En oversikt over Bitcoins prishistorikk
Innholdsfortegnelse
Innledning
Slik analyserer du Bitcoins prishistorikk
Hvilke faktorer påvirket tidlig handel med Bitcoin?
Hvilke faktorer påvirker handel med Bitcoin nå?
Bitcoins prishistorikk
Kortsiktige prishendelser
Hvordan forklarer vi Bitcoins langsiktige prishistorikk?
Avsluttende tanker 
En oversikt over Bitcoins prishistorikk
Hjem
Artikler
En oversikt over Bitcoins prishistorikk

En oversikt over Bitcoins prishistorikk

Nybegynner
Publisert Aug 5, 2021Oppdatert Dec 7, 2022
14m

TL;DR

Bitcoin har opplevd fem store pristopper siden den ble til i 2009. Hittil har denne kryptovalutaen hatt en historisk toppkurs på ca. USD 64 000, og økende adopsjonsrate. Reisen har vært preget av volatilitet og ofte av reaksjoner på politiske, økonomiske og juridiske hendelser.

Bitcoin har i gjennomsnitt opplevd 200 % vekst i året. Per august 2021 er Bitcoins markedsverdi omtrent USD 710 000 000 000, og kryptoens markedsdominanse er like under 50 %.

Hendelser som Mt. Gox-børshackingen i 2014 og børskrakket i 2020 kan forklare litt om kursadferden på kort og mellomlang sikt. På lang sikt kan du få en makrovisning ved å se på modeller som bruker teknisk, fundamental og stemningsbasert analyse.

For teknisk analyse er Bitcoins logaritmiske vekstkurve og hyperbølgeteorien to interessante modeller. Hyperbølgeteorien knytter også pris til investorstemningen i sykliske faser. Når det gjelder fundamental analyse, sporer «Stock to Flow»- og «Metcalfe»-modellene Bitcoin-prisen ganske godt. Du kan rett og slett bruke en kombinasjon av alle disse metodene for å få et balansert syn.


Innledning

Bitcoin (BTC) har fanget verdens oppmerksomhet med den enorme verdistigningen siden 2009. Men alt har ikke vært «bull runs» og gevinster. Bitcoin har også opplevd fall og «bear»-markeder. Til tross for volatiliteten har denne kryptovalutaen hittil utkonkurrert alle tradisjonelle aktiva. En kombinasjon av flere faktorer utgjør Bitcoin-prishistorikken, og du kan studere dem med forskjellige teknikker og synsvinkler.


Slik analyserer du Bitcoins prishistorikk

Før vi ser på dataene, skal vi ta en titt på hvordan du kan analysere Bitcoins prishistorikk. Det finnes tre forskjellige metoder: teknisk, fundamental og stemningsbasert analyse. Hver av dem har sine styrker og svakheter, men de kan kombineres for å få et klarere bilde.

1. Teknisk analyse (TA): Bruken av historiske pris- og volum-data for å prøve å forutsi fremtidig markedsadferd. Du kan for eksempel opprette et 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) ved å ta de siste 50 dagenes priser og lage et gjennomsnitt av dem. Du kan trekke konklusjoner med SMA ved å plotte den i aktivumets prisdiagram. Tenk deg for eksempel at Bitcoin har blitt omsatt til under 50-dagers SMA i noen uker, men deretter bryter gjennom. Denne bevegelsen kan ses på som et tegn på en mulig bedring.

2. Fundamental analyse (FA): Bruken av data som representerer den fundamentale, iboende verdien av et prosjekt eller en kryptovaluta. Denne typen undersøkelser konsentrerer seg om eksterne og interne faktorer for å prøve å fastslå et aktivums faktiske verdi. Du kan for eksempel se på Bitcoins daglige transaksjoner for å måle hvor populært nettverket er. Hvis dette tallet stiger over tid, kan det tyde på at prosjektet har verdi, og at prisen kan øke.

