidig. Ved å selge til den høyere salgsprisen og kjøpe til den lavere kjøpsprisen om og om igjen, kan markedspleierne ta differansen som arbitrasjeprofitt. Selv en liten differanse kan gi stor fortjeneste hvis det handles i stort kvantum hele dagen. Aktiva med høy etterspørsel har mindre differanse, ettersom markedspleierne konkurrerer og begrenser differansen.

For eksempel kan en markedspleier samtidig tilby å kjøpe BNB for 3500 kr per mynt og selge BNB for 3510 kr – en differanse på 10 kr. Alle som vil handle i markedet umiddelbart, må oppfylle posisjonene sine. Differansen er nå ren arbitrasjeprofitt for markedspleieren som selger det de kjøper, og kjøper det de selger.


Dybdediagrammer og salgspris-kjøpspris-differanse

La oss ta en titt på noen eksempler fra virkeligheten på kryptovalutaer og forholdet mellom volum, likviditet og salgspris-kjøpspris-differanse. I Binance-børsens grensesnitt kan du enkelt se salgspris-kjøpspris-differansen ved å bytte til diagramvisningen [Dybde]. Denne knappen finner du øverst til høyre i diagramområdet.


Alternativet [Dybde] viser en grafisk representasjon av et aktivums ordrebok. Du kan se antallet og prisen på kjøpsbudene i grønt, sammen med antallet og prisen på salgstilbudene i rødt. Gapet mellom disse to områdene er salgspris-kjøpspris-differansen, som du kan beregne ved å ta den røde salgsprisen og trekke fra den grønne kjøpsprisen.


Som nevnt er det en indirekte sammenheng mellom likviditet og mindre salgspris-kjøpspris-differanser. Handelsvolumet er en vanlig indikator på likviditet, så vi forventer å se høyere volum med mindre salgspris-kjøpspris-differanse som en prosentandel av prisen på et aktivum. Kryptovaluta, aksjer og andre aktiva med høy handelsaktivitet har mye mer konkurranse mellom handlere som ønsker å utnytte salgspris-kjøpspris-differansen.


Salgspris-kjøpspris-differansen i prosent

For å sammenligne salgspris-kjøpspris-differansen mellom forskjellige kryptovalutaer eller aktiva, må vi vurdere den prosentvis. Regnestykket er enkelt:

(Salgspris – kjøpspris)/salgspris x 100 = salgspris-kjøpspris-differansen i prosent

Vi bruker BIFI som eksempel. Da dette ble skrevet, hadde BIFI en salgspris på USD 907 og en kjøpspris på USD 901. Denne forskjellen gir oss en salgspris-kjøpspris-differanse på USD 6. USD 6 delt på USD 907 og så multiplisert med 100 gir oss en salgspris-kjøpspris-differanse i prosent på omtrent 0,66 %.


Tenk deg nå at Bitcoin har en salgspris-kjøpspris-differanse på USD 3. Selv om det er halvparten av beløpet i eksemplet med BIFI, blir Bitcoins salgspris-kjøpspris-differanse bare 0,0083 % når vi sammenligner dem prosentvis. BIFI har også et mye lavere handelsvolum, noe som støtter teorien om at mindre likvide aktiva ofte har større salgspris-kjøpspris-differanse.

Det at Bitcoin har mindre differanse, gjør at vi kan trekke noen konklusjoner. Et aktivum med en mindre salgspris-kjøpspris-differanse i prosent er sannsynligvis mye mer likvid. Hvis du vil utføre store markedsordrer, er det vanligvis mindre risiko for å måtte betale en pris du ikke hadde forventet.


Hva er glidning?

Glidning skjer ofte i markeder med høy volatilitet eller lav likviditet. Glidning skjer når en handel blir gjort opp til en annen pris enn forventet eller forespurt. 

