Aktivaallokering og diversifisering forklart
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er ressursfordeling og diversifisering?
Moderne porteføljeteori
Typer strategier for aktivaklasser og allokering
Bruk av aktivaallokering og diversifisering i en portefølje
Diversifisering innenfor en portefølje med kryptoaktiva
Problemer med aktivaallokering
Avsluttende tanker
Aktivaallokering og diversifisering forklart
Hjem
Artikler
Aktivaallokering og diversifisering forklart

Aktivaallokering og diversifisering forklart

Nybegynner
Publisert Jan 27, 2020Oppdatert Feb 1, 2023
6m

Innledning

Når det gjelder penger, finnes det alltid risiko. Alle investeringer kan medføre tap, mens en posisjon der man kun holder kontanter, smuldrer bort på grunn av inflasjon. Selv om risiko ikke kan unngås helt, kan den styres slik at den er tilpasset en persons bestemte investeringsmål.

Aktivaallokering og diversifisering er konsepter som spiller en viktig rolle i å fastslå slike risikoparametere. Selv om du er ny innen investering, er du sannsynligvis kjent med prinsippene bak dem, for de har eksistert i tusenvis av år. 

Denne artikkelen gir deg en oversikt over hva de er, og hvordan de angår moderne strategier for pengeforvaltning. 

Hvis du vil lese mer om et lignende emne, sjekk ut Finansiell risiko forklart


Hva er ressursfordeling og diversifisering?

Begrepene aktivaallokering og diversifisering brukes ofte om hverandre. Men de kan referere til litt forskjellige sider ved risikostyring. 

Aktivaallokering kan brukes til å beskrive en strategi for pengeforvaltning som skisserer hvordan kapital skal fordeles mellom aktivaklasser i en investeringsportefølje. Mens diversifisering kan beskrive allokeringen av kapital innenfor disse aktivaklassene. 

Hovedmålet med strategiene er å få mest mulig forventet avkastning og samtidig minst mulig potensiell risiko. Vanligvis innebærer dette å fastslå investorens tidshorisont for investeringen, risikotoleransen og noen ganger hensynet til de bredere økonomiske forholdene. 

Enkelt sagt er hovedideen bak strategier for aktivaallokering og diversifisering å ikke satse alt på ett kort. Å kombinere aktivaklasser og aktiva som ikke er korrelert, er den mest effektive måten å bygge opp en balansert portefølje på.

Det som gjør disse to strategiene kraftige sammen, er at risikoen ikke bare blir fordelt mellom ulike aktivaklasser, men også innenfor disse aktivaklassene. 

Noen finanseksperter mener til og med at det kan være viktigere med en god strategi for aktivaallokering enn selve valget av enkeltinvesteringer. 


Moderne porteføljeteori

Moderne porteføljeteori (MPT) er et rammeverk som formaliserer disse prinsippene gjennom en matematisk modell. Den ble introdusert i en artikkel som ble utgitt av Harry Markowitz i 1952, som han senere mottok Nobelprisen i økonomi for.

Store aktivakategorier har en tendens til å bevege seg annerledes. Markedsforhold som gjør at en bestemt aktivaklasse oppnår gode resultater, kan gi en annen aktivaklasse dårlige resultater. Hovedantagelsen er at dersom én aktivaklasse gjør det dårlig, kan tapene balanseres ut av en annen aktivaklasse som oppnår gode resultater.  

MPT antar at ved å kombinere aktiva fra aktivaklasser uten korrelasjon kan volatiliteten i porteføljen reduseres. Dette bør også øke de risikojusterte resultatene, noe som betyr at en portefølje med samme mengde risiko gir bedre avkastning. Den forutsetter også at hvis to porteføljer gir samme avkastning, vil enhver rasjonell investor foretrekke porteføljen som har mindre risiko. 

Enkelt sagt sier MPT at det mest effektive er å kombinere aktiva i en portefølje som ikke er korrelert.


Typer strategier for aktivaklasser og allokering

Innenfor et typisk rammeverk for aktivaallokering kan aktivaklasser kategoriseres slik: 

  • Tradisjonelle aktiva – aksjer, obligasjoner og kontanter. 

  • Alternative aktiva – eiendom, råvarer, derivater, forsikringsprodukter, privat eierkapital og selvfølgelig kryptoaktiva.

Generelt finnes det to hovedtyper av strategier for aktivaallokering, og begge benytter forutsetningene som er skissert i MPT: strategisk aktivaallokering og taktisk aktivaallokering. 

Strategisk aktivaallokering anses for å være en tradisjonell tilnærming som er mer egnet til en passiv investeringsstil. Porteføljer som er basert på denne strategien, blir som regel bare rebalansert hvis de ønskede allokeringene endres basert på en endring i investorens tidshorisont eller risikoprofil. 