3. Stemningsanalyse (SA): Bruken av markedsstemning for å forutsi prisbevegelser. Markedsstemningen inkluderer følelsene og humøret til investorer rundt et aktivum. Du kan vanligvis kategorisere disse i «bullish» eller «bearish» følelser. For eksempel kan en stor økning i trendende Google-søk om kjøp av Bitcoin tyde på positiv markedsstemning.


Hvilke faktorer påvirket tidlig handel med Bitcoin?

Videre skal vi utforske faktorene som påvirker handel og prisene. Disse har endret seg over tid fra starten av Bitcoin. I 2009 var Bitcoin en sær nisje med lav likviditet. Handel ble gjennomført utenom børs (OTC) mellom brukere på BitcoinTalk og andre forumer som så at Bitcoin hadde verdi som en desentralisert valuta. Spekulasjonene vi ser i dag, spilte en mye mindre rolle.

Satoshi Nakamoto minet den første blokken 3. januar 2009, med en belønning på 50 bitcoin. Han sendte deretter 10 BTC til Hal Finney ni dager senere i den første Bitcoin-transaksjonen noensinne. 22. mai 2010 var Bitcoin-prisen fortsatt på under 0,01 dollar. Den dagen ble også den første kommersielle Bitcoin-transaksjonen gjennomført, der Laszlo Hanyecz kjøpte to pizzaer for 10 000 BTC. På den tiden oppfattet brukere på Bitcointalk-forumet kjøpet som noe nytt og spennende. Denne handelen står i kontrast til dagens bruk, hvor du enkelt kan kjøpe dagligvarer med et Binance Visa-kort.

Etter hvert som Bitcoin-prisen og populariteten økte, ble en liten og uregulert bransje i økende grad involvert i transaksjoner og handel. Disse inkluderte krypto-børser og dypnett-markeder. Bitcoin-prisen ble ofte mye påvirket når disse markedene og børsene ble hacket, stengt eller regulert. Noen hackede børser hadde store Bitcoin-forsyninger, og dette forårsaket store prissjokk og mangel på tillit i markedet. Vi skal se mer på dette emnet senere.


Hvilke faktorer påvirker handel med Bitcoin nå?

Bitcoin har nå mer til felles med tradisjonelle aktiva enn før. Økt bruk innen shopping, finans og politikk betyr at det er enda flere faktorer som påvirker Bitcoin-prisen og -handelen. Institusjonelle investeringer i virtuelle valutaer vokser også, og dette gir spekulasjoner en større rolle. Disse punktene betyr at faktorene som påvirker handel av Bitcoin i dag, ofte er andre enn de som gjorde det i starten. La oss se på noen av de største.

1. Bitcoin er nå mye mer regulert enn det var i starten. Etter hvert som myndighetene begynner å forstå kryptovaluta og blokkjedeteknologi, har kontrollbehovet og reguleringen en tendens til å øke. Både strammere og løsere regelverk får konsekvenser. Noen av endringene i Bitcoin-prisen er relatert til forbud mot BTC i ett land eller hvor populært det er i et annet.

2. Tilstanden til den globale økonomien er nå en direkte faktor i Bitcoin-prisen og -handelsaktiviteten. For eksempel har folk som bor i land med hyperinflasjon, tatt i bruk kryptovaluta som en sikring mot inflasjon. På grunn av Venezuelas økonomiske krise som startet i 2016, har det vært et rekordhøyt handelsvolum på LocalBitcoins i venezuelansk bolívar. Børskrakket i 2020 var starten på et Bitcoin-bull run som varte i over ett år. Bitcoin blir nå sett på som et verdilager, omtrent som gull. Når tilliten er lav i andre deler av økonomien, kjøper folk slike aktiva.

volum lokale bitcoin venezuelansk bolivar


3. Økende masseadopsjon fra store selskaper kan utløse en økning i Bitcoin-prisen. PayPal, Square, Visa og MasterCard har alle gitt en viss støtte til kryptovalutaer, noe som gir investorene tillit. Mange forhandlere har til og med begynt å godta Bitcoin-betalinger. Tilbaketrekking av støtte kan også utløse stor salgsaktivitet, for eksempel Elon Musks kunngjøring 17. mai 2021 om at Tesla stopper Bitcoin-betalinger. I dette tilfellet gikk prisen fra i underkant av USD 55 000 per BTC til omtrent USD 48 500 på bare én dag.

