12 populære Candlestick-mønstre som brukes i teknisk analyse
Innholdsfortegnelse
Innhold
Innledning
Hvordan bruke candlestick-mønstre
Bullish reverseringsmønstre
Bearish reverseringsmønstre
Fortsettelsesmønstre
Doji
Candlestick-mønstre basert på prisgap
Avsluttende tanker
12 populære Candlestick-mønstre som brukes i teknisk analyse
Hjem
Artikler
12 populære Candlestick-mønstre som brukes i teknisk analyse

12 populære Candlestick-mønstre som brukes i teknisk analyse

Viderekommen
Publisert Feb 24, 2020Oppdatert Nov 11, 2022
8m

Innhold


Innledning

Candlestick-diagrammer er blant de mest brukte tekniske verktøyene for å analysere prismønstre. Handlere og investorer har brukt dem i århundrer for å finne mønstre som kan indikere hvor prisen er på vei. Denne artikkelen vil ta opp noen av de mest kjente candlestick-mønstrene med illustrerte eksempler.

Hvis du vil bli vant til å lese candlestick-diagrammer først, sjekk ut Nybegynnerguide til candlestick-diagrammer.


Candlestick-oversikt


Hvordan bruke candlestick-mønstre

Det finnes utallige candlestick-mønstre som handlere kan bruke for å identifisere interesseområder i et diagram. Disse kan brukes til daghandel, "swing"-handel og til og med langsiktig handel av posisjoner. Noen candlestick-mønstre kan gi innsikt i balansen mellom kjøpere og selgere, mens andre kan indikere en reversering, fortsettelse eller uavklart.

Det er viktig å merke seg at candlestick-mønstre ikke nødvendigvis er et kjøps- eller salgssignal i seg selv. De er heller en måte å se på markedsstrukturen og er en potensiell indikasjon på en kommende mulighet. Derfor er det alltid nyttig å se på mønstre i kontekst. Det kan være konteksten for det tekniske mønsteret i diagrammet, men også det utvidede markedsmiljøet og andre faktorer.

Enkelt fortalt er candlestick-mønstre som alle andre verktøy for markedsanalyse – det er nyttigst når det brukes i kombinasjon med andre teknikker. Disse kan inkludere Wyckoff-metodenElliott-bølgeteorien og Dow-teorien. Det kan også inkludere indikatorer for teknisk analyse (TA) som trendlinjerbevegelige gjennomsnittrelativ styrkeindeks (RSI)stokastisk RSIBollinger-båndIchimoku-skyerparabolsk SAR eller MACD.


Bullish reverseringsmønstre

Hammer 

En candlestick (lysestake) med en lang nedre veke i bunnen av en nedadgående trend, der den nedre veken har minst dobbel størrelse av kroppen.

En hammer viser at selv om salgspresset var høyt, drev bull-situasjonen prisen opp igjen nær åpningen. En hammer kan være enten rød eller grønn, men grønne hammere kan indikere en sterkere bull-reaksjon.


Candlestick-mønster for bullish reversering – hammer


Omvendt hammer

Et annet begrep er omvendt hammer, som er akkurat som en hammer, men med en lang veke over kroppen, ikke under. I likhet med en hammer må den øvre veken være minst dobbelt så stor som kroppen. 

En omvendt hammer oppstår i bunnen av en nedadgående trend og kan indikere en potensiell reversering oppover. Den øvre veken viser at den nedadgående bevegelsen for prisen ble hindret i å fortsette, selv om selgerne til slutt klarte å drive den ned nær åpningskursen. Den omvendte hammeren kan derfor antyde at kjøperne snart får kontroll over markedet. 


Candlestick-mønster for bullish reversering – omvendt hammer


Tre hvite soldater

Mønsteret med de tre hvite soldatene består av tre grønne candlestick-mønstre på rad der alle åpner innenfor forrige candlestick-kropp og slutter på et nivå som er høyere enn forrige candlestick-topp. 

Ideelt sett bør ikke disse lysestakene ha lange nedre veker, noe som ville indikere at et kontinuerlig kjøpspress driver prisen opp. Størrelsen på lysestakene og lengden på vekene kan brukes til å vurdere sjansene for fortsettelse eller mulig "retracement".


Candlestick-mønster for bullish reversering – tre hvite soldater


Bullish harami

En bullish harami er en lang rød lysestake etterfulgt av en mindre, grønn lysestake som er innenfor kroppen til forrige lysestake.

Bullish harami kan skje over to eller flere dager, og det er et mønster som indikerer at salgsmomentumet avtar og kan være i ferd med å ta slutt.


Candlestick-mønster for bullish reversering – bullish harami


Bearish reverseringsmønstre

Hengende mann

Den hengende mannen er bear-ekvivalenten til en hammer. Den dannes vanligvis mot slutten av en opptrend med en liten kropp og en lang nedre veke. 

Den nedre veken indikerer at det var et stort salg, men at bull-spekulanter klarte å ta tilbake kontrollen og drive prisen opp. Husk at etter en langvarig oppadgående trend kan salg fungere som en advarsel om at bull-spekulantene snart kan miste kontrollen over markedet.


