APY kontra APR: Hva er forskjellen?
Innholdsfortegnelse
APR kontra APY  
Hvordan kan man sammenligne ulike rentesatser?  
Avsluttende tanker
APY kontra APR: Hva er forskjellen?
Hjem
Artikler
APY kontra APR: Hva er forskjellen?

APY kontra APR: Hva er forskjellen?

Nybegynner
Publisert Jul 27, 2022Oppdatert Nov 11, 2022
5m


TL;DR

Du har sikkert sett disse to forkortelsene, APY og APR, når du har sett på produkter innen desentralisert finans (DeFi). 

APY, eller årlig prosentvis avkastning, tar med renter som settes sammen kvartalsvis, månedlig, ukentlig eller daglig, mens APR, eller årlig prosentsats, ikke gjør det. Denne lille forskjellen kan utgjøre en stor forskjell for beregningene av avkastning over en periode. Det er derfor viktig å forstå hvordan disse to målingene beregnes, og hva det betyr for avkastningen du kan få på de digitale pengene dine.

APR kontra APY  

Både APR og APY er grunnleggende for personlig økonomi. La oss starte med den enkleste av de to, årlig prosentsats (APR). Det er renten en utlåner får på pengene sine – og som en låntaker betaler for å låne dem – i løpet av ett år.

Hvis du for eksempel setter inn 100 000 kr på en sparekonto i banken med 20 % APR, ville du fått 20 000 kr i rente på ett år. Renten beregnes ved å gange hovedstolen (100 000) med APR (20 %). Så etter ett år har du totalt 120 000 kr. Etter to år utgjør kapitalen din 140 000 kr. Etter tre år har du 160 000 kr, og så videre.

Før vi går inn på årlig prosentvis avkastning (APY), må vi først forstå hva rentes rente er. Enkelt sagt betyr det at man får rente på den forrige renten. I eksemplet ovenfor er det slik at hvis finansinstitusjonen utbetaler rente til kontoen din månedlig, endrer saldoen din seg for hver av årets tolv måneder. 

Istedenfor at du da har 120 000 kr på slutten av den 12. måneden, får du litt rente hver måned. Denne renten legges til hovedstolen av innskuddet ditt, og summen du opptjener renter fra, øker etter hvert som månedene går. Hver måned har du mer penger som genererer renter. Denne effekten kalles rentes rente. 

La oss si at du setter inn 100 000 kr på en bankkonto med 20 % APR, der renten utbetales månedlig. Uten å gå inn på den kompliserte matematikken ville du da ha 124 290 kr ved slutten av året. Det er 4290 kr mer i rente bare på grunn av effekten av rentes rente. Hvor mye renter ville du fått med den samme 20 % APR, men med rente som utbetales daglig? Det ville gitt 124 520 kr. 

Effekten av rentes rente blir mer imponerende over lengre perioder. Etter tre år ville du endt opp med 193 090 med det samme 20 % APR-produktet med daglig utbetaling av renter. Det er 33 090 kr mer i rente enn for det samme 20 % APR-produktet uten rentes rente. 

Ved ganske enkelt å ta med rentes rente, tjener du mye mer på pengene dine. Legg også merke til at rentesatsen varierer med frekvensen på renteutbetalingen. Du tjener mer jo oftere renten utbetales. Daglig utbetaling gir deg mer rente enn månedlig renteutbetaling. 

Hvordan beregner du hvor mye du kan tjene når et finansprodukt tilbyr renters rente? Det er her årlig prosentvis avkastning (APY) kommer inn. Du kan bruke en formel for å konvertere APR til APY‚ avhengig av hyppigheten på renteutbetalingen. En 20 % APR med månedlig oppgjør tilsvarer 21,94 % i APY. Med daglig oppgjør tilsvarer det 22,13 % APY. Disse APY-tallene representerer den årlige renteavkastningen du får etter at rentes rente tas med. 

I sum er APR (årlig prosentsats) en enklere og mer statisk måling: Den oppgis alltid som en fast årlig rente. Men APY (årlig prosentvis avkastning) tar med renter som tjenes på renter, altså rentes rente. Den endrer seg avhengig av frekvensen på renteoppgjørene. Én huskeregel for denne forskjellen er at «avkastning» er et mye lengre ord (enn «rente»), og det representerer også det mer komplekse konseptet (og mer inntekt).

Hvordan kan man sammenligne ulike rentesatser?  

Fra eksempelet over kan du se at man tjener mer når man tar med rentes rente. Ulike produkter oppgir prisene enten i APR eller APY. På grunn av denne ulikheten er det viktig å bruke samme begrep ved sammenligning. Vær oppmerksom når du sammenligner produkter, for det kan hende at du sammenligner epler med appelsiner. 

Produkter med høyere APY gir ikke nødvendigvis mer avkastning enn de med lavere APR. Du kan enkelt konvertere APR og APY med nettbaserte verktøy hvis du vet hvor ofte renten utbetales. 

Det samme gjelder DeFi og andre typer kryptoprodukter. Når du ser på produkter som annonserer at de benytter krypto-APY og -APR, for eksempel kryptosparing og staking, husk å konvertere dem slik at du sammenligner epler med epler. 

Og videre: Når du sammenligner to DeFi-produkter med APY, pass på at de har like oppgjørstider. Hvis de har samme APR, men den ene er månedlig og den andre daglig, kan det være at den som utbetales daglig, gir mer kryptorente.

Noe annet som er viktig å merke seg, er hva APY betyr i forhold til det spesifikke kryptoproduktet du vurderer. Noen produkters sikkerhetsstillelse bruker begrepet «APY» for å referere til belønningene man kan oppnå i kryptovaluta i den valgte tidsrammen, og ikke den faktiske eller anslåtte avkastningen i en fiat-valuta. Dette er en viktig forskjell å forstå fordi prisene på kryptoaktiva kan være volatile, og verdien av investeringen din (i fiat) kan gå ned eller opp. Hvis prisene på kryptoaktiva faller drastisk, kan verdien på investeringen din (i fiat) fortsatt være lavere enn det opprinnelige fiat-beløpet du investerte, selv om du fortsetter å tjene APY i kryptoaktiva. Det er derfor viktig at du gjennomgår de relevante vilkårene og betingelsene for produktet nøye, og at du gjør egne undersøkelser, slik at du forstår hvilken investeringsrisiko som er involvert, og hva APY betyr i den spesifikke konteksten.              

Avsluttende tanker

APR og APY kan virke forvirrende til å begynne med, men det er lett å skille dem fra hverandre ved å huske at årlig prosentvis avkastning (APY) er den mest komplekse målingen som tar med rentes rente. På grunn av effekten av at man tjener renter på renter, er APY alltid et høyere tall når renten gjøres opp oftere enn én gang i året. Poenget er at det alltid er viktig å sjekke hvilken rente du ser på når du beregner renten.    

Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel: Dette innholdet presenteres for deg «som det er», og er bare til generell informasjon og undervisningsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Det skal ikke tolkes som økonomisk rådgivning, og det er heller ikke ment å anbefale kjøp av spesifikke produkter eller tjenester. Les vår fullstendige ansvarsfraskrivelse her for ytterligere detaljer. Priser på digitale aktiva kan være volatile. Verdien av investeringen din kan gå ned eller opp, og du får kanskje ikke tilbake det investerte beløpet. Du er selv fullt ansvarlig for investeringsbeslutningene dine, og Binance er ikke ansvarlig for eventuelle tap du påføres. Dette er ikke økonomisk rådgivning. For mer informasjon kan du se Vilkår for bruk og Risikoadvarsel.