btc diagram elon musk tweet


4. Økt spekulasjon og flere derivater som Bitcoin-terminvarer har skapt ekstra etterspørsel i markedet. Istedenfor å investere og holde BTC på grunn av den fundamentale verdien den har, shorter handlere og spekulanter i terminvaremarkedet BTC for å oppnå fortjeneste, noe som presser prisen nedover. Det betyr at Bitcoin-prisen ikke lenger bare er basert på bruksverdien.


Bitcoins prishistorikk

Siden 2009 har Bitcoin-prisen vært utsatt for stor volatilitet. Faktorene som er nevnt over, har alle sammen bidratt til dette. Selv om prisen har hatt opp- og nedturer, er prisen dramatisk mye høyere enn i starten. 

Når vi sammenligner Bitcoin med NASDAQ 100 og gull, ser du at den har overgått disse to tradisjonelt sett sterke aktivaene. Du kan også se hvor volatil den er, ettersom Bitcoins årlige tap også er prosentvis større enn tapene på gull eller NASDAQ 100 (data fra @CharlieBilello).


2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Bitcoin

1473 %

186 %

5507 %

-58 %

35 %

125 %

1331 %

-73 %

95 %

301 %

Gull

9,6 %

6,6 %

-28,3 %

-2,2 %

-10,7 %

8,0 %

12,8 %

-1,9 %

17,9 %

24,8 %

NASDAQ 100

3,4 %

18,1 %

36,6 %

19,2 %

9,5 %

7,1 %

32,7 %

-0,1 %

39,0 %

48,6 %


I følge CaseBitcoin har BTC en 10-års CAGR (sammensatt årlig vekstrate) på 196,7%. CAGR måler et aktivums årlige vekstrate og tar hensyn til renters rente. Det har vært fem store topper i Bitcoin-prisen, og den steg fra bare USD 1 i 2011 til en historisk toppkurs på USD 65 000 i mai 2021. La oss fordele historikken så langt på fem distinkte topper.


btc-pris 2009-2021 sjekkutbitcoin


1. juni 2011: Fra en pris som ble målt i cent året før, steg Bitcoin voldsomt til USD 32. Bitcoin opplevde sitt første «bull run» etterfulgt av et moderat krasj ned til USD 2,10.

2. april 2013: Etter å ha startet året på omtrent USD 13 opplevde Bitcoin sitt første bull run det året, og 10. april 2013 hadde prisen steget til USD 260. Prisen krasjet deretter i løpet av de neste to dagene ned til USD 45.

3. desember 2013: Ved slutten av året opplevde Bitcoin en nesten 10 ganger prisøkning mellom oktober og desember. I begynnelsen av oktober ble BTC omsatt for USD 125 før den nådde toppen på USD 1160. Men 18. desember hadde prisen nok en gang krasjet – til 380 dollar.

4. desember 2017: Etter å ha startet på omtrent USD 1000 i januar 2017 opplevde Bitcoin en lynrask prisstigning til i underkant av USD 20 000 den 17. desember 2017. Dette var et bull run som sementerte Bitcoins posisjon som allment akseptert, og det fanget oppmerksomheten til institusjonelle investorer og myndigheter.

5. april 2021: Krasjet i aksjemarkedet og kryptomarkedet i mars 2020 førte til en vedvarende prisstigning som 13. april 2021 nådde toppen på USD 63 000. Med økonomisk ustabilitet på grunn av koronapandemien ble Bitcoin av noen sett på som et verdilager. BTC og kryptomarkedet opplevde et stort salgspress i mai 2021 før disse stagnerte i pris.

cta2


Kortsiktige prishendelser

Modellene for fundamental og teknisk analyse som vi skal bruke senere, kan ikke alltid forklare prisadferden vi ser. Eksterne faktorer, deriblant politiske og økonomiske hendelser, spiller viktige roller som du kan analysere enkeltvis. Et interessant eksempel er et kjent hackerangrep som skjedde i starten av Bitcoin.