Tenk deg for eksempel at du vil legge inn en stor markedskjøpsordre på 1000 kr, men så har ikke markedet den nødvendige likviditeten til å oppfylle bestillingen din til den prisen. Resultatet blir at du må godta etterfølgende ordrer (på over 1000 kr) frem til ordren din er helt oppfylt. Dette fører til at gjennomsnittsprisen på kjøpet blir høyere enn 1000 kr, og dette kaller vi glidning.

Med andre ord er det slik at når du oppretter en markedsordre, matcher børsen kjøpet eller salget ditt automatisk for å begrense antall ordrer i ordreboken. Ordreboken matcher deg med den beste prisen, men du havner lenger og lenger opp i ordrekjeden hvis det ikke er nok volum til ønsket pris. Denne prosessen resulterer i at markedet oppfyller ordren din til uventede, forskjellige priser.

I krypto skjer glidning ofte på automatiske markedspleiere og desentraliserte børser. Glidningen kan være på over 10 % av forventet pris for volatile eller lavlikviditets altcoins.


Positiv glidning

Glidning betyr ikke nødvendigvis at du ender opp med en dårligere pris enn forventet. Positiv glidning kan skje hvis prisen synker mens du legger inn kjøpsordren, eller hvis den øker mens du legger inn en salgsordre. Dette er riktignok ikke så vanlig, men positiv glidning kan forekomme i noen veldig volatile markeder.


Glidningstoleranse

Noen børser lar deg angi et nivå for glidningstoleranse manuelt, slik at du begrenser eventuell glidning. Du ser dette alternativet på automatiske markedspleiere som PancakeSwapBNB Smart Chain og Ethereums Uniswap.


Glidningsbeløpet du angir, kan ha en direkte effekt på tiden det tar å gjennomføre ordren din. Hvis du angir lav glidning, kan det ta lang tid å oppfylle ordren, eller så oppfylles den ikke i det hele tatt. Hvis du angir et for høyt nivå, kan en annen handler eller bot se den ventende ordren og løpe foran deg (frontrunning). 

I slike tilfeller skjer frontrunning når en annen handler angir et høyere gas-gebyr enn deg for å kjøpe aktivumet først. «Frontrunneren» legger deretter inn en ny ordre for å selge det til deg til den høyeste prisen du er villig til å godta basert på glidningstoleransen din.


Slik minimerer du negativ glidning

Selv om du ikke alltid kan unngå glidning, er det noen strategier du kan bruke for å prøve å minimere det.

1. Istedenfor å lage en stor ordre kan du prøve å dele den opp i mindre blokker. Følg nøye med på ordreboken for å spre ordrene dine, og pass på at du ikke legger inn ordrer som er større enn det tilgjengelige volumet.

2. Hvis du bruker en desentralisert børs, må du ikke glemme å regne med transaksjonsgebyrene. Noen nettverk har høye gebyrer basert på blokkjedens trafikk, og dette kan spise opp eventuell fortjeneste, selv om du unngår glidning.

3. Hvis du har å gjøre med aktiva med lav likviditet, for eksempel en liten likviditetspool, kan handelsaktiviteten din påvirke aktivaprisen i stor grad. Én transaksjon kan oppleve en liten glidning, mens mange mindre påvirker prisen på neste blokk med transaksjoner du utfører.

4. Bruk grenseordrer. Slike ordrer sørger for at du får prisen du ønsker eller bedre, når du driver handel. Dette har riktignok ikke samme hastighet som en markedsordre, men du sikrer deg mot å oppleve negativ glidning.


Avsluttende tanker

Når du driver handel med kryptovaluta, må du ikke glemme at en salgspris-kjøpspris-differanse kan endre sluttprisen på en handel. Du kan ikke alltid unngå dette, men det er verdt å vurdere når du tar avgjørelser. Ved små beløp kan dette være minimalt, men husk at for ordrer med stort volum kan gjennomsnittsprisen per enhet bli høyere enn forventet.

Alle som eksperimenterer med desentralisert finans, bør forstå glidning, ettersom det er en viktig del av det grunnleggende med handel. Uten grunnleggende kunnskap har du høy risiko for å tape penger på grunn av frontrunning eller stor glidning.