Taktisk aktivaallokering passer bedre for mer aktive investeringsstiler. Med den kan investorer konsentrere porteføljen sin rundt aktiva som oppnår bedre resultater enn markedet. Den inneholder antagelsen om at hvis én sektor oppnår bedre resultater enn markedet, kan den fortsette å gjøre det i en lengre periode. Ettersom den også er basert på prinsippene i MPT, åpner den for en viss grad av diversifisering.

Det er verdt å merke seg at aktiva ikke trenger å være fullstendig ukorrelert eller omvendt korrelert for at diversifiseringen skal ha god effekt. Det kreves bare at de ikke er fullstendig korrelert. 


Bruk av aktivaallokering og diversifisering i en portefølje

La oss se på disse prinsippene gjennom et eksempel på en portefølje. En strategi for aktivaallokering kan diktere at porteføljen skal ha følgende allokeringer mellom ulike aktivaklasser:

  • 40 % investert i aksjer

  • 30 % i obligasjoner

  • 20 % i kryptoaktiva

  • 10 % i kontanter 

En diversifiseringsstrategi kan si følgende om de 20 % som er investert i kryptoaktiva: 

  • 70 % skal allokeres til Bitcoin

  • 15 % til store prosjekter

  • 10 % til mellomstore prosjekter

  • 5 % til små prosjekter

Når allokeringene er etablert, kan resultatene til porteføljen overvåkes og vurderes regelmessig. Hvis allokeringene endrer seg, kan det være på tide å rebalansere – noe som betyr å kjøpe og selge aktiva for å justere porteføljen tilbake til de ønskede proporsjonene. Dette innebærer vanligvis å selge de som oppnår gode resultater, og kjøpe de som oppnår dårligere. Valget av aktiva kommer selvfølgelig helt an på strategien og de individuelle investeringsmålene. 

Kryptoaktiva er blant de mest risikable aktivaklassene. Den ovennevnte porteføljen kan anses som veldig risikabel fordi den har en stor andel allokert til kryptoaktiva. En mindre risikovillig investor allokerer kanskje mer av porteføljen til for eksempel obligasjoner – en mye mindre risikofylt aktivaklasse. 

Hvis du vil lese en grundig forskningsrapport om fordelene med Bitcoin i en diversifisert portefølje med flere aktiva, kan du se denne rapporten fra Binance Research: Porteføljeforvaltningsserien nr. 1: Utforsk fordeler med diversifisering med Bitcoin.


Diversifisering innenfor en portefølje med kryptoaktiva

Selv om prinsippene bak disse metodene også i teorien gjelder en portefølje med kryptoaktiva, bør det tas med en klype salt. Kryptovalutamarkedet har sterk korrelasjon med prisbevegelsene til Bitcoin. Dette gjør diversifisering tilnærmet umulig – hvordan kan man lage seg en samling med ukorrelerte aktiva når det bare er høyt korrelerte aktiva å velge blant?

Noen ganger kan spesifikke altcoins ha redusert korrelasjon med Bitcoin, og oppmerksomme handlere kan utnytte dette. Men disse har som regel ikke en varighet som er like konsekvent anvendelig som lignende strategier i tradisjonelle markeder.  

Men vi kan anta at når markedet blir mer modent, kan det bli mulig med en mer systematisk tilnærming til diversifisering innenfor en portefølje av kryptoaktiva. Markedet har uansett en lang vei å gå før det.


Problemer med aktivaallokering

Selv om dette er en ubestridt god teknikk, kan det hende at enkelte strategier for aktivaallokering ikke passer for visse investorer og porteføljer. 

Å lage en handlingsplan kan være relativt enkelt, men nøkkelen til en god strategi for aktivaallokering er implementeringen. Og hvis investoren ikke klarer å legge egen forutinntatthet til side, kan porteføljen bli mindre effektiv. 

Et annet potensielt problem kommer fra at det er vanskelig å estimere en investors risikotoleranse på forhånd. Når resultatene begynner å tikke inn etter en viss periode, kan investoren innse at risikoen var for høy (eller for lav). 


Avsluttende tanker

Aktivaallokering og diversifisering er grunnleggende konsepter for risikostyring som har eksistert i tusenvis av år. De er også et av grunnkonseptene bak moderne strategier for porteføljeforvaltning. 

Hovedformålet med å lage en strategi for aktivaallokering er å øke den forventede avkastningen samtidig som risikoen minimeres. Fordelingen av risiko mellom aktivaklasser kan gi porteføljen bedre resultater.

Ettersom markedene er sterkt korrelert med Bitcoin, bør strategier for aktivaallokering brukes med varsomhet på porteføljer av kryptoaktiva.