Mt. Gox-børshacket

Mt. Gox Bitcoin-børshacket var en stor hendelse i 2014 som førte til et midlertidig fall i Bitcoin-prisen. På den tiden var den Tokyo-baserte kryptobørsen den største på markedet, og den hadde et handelsvolum på omtrent 70 % av Bitcoins totalforsyning. Etter opprettelsen i 2010 hadde Mt. Gox vært offer for mange hackerangrep, men fortsatte å overleve.

Men i hackerangrepet i 2014 ble omtrent 850 000 BTC stjålet, og dermed mistet børsen omtrent alle sine digitale aktiva. Mt. Gox sperret uttak 14. februar 2014, noe som førte til en nedgang på omtrent 20 % i Bitcoin-prisen til rundt USD 680 etter å ha gått for USD 850 det meste av den uken.

Hackerne endte opp med å stjele USD 450 000 000 av brukernes penger, og Mt. Gox gikk konkurs. Noen tidligere brukere mener at det var problemer med nettstedets kode som ikke ble rettet i tide. Årsakene bak hackerangrepet er fortsatt ikke kjent den dag i dag, og dette har ført til flere pågående søksmål og rettslige skritt mot børsens administrerende direktør Mark Karpelès.


Hvordan forklarer vi Bitcoins langsiktige prishistorikk?

I det lange løp har små og ubetydelige hendelser mindre innvirkning på prisen. Derfor er det interessant å vurdere andre måter å forklare Bitcoins generelt positive utvikling på. Et alternativ er å studere analytiske modeller som bruker teknikkene vi allerede har nevnt ovenfor.

Fundamental analyse: Stock to Flow-modellen

Stock-to-Flow-modellen (lager-til-flyt) bruker Bitcoins begrensede forsyning som en mulig prisindikator. På et grunnleggende nivå ligner Bitcoin litt på gull eller diamanter. Over tid har prisene på disse to råvarene steget fordi det er knapphet på dem. Denne faktoren gjør at investorer kan bruke dem som verdilagre.

Hvis du tar den totale sirkulerende globale forsyningen (lageret) og deler på den totale mengden som produseres i året (flyten), kan du bruke dette forholdet til å lage en modell av Bitcoin-prisen over tid. Vi vet allerede nøyaktig hvor mange nye bitcoin minerne kommer til å generere, og omtrent når de mottar dem. Enkelt sagt synker avkastningen på mining, og dette skaper et økende lager-til-flyt-forhold.

Stock to Flow er populært fordi modellene hittil har vært nøyaktige for Bitcoins prishistorikk. Under ser du 365-dagers SMA og Bitcoins historiske prisdata og prognosene for fremtiden.

stock to flow modell btc


Men modellen har noen ulemper. Med tiden blir Bitcoin-flyten null, og da kommer ikke modellen til å fungere, ettersom man ikke kan dele på null. Denne beregningen gir usannsynlige prisprognoser som går i retning av uendelig. Du kan lese mer om fordeler og ulemper med Stock to Flow i artikkelen Bitcoin og Stock to Flow-modellen.


Fundamental analyse: Metcalfes lov

Metcalfes lov er et generelt dataprinsipp som også kan brukes på Bitcoin-nettverket. Den sier at verdien av et nettverk er proporsjonal med kvadratroten av antall tilkoblede brukere. Men hva betyr dette egentlig? Et eksempel som er lett å forstå, er telefonnettet. Jo flere som har telefoner, jo mer eksponentielt verdifullt blir nettverket. 