Candlestick-mønster for bearish reversering – hengende mann


Stjerneskudd

Stjerneskuddet består av en lysestake med en lang øvre veke, liten eller ingen nedre veke, og en liten kropp, ideelt sett nær lavpunktet. Stjerneskuddet har lignende form som en omvendt hammer, men dannes mot slutten av en opptrend.

Den indikerer at markedet nådde et høydepunkt, men at selgerne tok kontroll og drev prisen ned igjen. Noen handlere foretrekker å vente på at de neste candlestick-mønstrene skal utfolde seg, for å få bekreftet mønsteret.


Candlestick-mønster for bearish reversering – stjerneskudd


Tre svarte kråker

Tre svarte kråker består av tre røde lysestaker på rad som åpner innenfor forrige lysestakekropp og lukker på et nivå som er under forrige lysestakes laveste nivå.

Det er bear-ekvivalenten til tre hvite soldater. Ideelt sett bør ikke lysestakene ha lange øvre veker, noe som ville indikere at et kontinuerlig salgspress driver prisen opp. Størrelsen på lysestakene og lengden på vekene kan brukes til å vurdere sjansene for fortsettelse.


Candlestick-mønster for bearish reversering – tre svarte kråker


Bearish harami

En bearish harami er en lang grønn lysestake etterfulgt av en liten rød lysestake som er helt innenfor kroppen til forrige lysestake.

Bearish harami kan utfolde seg over to eller flere dager, dukker opp på slutten av en opptrend og kan indikere at kjøpspresset synker.


Candlestick-mønster for bearish reversering – bearish harami


Mørkt skydekke

Mønsteret mørkt skydekke består av en rød lysestake som åpner over slutten av forrige grønne lysestake, men som deretter slutter under midtpunktet på denne lysestaken.

Den kan ofte ledsages av høyt volum, noe som indikerer at momentum kanskje skifter fra oppsiden til nedsiden. Handlerne kan vente på en tredje rød lysestake for å få bekreftet mønsteret.


Candlestick-mønster for bearish reversering – mørkt skydekke


Fortsettelsesmønstre

Metoder for stigende tre

Dette mønsteret forekommer i en opptrend, hvor tre røde lysestaker med små kropper på rad etterfølges av at opptrenden fortsetter. Ideelt sett bør ikke de røde lysestakene bryte rekkevidden til lysestaken som er før den. 

Fortsettelsen bekreftes med en grønn lysestake med en stor kropp, noe som indikerer at bull-spekulantene igjen har kontroll over trendretningen.


fortsettelse av candlestick-mønster – metoder for stigende tre


Metoder for synkende tre

Det motsatte av metoder for stigende tre og indikerer fortsettelsen av en nedadgående trend isteden.


fortsettelse av candlestick-mønster – metoder for synkende tre


Doji

En Doji dannes når åpnings- og sluttkurs er like (eller veldig nærme hverandre). Prisen kan bevege seg over og under åpningskursen, men avslutter på eller nær åpningskurs. Derfor kan en Doji indikere et uavklart punkt mellom kjøps- og salgskrefter. Men tolkningen av en Doji er veldig avhengig av konteksten.

Avhengig av hvor linjen for åpnings-/sluttkurs faller, kan en Doji beskrives som:


Gravstein-Doji – Bearish reverseringslysestake med en lang øvre veke og åpningskurs/sluttkurs nær laveste. 


Doji candlestick-mønster – gravstein-Doji


Langbeint Doji – Uavklart lysestake med både nedre og øvre veke, og åpnings-/sluttkurs nær midtpunktet.


Doji candlestick-mønster – langbeint doji


Øyenstikker-Doji – Enten bullish eller bearish lysestake (avhengig av kontekst) med en lang nedre veke og åpnings-/sluttkurs nær høyeste.


Doji candlestick-mønster – øyenstikker-doji


Ifølge den opprinnelige definisjonen av Doji skal åpningskurs og sluttkurs være nøyaktig den samme. Men hva om åpningskurs og sluttkurs ikke er helt lik, men veldig nærme hverandre? Det kalles en snurrebass. Men ettersom kryptovalutamarkedene kan være veldig volatile, er en eksakt Doji sjelden. Derfor brukes snurrebass og Doji ofte om hverandre.


Candlestick-mønstre basert på prisgap

Det er mange candlestick-mønstre som benytter prisgap. Et prisgap dannes når en finansiell ressurs åpner over eller under den forrige sluttkursen, noe som skaper et gap mellom de to lysestakene. Siden kryptovalutamarkeder er åpne for handel døgnet rundt, finnes det ikke mønstre basert på denne typen prisgap. Likevel kan det fortsatt forekomme prisgap i illikvide markeder. Men siden de hovedsakelig skjer på grunn av lav likviditet og høy salgspris-kjøpspris-spread, er de kanskje ikke så nyttige som handlingsmønstre.


Avsluttende tanker

Det er viktig for alle handlere at de i det minste kjenner til candlestick-mønstre, selv om de ikke benytter dem direkte i handelsstrategien sin.

Selv om dette uten tvil kan være nyttig for å analysere markedene, er det viktig å huske på at de ikke er basert på noen vitenskapelige prinsipper eller lover. Derimot formidler og visualiserer de kjøps- og salgskreftene som i siste instans driver markedene.