Med Bitcoin kan du beregne en Metcalfe-verdi ved å bruke antall aktive Bitcoin-lommebok-adresser og annen offentlig informasjon på blokkjeden. Hvis du plotter Metcalfe-verdien mot pris, ser du at det stemmer ganske godt. Du kan også ekstrapolere trenden for å forutsi mulige fremtidige priser, akkurat som Timothy Peterson har gjort i grafen nedenfor.

bitcoin metcalfe nettverksverdi


Nettverksverdi til Metcalfe-forhold (NVM) gir et annet bruksområde for Metcalfes lov. Du kan beregne forholdet ved å ta Bitcoins markedsverdi og dele den med en formel som ligner på Metcalfs lov. Formelen bruker antall aktive unike adresser på en bestemt dag som erstatning for nettverksbrukere. Unike adresser er definert som å ha en saldo som ikke er null, og å foreta en transaksjon den dagen.

En verdi høyere enn én indikerer at markedet er overvurdert, og under én at det er undervurdert. Du kan se hvordan dette ser ut visuelt, med følgende graf fra Cryptoquant. NVM-forholdet er venstre akse, mens nettverksverdien er til høyre.

btc nettverksverdi til metcalfe NVM-forhold


Teknisk analyse: Bitcoins logaritmiske vekstkurve

Bitcoins logaritmiske vekstkurve er en modell for teknisk analyse fra 2019 som ble laget av Cole Garner. Standard Bitcoin-prisdiagrammer viser den logaritmiske (log) prisen mot lineær tid på x-aksen. Men hvis du også logger tiden, kan du tegne enkle trendlinjer som samsvarer med toppene på de tre siste «bull runs» og Bitcoin-markedets støttenivåer.

bitcoin log vekstkurve


Disse linjene kan transformeres tilbake til den opprinnelige loggprisgrafen, og de gir oss en vekstkurve som stemmer ganske så nøyaktig med Bitcoins prishistorikk hittil, som vist i følgende diagram fra LookIntoBitcoin.com.

btc-log vekstkurve


Teknisk analyse: Hyperbølgeteorien

Hyperbølgeteorien ble utviklet av Tyler Jenks og prøver å forklare prisene gjennom investorstemning. Teorien antyder at markedsstemningen hele tiden beveger seg mellom pessimisme og optimisme. Disse stemningene fører ofte til en hyperbølge der prisen stiger over tid, før den snur til en bearish trend. Selv om Jenks-teorien sier at mønsteret oppstår fra markedsstemningen, bruker grafen bare teknisk analyse med prisdata for å tegne trendlinjene. I følge hyperbølgeteorien er det syv faser i hver markedssyklus.

hyperbølgemodellen


I fase 1, 5 og 7 skal aktivaprisen holde seg under motstandslinjen. I fase 2, 3, 4 og 6 skal prisen holde seg over støttelinjene. Ikke alle aktiva holder seg helt til reglene, men det finnes bevis på at mønsteret eksisterer i enkelte markeder. Nedenfor ser du et generelt eksempel på NASDAQ Composite 2000 – grafisk demonstrert av Leah Wald (administrerende direktør i Valkyrie Investments Inc.).

hyperbølge eksempel 1


La oss ta en titt på Bitcoins bull run i 2017. Hvis du bruker trendene for hyperbølgeteorien, kan du se at den passer ganske bra, bortsett fra i fase én. Du kan også se at prisen stiger i økende hastighet, etterfulgt av et stort krasj som hovedsakelig følger fasene som beskrives ovenfor.


Avsluttende tanker 

Det er lett å se at det er mange teorier der ute som prøver å forklare Bitcoins prishistorikk. Men uansett hva årsaken er, har Bitcoins nesten 200 % 10-årige CAGR ført til den utrolige fremveksten av digitale valutaer. Selv innenfor kryptovalutaer har Bitcoin en markedsdominans på nesten 50 % per august 2021, med en markedsverdi på omtrent USD 710 000 000 000.

Årsakene bak denne unike veksten er blant annet det fundamentale ved kryptoen, markedsstemningen og økonomiske hendelser. Men tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Det er nyttig å forstå hvorfor Bitcoin har hatt en så høy prisvekst, men det forteller oss ikke hva som kommer til å skje i fremtiden. Når vi ser på det større bildet, har Bitcoin modnet utrolig godt til å være en ny aktivaklasse som bare er 12 år gammel.